Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Об’єкт муніципальної статистики (ID:13034)
| Размер: 21 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 4
Сутність та завдання муніципальної статистики. 5
Об’єкти муніципальної статистики 7
Проблеми муніципальної статистики 17
Висновки 19
Список використаних джерел 19

Литература1. Бараник З. П. Статистика. — К.: Університет "Україна, 2007. — 268 с. 2. Бесчастний В. М., Делія Ю. В., Устименко В. А., Джабраілов Р. А., Щебетун І. С. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми та перспективи. — Донецьк, 2005. — 272 с. 3. Єріна А. М., Пальян З. О. Теорія статистики. — К.: Знання, 2006. — 255 с. 4. Куйбіда В. С. Муніципальне управління. — К.: Знання, 2004. — 357с. 5. Уманець Т. В. Загальна теорія статистики. — К.: Знання, 2006. — 239 с. 6. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальні аспекти. — Д.: Видавництво УАДУ, 2006. — 303с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З МУНІЦИПАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
  1. Основні поняття та категорії ринку послуг. 3 2. Показники статистики обслуговування населення в сфері торгівлі та громадського харчування. 9 Примітка. Основні показники, що використовують під час складання статистичної звітності з обслуговування населення у сфері торгівлі та громадського харчування. 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

 2. Роль і значення муніципальної правової служби
  Вступ 3 1. Поняття муніципальної правової служби 4 2. Роль муніципальної правової служби 7 3. Значення муніципальної правової служби 15 Висновки 19 Список джерел 20

 3. Предмет, об’єкт і суб’єкт фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності, його цілі та завдання
  1. За даними бухгалтерського балансу (див. дод. 1) розрахувати і проаналізувати динаміку коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства ЗЕД. Порівняти розрахункові коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства. 11. Проаналізувати використання оборотного капіталу за експортними операціями. Собівартість реалізованих товарів за кордон за минулий рік – 25 800 тис. грн., у звітному році – 31 210 тис. грн. Залишки обороних засобів при здійсненні експортних поставок у звітному році, тис. грн. Вид оборотних засобів на 01.01 на 01.04 на 01.07 на 01.10 на 01.01 Грошові кошти 540 521 577 508 460 Запаси 895 870 854 924 998 Дебіторська заборгованість 1990 1098 2000 1987 2200 Разом 3425 2489 3431 3419 3658 .....................

 4. СУТНІСТЬ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ОБ'ЄКТ ТА СУБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ
  1. СУТНІСТЬ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ОБ'ЄКТ ТА СУБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ 3 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 9 3. ПРОЦЕДУРА ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 16 ЛІТЕРАТУРА 23

 5. Сутність кадрового менеджменту. Об’єкт та суб’єкт управління
  Сутність кадрового менеджменту. Об’єкт та суб’єкт управління 2 Література 9

 6. Менеджер як суб’єкт і об’єкт організації праці
  Вступ 3 1. Характеристика праці менеджера, як складової управлінської діяльності 4 2. Функції менеджера 9 3. Ролі менеджерів 13 4. Необхідні риси сучасного українського менеджера 15 Висновок 20 Література 21

 7. Персонал як суб’єкт і об’єкт управління
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАРУБІЖНИХ ФІРМАХ 6 1.1. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу 6 1.2. Зарубіжний досвід управління персоналом 8 РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ДКП "Назва" 19 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз кадрового складу підприємства 25 2.3. Загальна характеристика системи управління персоналом на підприємстві ДКП «Назва» 34 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА ДКП "Назва" 44 3.1. Планування основних заходів по роботі з кадрами на 2009 р. 44 3.2. Шляхи покращення управління персоналом на підприємстві 47 ВИСНОВКИ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59 ДОДАТКИ 63-74 Багато гфафічного матеріалу

 8. Контрольна зі статистики
  1.Статистичні показники варіації. Необхідність вивчення варіації ознаки. 2 2.Статистичні таблиці, види, принципи побудови. 5 3. 8 За даними про ступінь використання енергетичного устаткування підприємством визначити середній коефіцієнт використання устаткування, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації. Зробити висновки. Коефіцієнт використання, % До 70 75-80 80-85 85-90 90 і більше Кількість одиниць устаткування 12 28 35 24 16 4. 10 Шляхом випадкової повторної вибірки із партії було взято 100 проб продукту А. У результаті дослідження було встановлено, що середня вологість продукту А у вибірці становила 8 % при середньому квадратичному відхиленні 1,2 %. Визначити з імовірністю 0,997 довірчий інтервал, у якому перебуватиме середня вологість продукту А в усій партії. 5. 11 Визначити залежність між вживанням молока за місяць і доходами на одного члена сім'ї, а також знайти лінійний коефіцієнт кореляції за такими даними: Дохід на одного члена сім'ї, грн. 35 43 51 59 67 75 83 Обсяг вживання молока, л 8 10 11 15 18 22 25 6. 13 Є така інформація щодо двох підприємств про випуск продукції та її собівартість. Підприємство Базовий період Звітний період Виготовлено, одиниць Собівартість одиниці, грн. Виготовлено, одиниць Собівартість одиниці, грн. №1 №2 15000 10 400 28 31 18000 8600 26 20 Обчислити: 1) індекси собівартості одиниці продукції за кожним підприємством; 2) індекси середньої собівартості двох підприємств разом, Індекс собівартості постійного складу та структурних зрушень. Зробити висновки. Література 15

 9. Контрольна зі статистики
  Теорія Завдання 1 Суть групування, його завдання у статистичному дослідженні. Види групувань Завдання 2 Абсолютні та відносні показники рядів динаміки Практика Завдання 3 Рівень рентабельності підприємств харчової промисловості ре¬гіону характеризується такими даними: Рівень рентабельності, % 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 >30 Кількість підприємств, % до 8 12 35 20 12 8 5 загальної кількості Визначити середній рівень рентабельності підприємств регіону, дисперсію та коефіцієнт варіації. Зробити висновки. Завдання 4 Динаміка норми капіталовкладень у галузь характеризується такими даними: Рік 2001 2002 2003 2004 2005 Норма капіталовкладень, % 22,5 26,8 25,9 24 27,8 Визначити середньорічний абсолютний і відносний темпи зрос¬тання капіталовкладень. Завдання 5 Виробництво шкіряного взуття об'єднанням характеризується такими даними: Взуття 2004 р. 2005 р. За планом Фактично Вироблено взуття головним підприємством Доросле 54 65 66,5 23,2 Дитяче 41 43 45,0 12,3 Разом 95 108 111,5 35,5 Обчислити усі можливі відносні величини і проаналізувати. Завдання 6 Є така інформація про реалізацію промислових товарів: Вид товару Товарообіг за місяць, тис. грн. Зміна ціни у жовтні, порівняно з січнем, % січень жовтень А Б В 13500 9800 24500 18900 6400 24500 + 12,2 -0,5 -2,0 Визначити: 1. Середню зміну ціни за всіма видами товарів. 2. Абсолютну зміну товарообігу за рахунок цін і кількості прода¬них товарів. Зробити висновки.

 10. Контрольна робота зі статистики
  ЗМІСТ 1. Статистичний показник та його види 3 2. Помилки статистичного спостереження 5 3. Вимоги до складання статистичних таблиць 8 4. Мода і способи її обчислення 10 5. Основні види статистичних індексів 11 6. Завдання та система показників статистики національного багатства. 14 Задачи 18 Задача 5 Розрахунки показників динаміки проводимо за формулами: Базисний абсолютний приріст: Di, баз = yi – y0 . Ланцюговий абсолютний приріст: Di, лан = yi – yi-1 . Середній абсолютний приріст: Dсер = . Задача 7 Позначимо p0, p1 – ціна продукції в базовий і звітний період, а q0, q1 – відповідні обсяги реалізації. Формули для розрахунків: Індивідуальний індекс фізичного обсягу: iq = q1/q0; Індивідуальний індекс ціни: ip = p1/p0; Загальний індекс товарообороту: ; Індекс зміни товарообороту за рахунок зміни обсягу реалізації: ; Індекс зміни товарообороту за рахунок зміни ціни: ; Залежність між загальними індексами така: Задача 9 Таблиця розрахунків: Номер групи Товарооборот, тис.грн. Кількість підприємств у групі, од. Структура підприємств кожної групи, % Центр інтервалу Акумульована частота Акумульована частка Список використаної літератури. 21

 11. Контрольна робота з статистики
  Вступ. 3 1 Вплив демографічних процесів на економічне зростання. Зв’язок економічного розвитку та відтворення населення. 5 2. Виявлення кількісних співвідношень між демографічними й економічними явищами. 8 Висновок. 13 Список використаних літературних джерел. 15

 12. Контрольна робота з статистики
  1. Обчислення середніх рівнів і середніх показників рядів динаміки 3 2. Агрегатні індекси, техніка побудови 5 3.Задача 7 Терміни ефективного використання нематеріальних активів фірми, захищених патентами, ліцензіями, на кінець 2005 р. становили:… 4. Задача 10 Визначити зв'язок між виходом цукру з 1 т цукрових буряків та їх цукристістю за такими даними:… 5. Задача 11 Динаміка продажу принтерів на внутрішньому ринку характеризується такими даними:… 6. Задача. 13 Є така інформація за звітний рік. (млн.. грн.)… Література 16

 13. Контрольна робота зі статистики
  ЗМІСТ 1. Статистика життєвого рівня населення. Аналіз динаміки. 3 2. Статистичний аналіз рівня та динаміки продуктивності праці у вартісному та трудовому вигляді. 4 Список використаної літератури 7

 14. Контрольна робота зі статистики
  1. Варіація ознак. Необхідність і завдання статистичного вивчення варіації. 3 2. Розмах варіації та середнє лінійне відхилення. Формули. Техніка обчислення. Економічний зміст. 4 3. Дисперсія і середнє квадратичне відхилення. Формули. Техніка обчислення. Економічний зміст. 4 4. Коефіцієнт варіації. Формули. Випадки застосування. Техніка обчислення. Економічний зміст. 6 5. Обчислення середнього квадратичного відхилення спрощеним способом. Формули і робоча таблиця для розрахунків. Техніка обчислення. 6 Література 10

 15. Контрольна робота з статистики
  1. Суть групування, його завдання у статистичному дослідженні. Види групувань. 3 2. Абсолютні та відносні показники рядів динаміки. 6 Список літератури. 8

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua