Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Оцінка і терміни зносу нематеріальних активів (ID:13066)
| Размер: 134 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Методи оцінки і амортизації нематеріальних активів 5
1.1. Поняття нематеріальних активів 5
1.3. Оцінка вартості нематеріальних активів 15
2. Аналіз створення і використання нематеріальних активів у ВАТ «Назва» 20
2.1. Загальні відомості про підприємство 20
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності 22
2.3. Роль нематеріальних активів у діяльності підприємства 26
3. Напрями вдосконалення методів оцінки нематеріальних активів 31
3. Напрями вдосконалення методів оцінки нематеріальних активів 31
3.1. Використання міжнародного досвіду оцінки нематеріальних активів 31
Висновки 38
Література 41-43
Литература1. Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І., Заросило А. П., Івахненко В. М. Економічний аналіз: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т / М.Г. Чумаченко (ред.). — К. : КНЕУ, 2001. — 540с 2. Бондар О.В. Методичні аспекти управління інноваційною діяльністю // Регіональні перспективи. – 2000. – №1(8). – С.77-79. 3. Бурман К. Нематериальные организационные способности как компонент стоимости предприятия // Проблемы теории и практики управления. — 2003. — №3 4. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2000. — 322с. 5. Виговська Н.Г. Удосконалення обліку амортизації: стан, проблеми, перспективи. Наукове видання. За ред. проф. Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 1998. – 340 с. 6. Виговська Н.Г. Методи нарахування амортизації // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 1997. - № 6. – с. 80-85. 7. Виговська Н.Г. Амортизація: сутність, природа, визначення в економічній літературі // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 1998. – № 7. – с. 77-81. 8. Виговська Н.Г. Амортизаційний період при нарахуванні амортизації: проблема встановлення // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 1998. - № 7. – с. 90-95. 9. Виговська Н.Г. Проблеми обліку амортизації нематеріальних активів, шляхи їх вирішення // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 1998. - № 8. – с. 111-114. 10. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 227 с. 11. Поддерьогін А. М., Буряк Л. Д., Нам Г. Г., Павліковський А. М., Павловська О. В., Потій В. 3., Куліш А. П., Терещенко О. О., Шульга Н. П., Булгакова С. А. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с 12. Рошило В.І. Амортизаційна політика як структурний елемент управління фінансами підприємства та державної економічної політики – світовий досвід та реалії України // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного ін-ту КНТЕУ: Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2003. – Вип. 2. – С. 409 - 430. 13. Рошило В.І. Фінансовий механізм амортизаційних відрахувань у процесі ринкової трансформації // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного ін-ту КНТЕУ: Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2002. – Вип. 4. – С. 239 - 247. 14. Рошило В.І. Ефективний амортизаційний механізм – умова переходу до інноваційного типу розвитку. // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного ін-ту КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці: АНТ Лтд, 2002. – Вип. 1.– С. 148-155. 15. Рошило В.І. Методологічні засади розробки та оптимізації амортизаційної політики промислового підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного ун-ту. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – Вип. 186. – С. 943-951. 16. Рошило В.І. Особливості амортизації як фінансової категорії економіки перехідного типу // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного ун-ту. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Вип. 121.– С. 161-166. 17. Шульга С.В. “Еволюція” нормативного регулювання обліку нематеріальних активів // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 196: В 4 т. IV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – 246 с. – С. 837-842. 18. Шульга С.В. Вітчизняна та міжнародна практика обліку нематеріальних активів: проблеми та протиріччя // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2004. – № 4 (30). – С. 274-277. 19. Шульга С.В. Методи оцінки нематеріальних активів // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип. 198: В 4 т. IІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – 260 с. – С. 307-314. 20. Шульга С.В. Ознаки нематеріальних активів // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – Хмельницький, 2004. – № 6 (64). – С. 120-122.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Оцінка нематеріальних активів підприємства
  Вступ 3 1. Поняття і класифікація нематеріальних активів 6 1.1. Визначення поняття „нематеріальний актив” та його характеристика 6 1.2. Класифікація нематеріальних активів 10 2. Методологія оцінки нематеріальних активів 22 2.1. Законодавча база для оцінки нематеріальних активів 22 2.2. Методи оцінки нематеріальних активів в Україні 24 2.3. Міжнародна практика оцінки нематеріальних активів 40 3. Оцінка нематеріальних активів ВАТ „Концерн „Стирол” 56 3.1. Використовувані принципи і методи оцінки 56 3.2. Особливості оцінки нематеріальних активів на підприємстві 64 Висновки 75 Реферат до диплому

 2. Визначення, визнання та оцінка нематеріальних активів
  ВСТУП 3 1. Поняття та визнання нематеріальних активів 4 2. Оцінка нематеріальних активів. 9 ВИСНОВОК 12 Список літератури 13

 3. Аудит нематеріальних активів
  Вступ 3 1. Сутність, етапи, процедури проведення аудиту нарахування амортизації нематеріальних активів 11 2. Аудит наявності та стану нематеріальних активів. Правильність оцінки та нарахування амортизації нематеріальних активів ТОВ „Каштан” 22 3. Автоматизація аудиту перевірки нарахування амортизації нематеріальних активів. Аудиторський висновок. 27 Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38-48

 4. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
  ВСТУП 3 1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 4 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАХУНКІВ 12 «НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ», 19 «НЕГАТИВНИЙ ГУДВІЛ» 7 3. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: ВИЗНАННЯ, ОЦІНКА, ПЕРЕОЦІНКА. 9 3.1. ВИЗНАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. 9 3.2. ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. 11 3.3. ПЕРЕОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 14 3.4. ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 17 4. ДОКУМЕНТУВАННЯ, ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 19 4.1 ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ 19 6. ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ПРИДБАННЯ, (СТВОРЕННЯ) НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 21 6.1. ПРИДБАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗА ГРОШОВІ КОШТИ. 21 6.2. ПРИДБАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В ОБМІН НА ІНШІ ОБ'ЄКТИ. 22 6.3. БЕЗОПЛАТНЕ ОТРИМАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ, ВНЕСЕНІ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ. 23 7. ОБЛІК РУХУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ, АКТИВІВ 25 7.1. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 26 8. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕГАТИВНОГО ГУДВІЛУ 28 9. АМОРТИЗАЦІЯ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 30 ВИСНОВОК 32 ЛІТЕРАТУРА 33

 5. Аудит нематеріальних активів
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти аудиту нематеріальних активів 5 1.1. Економічна сутність нематеріальних активів 5 1.2. Огляд нормативної та законодавчої бази з аудиту нематеріальних активів 8 Розділ 2. Методика аудиту нематеріальних активів 13 2.1. Мета та завдання аудиту нематеріальних активів 13 2.2. Джерела отримання аудиторських доказів аудиту нематеріальних активів 14 2.3. Основні методи, прийоми та процедури аудиту нематеріальних активів 15 2.4. Загальний аудиторський ризик та його складові 17 2.5. Послідовність проведення аудиту нематеріальних активів 19 Розділ 3. Організація аудиту нематеріальних активів підприємства ТОВ “Назва” 21 3.1. Техніко – економічна характеристика діяльності ТОВ “ Назва ” 21 3.2. План та програма аудиту нематеріальних активів підприємства ТОВ “ Назва ” 25 3.3. Аудит нематеріальних активів підприємства ТОВ “ Назва ” 29 Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38

 6. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
  Вступ 3 1. Визначення, класифікація та оцінка нематеріальних активів 7 2. Організація синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів 15 3. Облік руху нематеріальних активів на підприємстві ПП „Веста” 23 4. Облік амортизації нематеріальних активів на підприємстві ПП „Веста” 25 5. Характеристика негативного гудвілу 28 Висновки та пропозиції 30 Список використаної літератури 31 Додатки 33

 7. Облік нематеріальних активів підприємства
  Вступ 3 1. Економічна сутність нематеріальних активів та їх значення у діяльності підприємства 5 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку нематеріальних активів 9 3. Стисла організаційно-економічна характеристика базового підприємства ТОВ « » 15 4. Оцінка, визнання та документування нематеріальних активів 18 5. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів на підприємстві 23 6. Відображення нематеріальних активів у звітності підприємства 28 7. Удосконалення організації обліку нематеріальних активів шляхом використання сучасних комп'ютерних технологій 30 Висновки 33 Список використаної літератури 36 Додатки 39

 8. Облік нематеріальних активів в системі управління підприємством
  Зміст Вступ 3 1. Економічна сутність та оцінка нематеріальних активів 5 2. Економіка - правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 14 3. Стисла організаційно-економічна характеристика базового підприємства ТОВ „Легко” 21 4. Облік руху нематеріальних активів на підприємстві ТОВ „Легко” 27 5. Облік амортизації нематеріальних активів 37 6. Інвентаризація нематеріальних активів 42 7. Шляхи удосконалення обліку нематеріальних активів 46 Висновки та пропозиції 48 Список використаної літератури 49 Додатки. Звітність, первинні документи 51 Метою курсової роботи є: характеристика і удосконалення системи бухгалтерського обліку нематеріальних активів на основі теоретичного вивчення проблеми та критичного аналізу практики на досліджуваному підприємстві. Для досягнення поставленої мети у курсовій роботі розглядаються наступні завдання: - визначення економічної сутності нематеріальних активів та їх оцінка у відповідності до національних стандартів обліку; - аналіз нормативно-правової бази та огляд наукової літератури по темі дослідження; - розкриття організації і методики обліку нематеріальних активів на базі досліджуваного підприємства; В розвиток методології з питань обліку нематеріальних активів зробили вагомий внесок праці: І.А. Басманова, І.О. Белебехи, О.С. Бородкина, Б.І. Валуєва, М.В.Кужельного, А.М.Кузьмінського, Ю.Я.Литвина, А.Ш.Маргуліса, І.С.Мацкевичюса, В.Б.Моссаковського, В.Ф.Палія, П.Т.Саблука, В.В.Сопко, А.М.Фабричнова, М.Г.Чумаченка, С.А.Щенкова та інших. Об’єктом дослідження було обрано торговельне підприємство ТОВ „Легко”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, М(С)БО, П(С)БО, спеціальна література та нормативні документи, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства. Дослідження проводяться на основі фінансовій звітності підприємства за 2003-2005 роки. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи

 9. Облік, аналіз і аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів
  Вступ 2 Розділ 1. Економічна сутність амортизації основних засобів і нематеріальних активів 4 1.1. Економічна сутність амортизації основних засобів і нематеріальних активів 4 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів 13 1.3. Формування амортизаційної політики підприємства. 20 Розділ 2. Організація та методика бухгалтерського обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ Назва 36 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ „Назва”. 36 2.2. Організаційні аспекти обліку і контролю амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ „Назва”. 42 2.3. Організація обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів за допомогою комп’ютерної техніки 56 Розділ 3. Аналіз и аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ „Назва” 61 3.1. Характеристика нормативних, організаційних та методичних засад проведення економічного аналізу та аудиту амортизації основних засобів і нематеріальних активів 61 3.2. Аналіз ефективності амортизаційної політики підприємства ВАТ „Назва”, її вплив на стан основних засобів. 71 3.3. Аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів та узагальненням його результатів. 81 Висновки. 90 Список використаних джерел. 95 Додатки 101

 10. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів (на прикладі ТОВ)
  1. Організаційно-економічна характеристика та загальні засади організації бухгалтерського обліку у ТОВ “Дельфіс” 3 2. Технологія обліку на окремій ділянці підприємства. 8 3. Характеристика первинних документів обліку. 10 4. Технологія синтетичного і аналітичного обліку. 11 5. Характеристика вихідних документів обліку. 14 Висновки 15 Список використаної літератури 16 Додатки 17 Фірма займається оптовою та роздрібною торгівлею тютюновими та алкогольними виробами та продуктами харчування, а також отримує дохід від надання послуг в сфері ресторанного бізнесу через кафе. Роздрібна торгівля ведеться через магазини.

 11. Основи методики та організації консультативної діяльності з бухобліку нематеріальних активів
  Вступ 3 1. Нематеріальні активи: економічна категорія та об’єкт обліку і аудиту 3 2. Організація і методика обліку нематеріальних активів 6 Висновки 18 Література 20

 12. Методичні засади формування облікової політики підприємства щодо нематеріальних активів
  Вступ 3 1. Визначення та оцінка нематеріальних активів 4 2. Документування нематеріальних активів 8 3. Рахунки обліку нематеріальних активів 11 Висновок 13 Практична частина 14 Документом, в якому фіксуються положення облікової політики, є наказ або розпорядження керівника підприємства, який складається на кожний наступний звітний рік. Складання наказу, що затверджує на поточний рік прийняту методологію бухгалтерського обліку та його організацію вимагається Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".... Список використаної літератури. 22 Додатки. 24

 13. Аналіз оборотності та ефективності використання нематеріальних активів (на прикладі будь-якого підприємства, яке займається нематеріальними активами) (Аналіз 2007-2007 роки)
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Економічна сутність нематеріальних активів в умовах ринкових відносин 6 1.1. Сутність та класифікація нематеріальних активів 6 1.2 Методи оцінки нематеріальних активів 16 РОЗДІЛ 2. Методика та організація фінансового аналізу нематеріальних активів 18 2.1. Економічна характеристика підприємства ВТК „Назва” 18 2.2 Аналіз оборотності нематеріальних активів 25 2.3. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів 27 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення управління нематеріальними активами підприємства 33 3.1 Ефективне управління нематеріальними активами 33 3.2 Зарубіжний досвід аналізу нематеріальних активів 38 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 ДОДАТКИ 48-56 Звітність

 14. Оцінка ефективності диверсифікації активів. Теорія оптимального портфеля інвестицій
  Вступ 3 1. Сутність диверсифікації активів 5 2. Оцінка ефективності диверсифікації активів 11 3. Теорія оптимального портфеля інвестицій 20 Висновки 24 Список використаних джерел 25

 15. Майновий стан туристичного підприємства та оцінка ефективності використання його активів (на прикладі)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Майновий стан: суть та джерела формування 5 1.2. Методика аналізу майнового стану підприємства та ефективності його використання 9 1.3. Законодавча та інформаційна база для аналізу майна підприємства 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ТА МАЙНОВОГО СТАНУ ГК «ххх» 21 2.1. Організаційно-економічна характеристика ГК «ххх» 21 2.2. Аналіз оборотних активів підприємства 26 2.3. Аналіз необоротних активів підприємства 34 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ МАЙНОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 39 3.1. Підвищення ефективності використання активів підприємства 39 3.2. Оптимізація структури капіталу та обґрунтування напрямків його зростання 49 3.3. Вплив майнового стану на кінцеві результати 53 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 59 ДОДАТКИ 61

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua