Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота облік векселів (ID:13133)
| Размер: 52 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 02.12.2007 |
Содержание1. Загальна характеристика властивостей векселів. 2
2. Право регресу: суть і способи реалізації 14
3. Задача. 19
Визначте суму коштів, яку погодився сплатити банк векселетримачеві за доміцильований вексель номіналом 144 тис. євро, за 90 днів до настання терміну платежу і обліковою ставкою 24 % річних. Дамно інкасування складає 1,5 % його номіналу, а витрати порто – 600 євро. З’ясуйте вірогідні причини, що спонукали векселетримача погодитися на додаткові витрати дамно і порто.
Література 21
Литература1. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91 р. №1201-XII. 2. Закон України “Про обіг векселів в Україні”, від 5 квітня 2001 3. Уніфікований закон про переказні векселі і прості векселі. 4. Постанова ВР України "Про застосування векселів в господарському обороті України" від 17.06.92 р. №2470-XII. 5. Указ Президента України "Про сплату державного мита за вексельні бланки" від 02.11.93 р. №504/93. 6. Указ Президента України "Про розширення сфери обігу векселів" від 26.07.95 р. №658/95. 7. Правила виготовлення та використання вексельних бланків, затверджені постановою КМУ та НБУ від 10.09.92 р. №528. 8. Положення про переказний і простий вексель, затверджене постановою ЦВК і РНК СРСР від 07.08.37 р. №104/1341. 9. Роз'яснення НБУ щодо використання векселів у господарському обороті (лист НБУ від 22.02.95 р. №150010/48). 10. Лист Міністерства фінансів України "Про бухгалтерський облік вексельного обігу" від 12.08.92 р. №18-4116. 11. Мороз Р. Особливості операцій з векселями, Юр.газета, №8 (44), від 11 травня 2005 року. 12. Про деякі питання практики розгляду спорів, пов’язаних з обігом векселів, Юр.журнал, 7/2007 13. Розрахунки векселями, школа бухгалтера, Дебет – Кредит, Галицькі контракти, №11, 2001 14. Платіжні системи: Навч. посібник / В. А. Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол та ін. - К.: Либідь, 1998. - 416 с. 15. Право регресу поручителя та гаранта: порівняльний аналіз, Дебет – Кредит, Галицькі Контракти, № 20, 2003 16. Лазепко І., Згурський О. Все про безготівкові розрахунки, Дебет – Кредит, Галицькі контракти, № № 49-51 , 2001 17. Вексель як засіб оптимізації податкових платежів, тематична підборка, Дебет – кредит, Галицькі контракти, №8, 1999. 18. Рудненко Т. Закон України «Про обіг векселів в Україні» та національне вексельне законодавство, Юридичний журнал № 9, 2003, Юністіан http://www.justinian.com.ua/article.php?id=795
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. облік векселів
  1. Загальна характеристика властивостей векселів. 2 2. Право регресу: суть і способи реалізації 14 3. Задача. 19 Визначте суму коштів, яку погодився сплатити банк векселетримачеві за доміцильований вексель номіналом 144 тис. євро, за 90 днів до настання терміну платежу і обліковою ставкою 24 % річних. Дамно інкасування складає 1,5 % його номіналу, а витрати порто – 600 євро. З’ясуйте вірогідні причини, що спонукали векселетримача погодитися на додаткові витрати дамно і порто. Література 21

 2. Факторинг та облік векселів в управлінні оборотними активами підприємства і його фінансовим станом
  Вступ 3 1. Теоретичні засади управління оборотними активами підприємств АПК в ринкових умовах господарювання 5 1.1. Зміст управління фінансовими ресурсами підприємств елеваторної промисловості в системі АПК. 5 1.2. Управління дебіторською заборгованістю 8 1.3. Форми рефінансування дебіторської заборгованості 11 2. Аналіз ефективності управління фінансовими ресурсами ВАТ «Назва» 15 2.1. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 15 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 19 2.3. Аналіз ефективності управління оборотними активами 25 3. Шляхи удосконалення системи управління фінансовими ресурсами акціонерних товариств елеваторної промисловості 30 3.1. Використання форвардних контрактів 30 3.2. Шляхи підвищення ефективності вексельного обігу 33 Висновки 37 Література 39 Додаток 42

 3. Особливості обігу депозитних грошей, векселів, чеків
  ВСТУП 3 1.Особливості обігу депозитних коштів 4 2.Характеристика обігу векселів 8 3.Обіг чеків 16 ВИСНОВОК 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 24

 4. Контрольна робота з курсу “Бухгалтерський облік” на тему “Бухгалтерський облік” Варіант 8
  1. Облік руху готової продукції. Документальне оформлення. 3 2. Облік фінансових результатів та використання прибутку. 8 Завдання 2. 13 Список використаної літератури. 63 Завдання 2. Вихідні дані Основні засоби: 10 первісна вартість 1720000,00 - 131 сума зносу - 630000,00 залишкова вартість 1090000,00 - 201 Сировина 750000,00 - 206 Паливо 350000,00 - 209 Допоміжні матеріали 25000,00 - 22 МШП 19000,00 - 23 Незавершене виробництво 30000,00 - 311 Рахунки в банках 106942,50 - 312 Поточні рахунки в іноземній валюті 8800,00 - 377 Поточна заборгованість за товари, роботи, послуги 400000,00 - Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: - - 361 первісна вартість 610000,00 - 38 резерв сумнівних боргів - 25000,00 чиста вартість реалізації 585000,00 - 34 Векселі одержані 38000,00 - 40 Статутний капітал - 3179742,50 43 Резервний капітал - 16000,00 62 Векселі видані - 16000,00 641/2 Кредиторська заборгованість по податку на прибуток перед бюджетом - 125000,00 641/3 Зобов'язання по ПДВ - 60000,00 651 Заборгованість по пенсійному забезпеченню - 6000,00 БАЛАНС 4057742,50 4057742,50 1.Скласти баланс підприємства на початок періоду за даними ......

 5. Контрольна робота з курсу “Бухгалтерський облік” на тему “Бухгалтерський облік”
  1. Бухгалтерський баланс його зміст, значення, структура. 3 Практична частина. 9 Дані господарські операції за поточний місяць № Господарські операції за поточний місяць Сума, грн. 1 Доходи від експлуатації номерного фонду одержані в касу готелю в т.ч. ПДВ(20%) готельний збір (10%) 260 000 Список використаної літератури. 12

 6. Контрольна робота з курсу “Бухгалтерський облік” на тему “Бухгалтерський облік”
  Практичне завдання. Вихідні дані. Залишки на рахунках на 1 січня 2007 року № рахунку Назва рахунку Сума, грн. 104 Машини та обладнання 200000,00 131 Знос основних засобів 12000,00 201 Сировина й матеріали 8000,00 311 Поточні рахунки в національній валюті 95000,00 312 Поточні рахунки в іноземній валюті 530,00 361 Розрахунки з вітчизняними покупцями 42000,00 371 Розрахунки за виданими авансами 36000,00 40 Статутний капітал 245000,00 601 Короткострокові кредити банків у національній валюті 56500,00 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками 42500,00 644 Податковий кредит 6000,00 685 Розрахунки з іншими кредиторами 19530,00 Виходячи з вихідних даних виконати наступне: 1.Скласти кореспонденцію рахунків з обліку операцій, наведених у табл. 2.: ... 2.Скласти оборотну відомість. 3.Скласти фінансову звітність (баланс, звіт про фінансові результати) 4.Скласти податкову звітність (податкову декларацію з ПДВ за кожний місяць, декларацію податку на прибуток, комунальний податок) (Додатки).

 7. Контрольна робота фінансовий облік
  1. Головний бухгалтер підприємства його права та обов’язки 3 2. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів 7 Задача 9 1 січня 2000р підприємство Витязь придбало 10% облігацій ВАТ Дніпро по 1 000 грн. . Номінальна вартість облігації 8 000 грн. Облігації будуть погашені через 5 років. Виплата відсотків здійснюється наприкінці року. Визначити амортизовану собівартість облігацій щорічно, суму відсотка за ефективною ставкою. Література. 11 Додаток 1. Посадова інструкція головного бухгалтера 12-18

 8. Контрольна робота облік в банках
  1. Внутрішньобанківський контроль 2 2. Правила відкриття кореспондентських рахунків 10 Вправа 5 18 Комерційний банк «Родовід» у м. Львові 9 січня прийняв до сплати від AT «Світоч» платіжне доручення № 16 на суму 5600 грн., за одержану сировину від міжміського постачальника. Постачальник має розрахунковий рахунок у КБ «Аркада» м. Києва. Розрахунки між банками здійснюються через платіжну систему при НБУ. Назвіть порядок відкриття комерційному банку кореспондентського рахунку в управлінні НБУ. Складіть бухгалтерські проводки. Вправа 9 19 ТОВ «АТЕК» платіжними дорученнями перерахувало зі свого поточного рахунку в дохід Державного бюджету України податок на прибуток у сумі 1250 грн. Податок з доходів фізичних осіб становить 480 грн., внески до пенсійного фонду – 240 грн. Складіть бухгалтерську проводку. Список використаної літератури 19

 9. КОНТРОЛЬНА РОБОТА БУХ ОБЛІК
  ЗМІСТ 1. СУТНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 3 2. ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 5 3. ПЕРВИННІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ДОКУМЕНТИ 9 ЛІТЕРАТУРА 15

 10. Контрольна робота облік ЗЕД
  1. Предмет курсу 3 2. Сутність факторингу 3 3. Облік експорту товарів на умовах комерційного кредиту 6 4. Порядок визначення митної та первісної вартості імпортованих товарів 8 5. Організація та регулювання іноземного інвестування в економіку України 10 6. Основні фінансові коефіціенти та методика їх розрахунку 12 Література 18

 11. Контрольна робота управлінській облік
  1. Розробка системи управлінського обліку для підприємства ПП «Олена» 2 2. Література. 17 Додаток 1. Прогноз обсягу продажу 18 Додаток 2. Прогноз обсягу виробництва 19 Додаток 3. Розрахунок у потреби у сировині на обсяг виробництва 20

 12. Управлінський облік Контрольна робота
  Задача 1. 3 Підприємство отримало замовлення № 1 і № 2, на виконання яких використано основних матеріалів на суму 5000 грн. (у тому числі на замовлення № 1 - 3000 грн., а на замовлення № 2 - 2000 грн.) Нарахована оплата праці у сумі 1000 грн., у тому числі оплата праці за виготовлення замовлення № 1 - 600 грн., замовлення № 2 - 400 грн. Розподілені загальновиробничі затрати на обидва замовлення становили 800 грн. За базу розподілу прийнята основна оплата праці виробничих робітників. Здійсніть записи в картках аналітичного обліку, складіть основні господарські операції та бухгалтерські записи. Визначте собівартість замовлень № 1 і № 2 за методом каль¬кулювання часткових затрат. Задача 4. 6 Розподілити між об'єктами А, Б, В такі загально-виробничі затрати, які мали місце в звітному місяці: 1) заробітна плата керівного персоналу цеху - 1000 грн.; 2) обов'язкові нарахування на заробітну плату керівного персоналу цеху й інших категорій працівників загальновиробничого призначення (в пенсійний фонд, на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасних випадків (2,1%); 3) амортизація легкового автомобіля, який обслуговує керівника структурного підрозділу — 50 грн.; 4) затрати на відрядження керівного персоналу цеху - 450 грн.; 5) затрати на видачу ліцензії - 60 грн.; 6) касове обслуговування банку - 70 грн.: 7) проценти за короткотермінові позики банку - 250 грн.; 8) відрахування в інноваційний фонд - 400 грн. Прямі затрати в розрізі об'єктів відповідно: - матеріальні затрати - 20 тис. грн.., 25 тис. грн.., 26 тис. грн. - затрати на оплату праці робітників - 3 тис. грн.., 3,5 тис. грн.., 3,2 тис грн.; - затрати по експлуатації будівельної техніки - 2,5 тис. грн., 3,2тис. грн., 3,2 тис. грн. Скласти бухгалтерські проведення на суми загально виробничих затрат. Задача 9. 10 Бухгалтер-менеджер ПП «Вінус» підготував звіт про результати діяльності підприємства, основні показники якого наведені в табл. 6.9. Таблиця 6.9 Звіт про результати діяльності підприємства Показники Сума, грн. Чистий дохід від реалізації (8000 одиниць х 50 грн.) 400000 Собівартість реалізованої продукції 140000 Валовий прибуток (маржинальний дохід) 260000 Адміністративні затрати (постійні) 85000 Затрати на збут (постійні) 21000 Інші затрати операційної діяльності (постійні) 13925 Операційний прибуток 140075 Необхідно: 1) розрахувати запас фінансової міцності в грошових та кількісних вимірниках; 2) визначити коефіцієнт операційного важеля; 3) сформулювати власні висновки щодо можливості інвестування коштів у виробництво та освоєння нових видів продукції. Список використаної літератури. 13

 13. Бухгалтерський облік. Контрольна робота
  ЗАВДАННЯ. Таблиця 1 Інвентаризаційний опис господарських засобів підприємства "Фабрика мрій" станом на 1 жовтня 2008 р. № з/п Показник Сума, грн. 1 2 3 1. Нерозподілений прибуток 1 061 000 2. Будинки основних і допоміжних цехів 5 036 000 3. Заборгованість робітникам і службовцям із заробітної плати 105 000 4. Автомобілі вантажні та легкові 130 000 5. Грошові кошти в касі підприємства 200 6. Готова продукція на складі підприємства 300 000 7. Заборгованість банку за короткостроковими кредитами 390 000 8. Статутний капітал 9448150 9. Заборгованість;покупців за відвантажену їм продукцію 658 000 10. Грошові кошти підприємства на поточному рахунку в банку 500000 11. Заборгованість бюджету за податками, утриманими з заробітної плати та з інших виплат робітникам і службовцям 28000 12. Будинок відпочинку 821 500 13. Знос основних засобів 529000 14. Заборгованість по відрахуваннях на соціальне страхування і до Пенсійного фонду 8500 15. Виробничий і господарський інвентар терміном використання не більше одного року 47000 16. Господарський інвентар будинку відпочинку терміном використання більше одного року 46200 17. Персональні комп'ютери 157000 18. Сума авансів, виданих працівникам підприємства, які вирушають у відрядження 100 19. Заборгованість постачальникам за одержані від них матеріали 275 250 20. Будинки заводоуправління та складів 742 100 21. Спеціальний одяг і взуття на складі 32200 22. Верстати і ковальсько-пресові автомати 900 000 23. Підземні комунікації 160 000 24. Вимірювальні, регулюючі та інші пристрої 25200 25. Придбані патенти і ліцензії 100 000 26. Силовий кабель електромережі 328 000 27. Інструменти терміном використання менше одного року 50 800 28. Незакінчена складанням та обробкою продукція, що знаходиться в цехах 734 200 29. Інструменти терміном використання більше одного року 338 000 30. Комплектуючі вироби і купівельні напівфабрикати на складах цехів 920 000 31. Придбані акції і облігації інших підприємств (на термін більше одного року) 300 000 32. Заборгованість підприємства різним організаціям 71500 33. Метал, лак, фарба та інші матеріали на складі підприємства 780 000 34. Резервний капітал 978 000 35. Столи, шафи та інший господарський інвентар терміном використання більше одного року 32500 36. Заборгованість банку за довгостроковими кредитами 900 000 37. Дизельне пальне 5400 38. Внески до статутного капіталу іншого підприємства 600 000 39. Векселі одержані короткострокові 50000 1 На підставі даних таблиці 1 відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них залишки (сальдо) станом на 1 жовтня 2008 р. 2. Господарські операції, наведені в таблиці 2 занести до журналу реєстрації господарських операцій та визначити кореспонденцію рахунків (підприємство не використовує рахунки 8 класу). 3. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку методом подвійного запису. 4. Підрахувати суми оборотів по дебету та кредиту кожного рахунка і визначити залишки (сальдо) станом на 31 жовтня 2008 р. 5. Скласти оборотний баланс.

 14. Контрольна робота бух облік
  1. Формування та облік собівартості реалізованої продукції 3 2. Задача 13 Після поповнення запасів, можна починати виробничу діяльність. Для цього матеріальні цінності видаються зі складу у виробництво. На початок 1 вересня ПП «Меблі» має такі залишки на складі: Металеві конструкції 8 штук по 130 грн/шт.; ламіноване ДСП – 17 м2 по 75 грн/м2.; болти – 90 штук по 0,95 грн/шт.. Для виготовлення шкільних парт було використано 30 штук металевих конструкцій, 45 м2 ламінованого ДСП та 180 штук болтів. Для визначення вартості використаних запасів на ПП «Меблі» використовують метод ФІФО. Розрахунки проведено у таблиці 1... Список літератури 16

 15. Контрольна робота управлінський облік
  1. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ З БУХГАЛТЕРСЬКИМ ФІНАНСОВИМ ОБЛІКОМ ТА ПОДАТКОВИМ ОБЛІКОМ 3 2. КРАПКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ ГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ 13 Задача 1 15 Компанія працює на ринку виробництва засобів очищення питної води та виготовляє фільтри. Необхідно визначити: - крапку беззбитковості компанії; - побудувати графік поведінки витрат; - визначити прибуток, якщо обсяг реалізації фільтрів досягне 32000 одиниць щомісяця; - максимальний прибуток компанії за місяць при її можливостях; - максимальний прибуток за місяць у разі підвищення прямої заробітної платні на одиницю продукції на 1 гривню; використовуючи наступні дані (табл. 3). Варіант для виконання роботи обирається за останньою цифрою залікової книжки. Таблиця 3 Варіант Ціна реалізації одиниці продукції, грн. Змінні витрати на одиницю продукції,грн Загальні постійні витрати, грн. 3 83 75 237000 Максимальна виробнича потужність компанії 35000 одиниць щомісяця. Задача 2 Визначити відповідність статті витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) по наведеній класифікації (табл. 4). ЗАДАЧА 3 Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції підприємства, розподілити загальновиробничі витрати підприємства, визначити фінансовий результат підприємства від реалізації готової продукції за умови відсутності на підприємстві незавершеного виробництва та скласти калькуляції за елементами витрат по кожному виробу. Нормальна виробнича потужність за умови звичайної діяльності – 1500 одиниць; фактична виробнична потужність – 1200 одиниць, загальновиробничі витрати за умови нормальної потужності 12000 грн. (змінні-8800 грн.). На підприємстві відсутнє незавершене виробництво на кінець місяця. Варіант для виконання роботи обирається за останньою цифрою залікової книжки (табл. 5, 6). № Зміст операції Вар. 3 Бух.запис Дт Кт 1 2 3 4 5 1 Оприбутковано матеріали, придбані у постачальника 16600 201 631 ... список ЛІТЕРАТУРи 24

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua