Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Правове регулювання оподаткування фізичних осіб (ID:13243)
| Размер: 40 кб. | Объем: 38 стр. | Стоимость: 95 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
Розділ І. Правова характеристика системи оподаткування фізичних осіб в Україні 6
1.1. Податкове право. Податкові правовідносини: особливості та види 6
1.2. Прибутковий податок з громадян 12
Розділ 2. Системи оподаткування для фізичних осіб 19
2.1. Загальна система оподаткування підприємців 19
2.2. Спрощена система оподаткування для фізичних осіб. Єдиний податок 22
2.3. Фіксований податок 24
2.4. Торгові патенти 30
2.5. Податок на промисел 32
Висновок 34
Література 36

Литература1. Конституція України. N 254к/96-ВР, 28.06.1996 2. Кодекс України, N 436-IV, 16.01.2003 3. Кодекс України, N 2542-III, 21.06.2001 4. Закон України від 18 лютого 1997 р. N 77/97-ВР “ Про внесення змін до закону України «Про систему оподаткування» зі змінами та доповненнями від від 22 лютого 2006 5. Закон України "Про державну податкову службу в Україні"Із змінами і доповненнями, внесеними від 11 травня 2007 року 6. Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян», із змінами, внесеними згідно з Декретом N 2642-IV ( 2642-15 ) від 03.06.2005, ВВР, 2005 7. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» із змінами та доповненнями від від 9 лютого 2006 року N 3424-IV зі змінами та доповненнями від 19.06.2003, ВВР, 2003 8. Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" № 2881-III від 13.12.2001 (За станом на на 26 березня 2007р) 9. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 10. Азаров М. Податки – плата за цивілізацію // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 43. – С. 4. 11. Бюджетний кодекс України: закони, засади, коментар / За ред. О. В.Турчинова і Ц. Г.Огня. – К., 2002. 12. Башинский А. Фиксированный сельхоз налог: предоставляем расчет правильно. // Все о бухгалтерском учете. - 2006. - №4. - С.8-10 13. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний пособник. – к.: Вища школа., 1997 14. Ващенко Ю.В. Правові аспекти спрощеної системи оподаткування в Україні // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Юридичні науки. - 2004. - №6062. - С.121-125 15. Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: Учебное пособие для студентов юридических вузов и факультетов. – Х.: Легас, 2003 – 360с. 16. Дудоров О. Система оподаткування України: необхідність кримінальне-правової охорони // Право України. – 2003. – №3. 17. Іщенко В. Адміністративна відповідальність фізичних осіб за правопорушення у сфері оподаткування. // Підприємництво, господарство і право - 2004. - №7. - С.80-83. 18. Кальман О. Проблеми запобігання податковим злочинам // Вісник прокуратури. – 2001. – № 1. – С. 46 – 47. 19. Кучеров И.И., Судаков О.Ю., Орещкин И.А. Налоговый контроль и ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах / Под ред. И.И. Кучерова. – с.143 20. Налоговое законодательство и финансовая ответственность в Украине // Право и практика: Бюллетень законодательства Украины. - 2005. - №33. 21. Налоговое право Украины: учебное пособие/под ред. Проф.. Кучерявенко Н.П. – Х.: Легас, 2004. – 488с. 22. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб // Урядовий кур’єр. - 2004. - №15. - С.7 23. Олійник О.В. Податкова система: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006 – 456с. 24. Попович В. Поняття, структура та методи оцінки тіньової економіки в наукових розробках вітчизняних і західних вчених. // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3. – С. 75 – 79. 25. Проніна В. Фіксований сільськогосподарський податок та його застосування // Пропозиція:: український журнал з питань агробізнесу. – 2005. - №1. - С.30-32 26. Теліцина О. Розвиток оподаткування в Україні: ретроспективний аналіз // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №2. - С.43-48 27. Тропіна В. Податок із доходів фізичних осіб: новий закон – нові питання. // Фінанси України. – 2004. - №4. - С.63-68.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Проблеми оподаткування фізичних осіб в Україні
  ВСТУП 2 1. МЕХАНІЗМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН 3 2. ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ГРОМАДЯН 12 3. ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ 18 ВИСНОВКИ 22 ВИСНОВКИ 22 ЛІТЕРАТУРА 23

 2. Аналіз діючої системи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні дослідження оподаткування доходу фізичних осіб 5 1.1 Соціально-економічна спрямованість податку з доходів фізичних осіб в Україні 5 1.2 Податок на доходи фізичних осіб у Податковому кодексі 11 2. Дослідження системи оподаткування фізичних осіб в податковому Кодексі від 2011 року 17 2.1 Аналіз оподаткування фізичних осіб за Податковим Кодексом 2011 року 17 2.2 Перспективи оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 23 2.3 Прогноз податкових надходжень в 2011 році 25 Висновки 29 Список використаних джерел 31 Додатки 33

 3. Податок з доходів фізичних осіб у системі фінансового регулювання
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 5 1.1. Роль податку з доходів фізичних осіб у системі фінансового регулювання 5 1.2. Еволюцiя оподаткування доходiв фiзичних осiб в Украiнi 8 2. АНАЛІЗ ФІСКАЛЬНОЇ ТА РЕГУЛЯТИВНОЇ РОЛІ ПОДАТКУ З ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 11 2.1. Аналіз фіскальної ефективності податку з доходів фізичних осіб 11 2.2. Дослідження основних наслідків реформування оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 17 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 20 3.1. Шляхи підвищення фіскальної ефективності податку з доходів фізичних осіб 20 3.2. Гармонізація податкового законодавства у сфері прибуткового оподаткування громадян 24 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32

 4. Захист свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень субєкта владних повноважень
  Вступ 3 1. Організація адміністративного судочинства 5 1.1 Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження 12 1.2 Особливості провадження в окремих категоріях справ 15 2. Перегляд судових рішень 21 2.1 Набрання законної сили рішенням суду 27 2.2 Виконання рішень вадміністративних справах 31 Висновок 34 Список використаної літератури 36 Метою написання курсової роботи є: розкрити питання захисту прав та інтересів осіб від порушень з боку органів влади. Тобто об’єктом вивчення у даній курсовій роботі є саме механізм (певна процедура з присутніми засобами та способами) захисту порушених, особами наділеними владними повноваженнями, прав. Розгляд буде проводитися з моменту проголошення незалежності нашою державою і до сьогодення.

 5. Правове регулювання і особливості оподаткування операцій, пов’язаних із здійсненням інвестицій за кордон
  Вступ 3 1. Значення іноземних інвестицій та особливості режиму іноземних інвестицій 5 2. Оподаткування операцій пов’язаних із здійсненням інвестицій 10 3. Правове регулювання інвестиційних операцій вілповідно до законодавства України 14 Висновок 18 Список використаної літератури 20

 6. Правове регулювання і особливості оподаткування операцій, пов’язаних із здійсненням інвестицій за кордон
  Вступ 3 1. Державне регулювання діяльності резидентів, які здійснюють інвестиції за кордон 4 2. Порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон 6 2.1. Сутність поняття інвестицій за кордон 6 2.2. Перелік документів, потрібних для одержання ліцензії 9 2.3. Порядок видачі ліцензій, внесення змін та доповнень до ліцензій 11 Висновок 16 Література 17

 7. Оцінка платоспроможності фізичних осіб
  Зміст Вступ 3 1. Сутність платоспроможності 4 2. Оцінка кредитоспроможності позичальника – фізичної особи 6 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 8. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. ПЛАТНИКИ ТА ОБ'ЄКТИ ОПОДАТКУВАННЯ 4 2. ПОДАТКОВА БАЗА. СТАВКИ ПОДАТКУ 5 3. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ ТА ПІЛЬГИ 8 ВИСНОВОК 12 ЛІТЕРАТУРА 13

 9. Правовий режим податку з доходів фізичних осіб
  Вступ 3 1.Суб’єкти та об’єкт оподаткування 5 2. Порядок оподаткування окремих операцій 11 3. Порядок оподаткування нерезидентів та суб’єктів підприємницької діяльності 31 Висновок 43 Джерела 44

 10. Представництво прокурором інтересів фізичних осіб у цивільному судочинстві
  Вступ 3 Розділ 1. Функції, права та завдання прокурора при здійсненні представництва інтересів фізичних осіб у цивільному судочинстві 6 Розділ 2. Форми здійснення прокурором представництва інтересів фізичних осіб у цивільному судочинстві 13 2.1. Звернення прокурора до суду з позовами про захист інтересів фізичних осіб 13 2.2. Участь прокурора у розгляді судами справ 20 2.3 Внесення прокурором апеляційного, касаційного подання на судові рішення або заяви про їх перегляд за ново виявленими обставинами 29 Розділ 3. Організація роботи прокуратури з питань представництва інтересів фізичних осіб у цивільному судочинстві 38 Висновки 68 Список використаних нормативно правових актів та літературних джерел 74-77

 11. Поняття елементи та види правоздатності фізичних осіб у Римі
  Вступ 3 2. Поняття правоздатності за римьским правом 3 2. Стан юридичної дієздатності в Римі. 9 Висновок 13 Список використаної літератури: 14

 12. Порядок обчислення та сплати податку на доходи фізичних осіб
  Вступ 3 1. Принципи побудови системи оподаткування в Україні 5 1.1. Податкова система України 5 1.2. Оподаткування доходів громадян України 13 2. Податок з доходів фізичних осіб 22 2.1. Платники, об’єкти, ставки податку з доходів фізичних осіб 22 2.2. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету 31 3. Звітність з податку з доходів фізичних осіб 38 3.1. Загальний порядок подання та зміст показників форми 1ДФ 38 3.2. Порядок подання податкового розрахунку форми 1ДФ 44 Висновок 46 Список використаної літератури. 48

 13. Ліцензування фізичних осіб, які займаються медичною та фармацевтичною діяльністю в Україні
  Вступ 3 1. Поняття та особливості ліцензування діяльності в Україні 4 1.1 Поняття та сутність ліцензування 4 1.2 Порядок отримання ліцензії 6 1.3 Анулювання ліцензії та відповідальність за порушення норм законодавства про ліцензування 9 2. Ліцензування фізичних осіб, які займаються медичною практикою в Україні 12 2.1 Ліцензійні умови провадження діяльності фізичних осіб з медичної практики 12 2.2 Порядок ліцензування фізичних осіб, які займаються медичною практикою в Україні 17 3. Ліцензування фізичних осіб, які займаються фармацевтичною діяльністю 19 3.1 Ліцензування виробництва лікарських засобів 19 3.2 Порядок реалізації фармацевтичної продукції 20 Висновки 21 Література 23 Додаток 1. Заява на видачу ліцензії 24

 14. Організація роботи банків та облік розрахунків щодо обслуговування фізичних осіб пластиковими картками в іноземній валюті
  Вступ 3 Теоретична частина 5 1. Пластикові картки: сутність, види, організація роботи з обслуговування 5 1.1. Організація роботи банків що до обслуговування фізичних осіб пластиковими картками в іноземній валюті 5 1.2. Види пластикових карток 7 1.3. Зарубіжний досвід 18 2. Організація роботи банків з пластиковими картками та облік цих операцій 21 2.1. Правила та порядок оформлення видачі пластикових карток 21 2.2. Облік операцій с пластиковими картками 27 2.3. Аналіз організації роботи банків та облік розрахунків щодо обслуговування фізичних осіб пластиковими картками 32 3. Практична частина 34 3.1 Документальне оформлення та облік операцій із пластиковими картками, обслуговування фізичних осіб на прикладі банку "Промінвестбанк" 34 Висновки 43 Список використаної літератури 46 Додаток 1. 49

 15. Проблеми оподаткування юридичних осіб в Україні
  ЗМІСТ Вступ 4 Розділ 1.Теоретичні аспекти функціонування податкової системи України на сучасному етапі 6 1.1. Характеристика податкової системи України 6 1.2. Прямі та непрямі податки в структурі оподаткування юридичних осіб 11 Розділ 2. Аналіз та оцінка ефективності податкової політики підприємства 22 2.1. Характеристика об’єкту дослідження 22 2.2. Аналіз податкової політики ЗАТ “Меркурій” за звітний період 24 Розділ 3. Шляхи вдосконалення оподаткування юридичних осіб 30 3.1. Проблеми діючої податкової системи України 30 3.2. Проблеми оподаткування юридичних осіб в Україні та шляхи їх вирішення 34 Висновки 42 Список використаних джерел 44 Основною метою курсової роботи є дослідження та висвітлення стану, проблем та ефективних напрямків оптимізації відносин між державою та юридичними особами у сфері оподаткування. В рамках роботи розглядаються сутність та принципи податкової політики України, основні підвалини функціонування податкової системи України, класифікація податків за економічними критеріями, механізм розрахунку основних податків з підприємства (І розділ); характеристика базового підприємства, економічний аналіз нарахування та сплати податків юридичною особою (ІІ розділ); приводяться основні напрямки пошуку резервів зниження бази оподаткування по окремих видах податків, шляхи мінімізації окремих податкових платежів, плануються обсяги податкових платежів підприємства на майбутні періоди (ІІІ розділ).

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua