Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Міграційні процеси в Україні: характеристика та тенденції розвитку (ID:12938)
| Размер: 61 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Аналіз динаміки міграції населення в Україні 4
2. Головні елементи територіального розподілу 9
3. Проблеми розвитку міграції в Україні 11
ВИСНОВОК 17
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19
ДОДАТКИ 20
Литература1. Гнибіденко І. Проблеми трудової міграції в Україні та їх вирішення //Економіка України. – 2001. - № 4. – С.19. 2. Драгунова Т.А. Управління міграційними процесами великих міст // Україна: аспекти праці. - 2004.- № 5. -С. 40-48. 3. Зовнішні трудові міграції населення України/ За наук. ред. Лібанової Е., Позняка О. – К.: РВПС України, 2002. – С.78. 4. Макарова М. та ін. Прогноз демографічного розвитку України до 2010 р. / О.Макарова, О.Позняк, В.Шишкін // Україна: аспекти праці. - 2001. - № 5. - С. 25-27. 5. Мірко Н. та ін. Демографічні процеси в регіонах України // Розбудова держави. - 2003. - № 5/6. - С. 42-50. 6. Пирожков С. І. и др. Україна в демографічному вимірі: минуле, сучасне, майбутнє / Пирожков С. І., Лакіза-Сачук Н. М., Запатріна І. В. - К., 2002. - 66 с. 7. Прибиткова І. Трудові мігранти у соціальній ієрархії українського суспільства: статусні позиції, цінності, життєві стратегії, стиль і спосіб життя // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. - № 1. - С.112. 8. Хомра О. Структура і напрямки міграційних потоків населення України (заключний науковий звіт по проекту). – К., МОМ, 1998. – С. 26. 9. Матеріали сайту: http://www.ukrcensus.gov.ua/results/migration 10. Матеріали сайту: http://www.scnm.gov.ua/ua/a?migr
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Тенденції розвитку книговидавничої справи в Україні
  Вступ 3 Розділ І. Становлення книговидавничої справи в Україні та її сучасний стан 6 1.1. Історичні передумови сучасного стану книгодрукування 6 1.2. Сучасний стан книговидавничої справи в Україні 13 Всього: 15 1.3. Загальна характеристика діяльності українських видавництв 16 Розділ ІІ. Проблеми та перспективи розвитку книговидавничої справи в Україні 20 2.1. Основні проблеми книговидавничої галузі в Україні 20 2.2. Тенденції та перспективи розвитку книговидавничої справи в Україні 28 Висновки та пропозиції 39 Список використаних джерел 43

 2. Тенденції розвитку логістики складування в Україні
  ВСТУП 3 1. Класифікація послуг і видів транспортно-експедиційних послуг на міжнародному ринку 4 2. Тенденції розвитку логістики складування в Україні 9 ВИСНОВКИ 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

 3. Сучасні тенденції у розвитку залізничних перевезень і подорожей в світі та в Україні
  Вступ 3 1.Залізничні перевезення як складова туристичного продукту 5 2.Роль залізниць у світовому туристичному бізнесі 8 3.Залізничний туризм як напрям рекреації 13 4.Туризм в Україні 18 5.Розвиток залізничного туризму в Україні 20 6.Проблеми і перспективи організації перевезень туристів залізницею в Україні 26 7.Перспективи залізничного туризму в Україні 31 Висновки та пропозиції 41 Список використаних джерел 43 Додатки 46

 4. Тенденції розвитку асортименту та оцінка конкурентоспроможності молока пряженого в Україні та за її межами
  ВСТУП 3 1. Стан споживання молочних товарів в Україні 6 2. Порівняльна оцінка конкурентоспроможності споживчих товарів 22 3. Оцінка якості, конкурентоспроможності пряженого молока вітчизняного виробництва 33 4. Прогнозування змін якості під час товароруху 36 5. Шляхи удосконалення асортименту та підвищення конкурентоспроможності пряженого молока вітчизняних виробників 38 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45 ДОДАТКИ 48

 5. Стан та тенденції розвитку виробництва упоковки із полімерних матеріалів в Україні та світі
  Вступ 3 1.Визначення і характеристика полімерів. Основні властивості полімерних матеріалів. 4 2.Види полімерної тари для упакування продовольчих та непродовольчих товарів 7 3.Світовий ринок упаковки 15 Висновок 18 Використана література: 19

 6. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ ТА ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ БЕЗРОБІТТЯ ЯК СКЛАДНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЯВИЩА 5 1.1. Основні форми та види безробіття, їх урізноманітнення 5 1.2. Механізм регулювання безробіття та сучасні методики виміру його рівня 11 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗАЙНЯТОСТІ ТА БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 20 2.1. Причини виникнення безробіття та стан зайнятості 20 2.2. Основні суб'єкти та важелі регулювання сфери зайнятості в сучасній Україні 26 2.3. Соціально-економічні наслідки безробіття та ефективність їх подолання в трансформаційний період 33 РОЗДІЛ 3. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ В УКРАЇНІ ТА ПРОГНОЗНІ ОЦІНКИ РІВНЯ БЕЗРОБІТТЯ 44 3.1. Заходи державної політики у сфері розширення зайнятості та обмеження безробіття 44 3.2. Програма забезпеченя соціального захисту безробітних 53 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59 ДОДАТКИ 61-64

 7. Тенденції світового розвитку та сталого розвитку людства
  Вступ 3 Тенденції світового розвитку та сталого розвитку людства 3 Висновок 9 Література 10

 8. Іноваційний процес, сутність, характер, характеристика. Фактори розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Інноваційний процес: сутність, структура, етапи 5 1.1. Інноваційний процес, структура, фактори впливу 5 1.2. Впровадження нових технологій на ринок 7 1.3. Етапи інноваційного процесу 8 РОЗДІЛ 2. Особливості управління інноваційними процесами 12 2.1. Механізм управління інноваційними процесами 12 2.2. Методологія управління інноваційними проектами 14 2.3. Основні елементи системи управління інноваціями 21 РОЗДІЛ 3. Аналіз практики управління інноваційними процесами на прикладі ТОВ "Техекспо" 26 Висновки 41 Список використаних джерел і літератури 43 Додатки 45-48 Метою курсової роботи є дослідження теоретичних основ управління інноваційними процесами на підприємстві та визначення ефективності інноваційних проектів. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних проблем, що виникають в процесі управління інноваційними процесами та визначення їх ефективності. Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю "Техекспо". Завданнями роботи є визначити сутність інноваційного процесу, його структуру та етапи; дослідити особливості управління інноваційними проектами; подати аналіз практики управління інноваційними проектами на прикладі конкретного підприємства. Методологічною основою дослідження курсової роботи є нормативно-законодавчі акти України, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання, різноманітні учбові посібники, підручники з менеджменту, аналізу міжнародної проектної діяльності підприємств, а також монографії з періодичних видань як вітчизняних, так і зарубіжних авторів. До уваги взято праці вітчизняних і зарубіжних економістів І.Бланка, О.Власюка, О.Гаврилюка, В.Ф.Гриньова, В.Г.Золотогорова, Н.В.Ігошина, А.Б.Ідрісова, О.Мозгового, А.Пересади, В.Савчука. Статистичною та фактологічною базою виступають Інтернет-джерела: http://finance.ua, http://consultcom.kiev.ua, www.ukrstat.gov.ua

 9. Процеси управління підприємством в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти реалізації процесів управління підприємством 5 1.1. Сутність і функції процесу управління 5 1.2. Методи управління діяльністю підприємств 8 1.3. Операційний менеджмент та процеси управління підприємством 11 2. Аналіз процесів управління машинобудівними підприємствами Хмельницької області 17 2.1. Об’єкти дослідження 17 2.2. Аналіз ефективності управління на підприємствах 20 2.3. Напрями вдосконалення процесів управління 23 Висновки 28 Література 32

 10. Державотворчі процеси в Україні 1917 р
  Вступ 3 Розділ 1. Створення Центральної Ради та її органи влади 5 Розділ 2. Відображення державних тенденцій в універсалах Центральної Ради 23 Розділ 3. Спроби реалізації політичного курсу Центральної Ради 32 Висновок 39 Література 41

 11. Вплив глобалізації на соціальні процеси в Україні
  1. Позитивний вплив глобалізації 3 2. Негативний вплив глобалізації 6 Висновок 14 Література 15

 12. Етнічні та етнополітичні процеси в сучасній Україні
  Вступ 3 1. Багатоманітність і взаємовплив процесів суспільного розвитку 3 2. Основні типи глобалізації 5 3. Зміст і головні риси процесу модернізації 8 4. Концепція “Нове сусідство” та інші підходи до відносин Україна - ЄС 14 Висновок 21 Список використаної літератури 22

 13. Вплив тіньової економіки на соціально економічні процеси в Україні
  Вступ 2 1. Поняття тіньової економіки та її класифікація 3 2. Причини появи та підстави тіньової економіки для країни 6 3. Стан тіньової економіки в Україні 10 4. Перспективні напрямки подалання негативних проявів тіньової економіки в Україні 13 Висновок 15 Список використаних джерел 17

 14. Тенденції розвитку ПР технологій сьогодні
  Вступ 3 1. Загальна характеристика і основні напрями діяльності PR 4 2. Становлення й розвиток організаційних форм управління зв’язками з громадськістю 8 Розвиток організаційних форм управління зв’язками з громадськістю має свою тривалу історію. Створення фірм, компаній, інститутів громадської думки у провідних країнах світу розпочалося на початку XX століття. 8 3. Нові розробки і тенденції в PR індустрії 12 4. Тенденції розвитку PR в багатокультурному середовищі 15 Висновки 17 Список використаних джерел 19

 15. Тенденції розвитку в міжнародній торігівлі послугами
  ВСТУП.................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ПОСЛУГ.......................................................................8 1.1 Сутність, особливості та наукові підходи щодо дослідження міжнародного ринку послуг........................................................................................8 1.2 Класифікація послуг в міжнародній економіці.......................................24 1.3 Основні механізми регулювання міжнародної торгівлі послугами...................................................................................................................35 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1............................................................................43 РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ ТА ЙОГО РОЛЬ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ.........................................44 2.1 Динаміка, структура та тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами...................................................................................................................44 2.2 Характеристика основних сегментів міжнародного ринку послуг........54 2.2.1 Міжнародний ринок транспортних послуг.......................................54 2.2.2 Туризм як феномен ХХІ ст...............................................................60 2.2.2.1 Динаміка міжнародного туризму у світі у 2012 році..................70 2.3 Трансформація природи міжнародного ринку послуг в умовах глобалізації.................................................................................................................73 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2............................................................................85 РОЗДІЛ 3. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ...........87 3.1 Сучасний стан міжнародної торгівлі послугами України. Проблеми та шляхи їх вирішення...................................................................................................87 3.2 Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами України...........103 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3.........................................................................111 ВИСНОВКИ....................................................................................................112 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................ ДОДАТКИ

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua