Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна з основ бізнесу (ID:1330)
| Размер: 15 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 24.06.2004 |
Содержание1. Структуризація зовнішнього середовища підприємства 3
2. Фактори макро- та мікро середовища в підприємництві 6
Література 16

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Контрольна з основ бізнесу
  1. Визначення основних критеріїв кредитоспроможності позичальника 3 2. Основи менеджменту життєвого циклу підприємства 8 3. Характеристика основних видів спільного підприємства 11 4. Залучення ресурсів шляхом використання ринкових інструментів 14 Список використаної літератури 17

 2. Контрольна робота з основ бізнесу
  ЗМІСТ 1. Підприємницька діяльність некомерційних організацій 3 2. Інтернет: сучасний стан та перспективи розвитку 10 Література 16

 3. Контрольна робота з основ бізнесу
  ЗМІСТ 1. Сутність і особливості організаційно-правових форм господарювання юридичних осіб 3 2. Прийняття підприємницького рішення 10 Література 18

 4. Контрольна робота з основ бізнесу та підприємництва
  1. Економічна сутність та функції малого бізнесу 3 2. Система оподаткування підприємницької діяльності в Україні 7 Задача 6 16 Фірма реалізувала 6 000 одиниць товару по 150 грн. за одну одиницю. Постійні витрати на виробництво продукції становлять 10 000 грн., а змінні – 60 грн. за кожний виріб. Визначить валовий прибуток фірми, якщо всі платежі з валового прибутку становлять 30 %? Література 17

 5. Розрахункова курсова робота з Основ бізнесу
  Завдання Основні розділи виконання курсової роботи пов'язані з визначенням оптимального обсягу виробництва і збуту продукції на підставі таких методів оптимізації: - методу розрахунку беззбитковості підприємства на підставі вартісної структури виробництва продукції; - методу зіставлення валових показників; - методу зіставлення граничних показників. Заключний розділ курсової роботи присвячений розрахунку витрат при управлінні процесом виробничого постачання і визначенням оптимальної величини партії матеріалів, що закуповуються. При виконанні курсової роботи необхідно розкрити теоретичну сутність методичних підходів, термінів і співвідношень, що забезпечують вирішення задачі визначення оптимального обсягу виробництва і реалізації продукції підприємства. Курсову роботу виконують на підставі даних, наведених у додатку. Варіант завдання вибирають за першою літерою прізвища студента й останньою цифрою номера залікової книжки (див. додаток). Додаток. Варіант завдання: Перша літера прізвища студента Остання цифра номера залікової книжки Ціна реалізації одиниці продукції Р, грн/од. Середні змінні витрати AVC , грн / од. Постійні витрати FC, грн Обсяг вироб-ництва продукції Q, од. М-Т 6 110 30 1 000 100 Завдання 2 Виконання завдання. 3 1. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ВАРТІСНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 3 2. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 15 2.1. Метод зіставлення валових показників 17 2.2. Метод зіставлення граничних показників 19 2.3. Визначення оптимального обсягу виробництва і реалізації продукції в умовах монопольного ринку 29 3. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 36 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 40

 6. Контрольна з основ менеджмента
  Розділ №1 5. Зв’язок процесів організації виробництва та виробництва. Розділ №2 5. Задатись необхідними параметрами будь-якого об’єкта та навести приклади кодування задач управління Приклад. Виконання. 2. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Задача 1. Аналіз завантаження управлінського персоналу підприємства Використовуючи залежність складності управління від кількості робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова), визначити завантаження управлінського персоналу підприємства. Вхідна інформація: Коефіцієнт залежності складності управління с = 50; Пропускна спроможність управлінця з обробки інформації А = 106 операцій/рік; Кількість робітників та обладнання: Показник Варіант 5 m 500 n 430 М 50 Задача 2. Формалізація та розрахунок кількості задач управління підприємством (по підсистемах). Метод декомпозиції системи управління дозволяє виявити та формально представити повний перелік задач управління. Оскільки в результаті декомпозиції отримано множину одиничних чарунок, які описуються координатами чотирьохмірного простору, для визначення простору управління необхідно вказати значення, які будуть приймати кожна з чотирьох координат в рамках заданої системи. Весь простір управління можна представити так: , а будь-яку задачу управління - Максимальну кількість задач в системі можна розрахувати за формулою; Структури систем управління підприємством (об'єкту та управляючої системи) наведені в додатку. Відповідно до варіанту 5 у таблиці наведені різні підсистеми управління підприємством: - Управління забезпечення виробництва матеріальними ресурсами по заводу. Необхідно проаналізувати відповідну систему (підсистему): 1. визначити простір управління. Для цього прийняти наступні позначення: k – керований процес, l- виробничий підрозділ, p – фаза управління, t – період управління, 2. Розрахувати кількість задач по системі, підсистемі; 3. Навести назви трьох задач управління з відповідної системи, підсистеми. Задача 3. Кодування задач управління підприємством Задачею управління є одинична чарунка чотирьохмірного простору, координатами якої є керовані процеси, виробничі підрозділи, фази та періоди управління. Таке визначення дозволяє говорити про те, що для знаходження будь-якої задачі необхідно чітко вказати значення кожної з чотирьох координат. Кодування повинно здійснюватись послідовно у відповідності до обраних ознак поділу системи на елементи. Повний перелік задач управління визначається структурою системи управління, наведеній в додатку. Найменування окремих задач управління цієї системи за варіантами наведені в таблиці: - Облік виробництва продукції по заводу за серпень місяць. Необхідно: 1. Розробити структуру коду для кодування задач системи управління, наведеній на схемі; 2. Закодувати задачу управління відповідно заданому варіанту.

 7. Контрольна з основ менеджменту
  1. Принципи менеджменту: цілеспрямованість, ієрархічність, урахування інтересів, їх сутність та застосування на практиці 3 2. Методи прогнозування 9 3. Як Ви розумієте таке висловлення: „Менеджмент забезпечує постійне прагнення організації до ефективності виробництва"? 11 Список використаної літератури 13

 8. Контрольна з основ права
  1. Принципи підприємницької діяльності 3 2. Система органів прокуратури України 9 Задача М. Тимошенко запізнився на роботу на сорок хвилин. Через два тижні наказом по підприємству йому було оголошено догану. М. Тимошенко звернувся до суду з заявою в якій вказав, що при накладанні на нього стягнення був порушений порядок застосування дисциплінарних стягнень, а саме: у нього не вимагали письмових пояснень за порушення трудової дисципліни, а також порушенні строки застосування дисциплінарних стягнень. Який порядок застосування та оскарження дисциплінарних стягнень? Використана література 17

 9. Контрольна з основ менеджменту
  1. Принципи менеджменту: цілеспрямованість, ієрархічність, урахування інтересів, їх сутність та застосування на практиці 3 2. Методи прогнозування 7 Список використаної літератури 13

 10. Контрольна з основ менеджменту
  1. Культура організації, її вплив на ефективність діяльності організації. 3 2. Інформація, її види. Класифікація інформації, вимоги до інформації. 7 3. Поясніть сутність такого принципу управління як оптимальний ступінь централізації. 11 Список використаної літератури 13

 11. Контрольна з основ менеджменту
  Зміст 1. Місце управління у виробничій системі 3 2. Планування як функція управління 6 3. Система показників ефективності управління 9 Використана література 12

 12. Контрольна з основ менеджменту
  Розділ №1 1. Поняття управління та менеджменту Розділ №2 1. Розрахунок кількості задач управління по виробничому підрозділу підприємства 2. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ Задача 1. Аналіз завантаження управлінського персоналу підприємства Використовуючи залежність складності управління від кількості робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова), визначити завантаження управлінського персоналу підприємства. Вхідна інформація: Коефіцієнт залежності складності управління с = 50; Пропускна спроможність управлінця з обробки інформації А = 106 операцій/рік; Кількість робітників та обладнання: Показник Варіант 1 m 530 n 700 М 80 Задача 2. Формалізація та розрахунок кількості задач управління підприємством (по підсистемах). Метод декомпозиції системи управління дозволяє виявити та формально представити повний перелік задач управління. Оскільки в результаті декомпозиції отримано множину одиничних чарунок, які описуються координатами чотирьохмірного простору, для визначення простору управління необхідно вказати значення, які будуть приймати кожна з чотирьох координат в рамках заданої системи. Весь простір управління можна представити так: , а будь-яку задачу управління - Максимальну кількість задач в системі можна розрахувати за формулою; Структури систем управління підприємством (об'єкту та управляючої системи) наведені в додатку. Відповідно до варіанту 1 у таблиці наведені різні підсистеми управління підприємством: - Регулювання забезпечення виробництва енергоресурсами. Необхідно проаналізувати відповідну систему (підсистему): 1. визначити простір управління. Для цього прийняти наступні позначення: k – керований процес, l- виробничий підрозділ, p – фаза управління, t – період управління, 2. Розрахувати кількість задач по системі, підсистемі; 3. Навести назви трьох задач управління з відповідної системи, підсистеми. Задача 3. Кодування задач управління підприємством Задачею управління є одинична чарунка чотирьохмірного простору, координатами якої є керовані процеси, виробничі підрозділи, фази та періоди управління. Таке визначення дозволяє говорити про те, що для знаходження будь-якої задачі необхідно чітко вказати значення кожної з чотирьох координат. Кодування повинно здійснюватись послідовно у відповідності до обраних ознак поділу системи на елементи. Повний перелік задач управління визначається структурою системи управління, наведеній в додатку. Найменування окремих задач управління цієї системи за варіантами наведені в таблиці: - Управління забезпеченням виробництва основними фондами по заводу на 1-й квартал. Необхідно: 1. Розробити структуру коду для кодування задач системи управління, наведеній на схемі; 2. Закодувати задачу управління відповідно заданому варіанту. Література

 13. Контрольна з основ екскурсознавства
  1. Визначення мети екскурсії, вибір теми 3 2. Формування та підтримання інтересу до екскурсії 8 Список літератури 13

 14. Контрольна з основ ЗЕД
  1. ЗЕД у системі категорій міжнародної економіки. 3 11. Організаційна структура ЗЕД в Україні 3 21. Класифікація та різновиди МГК. 7 31. Регулювання зовнішньоторговельних операцій суб'єктів ЗЕД. 10 41. Організація роботи транспортно-експедиторських підприємств. 13 51. Чинні пільги в ЗЕД і механізм їх надання. 14 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 15

 15. Контрольна з основ права
  1. Міжнародна конвенція про права дитини 2 2. Система господарських судів та їх повноваження 5 Джерела 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua