Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: МУЗЕЇ КИЇВЩИНИ ТА ЇХ ЗАЛУЧЕННЯ ДО СИСТЕМИ ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (ID:13041)
| Размер: 57 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
1. СТАНОВЛЕННЯ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ 7
2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА МУЗЕЇВ КИЇВЩИНИ 14
3. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ МУЗЕЇВ У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 27
НА КИЇВЩИНІ 27
ВИСНОВКИ 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

Литература1. Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство. 2. Крачило М.П. Краєзнавство і туризм: Навч. посібник. – К.: Вища шк., 1994. – 191 с. 3. Література рідного краю: Навчально-методичний посібник. – Біла Церк-ва, 1997. – 44 с. 4. Посібник Є. В. Пайкової «Характеристика Києва, його музеїв і туристи-чних атракцій». – К. Життя і знання. 5. Василенко А. О. Літопис історії становлення і розвитку народних музеїв України. - К.: Наукова думка, 1974 6. Закон України «Про музеї і музейну справу» від 29.06.1995 р. №249/95. 7. Закон України «Про благодійництво і благодійні організації»; 8. Закон України «Основи законодавства України про культуру»; 9. Бєлофастова Т.Ю. Педагогічні засади діяльності музею як соціально–культурного центру: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.06. – К., 2003. – 20с; 10. Игнаткин И.А. Охрана памятников истории и культуры: Справ, пособ. - К.: Вища школа, 1990 11. Филипчак І. Про музейництво і наші музеї // Життя і знання. - 1935. - № 6 12. Скрипник Г. Етнографічні музеї України. - К.: Наукова думка, 1989 13. Музейний фонд України // Урядовий кур'єр. - 1992. - 7 серпня. 14. Папкова Є. В. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. - К., 2003. 15. Літературна спадщина Київської Русі і українська література ХVІ–ХVІІІст. – К.: Наук. думка, 1981. 16. Грибанова С.В. Роль наукових товариств та видатних науковців Києва в розвитку екскурсійної справи в Україні у другій половині XIX – на початку XX ст. /Туристично–краєзнавчі дослідження. – К., 2000. – 215 с; 17. Гецевич Н.А. Основы экскурсоведения: Учеб. пособие. Минск, Изд–во «Университетское», 1999. – 160с; 18. Музейные термины//Терминологические проблемы музееведения: Сб.н.тр. – М.: Б.и., 1986. – С.35–135; 19. Музееведение: Музеи исторического профиля /И.Аве и др.; Под ред. К.Г.Левыкина, В.Хербста. – М.: Высшая шк., 1988. – 431с; 20. Науменко Г.П. Проблеми розвитку внутрішнього туризму в Україні / Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти. – К., 2002. – 160с; 21. Національна система туристсько–екскурсійних маршрутів «Намисто Славутича» /Г.П. Науменко, С.В. Грибанова, О. П.Дорошкотаін.–К., 1998 .– 401с; 22. Основні напрями розвитку екскурсійної діяльності в Україні «ДІЛОВИЙ ВІСНИК» № 07(122), 2005; 23. Пантелейчук І.В. Музей: від зібрання раритетів до науково–дослідної установи // Питання культурології: Міжвід. зб. наук. ст. – К., 2001. – Вип.17. – С. 71–76; 24. Пантелейчук І.В. Віртуальний музей // Питання культурології: Міжвід. зб. наук. ст. – К., 2002. – Вип.18. – С. 60–64; 25. Пантелейчук І.В. Музейна політика України в контексті трансформацій-них процесів // Культура і мистецтво у сучасному світі: Наукові записки КНУ-КіМ. – К., 2005. – Вип.6. – С.103–108; 26. Пантелейчук І.В. Проблема становлення музейної політики в Україні // Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності: Зб. наук. пр. / Відп. ред.: М.М. Бровко, О.Г. Шутов. – К.: Віпол, 2005. – С. 256–260; 27. Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України //Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – №18. – 1997. – С.4–10; 28. Педагогічний музей України: сто років //Освіта. – 2003. – № 32. – /спецвипуск/. – 8с; 29. Алексєєва Ю. Державне регулювання туризму в Україні // Трансформаційні процеси розвитку туризму та готельного господарства України: Матеріали Всеукр. наук.-практ. студент. конф. – К.: КУТЕП, 2002. – С. 79-80. 30. Алексєєва Ю. Державне регулювання національної індустрії туризму в умо-вах Європейської інтеграції // Актуальні проблеми управління соціально-економічним розвитком: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студент. і молодих вчених. Київ, 3-6 черв. 2002 р. – К.: Вид-во КНЕУ, 2002. – С. 9-11.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Стратегії залучення туристично-рекреаційного потенціалу одного з регіонів світу до створення туристичного продукту українських туроператорів (Єгипет)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАЛУЧЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ДО СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 5 1.1. Сутність регіонального туристичного продукту 5 1.2. Роль туристично-рекреаційного потенціалу у формуванні туристичного продукту регіону 10 1.3. Методика дослідження туристичного продукту регіону 15 РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЄГИПТУ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 26 2.1. Загальна характеристика регіону 26 2.2. Оцінка та сучасний стан туристичного ринку Єгипту 32 2.3. Аналіз попиту і пропозиції туристичного продукту Єгипту на сучасному ринку України 39 РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ ЗАЛУЧЕННЯ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЄГИПТУ НА УКРАЇНСЬКОМУ ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ 45 3.1. Сучасні тенденції розвитку туристичного продукту Єгипту 45 3.2. Шляхи підвищення зацікавленості населення України туристичним продуктом Єгипту 51 ВИСНОВКИ 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 58 ДОДАТКИ 61

 2. Організація екскурсійного обслуговування сільського населення
  Організація екскурсійного обслуговування сільського населення Література

 3. Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування іноземних туристів
  1.Диференційований підхід до екскурсійного обслуговування іноземних туристів 3 2. Шляхи оптимізації екскурсійної діяльності 8 ЛІТЕРАТУРА 15

 4. Описати галузь народного господарства Київщини
  Хлібобулочна галузь Київщини Список використаних джерел

 5. Системи віддаленого банківського обслуговування
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВІДДАЛЕНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 7 1.1. Поняття системи віддаленого банківського обслуговування 7 1.2. Розвиток послуг Домашнього банку 11 1.2.1. Телефонний банкінг 11 1.2.2. Операції системи віддаленого банківського обслуговування «Клієнт-Банк» 14 1.2.3. Система «Інтернет-банкінг» 23 РОЗДІЛ 2. НОВА ІДЕОЛОГІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕРВІСУ УКРАЇНИ 27 2.1. Еволюція електронного банківського обслуговування в Україні 27 2.2. Вітчизняні приклади використання системи віддаленого банківського обслуговування. Проблеми та перспективи розвитку 31 2.2.1. Система віддаленого банківського обслуговування «***банку» 40 2.2.2. Характеристика електронного банківського обслуговування на прикладі «***банку» 48 2.2.3. Система віддаленого доступу «***банку». «Клієнт-Банк» та «Інтернет-банкінг» 53 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ СТИМУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ З ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ 58 3.1. Аналіз факторів, що стримують розвиток електронних послуг в Україні 58 3.2. Нормативно-правова основа роботи банків з електронними продуктами 64 3.3. Перспективи впровадження нових електронних послуг 70 ВИСНОВОК 81 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 85 ДОДАТКИ 89-90 Мета дослідження. Охарактеризувати систему віддаленого банківського обслуговування. Описати таке поняття, як Телефонний банкінг, операції системи віддаленого банківського обслуговування «Клієнт-Банк», систему «Інтернет-банкінг». Вивчити еволюцію електронного банківського обслуговування в Україні. Навести вітчизняні приклади використання системи віддаленого банківського обслуговування. Встановити проблеми та перспективи розвитку системи віддаленого банківського обслуговування. Описати систему віддаленого банківського обслуговування «1банку». Дати характеристику електронного банківського обслуговування на прикладі «2банку», а також «3банку». Розглянути перспективи стимулювання та розвитку в Україні банківських послуг з дистанційного обслуговування клієнтів. Представити аналіз факторів, що стримують розвиток електронних послуг в Україні. Розглянути нормативно-правову основу роботи банків з електронними продуктами та перспективи впровадження нових електронних послуг

 6. Вдосконалення системи обслуговування покупців як складова торгового маркетингу
  Вступ 3 1. Теоретичні основи маркетингу послуг 6 1.1. Теоретичні та методологічні засади статистичного оцінювання якості обслуговування 6 1.2. Методичне забезпечення статистичної оцінки якості обслуговування у роздрібній торгівлі 9 1.3. Дослідження системи маркетингу послуг на ринку складно-технічних товарів 14 2. Аналіз системи обслуговування покупців ЗАТ “***” 19 2.1. Основні відомості про компаніію 19 2.2. Маркетингова система ЗАТ “***” 21 2.3. Проблеми і перспективи компанії на ринку послуг стільникового зв’язку 26 3. Вдосконалення системи маркетингу послуг на ринку складно-технічних товарів 32 3.1. Використання статистичних оцінок якості обслуговування у вирішенні прикладних задач управління 32 3.2. Напрями вдосконалення системи обслуговування покупців ЗАТ “***” 35 Висновки 40 Література 45 Додаток 1. Баланс ЗАТ “***” 48 Додаток 2. Звіт про фінансові результати ЗАТ “***” 51 Метою роботи є обґрунтування теоретичних та методичних основ удосконалення маркетингу послуг на ринку складно-технічних товарів. Об’єктом дослідження є процес маркетингової діяльності у сфері послуг на ринку складно-технічних товарів. Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи формування маркетингу послуг підприємств на ринку складно-технічних товарів

 7. Характеристика автоматизованої системи обслуговування операцій банку на фондовому ринку
  ВСТУП 3 1 ВИДИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ БАНКАМИ 5 2 СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ І РОЗПОВСЮДЖЕННЯ БАНКАМИ ІНФОРМАЦІЇ З ФОНДОВИХ РИНКІВ 11 ВИСНОВКИ 16 ЛІТЕРАТУРА 18

 8. Інформаційні системи масового обслуговування на основі WEB- технологій (WMIS) та їх використання на підприємствах
  Мета роботи: знайомство з інформаційними системами масового обслуговування на основі Web-технологій та їх використання на підприємствах. Знайомство з системами Інтернет-трейдингу та їх використання для інвестиційної діяльності на підприємствах" 1) стан власного інвестиційного портфеля, його історію та баланс через 2-3 тижні після створення (на момент його закриття) 2) графіки динаміки зміни ціни акцій (графіки технічного аналіза), що входять до інвестиційного портфеля на момент закриття

 9. Художні музеї Києва
  1. Національний художній музей України 3 2. Національний музей російського мистецтва 7 3. Національний музей Тараса Шевченка 9 4. Музей культурної спадщини 10 5. Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків 12 Перелік використаної літератури 15

 10. Музеї Закарпаття, як туристичні об’єкти
  Вступ 3 1. Передумови розвитку туризму на Закарпатті 5 1.1. Загальні відомості про Закарпаття 5 1.2. Історико-культурна спадщина Закарпаття 7 2. Музеї Закарпаття, як туристичні об’єкти 9 2.1. Сучасний стан музеїв Закарпатської області, та їх використання в туризмі 9 2.2. Застосування інноваційних технологій, як інструмент підвищення використання музеїв в туризмі 21 3. Проблеми та перспективи використання музеїв Закарпаття, як туристичних об’єктів 27 Висновки 30 Список використаних джерел 31 Додатки 33

 11. Історичні музеї Переяслава-Хмельницького
  Вступ 4 1. Відомості про м. Переяслав-Хмельницький 6 2. Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав" та його музеї 7 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 12. Особливості екскурсійного маркетингу
  1. Особливості екскурсійного маркетингу. 3 2. Екскурсійні фірми на ринку послуг. 7 Література 13

 13. Організація екскурсійного туру у Францію
  Вступ 3 Розділ І. Маркетингові аспекти розробки туру 5 1.1. Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта 5 1.2. Оцінка пропозиції 8 Розділ ІІ. Проект туру 11 2.1. Інформаційне забезпечення програми туру 11 2.1.1. Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну 11 2.1.2.Оцінка території 12 2.2. Форма туру та схема маршруту 18 2.3. Пакет послуг 19 2.4. Програма туру 20 2.5. Організаційно-технічне забезпечення туру 21 2.6. Економічне обґрунтування проекту туру 21 Розділ ІІІ. Маркетинг нового гуру 24 3.1. Позиціювання та просування нового туру 24 3.2. Рекламно-інформаційна підтримка 26 Висновки 31 Список використаних джерел 33 Додатки 35-40

 14. Організація екскурсійного туру у Францію
  В роботі присутній аналіз статистичних даних, таблиці, авторські пропозиції та розрахунки. Форма туру - маршрутно-транспортний, схема маршруту -комбінована (гастрономічний, пізнавальний "Замки Луари"). Для автомобільного перевезення використовується мікроавтобус або автомобіль напрокат. Вступ 3 Розділ І. Маркетингові аспекти розробки туру 5 1.1. Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта 5 1.2. Оцінка пропозиції 6 Розділ ІІ. Проект туру 8 2.1. Інформаційне забезпечення програми туру 8 2.1.1. Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну 8 2.1.2.Оцінка території 9 2.2. Форма туру та схема маршруту 11 2.3. Пакет послуг 12 2.4. Програма туру 19 2.5. Організаційно-технічне забезпечення туру 21 2.6. Економічне обґрунтування проекту туру 21 Розділ ІІІ. Маркетинг нового гуру 23 3.1. Позиціювання та просування нового туру 23 3.2. Рекламно-інформаційна підтримка 25 Висновки 27 Список використаних джерел 29 Додатки 32 Додаток А. Технологічна карта туристської подорожі за маршрутом 32 Додаток Б. Схема маршруту 37 Додаток В. Туристичний каталог фірми Загор΄є 38

 15. Організація екскурсійного туру з відпочинком в Італії
  Вступ 3 Розділ І. Маркетингові аспекти розробки туру 5 1.1. Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта 5 1.2. Оцінка пропозиції 7 1.3. Вимоги до процесу обслуговування туристів під час подорожі 9 Розділ ІІ. Проект туру 10 2.1. Інформаційне забезпечення програми туру 10 2.1.1. Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну 10 2.1.2.Оцінка території 11 2.2. Форма туру та схема маршруту 14 2.3. Пакет послуг 14 2.4. Програма туру 16 2.5. Організаційно-технічне забезпечення туру 18 2.6. Економічне обґрунтування проекту туру 19 Розділ ІІІ. Маркетинг нового гуру 20 3.1. Позиціювання та просування нового туру 20 3.2. Рекламно-інформаційна підтримка 22 Висновки 24 Список використаних джерел 26 Додатки 27-32

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua