Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Оптова закупівля товарів та шляхи її удосконалення (ID:13244)
| Размер: 90 кб. | Объем: 43 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1.Завдання роздрібної торгівлі по удосконаленню оптової закупівлі товарів. 5
2. Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Назва». 20
3. Методи оптової закупівлі товарів на підприємстві 24
4. Облік та контроль оптової закупівлі підприємства. 29
5. Оцінка ефективності комерційних угод. 32
Висновки 35
Література 38
Додаток 1. Баланс ТОВ «Назва» станом на 01.01.07 р. 40
Додаток 2. Звіт про фінансові результати ТОВ «Назва» за 2006 р. 42
Литература1. Закон України "Про підприємництво" 2. Закон України "Про захист прав споживачів" 3. Закон України "Про підприємства в Україні" 4. Закон України "Про споживчу кооперацію" 5. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" 6. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" 7. Закон України "Про лікарські засоби" 8. Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" 9. Амблер Т. Практический маркетинг / И. Петрова (пер.с англ.), В. Васильева (пер.с англ.). — С.Пб., 1999. — 400с. 10. Бланк И.А. Торговый менеджмент=Trade Management. — К. : Изд-во Укр.-Финского ин-та менеджмента и бизнеса, 1997. — 408с. 11. Бланк И.А. Управление торговым предприятием: Учебник / Ассоциация авторов и издателей "Тандем". — М. : ТАНДЕМ, 1998. — 416с. 12. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Пiдручник. - К.: КНЕУ, 1998.- 268 с. 13. Журило В.В., Кочкіна Н.Ю. Особливості посередницької діяльності на ринку високих технологій // Маркетинг в Україні.- 2002.- №6.- С. 16-20 14. Ильина З.М., Мирочицкая И.В. Рынки сельскохозяйственного сырья и продовольствия. - Мн.: БГЭУ, 2000. - 226 с. 15. Кавун О.О. Стратегія формування торговельних мереж у роздрібній торгівлі продовольчими товарами: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2006. — 21с. 16. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер.с.англ.- М:"Ростингэр", 1996.-704 с. 17. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль / 2.изд. испр. рус.- 9.изд., междунар. — СПб. : Питер, 1999. — 887с. 18. Куденко Н. В. Стратегічний маркетинг: Навч. посібник / КНЕУ — К., 1998. — 151с. 19. Кочкіна Н.Ю., Мальчиков В.В. Застосування сумісного аналізу при дослідженні інтересів споживачів // Маркетинг в Україні.- 2002.- №5.- С. 37-42 20. Кочкіна Н.Ю. Маркетингові дослідження економічних інтересів споживачів // Актуальні проблеми економіки.- 2002.- №11.- С. 49-53 21. Малиновський Є. Несподівані ціни Український дiловий тижневик "Контракти" /№ 48 вiд 01-12-2003 22. Пікуш Т.А. Організаційно-економічні аспекти розвитку торговельних мереж в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.05 / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2006. — 21с. 23. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. — К. : КНЕУ, 2001. — 106с. 24. Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. Ростов на Д: Феникс, 2000. - 512 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Організація товаропостачання малого підприємства та шляхи його удосконалення ТОВ «Назва» (сільський магазин прод та інших побутових товарів)
  ВСТУП 3 1. Аналіз організації товароруху малого підприємства ТОВ «Назва» 6 2. Аналіз ефективності товаропостачання ТОВ «Назва» 13 3. Шляхи удосконалення організації товаропостачання малого підприємства 17 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26 ДОДАТКИ 29

 2. Організація товаропостачання малого підприємства та шляхи його удосконалення ТОВ «ххх» (сільський магазин прод та інших побутових товарів)
  ВСТУП 3 1. Аналіз організації товароруху малого підприємства ТОВ «ххх» 6 2. Аналіз ефективності товаропостачання ТОВ «ххх» 13 3. Шляхи удосконалення організації товаропостачання малого підприємства 17 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26 ДОДАТКИ 29

 3. Шляхи удосконалення методичної роботи
  1 Шляхи удосконалення методичної роботи 3 2 Основні економічні показники екскурсійного обслуговування 10 ЛІТЕРАТУРА 15

 4. Шляхи удосконалення заробітної плати в Україні
  Шляхи удосконалення заробітної плати в Україні. 3 Список літератури 10

 5. Законодавство в Україні та шляхи його удосконалення
  Вступ 3 1. Поняття законодавства. Система права та система законодавства 6 1.1. Поняття законодавства. Система законодавства 6 1.2. Система права та її співвідношення з системою законодавства 8 2. Законодавство України: практичні питання 17 2.1. Загальна характеристика системи законодавства та системи права України 17 2.2. Систематизація законодавства як одне з найактуальніших питань сучасного законодавства України 19 3. Шляхи вдосконалення законодавства в Україні 23 Висновки 31 Перелік використаних джерел 35

 6. Оперативне управління і шляхи удосконалення виробничих процесів
  Вступ 3 Оперативне управління і шляхи удосконалення виробничих процесів 4 1. Поняття оперативного управління виробничими процесами та шляхи його вдосконалення 4 2. Приклад вдосконалення оперативного управління виробничими процесами 9 Висновки 13 Література 14

 7. Комерційна діяльність акціонерного підприємства та шляхи її удосконалення
  Вступ 3 1. Теоретичні засади управління комерційною діяльністю підприємства 6 2. Аналіз комерційної діяльності ВАТ "__" 25 3. Господарські звязки підприємства з покупцями 46 4. Напрями вдосконалення комерційної діяльності ВАТ "__" 49 Висновки 56 Список використаної літератури 60 Додаток 1. Баланс ВАТ "__" 64 Додаток 2. Звіт про фінансові результати за 2005 рік 66 Додаток 3. Звіт про рух грошових коштів за 2005 р. ВАТ «__» 68

 8. Шляхи удосконалення кадрової роботи на туристичному підприємстві
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КАДРОВОЇ РОБОТИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 7 1.1. Управління персоналом: поняття й підходи 7 1.2. Особливості формування і використання трудового потенціалу підприємства 20 1.3. Кадрова робота на підприємстві та методика оцінки і ефективності використання трудового потенціалу 34 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КАДРОВОЇ РОБОТИ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ„ТУР” 46 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства „Тур” 46 2.2. Характеристика кадрової роботи на підприємстві 58 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ РОБОТИ НА НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ТУР» 67 3.1. Проблеми кадрової роботи на підприємстві 67 3.2. Пропозиції щодо удосконалення кадрової роботи на підприємстві 69 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 82 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 82 ДОДАТКИ 82-116 Мета роботи є: дослідження теоретичних і практичних аспектів кадрової роботи на туристичному підприємстві і світового досвіду в цій галузі; детальний розгляд процесу підбору кадрів, їх розвитку і мотивації; оцінка ефективності формування й використання трудового потенціалу туристичного підприємства.

 9. Система оплати праці торговельного підприємства та шляхи її удосконалення
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Сутність, функції та склад заробітної плати 6 1.2. Форми та системи оплати праці, особливості їх застосування на підприємстві 13 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ТОВ «ххх» 20 2.1. Аналіз загального обсягу та структури фонду оплати праці персоналу ТОВ «ххх» 20 2.2 Оцінка ефективності використання фонду оплати праці на ТОВ «ххх» 31 РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ НА ТОВ «ххх» 38 ВИСНОВКИ 48 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 52 ДОДАТКИ 56

 10. Формування товарного асортименту в магазині та шляхи його удосконалення
  Вступ 3 1. Теоретичні основи формування асортименту товару 5 2. Аналіз формування асортименту товарів 17 3. Дослідження організації формування асортименту 26 4. Виявлення недоліків у формуванні товарного асортименту в магазині 33 5. Пропозиції, шляхи удосконалення формування асортименту в магазині 39 Висновки 45 Список використаної літератури 47

 11. Формування товарної пропозиції в магазині «Назва» та шляхи її удосконалення
  Вступ 3 1. Поняття товарної політики пропозиції та принципи її формування в магазині 5 2. Фактори, що впливають на формування товарної пропозиції 8 3. Показники, що характеризують товарну пропозицію в магазині 10 4. Аналіз товарної пропозиції в магазині «Назва» та практика її формування і удосконалення 12 5. Формування товарної пропозиції у магазині «Назва 20 Висновки 32 Список використаної літератури 35 Додатки 37-51

 12. Організація оплати праці в сучасних умовах, шляхи її удосконалення
  Вступ 3 1. Економічна сутність заробітної плати 4 1.1. Поняття, сутність і функції заробітної плати 4 1.2. Форми та системи оплати праці 5 2. Аналіз оплати праці на підприємстві 13 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “А-Прінт” 13 2.2. Аналіз основних енономічних показників діяльності підприємства 15 2.3. Аналіз організації оплати праці 19 3. Шляхи поліпшення організації оплати праці 28 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 13. Інфраструктура сучасного промислового підприємства: принцип формування та шляхи удосконалення
  Вступ 3 Розділ 1. Особливості формування та використання інфраструктури сучасних промислових підприємств 5 1.1 Поняття та види інфраструктури промислового підприємства 5 1.2 Складові виробничої інфраструктури промислового підприємства: сутність та значення 8 1.3 Принципи формування інфраструктури підприємства 13 Розділ 2. Шляхи удосконалення інфраструктури промислового підприємства 15 2.1 Управління соціальною діяльністю підприємства 15 2.2 Капітальне будівництво, як засіб формування ефективної виробничої і соціальної інфраструктури 17 Висновок 23 Список використаної літератури 25-26

 14. Формування товарного асортименту в магазині та шляхи його удосконалення (на прикладі "Назва")
  Вступ 3 1. Сутність товарного асортименту та фактори, які впливають на його формування у магазинах 6 2. Дослідження конкурентного середовища магазину 10 3. Аналіз і оцінка товарного асортименту магазину 16 4. Дослідження стану товаропостачання 23 5. Шляхи удосконалення формування товарної політики магазину 24 Висновки 37 Використана література 40

 15. Система оплати праці торговельного підприємства та шляхи її удосконалення за матеріалами ТОВ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ 6 1.1. Сутність, функції та склад заробітної плати 6 1.2. Механізм ринкового регулювання заробітної плати 18 1.3. Форми та системи оплати праці, особливості їх застосування на підприємстві 29 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ТОВ "***" 39 2.1. Аналіз загального обсягу та структури фонду оплати праці 39 2.2. Аналіз рівня та динаміки середньої заробітної плати 47 2.3. Дослідження факторів, що впливають на обсяг оплати праці персоналу підприємства 51 2.4. Оцінка ефективності стимулювання персоналу та фінансових можливостей підприємства з формування фонду оплати праці 55 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ТОВ "***" 64 3.1. Посилення ролі оплати праці в системі мотивації праці на підприємстві 64 3.2. Вдосконалення системи додаткового стимулювання персоналу 70 3.3. Обґрунтування планової суми коштів на оплату праці та оцінка фінансових можливостей підприємства з її формування 82 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 88 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 92 ДОДАТКИ 99-104 Мета дипломної роботи — удосконалення системи оплати праці персоналу ТОВ «***» на підставі всебічного аналізу стану існуючої системи оплати праці на підприємстві. Об’єктом дослідження обрано торговельне підприємство ТОВ «***» є малим підприємством. Предметом його діяльності є оптово-роздрібна торгівля сантехнікою.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua