Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Монетаристська модель відкритої економіки (ID:13014)
| Размер: 161 кб. | Объем: 27 стр. | Стоимость: 60 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Передумови розвитку монетаристської моделі 4
2. Монетаризм. Модель відкритої економіки 10
3. Наслідки впровадження монетарної політики «відкритої економіки» в Україні 17
Висновки 26
Список використаної літератури 27
Литература1. Багрова І.В., Гетьман О.О., Власюк В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Навч.посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред. І.В. Багрової. - К.: ЦУЛ, 2004. - 382 с. 2. Воронкова А.Е., Єрохіна Л.В., Рябенко Л.І. Міжнародні економічні організації: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Професіонал, 2006. – 352 с. 3. Горбач Л.М.,Плотніков О.В. Міжнародні економічні відносини: Підручник для студентів вищих навч.закладів. - К.: Кондор, 2005. – 263 с. 4. Козак Ю.Г., Лук'яненко Д.Г., Макогон Ю.В., Граматик Ю.І. Міжнародна економіка: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред.: Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Ржепішевського. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Центр навчальної літератури; Артек, 2004. – 670 с. 5. Козак Ю.Г., Ржепішевський К.І., Ковалевський В.В., Логвінова Н.С. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред.: Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, К.І. Ржепішевського. - К.: ЦУЛ, 2004. – 675 с. 6. Нікітіна М.Г. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 192 с. 7. Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: ЦНЛ, 2006. -273 с. 8. Румянцев А.П., Климко Г.Н., Рокоча В.В., Шевченко В.Ю. Міжнародна економіка: Підручник / За ред. А.П. Румянцева. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2004. – 450 с. 9. Семенов Г.А., Панкова М.О., Семенов А.Г. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії і проблеми: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: ЦНЛ, 2006. – 231 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Монетаристська модель відкритої економіки
  Вступ 3 1. Монетаристська теорія грошей 4 2. Пошуки нової класичної ситуації в останній третині XX ст.: загальне і специфічне 11 3. Застосування монетаристської моделі у відкритій економіці України 15 Висновки 17 Список використаної літератури 18

 2. Монетаристська модель відкритої економіки
  1. Вступ 2 2. Монетаристська модель відкритої економіки 3 2.1. Сутність монетаристської теорії 3 2.2. Особливості здійснення монетарної політики 5 2.3. Мотетарна політика в Україні 10 3. Висновки 14 Список використаної літератури 16

 3. Переваги і суперечності формування відкритої економіки України
  Вступ 3 1. Теоретичні дослідження відкритої економіки 5 1.1 Поняття відкритої економіки 5 1.2 Фактори та складові відкритої економіки 8 2. Дослідження переваг та суперечностей відкритої економіки України 11 2.1 Переваги та ризики входження України до СОТ 11 2.2 Зовнішньоекономічна на інвестиційна діяльність як показники відкритості економіки України 24 2.2.1 Дослідження стану зовнішньоекономічної діяльності економіки України 24 2.2.2 Прямі іноземні інвестиції як показник відкритості економіки України 29 3. Суперечності формування відкритої економіки України 33 3.1 Проблеми регулювання відкритої економіки 33 3.2 Забезпечення економічної безпеки держави в умовах інтенсифікації конкурентної боротьби на світових ринках 37 Висновки 51 Література 54

 4. Мікроекономічна модель підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО РІВНЯ ГОСПОДАРЮВАННЯ 5 1.1. Поняття суб’єктів господарювання у мікроекономіці 5 1.2. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі 9 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МІКРОЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА 14 2.1. Мікроекономічна модель підприємства 14 2.2. Поняття та емпірична оцінка виробничих функцій 19 2.3. Аналіз мікроекономічної моделі на прикладі підприємства 27 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 34 3.1. Побудова прогнозних моделей розвитку підприємства 34 3.2. Вдосконалення управління прибутком як кінцевим результатом виробництва 37 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43 ДОДАТКИ 46

 5. Модель государственной организации
  Предмет: менеджмент государственных организаций План: 1. Общее описание государственной организации как относительно обособленной хозяйственной единицы, функционирующей на основе государственной собственности: 3 1.1. Цели, задачи, направления деятельности организации 3 1.2. Законодательная база организации 4 1.3. Организационная структура. 9 1.4. Схема взаимодействия с внешними организациями. 11 2. Более подробное описание подразделения организации: департамент, управление, отдел, комитет, комиссия, служба и т.п.: 13 2.1. Цели, задачи, направления деятельности подразделения. 13 2.2. Механизм, обеспечивающий процесс управления, как реализацию каждой функции менеджмента планирования, организации, мотивации и контроля 15 2.3. Организационное поведение -- конкретные модели поведения. принятые в государственной организации и в подразделении. 18 2.4. Формальные и неформальные группы в подразделении и организации, их взаимодействие и взаимовлияние. 25 2.5. Лидерство в подразделении: формальные и неформальные лидеры. 28 2.6. Стиль руководства в подразделении как относительно устойчивой системы способов, методов и форм практической деятельности менеджера. 28 2.7. Схема взаимодействия данного подразделения с другими подразделениями государственной организации. 30 2.8. Схема взаимодействия подразделения с внешними организациями, если такие связи имеют место в деятельности данного подразделения. 31 2.9. Характеристика и оценка достоинств и недостатков в системе управления государственной организацией и ее подразделением. 32 Заключение 35 Литература 37-39

 6. Мікроекономічна модель підприємства
  Вступ 3 1. Сутність та форми мікроекономічного рівня господарювання 4 2. Види підприємств та форми їх організації 10 3. Підприємства в Україні 18 Висновки 30 Література 32 Додаток А. Порівняльна характеристика основних елементів механізму функціонування різних організаційно-правових форм підприємницької діяльності 34

 7. Модель суспільства А.Тюрго
  Вступ 3 1. Фізіократичні погляди Тюрго 4 2. Модель суспільства А.Тюрго 7 3. Основні положення вчення А. Тюрго про гроші, відсоток і ціни 9 Висновок 15 Список використаної літератури 17

 8. Модель сучасного менеджера організації
  Вступ 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА В ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Роль менеджера в системі управління 5 1.2. Основні стилі керівництва в практиці управління 13 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ МЕНЕДЖЕРІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ (на прикладі фармацевтичного мпідприємства „Дарниця”) 17 2.1. Загальна характеристика організації та персоналу 17 2.2. Аналіз сучасного менеджменту на підприємстві 22 3. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ МЕНЕДЖЕРІВ В УКРАЇНІ. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 28 3.1. Особливості добору менеджерів в розвинутих країнах 28 3.2. Формування попиту на менеджерів в Україні 36 Висновки 40 Список використаної літератури 41 Додатки 43 Тема роботи: „Модель сучасного менеджера в організації”. Завданнями роботи є: визначити основні моделі сучасного менеджера в організації, проаналізувати рівень управління на сучасних підприємствах, визначити сучасні принципи і методи управління, місце керівника в практиці кадрового менеджменту, дослідити особливості добору менеджерів в розвинутих країнах та напрямки формування попиту на менеджерів в Україні. Предметом роботи є: механізм формування моделі поведінки менеджерів на сучасних підприємствах. Об’єктом роботи виступає: фармацевтичне підприємство "Дарниця". Літературною базою слугують підручники Бормана Д., Вороніної Л. „Менеджмент”, Егоршина А.П. „Управление персоналом”, Заруби О. „Основи фінансового менеджменту”, Мескона М.Х. „Основы менеджмента”, Крамаренко В.І., Холода Б.І. „Управління персоналом фірми”

 9. Перехідна модель корпоративного управління
  Вступ 3 1. Особливості перехідної моделі корпоративного управління 3 2. Процес формування ефективної моделі корпоративного управління в Україні 9 3. Проблеми національної моделі корпоративного управління 13 Висновки 17 Список використаної літератури 19

 10. Модель оптимального плану розміщення підприємств
  Модель оптимального плану розміщення підприємств 2 Література 11

 11. Індивідуальне завдання №3 Фінансова модель підприємства
  План Вступ 3 1. Фінансова політика ТОВ „Підрядт” 4 2. Облікова політика підприємства 5 3. Фінансова модель компанії 6 4. Оцінка ефективності фінансової моделі 9 Висновки 14 Література 16 Підприємство займається виробництвом асфальто-бетонних сумішей та будівництвом і ремонтом автомобільних доріг

 12. Модель кривої Лоренца та її практичне застосування
  Вступ 3 1. Вирівнювання розподілу доходів, як об’єкт соціальної політики 4 2. Зміст моделі Лоренца 9 2.1. Умови моделі та побудова кривої Лоренца 9 2.2. Висновки з побудови кривої Лоренца і розрахунок коефіціента Джині 12 3. Показники розподілу доходів в Україні 14 Висновки 21 Список використаної літератури 23

 13. Макроекономічна політика України: модель і специфіка
  ВСТУП 2 1. МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ 3 1.1. Макроекономічна рівновага в умовах глобалізації 3 1.2. Використання макроекономічних моделей в Україні 8 2. АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 11 2.1. Аналіз монетарної політики 11 2.2. Аналіз інвестиційної політики 17 2.3. Аналіз фіскальної політики 24 3. НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 28 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37-39

 14. Соціальна стратифікація як модель соціальної нерівності
  Вступ 3 1. ПОНЯТТЯ СОЦIАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ ТА СТРАТИФIКАЦIЇ 4 2. ТЕОРЕТИЧНI КОНЦЕПЦIЇ СОЦIАЛЬНОЇ СТРАТИФIКАЦIЇ 8 3. СТРАТИФІКАЦІЙНА МОДЕЛЬ СУСПІЛЬСТВА 11 Висновки 14 Література 15

 15. Модель государственной организации (ГМА Борисполь)
  Содержание Вступление 3 Объектом исследования есть ГМА "Борисполь" и его организационные структуры. 3 Раздел 1. Общее описание государственной организации как относительно обособленной хозяйственной единицы, функционирующей на основе государственной собственности: 4 1.1. Цели, задачи, направления деятельности организации 4 1.2. Законодательная база организации 7 1.3. Организационная структура. 9 1.4. Схема взаимодействия с внешними организациями. 11 2. Более подробное описание подразделения организации: департамент, управление, отдел, комитет, комиссия, служба и т.п.: 16 2.1. Цели, задачи, направления деятельности подразделения. 16 2.2. Механизм, обеспечивающий процесс управления, как реализацию каждой функции менеджмента планирования, организации, мотивации и контроля 18 2.3. Организационное поведение -- конкретные модели поведения. принятые в государственной организации и в подразделении. 19 2.4. Формальные и неформальные группы в подразделении и организации, их взаимодействие и взаимовлияние. 23 2.5. Лидерство в подразделении: формальные и неформальные лидеры. 26 2.6. Стиль руководства в подразделении как относительно устойчивой системы способов, методов и форм практической деятельности менеджера. 26 2.7. Схема взаимодействия данного подразделения с другими подразделениями государственной организации. 29 2.8. Схема взаимодействия подразделения с внешними организациями, если такие связи имеют место в деятельности данного подразделения. 30 2.9. Характеристика и оценка достоинств и недостатков в системе управления государственной организацией и ее подразделением. 31 Заключение 32 Литература 33 Объектом исследования есть ГМА "Борисполь" и его организационные структуры.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua