Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Граматичні форми і функціонування орудного відмінка в українській мові (ID:12656)
| Размер: 40 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание
ВСТУП 3
РОЗДІЛ І 6
ГРАМАТИЧНІ ФОРМИ ОРУДНОГО ВІДМІНКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 6
1.1. Відмінок як граматична категорія 6
1.2. Граматичні форми орудного відмінка в сучасній українській мові 10
РОЗДІЛ ІІ 16
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРУДНОГО ВІДМІНКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 16
2.1. Особливості функціонування граматичних форм орудного відмінка 16
2.2. Орудний відмінок як засіб вираження значення другорядних членів речення 19
ВИСНОВКИ 26
ЛІТЕРАТУРА 29
Литература1. Hімчук В.В. Основоположне значення "Граматики" М.Смотрицького у вітчизняному мовознавстві. //Східнослов’янські граматики XVI-XVII ст. Київ, 1982. – С. 6-20. 2. Безпояско О. К. Іменні граматичні категорії: функціональний аналіз. –К.: ВШ, 1991. – 169 с. 3. Бокарев Е.А. Грамматическое значение и смысл. – Л.: Наука, 1978. – 175 с. 4. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий. – Л.: Наука, 1976. – 255 с. 5. Ващук В.О., Моренець В.В. Неузгоджені означення, виражені іменниками у непрямих відмінках // УМЛШ. – 1965. – № 1. – С. 18-24. 6. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академ. граматика укр. мови / І. Вихованець, К. Городенська; За ред. І. Вихованця. – К.: Унів. вид-во Пульсари, 2004. – 400 с. 7. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: Підручник.— К.: Либідь, 1993. – 368 с. 8. Вихованець І.Р. Система відмінків української мови. – К.: Наукова думка, 1987.-с.231. 9. Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. -К.: Наукова думка, 1988. – 248 с. 10. Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови /Українська термінологія і сучасність: Збірник наук. праць, Вип. IV.– К.: КНЕУ, 2001.–368с.– С.11-14. 11. Іваненко З.І. Система прийменникових конструкцій адвербіального значення. – Київ – Одеса: Вища школа, 1981. – 142 с. 12. Йова А.І. Прийменникові конструкції в СУЛМ. – Дис. …канд. філолог. наук. – Сімферополь, 1963. – 316 с. 13. Коваленко Р.О. Синоніміка прийменниково-відмінкових конструкцій об'єктного значення // Граматичні аспекти укр. мови. – К.: КДПІ, 1985. – С.88-94. 14. Кононенко П.П. та ін. Українська мова: Навч. посібник. – 3-тє вид., перероб. – К.: Либідь, 1992. – 224 с. 15. Кулик Б.М. Курс сучасної української літературної мови: Синтаксис. – К.: Радянська школа, 1965. – 256 с. 16. Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. – К.: ВШ, 1925. – 196 с. 17. Кучеренко И.К. К вопросу о категории падежа. // Рус. язык в шк. – 1975. - №5. – С. 41-45. 18. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с. 19. Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи. – Л.: Наука, 1975. – 351 с. 20. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. – 6-е изд. – М.: Учпедизд, 1938. – 451 с. 21. Плющ М.Я. Відмінок у семантико-синтаксичній структурі речення. – К.: КДПІ, 1978. – 107 с. 22. Рогачова Г. Г. Орудний діяча та знаряддя при пасивних дієприкметниках і дієслівних формах. // Наукові записки: Філологічні науки. – № 18. – 2001. – С. 29-31. 23. Сучасна українська літературна мова: Синтаксис /за ред. І.К.Білодіда. -К.: Наукова думка, 1972.-515с. 24. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К. : Наук. думка, 2007. – 288 с 25. Чоник Я.М. Зони атрибутивності у сфері простого речення: семантика і засоби вираження. – Дис. … канд. філолог. наук. – К.: 1991. – 195 с. 26. Шапошникова І., Гайдученко Г. Сучасна українська літературна мова. – Херсон: ХДПУ, 2001 – 158 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Синонімія в українській мові
  1. Поняття про синоніми та синонімію. 2. Види синонімів. 3. Лексична синонімія. 4. Використання синонімії в різних стилях мови. 5. Література.

 2. Порівняльний аналіз словотвору прикметників в англійській і українській мові
  ВСТУП 2 1. Основні поняття словотвору 4 1.1. Система сучасного словотвору 4 1.2. Типологія словотворчих систем 9 2. Способи словотвору прикметника в англійській та українській мовах 12 2.1. Типологія засобів словотвору 12 2.2. Словоскладення і типи складних слів 18 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 28

 3. Відтворення власних іноземних імен та назв в Українській мові
  Вступ 3 Відтворення власних імен та назв в українській мові 5 1. Передача власних імен та географічних назв при перекладі 5 2. Проблема перекладу власних назв 9 3. Особливості практичного застосування перекладу власних назв 15 Висновки 18 Список використаної літератури 20

 4. Параметри усної форми сучасної літературної мови. Акцентуаційні й фонетичні норми в усній мові науковців
  Вступ 3 1. Поняття сучасної літературної мови та вираження її форм 4 2. Параметри усної форми сучасної літературної мови та їх вираження в нормах 9 3. Акцентуаційні та фонетичні норми в усній мові науковців 14 4. Вплив діалектного середовища на акцентуаційні та фонетичні норми в усній мові науковців 17 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 5. Закономірності виникнення, сутність і механізм функціонування акціонерної форми капіталу
  1. Сутність, передумови виникнення та механізм функціонування акціонерного капіталу 3 2. Особливості формування акціонерної власності в Україні 6 Література 13

 6. Структура та форми функціонування внутрішнього економічного механізму операційної системи в умовах України
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти функціонування операційної системи виробничого підприємства 6 2. Понятття операційного процесу, його етапи та роль у діяльності підприємства 8 3. Аналіз внутрішнього економічного механізму операційних систем промислових підприємств 12 4. Обґрунтування науково-методичних засад управління операційною системою 21 Висновки 24 Література 27-28 Метою роботи є узагальнення теоретичних підходів та методичного апарату функціонування внутрішнього економічного механізму операційної системи виробничого підприємства в умовах України. Предметом дослідження є управління внутрішніми економічними операційними системами промислових підприємств. Об’єктом дослідження було визначення формування організаційно-економічного механізму функціонування внутрішньої економічної операційної системи промислових підприємств.

 7. Номенклатурні терміни та назви в професійній мові
  ВСТУП 3 1. Своєрідність професійної мови 4 2. Визначення терміна і термінології 5 3. Місце номенклатури в загальній терміносистемі мови 6 4. Вимоги до термінолексики й номенклатури 8 5. Функції номенклатурних термінів в професійній мові 11 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13

 8. Мистецтво в українській культурі
  ВСТУП 3 1. Мистецтво Київської Русі 3 2. Україна після монголо-татарської навали 4 3. Мистецтво в Україні в ХІІІ-ХV ст. 6 4. Українське культурне відродження кінця ХІХ ст. 8 5. Мистецтво в новітній історії України 9 ВИСНОВКИ 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 12

 9. Використання картинки в процесі навчання англійській мові в середній школі ( 5-11 класи)
  ВСТУП 3 Розділ 1. Використання наочних посібників на уроці англ мови, їх класифікація та функції, переваги та недоліки картинок 5 1.1. Наочні посібники засіб навчання. 5 1.2. Область застосування наочних посібників 11 1.3. Використання картинок на уроках англійської мови. 15 Розділ 2. Практичне застосування картинок на уроках англійської мови. 22 2.1. Приклад уроку англійської мови у другому класі 22 2.2. Приклади вправ з картинками. 27 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35 Мета дослідження: виявити найбільш ефективні вправи із застосуванням картинок при формуванні лексико-граматичних навиків. При виконанні роботи нами були досліджені роботи провідних фахівців в питанні використання наочних посібників, зокрема картинок для вивчення англійської мови

 10. Стиль модерн в українській архітектурі кінця XIX - початку ХХ ст.
  ВСТУП 3 1. Передумови виникнення стилю модерн в українській архітектурі 4 2. Особливості стилю модерн в українській архітектурі к. ХІХ – початку ХХ ст. 6 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13

 11. Класична школа в українській економічній думці 19 початок 20 століття
  Вступ 3 1. Ідеї класичної школи в курсі політекономії Т. Степанова 4 2. Принципи класичної політекономії у працях і. Вернадського 5 3. Українська економічна думка у 50-80 рр. XIX ст. 6 4. Розвиток маржиналізму в Україні у 70-90-х роках ХІХ ст. 11 5. Внесок М. Туган-Барановського в розвиток української економічної теорії 13 Висновок 22 Список використаної літератури 23

 12. Проблема визначення предмету соціології в російській і українській науковій думці
  Вступ 5 Розділ I. Ідейні формування уявлень про предмет соціології за радянської доби 7 1.1. Становлення та особливості російської соціології 7 1.2. Основні напрями розвитку російської соціологічної думки XIX - поч. XX ст. 11 Розділ II. Розвиток соціальних та соціологічних знань в Україні 26 2.1. Розвиток соціальних знань в Україні . 26 2.2. Розвиток соціологічних знань в Україні (кінець XIX - поч. XX ст.) 29 Розділ III. Особливості становлення вітчизняної соціології в радянський період. 35 Висновок 41 Список використаної літератури: 42

 13. Порівняльний аналіз іменника та його граматичних категорій в англійській та українській мовах
  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМЕННИКА 5 1.1. Загальна характеристика іменника в англійській мові 5 1.1.1. Граматичне значення іменника. 5 1.1.2. Синтаксичні функції іменників 15 1.1.3. Проблема артикля 16 1.1.4. Польова структура іменника в англійській мові 21 1.2. Загальна характеристика іменника в українській мові 22 1.2.1. Лексико-граматичні категорії іменника 23 1.2.2. Категорія числа 27 1.2.3. Категорія відмінка іменника 30 1.2.4. Поняття про відміни і групи іменників української мови 33 1.2.5. Синтаксичні функції іменника 35 1.3. Морфологічні категорії іменника в англійській та українській мовах 36 2. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМЕННИКІВ 41 2.1. Порівняльна характеристика категорії роду 41 2.2. Порівняльна характеристика категорії числа 44 2.3. Порівняльна характеристика категорії відмінку 48 2.4. Порівняльна характеристика категорії означеності/неозначенності 53 3. ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ІМЕННИКА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 56 3.1. Генералізація шляхом застосування англійського іменника широкої семантики thing. 56 3.2. Переклад іменникових словосполучень. 59 3.3. Заміна віддієслівного іменника на дієслівну форму. 60 3.4. Вилучення абстрактних віддієслівних іменників. 61 3.5. Вживання абсолютної форми присвійного відмінка англійського іменника (абсолютного генітива) замість українського іменникового словосполучення. 63 3.6. Особливості вживання форм числа в англійському мовленні 63 ВИСНОВКИ 73 СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 76 ДОДАТОК 81

 14. Особливості технології та асортименту продукції і яєць в українській національній кухні (на прикладі ресторану)
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження теми 6 1.1. Будова, хімічний склад і харчова цінність яєць 6 1.2. Підготовка яєць і продуктів їх переробки до кулінарної теплової обробки. Процеси, що відбуваються в яйці при тепловій обробці 11 1.3. Страви з яєць 13 Розділ 2. Аналіз технології та асортименту страв з яєць у ресторані «Назва» 25 2.1. Загальна характеристика закладу 25 2.2. Аналіз існуючих технологій 37 Розділ 3. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення асортименту та якості страв із яєць 41 3.1. Характеристика нових технологій страв з яєць у ресторанному господарстві 41 3.2. Переваги нової технології 46 Висновок 51 Література 53

 15. Загальна характеристика поняття форми держави. Форми державного устрою в зарубіжних країнах
  Вступ 3 1. Поняття і структура форми держави. Bиди форм державного правління та державного yстрою 5 2. Форми та поняття державного устрою 18 3. Конституція України про систему органів державної влади та державний устрій 25 4. Державний устрій США 27 Bисновок 30

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua