Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Теорії міжнародних інвестицій (ID:12935)
| Размер: 83 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Причини і суть міжнародного руху капіталу. 4
2. Форми іноземних інвестицій. 8
3. Регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні в умовах глобалізації 16
4. Удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання міжнародної інвестиційної діяльності в Україні 19
Висновки 22
Література 23
Литература1. Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций: Пер. с англ. – 4-е изд. – М.: Вильямс, 2002. – 984 с. 2. Вишивана Б.М. Тенденції, проблеми та перспективи іноземного інвестування в Україну // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Вип. 32. – Львів, 2003. – С. 664-669. 3. Вишивана Б.М. Управління інвестиційною діяльністю в Україні // Фінанси України.– 2004. - № 10. – С. 82-88. 4. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. – К.: Наук. думка, 1998. – 390 с. 5. Інвестологія: наука про інвестування: Навч. посіб. / С.К. Реверчук, Н.Й. Реверчук, І.Г. Скоморович та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. С.К. Реверчука. – К.: Атіка, 2001. – 264 с. 6. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 376 с. 7. Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): Навч. посібник. - Львів, Видавничий центр ЛНУ імені І.Франка, 2002. - 397 с. 8. Пехник А.В. Перспективи розвитку френчайзингу в Україні у контексті експансії транснаціональних корпорацій // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.  2003.  №10. - С.158-165. 9. Пехник А.В. Придбання місцевої компанії як спосіб закордонної експансії ТНК // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.  2002.  №6.  С. 208-215. 10. Пехник А.В. Транснаціоналізація як об’єктивна вимога сучасного бізнесу // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.  2001.  №5.  С. 237-240. 11. Прохорова М.Е. Діяльність транснаціональних компаній в умовах глобалізації світової економіки. — Рівне : Видавець Олег Зень, 2007. — 290c. 12. Рут Ф. Р., Філіпченко А. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 686 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Страхування міжнародних інвестицій і лізингових операцій у ЗЕД
  ВСТУП 3 1. СТРАХУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ 4 2. СТРАХУВАННЯ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ 8 ВИСНОВОК 14 ЛІТЕРАТУРА 15

 2. Де і як в теорії міжнародних відносин застосовується поняття "анархія"
  Вступ 3 1. Поняття анархії в теорії міжнародних відносин 3 2 Анархія неореалізму 6 3 Анархія в лібералізмі 7 Висновки 7 Перелік літератури 9

 3. Види фінансових інвестицій та принципи оцінки. Облік інвестицій у боргові зобовьязання. Облік інвестицій в акції
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття фінансових інвестицій. Принципи їх оцінки 7 2. Види фінансових інвестицій: облігації, акції 18 3. Синтетичний і аналітичний облік фінансових інвестицій 21 Висновки та пропозиції 43 Список використаних джерел 45 Додатки 47-70 Завданнями курсової роботи є: дати порівняльну економічну характеристику та навести класифікацію фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; здійснити фінансовий облік фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; зробити висновки та пропозиції щодо удосконалення обліку фінансових інвестицій відповідно до національних та міжнародних стандаптів бухгалтерського обліку. Методом дослідження є фінансові інвестиції відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, узагальнення і групування даних, засоби спостереження за об’єктами обліку. Для проведення аналізу використані економіко-математичні та діалектичні методи

 4. Проблеми теорії держави і права білети. Теорії Доказів. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
  1. Юридична наука: проблеми характеристики, поняття та класифікації. 2. Проблеми розуміння та визначення поняття «предмет ТДП». 3. Об'єкт ТДП та його співвідношення з предметом: проблемні аспекти. 4. Функції ТДП (функціональний аналіз). 5. Місце ТДП в системі суспільних та юридичних наук: підходи розуміння. 6. Проблеми класифікації методів юридичної науки. 7. Походження держав: проблематика причин та шляхів її розвитку. 8. Проблеми поняття та ознак держави. 9. Сутнісна характеристика держави: основні підходи 10. Тип держави: проблеми розуміння. 11. Форми державного устрою: проблеми розуміння. 12. Форма державного правління: проблеми визначень. 13. Політичний режим: проблеми розуміння поняття та особливості. 14. Правовий статус особи: проблеми ідентифікації понять. 15. Держава та економіка: межі втручання та напрямки взаємодії. 16. Політична система суспільства: поняття та типологія. 17. Структура та функції політичної системи суспільства. Держава - центральний елемент політичної системи суспільства. 18. Проблематика шляхів формування права. 19. Сутність права, підходи до визначення. 20. Проблематика виокремлення функцій права. 21. Проблематика співвідношення об'єктивного та суб'єктивного права. 22. Поняття, зміст та напрямки праворозуміння. 23. Основні західні школи праворозуміння. 24. Типи праворозуміння. 25. Дія права як фактор забезпечення мети правового регулювання суспільних відносин. 26. Методологічні засади правового регулювання та правового впливу, їх взаємозв'язок із суміжними правовими категоріями. 27. Соціальна відповідальність: проблеми розуміння. 28. Проблематика юридичної відповідальності. 29. Законність та правопорядок: проблеми співвідношення. 30. Законність як комплексна категорія. Теорії Доказів 1. Поняття та предмет теорії доказів. Співвідношення кримінального процесу, доказового права та теорії доказів. 2. Поняття, види та особливості пізнання у кримінальному процесі. 3. Поняття, види та зміст істини в кримінальному процесі. 4. Встановлення об'єктивної істини як мета доказування та принцип кримінального процесу. 5. Поняття та класифікація доказів у кримінальному судочинстві. 6. Юридичні властивості доказу у кримінальному процесі. 7. Умови (правила) допустимості доказу у кримінальному процесі. 8. Поняття та елементи (структура) предмета доказування у кримінальній справі. 9. Особливості предмета доказування в справах про злочини неповнолітніх. 10. Поняття та елементи (зміст) процесу доказування у кримінальних справах. 11. Поняття та значення слідчих і судових версій в процесі доказування у кримінальних справах. Планування під час розслідування кримінальних справ. 12. Презумпції та преюдиції в процесі доказування у кримінальних справах: поняття, види та значення. 13. Формула і зміст презумпції невинуватості. її значення для кримінально-процесуального доказування. 14. Способи збирання та перевірки доказів у кримінальному процесі: поняття, класифікація та загальна характеристика. 15. Поняття, класифікація та значення слідчих і судових дій як основних способів збирання та перевірки доказів у кримінальній справі. 16. Принципи оцінки доказів у кримінальному процесі. 17. Поняття, види та суб'єкти оцінки доказів у кримінальному процесі. 18. Поняття та класифікація суб'єктів доказування у кримінальному процесі. 19. Поняття, види, зміст та значення свідоцького імунітету у кримінальному процесі. 20. Поняття та предмет показань потерпілого. Особливості оцінки показань потерпілого. 21. Правовий статус свідка та потерпілого у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). 22. Поняття, предмет та види показань підозрюваного та обвинуваченого. Особливості оцінки показань підозрюваного та обвинуваченого. 23. Поняття та види судових експертиз. Випадки обов'язкового призначення експертизи у кримінальному процесі. 24. Поняття, види, зміст та значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному процесі. 25. Правовий статус експерта у кримінальному процесі (права, обов'язки, відповідальність). Особливості оцінки висновку експерта. 26. Поняття, види та значення речових доказів у кримінальному процесі. 27. Одержання речових доказів та їхнє процесуальне закріплення (оформлення) у кримінальній справі. 28. Вирішення питання про речові докази у судовому вироці суду та у разі закриття кримінальної справи. 29. Протоколи слідчих і судових дій як джерела доказів у кримінальній справі. 30. Додатки до протоколів слідчих і судових дій та їхнє доказове значення у кримінальному судочинстві. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ 1. Поняття та підстава кримінальної відповідальності. Склад злочину: поняття, елементи, ознаки та види. 2. Закон про кримінальну відповідальність. Поняття та вити тлумачення закону про кримінальну відповідальність. 3. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі. 4. Поняття та види стадій умисного злочину. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Відмінність добровільної відмови від дійового каяття. 5. Поняття та ознаки співучасті у злочині. Види співучасників. Кваліфікація злочинів з урахуванням виду співучасника. Форми співучасті у злочині. 6. Поняття, ознаки та види множинності злочинів. Сукупність злочинів. Повторність злочинів. Рецидив злочинів. 7. Поняття, ознаки та види обставин, що виключають злочинність діяння. Характеристика окремих обставин, що виключають злочинність діяння (необхідної оборони, крайньої необхідності, затримання особи, яка вчинила злочин, фізичного або психічного примусу). 8. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності. 9. Поняття, ознаки, система та мета покарання. 10. Принципи та загальні засади призначення покарання. 11. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування. 12. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування (поняття, умови застосування та види). 13. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. 14. Поняття та види кримінально-правової кваліфікації. Підстави та принципи кримінально-правової кваліфікації. 15. Поняття, ознаки та види вбивств. Умисне вбивство за наявності обтяжуючих обставин (ч. 2 ст. 115 КК України). Умисні вбивства за наявності пом'якшуючих обставин (статті 116-118 КК України). 16. Поняття, ознаки та види тілесних ушкоджень за ступенем їх тяжкості. Загальна характеристика ознак тяжких, середньої тяжкості та легких тілесних ушкоджень. 17. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України). Розмежування з захопленням заручників (ст. 147 КК України). 18. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. Зґвалтування (ст. 152 КК України). Розмежування з насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153 КК України). 19. Крадіжка (ст. 185 КК України). Переростання крадіжки у грабіж або розбій. 20. Вимагання (ст. 189 КК України). Розмежування вимагання з насильницьким грабежем і розбоєм. 21. Шахрайство (ст. 190 КК України). 22. Контрабанда (ст. 201 КК України). Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст. 305 КК України). 23. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України). 24. Кримінальна відповідальність за створення та діяльність злочинних організацій в Україні. 25. Загальна характеристика злочинів проти безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289 КК України). 26. Загальна характеристика злочинів проти громадського порядку. Хуліганство (ст. 296 КК України). 27. Загальна характеристика злочинів проти моральності. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 304 КК України). 28. Загальна характеристика злочинів проти здоров'я населення. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (ст. 307 КК України). 29. Зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України). Розмежування з перевищенням влади або службових повноважень (ст. 365 КК України). 30. Одержання хабара та незаконне збагачення (статті 368 та 368-2 КК України). Поняття службової особи у кримінальному праві України.

 5. Проаналізувати мету та функції міжнародних організацій (міжурядових, міжурядово-корпоративних, неурядових) у сфері міжнародних інформаційних відносин на прикладі НАТО
  1. Обмеження ПЧК 3 2. Співставлений обмеженого ПЧК із ЦВМІ 7 3. Встановлення суб'с кіного складу зовнішньо-політичної взаємодії. 12 4. Встановлення сторін, що конфліктують, союзів, що протистоять, і коаліцій 13 5. Інформаційні підрозділи НАТО: їх цілі та функції 19 6. Інформаційні та документальні ресурси організації 22 7. Визначення співвідношення сил (Т). 28 8. Загальний висновок. 28 Література 29

 6. Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки
  1. Організаційні теорії: класична організаційна теорія; теорії організаційної поведінки. 3 2. Методи дослідження внутрішнього середовища організації: експрес-діагностика, ґрунтовна діагностика, внутрішній моніторинг. 9 Література 17

 7. Проектування інвестицій
  План. 1. Ціноутворення в інвестиційній сфері. 2 2. Інвесторські кошториси. 6 Використана література. 10

 8. Контрольна з інвестицій
  1. Фінансові інвестиції Задача 1. Компанія розглядає можливість інвестувати в проекти, який за 7 років принесе доходи відповідно R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. 1. Чи схвалили ви б цей проект, якщо його дисконтна ставка d, а початкові інвестиції, ІС. 2. Знайти термін окупаємості інвестицій. Задача 2. Інвестор отримав кредит у банку в сумі В гривен. терміном на n років під r відсотків річних. Визначити суму погашення боргу в кінці строку: а) з використанням формули простих відсотків; б) з використанням формули складних відсотків. Задача 3. Інвестор, бажаючи отримати через n років суму А грн., вирішив вкласти гроші до банку під r відсотків річних якщо повинна бути сума початкового капіталу? Задача 4. Інвестор хоче покласти в банк суму розміром S грн. терміном на n років. Який з трьох банків (А, Б, С) він обере, якщо банк А пропонує нарахування а відсотків щоквартально, банк Б - б відсотків щопівроку, а С - с відсотків щорічно. Задача 5. Визначити інвестиційну вартість облігацій, номінальна вартість якої N грн., термін погашення 364 дні. Купонні виплати здійснюються через кожен 91 день у розмірі С грн. Дохідність по безризикових операціях на ринку цінних паперів терміном 91 день становить r відсотків. Задача 6. Обчислити поточну вартість привілейованої акції, номіналом А грн. і величиною дивіденду d % річних, якщо ринкова норма прибутку r%.

 9. Облік інвестицій на підприємстві
  Вступ 3 1. Поняття і класифікація інвестицій 5 2. Оцінка інвестицій на підприємстві ТОВ „__” 8 3. Синтетичний і аналітичний облік фінансових інвестицій на підприємстві ТОВ „__” 12 4. Синтетичний і аналітичний облік капітальних інвестицій на підприємстві ТОВ „__” 15 Висновки і пропозиції 18 Список використаної літератури 20 Додатки 22 - 39

 10. Облік фінансових інвестицій
  Вступ 3 1. Поняття і класифікація фінансових інвестицій 5 2. Синтетичний і аналітичний облік фінансових інвестицій на підприємстві ТОВ „ ” 19 3. Шляхи удосконалення обліку фінансових інвестицій на підприємстві ТОВ „ ” 27 Висновки і пропозиції 31 Список використаної літератури 33 Додатки 35

 11. Поняття та види інвестицій
  Вступ 3 1. Поняття і економічна сутність інвестицій 5 2. Основні функції інвестицій 21 3. Класифікація інвестицій 26 Висновок 35 Список використаної літератури 37

 12. Організацій банківських інвестицій
  Вступ 3 1. Сутність та форми інвестицій 5 1.1. Економічна суть інвестицій 5 1.2. Загальна класифікація інвестицій 8 2. Місце банків в інвестиційній діяльності суспільства 12 2.1. Роль банків в інституті інвестування 12 2.2. Поняття інвестиційних банків та доцільність їх створення 16 3. Сутність та цілі банківських інвестицій 19 3.1. Сутність інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ 19 3.2. Ризики при банківському інвестування та шляхи їх зниження 23 4. Інвестиційні операції комерційних банків 27 4.1. Класифікація інвестиційних операій комерційних банків 27 4.2. Стан інвестиційних операцій комерційних банків в Україні та шляхи його покращення 30 Висновки 38 Список використаної літератури 39 Додаток 1 42 Додаток 2 43

 13. Формування портфелю інвестицій
  Зміст Вступ 4 1. Економічна сутність фінансового інвестування 6 1.1. Загальна характеристика сутності фінансового інвестування 6 1.2. Основні види фінансових інвестицій 12 1.3. Методи оцінки фінансових інвестицій 15 2. Аналіз фінансових інвестицій на ТОВ „Квалітет” 19 2.1. Загальна характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз стану фінансового інвестування на ТОВ „Квалітет” 25 2.3. Факторний аналіз зміни середнього рівня портфеля 27 3. Шляхи розвитку фінансового інвестування підприємства 30 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансового інвестування підприємства 30 3.2. Застосування економіко-математичних методів для аналізу фінансових інвестицій підприємства 34 Висновки 39 Список використаної літератури 41 Додатки. Звітність 43 Основна мета роботи полягає в розробці пропозицій по удосконаленню методів формування інвестиційного портфеля підприємства. Основними завданнями для дослідження в курсовій роботі є: - розглянути поняття та сутність фінансових інвестицій та проаналізувати існуючі теоретичні підходи до організації фінансового інвестування; - провести комплексний аналіз формування інвестиційного портфеля підприємства та його ефективності; - на підставі проведеного аналізу сформувати пропозиції по удосконаленню механізму аналізу ефективності фінансових інвестицій. Предметом дослідження є інвестиційний портфель підприємства. Об’єктом дослідження в курсовій роботі є діяльність ТОВ „Квалітет” по аналізу та управлінню фінансовими інвестиціями. Основними методами дослідження є логічний, аналітичний, системний та порівняльний методи дослідження. Робота складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків.

 14. Облік фінансових інвестицій
  ВСТУП 2 Класифікація інвестицій 3 Зміни балансової вартості інвестицій 6 Переведення інвестицій 7 Спеціалізовані інвестиційні підприємства 9 ВИСНОВОК 12 ЛІТЕРАТУРА 13

 15. Аналіз капітальних інвестицій
  1. Загальна характеристика інвестицій. 1 1.1. Поняття та класифікація інвестицій. 1 1.2. Структура капіталовкладень. 2 2. Обчислення обсягу капіталовкладень 3 2.1. Товар, попит на який повністю задовольняється. 3 2.2. Попит на товар, який має тенденцію до зростання. 4 2.3. Попит має тенденцію до спаду. 6 3. Оцінка економічної ефективності капіталовкладень 7 3.1. Методи оцінки інвестиційних проектів. 7 3.2. Загальна і порівняльна ефективність капіталовкладень. 9 3.3. Особливості визначення ефективності. 13 3.4. Метод розрахунку індексу та норми рентабельності. 14 3.5. Метод розрахунку терміну окупності інвестицій. 15 3.5. Метод розрахунку терміну окупності інвестицій. 15 3.6. Аналіз альтернативних інвестиційних проектів 16 Висновок. 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua