Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з статистики (ID:13032)
| Размер: 20 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание1. Суть групування, його завдання у статистичному дослідженні. Види групувань. 3
2. Абсолютні та відносні показники рядів динаміки. 6
Список літератури. 8

Литература1. Гончарук А. Г. Основи статистика. – Київ, 2004. 2. Ефимова М.Р., Петрова В.И., Румянцева М.П. Общая теория статистики. – М.: Инфра – М , 2004. 3. Гришин А. Ф. Статистика. – М.: Финансы и статистика, 2003. 4. Краснова Л.А., Циликина И.А. Статистика. - http://distance.ru/files/umk/stat/stat13.html
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота з статистики
  Вступ. 3 1 Вплив демографічних процесів на економічне зростання. Зв’язок економічного розвитку та відтворення населення. 5 2. Виявлення кількісних співвідношень між демографічними й економічними явищами. 8 Висновок. 13 Список використаних літературних джерел. 15

 2. Контрольна робота з статистики
  1. Обчислення середніх рівнів і середніх показників рядів динаміки 3 2. Агрегатні індекси, техніка побудови 5 3.Задача 7 Терміни ефективного використання нематеріальних активів фірми, захищених патентами, ліцензіями, на кінець 2005 р. становили:… 4. Задача 10 Визначити зв'язок між виходом цукру з 1 т цукрових буряків та їх цукристістю за такими даними:… 5. Задача 11 Динаміка продажу принтерів на внутрішньому ринку характеризується такими даними:… 6. Задача. 13 Є така інформація за звітний рік. (млн.. грн.)… Література 16

 3. Контрольна робота зі статистики
  1. Варіація ознак. Необхідність і завдання статистичного вивчення варіації. 3 2. Розмах варіації та середнє лінійне відхилення. Формули. Техніка обчислення. Економічний зміст. 4 3. Дисперсія і середнє квадратичне відхилення. Формули. Техніка обчислення. Економічний зміст. 4 4. Коефіцієнт варіації. Формули. Випадки застосування. Техніка обчислення. Економічний зміст. 6 5. Обчислення середнього квадратичного відхилення спрощеним способом. Формули і робоча таблиця для розрахунків. Техніка обчислення. 6 Література 10

 4. Контрольна робота зі статистики
  ЗМІСТ 1. Статистика життєвого рівня населення. Аналіз динаміки. 3 2. Статистичний аналіз рівня та динаміки продуктивності праці у вартісному та трудовому вигляді. 4 Список використаної літератури 7

 5. Контрольна робота зі статистики
  ЗМІСТ 1. Статистичний показник та його види 3 2. Помилки статистичного спостереження 5 3. Вимоги до складання статистичних таблиць 8 4. Мода і способи її обчислення 10 5. Основні види статистичних індексів 11 6. Завдання та система показників статистики національного багатства. 14 Задачи 18 Задача 5 Розрахунки показників динаміки проводимо за формулами: Базисний абсолютний приріст: Di, баз = yi – y0 . Ланцюговий абсолютний приріст: Di, лан = yi – yi-1 . Середній абсолютний приріст: Dсер = . Задача 7 Позначимо p0, p1 – ціна продукції в базовий і звітний період, а q0, q1 – відповідні обсяги реалізації. Формули для розрахунків: Індивідуальний індекс фізичного обсягу: iq = q1/q0; Індивідуальний індекс ціни: ip = p1/p0; Загальний індекс товарообороту: ; Індекс зміни товарообороту за рахунок зміни обсягу реалізації: ; Індекс зміни товарообороту за рахунок зміни ціни: ; Залежність між загальними індексами така: Задача 9 Таблиця розрахунків: Номер групи Товарооборот, тис.грн. Кількість підприємств у групі, од. Структура підприємств кожної групи, % Центр інтервалу Акумульована частота Акумульована частка Список використаної літератури. 21

 6. Контрольна робота з статистики
  Вступ 3 1. Види статистичного спостереження за часом реєстрації і охопленням одиниць 4 2. Системи взаємопоєднаних індексів і їх значення в соціально-економічному аналізі 5 Висновки 14 Список використаних джерел 15

 7. Контрольна робота з статистики
  1. Статистичне вивчення структури основних виробничих фондів. Види оцінок, показники зносу та норм амортизації. 3 2. Статистика трудових ресурсів. Основні статистичні показники. 8 Задача 3. 12 Населення району в середньому за рік становило 67400 чол., у тому числі жінок у віці від 15 до 49 років — 24380. Протягом року народилось 120 чол., померло 30 чол. Визначити коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту населення, спеціальний коефіцієнт народжуваності. Задача 4. 13 Відомі такі дані по двох галузях машинобудування міста: Визначити індекси фондовіддачі змінного, постійного складу і впливу структурних зрушень. Задача 5 14 Обсяг реалізації продукції за місяць підприємству встановлено у розмірі 30 млн. грн. Фактично вироблено готових виробів на суму 28 млн. грн.., з них реалізовано у звітному періоді на суму 27,9 млн. грн. Задача 6 15 Виробництво зерна у сільгоспоб'єднанні характеризується такими даними: Визначити: 1. загальні індекси врожайності змінного, постійного складу й індекс впливу зміни структури посівних площ на динаміку врожайності; 2. загальні індекси посівної площі і валового збору та їх взаємозв’язок з індексом врожайності; 3. приріст валового збору за рахунок розширення посівної площі та зміни середньої врожайності зернових культур. Задача 7 17 Визначити індекс реальної заробітної плати робітників і службовців, якщо фонд заробітної плати у звітному періоді зріс на 12,5%, середньоспискова чисельність працівників збільшилась на 2,8%, а купівельна спроможність гривні знизилась на 3,4 %. Список використаної літератури. 19

 8. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МУНІЦИПАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
  1. Основні поняття та категорії ринку послуг. 3 2. Показники статистики обслуговування населення в сфері торгівлі та громадського харчування. 9 Примітка. Основні показники, що використовують під час складання статистичної звітності з обслуговування населення у сфері торгівлі та громадського харчування. 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

 9. Контрольна робота з статистики туризму
  1. Статистичні показники рівня інфляції та купівельної спроможності грошової одиниці 4 2. Рейтингові оцінки видів транспорту 8 Список використаних джерел 13

 10. Контрольна робота з статистики надання туристичних послуг
  Варіант 2 1. Статистичні оцінки туристичних ресурсів 3 2. Статистичний аналіз діяльності персоналу турфірми 6 Список використаних джерел 10

 11. Контрольна робота з теорії ймовірностей та математичної статистики Варіант № 9 а-7 б-1
  Завдання 1. Маємо дві партії деталей. У першій партії 71 придатних і 3 браковані деталі. У другій – 10 придатних і 4 браковані. Із кожної партії навмання беруть по одній деталі. Знайти ймовірності: 1) обидві деталі придатні; 2) обидві деталі браковані; 3) 1 деталь придатна, а друга бракована. Завдання 2. Деталі на конвеєр поступають із двох автоматів. Від першого –60%, від другого – 40%. Перший автомат дає 7% браку, другий – 1%. Деталь, яка поступила на конвеєр, виявилась стандартною. Знайти ймовірність того, що деталь виготовлена першим автоматом. Завдання 3. Серед 16 виробів три – першого ґатунку, чотири – другого, а решта – з дефектами. Навмання беруться 4 вироби. Знайти закон розподілу випадкової величини – числа стандартних виробів серед навмання взятих. Обчислити і . Завдання 4. Випадкова величина задається щільністю розподілу: . Знайти , , і . Завдання 5. Відхилення розміру деталі від номіналу – нормально розподілена випадкова величина з нульовим математичним сподіванням та дисперсією, рівною 36. Скільки потрібно виготовити деталей, щоб з імовірністю не менше можна було стверджувати, що серед них буде принаймні одна придатна, якщо допускаються відхилення розміру деталей від номіналу на проміжку ?

 12. Контрольна робота з соціально-економічної статистики сфери послуг та туризму
  1. Статистичні оцінки потенціалу туристичної інфраструктури 4 2. Організація міжнародної статистики туризму 14 Список використаних джерел 20

 13. Контрольна робота з соціально-економічної статистики сфери послуг та туризму
  Вступ. 3 1.Відображення доходів від туризму в системі національних рахунків. 4 2.Статистична оцінка еластичності попиту та пропозиції у сфері туризму. 8 Висновок. 13 Список літературних джерел. 14

 14. Контрольна робота з соціально-економічної статистики сфери послуг та туризму
  Вступ. 3 1 Методи і показники демографічної статистики. 5 2. Статистичні показники споживання населенням послуг туризму 14 Висновок. 16 Список літератури. 17 В роботі 3 діаграми

 15. Контрольна робота з соціально-економічної статистики сфери послуг та туризму
  1. Відображення доходів від туризму у системі національних рахунків (СНР) 2 2. Статистичні оцінки еластичності попиту та пропозиції у сфері туризму 7 Література 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua