Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Типи, види та форми власності (ID:12707)
| Размер: 76 кб. | Объем: 41 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
1. ЕКОНОМІЧНЕ ТРАКТУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ 4
2. ТИПИ, ФОРМИ І ВИДИ ВЛАСНОСТІ 10
2.1. Економічна сутність відносин власності 10
2.2. Об’єкти організаційно-правових форм господарювання 14
3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ 21
3.1. Трансформація форм власності в Україні 21
3.2. Шляхи вдосконалення відносин власності в Україні 28
ВИСНОВОК 36
ЛІТЕРАТУРА 37
ДОДАТКИ 39-41
Литература1. Закон України "Про форми власності на землю" від 30.01.1992 2. Закон України „Про приватизацію державного майна” від 19.02.1997. 3. Законом України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” від 06.03.1992. 4. Проект Закону України „Про Державну програму приватизації на 2005-2007 роки” 5. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики №97 „Державний класифікатор України” від 28.05.2004. 6. Нова якість державного регулювання як передумова становлення ефективних ринкових відносин в економіці України // Тези Укр. спілки товаровиробників і підприємців до круглого столу «Україна на порозі XXI століття – до політики економічного протекціонізму» (Київ, 11 листоп. 1999 р.). 7. Гальчинський А.С. Україна: Поступ у майбутнє. – К.: Наукова думка, 2000. – 220 с. 8. Економічна теорія: Підручник / Ред. В.М.Тарасевич. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 784 с. 9. Кучеренко О.В. Науково-методичні основи здійснення масової приватизації в Україні. – К.: Либідь, 2002. – 397 с. 10. Майєр Джеральд М., Раух Джеймс Е., Філіпенко А. С. Основні проблеми економічного розвитку. – К.: Либідь, 2003. – 688 с. 11. Мочерний С.В. Політична економія: Нач: посіб. – К.: Знання-прес. 2002. – 684 с. 12. Політекономія / За заг.ред. Ю.В.Ніколаєнка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с. 13. Політична економія / Під ред. М.А.Сіроштана. – Х.: ХДЕУ, 1998. – 344 с. 14. Політична економія: Навч. посіб./ Ред. О.С.Степура. – К.: Кондор, 2006. – 408 с. 15. Старостенко Г.Г. Політична економія: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 344 с. 16. Алимов А., Емченко В. Приватизация: стратегия завершающего этапа // Экономист. – 2003. – №202. –с.28. 17. Дорошенко В.В. Мотивація домінуючих власників і система економічної влади в перехідній економіці // Економіка України. – 2004. – №5. – с.19. 18. Карбовник О.І. Про деякі підсумки приватизації в Україні // Львівський вісник. – 2006. – №11. – с.19. 19. Лоскутов В.И. Организация, управление, собственность // Деловой журнал. – 2007. – №8. – с.50. 20. Павлишенко М. Роздержавлення та приватизація: новий погляд на проблему // Економіка України. – 2007. – №4. – с.21. 21. Румянцев С. Піонери грошової приватизації // Цінні папери України. – 2001. – №4 (4). – с.9. 22. Савченко Е.О Еволюція відносин власності в Україні // економічні реформи. – 2005. – №6. – с.7. 23. Тихонова Н.О. Деякі питання приватизаційних процесів в Україні // Економіка україни. – 2005. – №3. – с.8 24. Тихомиров М. Як стати власником // Прес-клуб. – 2008. – №1. – с.4. 25. Фрадинський О.А. Характеристика тіньового приватизаційного сектору в Україні // Галицькі контракти (№182) від 08.11.2006. 26. Чечетов М. Приватизація 2003 року: подолання стереотипів // Кореспондент від 19.01.2004. 27. http: // securities.org.ua 28. http: // www.kmu.gov.ua 29. http://www.ukrstat.gov.ua // Сайт Держкомстат України.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Форми власності та види підприємств у сучасній ринковій економіці
  Вступ 3 1. Форми власності їх еволюція в сучасних умовах 5 2. Види підприємств за формами власності 11 3. Підприємства різних форм влансості в Україні 23 Висновки 31 Список використаних джерел 33

 2. Типи та види конфліктів в організаціях. Процесування теорії мотивації
  ВСТУП 2 1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ, ФУНКЦІЇ КОНФЛІКТУ 3 2. ДИНАМІКА ТА ФОРМИ ПЕРЕБІГУ КОНФЛІКТУ 9 3. ТИПИ ПОВЕДІНКИ В КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ 13 4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТЕОРІЇ МОТИВАЦІЇ 16 ВИСНОВКИ 19 ЛІТЕРАТУРА 20

 3. Форми права власності на землю
  Вступ 3 1. Структура та форми права власності на землю 4 2. Розмежування державної і комунальної власності на землю 9 3. Право приватної власності на землю 14 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 4. Правові форми власності громадян на землю
  Вступ 3 1. Поняття власності та форм власності 5 2. Форми власності на землю за чинним законодавством України 15 3. Перспективи розвитку відносин власності в аграрній сфері 21 Висновки 27 Література 29

 5. Види інтелектуальної власності
  ВСТУП 3 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, ВИДИ 4 2. ЕЛЕМЕНТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 9 ВИСНОВОК 15 ЛІТЕРАТУРА 16

 6. Види інтелектуальної власності
  Вступ 3 1. Поняття інтелектуальної власності 5 2. Види інтелектуальної власності та їх характеристика 8 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 7. Фінанси підприємств і організація недержавної форми власності (практична)
  Вступ 3 1. Поняття фінансів підприємницьких структур 5 2. Класифікація суб’єктів господарювання за певними ознаками 14 3. Організація фінансів недержавної форми власності 22 3.1 Фінансово - економічна характеристика підприємства (на прикладі ТОВ) 22 3.2 Аналіз складу та структури джерел фінансових ресурсів 25 3.3 Аналіз формування доходів та витрат малого підприємства 30 Висновки 34 Список використаної літератури 36 Додатки 39 Звітність

 8. Аудит статутного капіталу на підприємствах недержавної форми власності
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти статутного капіталу на підприємствах недержавної форми власності 5 1.1. Економічна сутність статутного капіталу 5 1.3. Огляд нормативно - правового забезпечення аудиту статутного капіталу на підприємствах недержавної форми власності 10 Розділ ІІ. Методика аудиту статутного капіталу на підприємствах недержавної форми власності 13 2.1. Мета, завдання та джерела інформації аудиту статутного капіталу на підприємствах недержавної форми власності 13 2.2. Основні методи, прийоми та процедури аудиту статутного капіталу на підприємствах недержавної форми власності 14 2.3. Типові помилки, що виявляються в процесі аудиторської перевірки статутного капіталу на підприємствах недержавної форми власності 16 Розділ ІІІ. Організація аудиту статутного капіталу на підприємстві ТОВ „Назва” 19 3.1. Організаційно – економічна характеристика діяльності ТОВ “ Назва” 19 3.2. План та програма аудиту статутного капіталу підприємства ТОВ „ Назва” 22 3.3. Аудит статутного капіталу підприємства ТОВ „ Назва” 24 Висновки та пропозиції 33 Список використаної літератури 35 Додатки 37

 9. Нові форми власності господарювання переходу аптечної мережі на госпрозрахункову систему
  ВСТУП 3 1. Форми власності господарювання 6 2. Комерційний розрахунок як метод господарювання 7 3. Становлення фармацевтики України як галузі в сучасних ринкових умовах 11 ВИСНОВОК 19 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 20

 10. Основні форми отримання у власність пакетів акцій. Перерозподіл структури акціонерної власності
  Вступ 3 Основні форми отримання у власність пакетів акцій. Перерозподіл структури акціонерної власності 4 1. Корпоративне управління в Україні: характерні риси 4 2. Основні форми отримання у власність пакетів акцій 7 3. Перерозподіл структури акціонерної власності 8 Висновки 19 Список використаних джерел 20

 11. Організація роботи медичного закладу недержавної форми власності за загальними функціями (стоматологічна клініка)
  ВСТУП 3 1. Структура закладу, штат, оснащення, матеріально-технічне та медикаментозне забезпечення 4 2. Організація виробничої діяльності 10 3. Планування діяльності закладу 15 4. Мотивування діяльності персоналу 18 5. Контролювання виробничої діяльності 22 6. Координування виробничої діяльності 26 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33 ДОДАТКИ 35

 12. Види та форми співучасті
  Вступ 4 Розділ І. Теоретичні аспекти поняття співучасті у злочині 6 1.1. Поняття співучасті у злочині, об'єктивні та суб'єктивні ознаки співучасті 6 1.2. Форми співучасті у злочині 10 1.3. Причетність до злочину 12 Розділ ІІ. Види співучасників злочину їх ознаки 16 2.1. Поняття та ознаки співучасників злочину 16 2.2. Добровільна відмова співучасників 22 2.3. Кримінальна відповідальність виконавця, організатора, підбурювача та пособника 25 Висновки 30 Список використаних джерел 33

 13. Види і форми професійного навчання
  ВСТУП 3 1. НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 4 2. ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ: СУТНІСТЬ, ЦІЛІ, ФОРМИ 11 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 14. Форми та види інвестицій. Балансовий план
  1.Форми та види інвестицій. Джерела фінансування інвестицій 3 1.1 Види інвестицій 3 1.2. Сутність інвестиційного процесу 6 2. Балансовий план як прогноз складу активів і пасивів підприємства, зміст і порядок розробки 10 2.1 Мета складання фінансового плану 11 2.2. Сутність балансового методу складання 13 Задача 1 15 Визначити річну суму амортизаційних відрахувань підприємства. Дані для розрахунку: 1. Первісна вартість обладнання - 600 тис. грн. 2. Витрати на проведення кап. ремонту за період експлуатації - 50 тис. грн. 3. Витрати на модернізацію - 120 тис. грн. 4. Ліквідаційна вартість - 0 тис. грн. 5. Середній термін служби обладнання - 5 років. Задача 2 16 Визначити величину рендиту по акціях та виявити найбільш доходну акцію. Критерієм вибору є найбільша величина рендиту. Дані для розрахунку: По першій акції: Дивіденд - 150%; Номінал - 170 грн.; Ринковий курс - 1850 грн. По другій акції: Дивіденд - 160%; Номінал - 170 грн.; Ринковий курс - 1650 грн. Список використаної літератури 18

 15. Необхідність, джерела, форми та види кредиту
  ПЛАН Вступ 3 I. Кредит як економічна категорія 6 1.1 Економічна необхідність кредиту 6 1.2 Поняття та ознаки кредиту 7 II. Джерела утворення кредиту 14 2.1. Кредитний потенціал банків 14 2.1. Джерела формування кредитних ресурсiв комерцiйних банкiв 18 III. Форми та види кредиту 23 3.1 Форми та види кредиту 23 3.2 Характеристика функціонування окремих видів кредиту в Україні 26 Висновки і пропозиції 29 Список використаної літератури 32 Мета даної курсової роботи – визначення поняття кредиту, його ознак, характеристика видової структури кредитiв комерцiйних банкiв, аналiз сучасного стану кредитування в Українi, пропозиції шляхiв реформування системи надання кредитiв комерцiйними банками фiзичним i юридичним особам. Предметом дослiдження роботи є тi економiчнi вiдносини, що виникають мiж суб`єктами господарювання, населенням та комерцiйними банками з приводу надання кредитiв на принципах повернення, строковостi i платностi. Об`єкт дослiдження – саме види кредитiв, що надають комерцiйнi банки України своїм клiєнтам і які знаходять своє місце в кредитних портфелях банків України. Наприкiнцi роботи розглядаються проблеми, пов`язані з практикою надання комерційними банками України деяких видів кредитів, вказані заходи, впровадження яких допоможе вітчизняним банкам уникнути “небажаних” видів кредитів і підвищити частку кредитів, які сприяють зростанню прибутковості кредитної діяльності банків, покращують їх фінансовий стан.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua