Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Соціально-економічна роль та призначення особистих селянських господарств (ID:13397)
| Размер: 35 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Історія розвитку особистого селянського господарства 5
2. Поняття особистого селянського господарства 7
3. Соціально-економічне значення особистих селянських господарств 10
4. Соціально-економічний стан, форми та умови розвитку особистих селянських господарств 12
ВИСНОВОК 17
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 19
Литература1. Закон України „Про особисте селянське господарство” від 15.05.2003 року 2. Аграрне право України: пiдручник для студ. вищ. навч. закл. / [Н. О. Багай, Л. О. Бондар, В. К. Гуревський та iн.]. -К.: Iстина, 2007. -445с. 3. Дубініна М. В. Вплив функціонування особистих господарств на формування доходів селян // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2001. –№13. – С. 294-301. 4. Економічні інтереси та напрями їх реалізації в особистих селянських господарствах (на прикладі Миколаївської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 [Електронний ресурс] / М.В. Дубініна; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2003. -20 с. 5. Куліш М.Ю., Дубініна М.В. Особисті селянські господарства – єдина стабільна форма господарювання у сільському господарстві України // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2000. – № 9. – С. 3-8. 6. Лінецький Сергій. Законодавчо врегульовано права та обов’язки членів особистого селянського господарства // Юридичний журнал. - №7. - 2003. 7. Правове забезпечення розвитку особистих селянських господарств: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 [Електронний ресурс] / А.А. Хвасенко; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. -19 с. 8. Правове становище особистих селянських господарств в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.06 [Електронний ресурс] / В.І. Лебідь; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. -21 с. 9. Розвиток особистих селянських господарств при становленні ринкових відносин: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 [Електронний ресурс] / Г.В. Довбиш; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Дніпропетровськ, 2004. -20 с. 10. Хвасенко А. Правове регулювання особистого селянського господарства громадян // Право України. - 2002. - №4. - С. 40-42. 11. Хвасенко А. Майнові відносини в особистих селянських господарствах: деякі питання // Право України. - 2002. -№ 5. - С.96-98.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Правове становище особистих селянських господарств в Україні
  Правове становище особистих селянських господарств в Україні Література

 2. Послуги та їх соціально-економічна роль
  Вступ 3 1. Сутність послуги 4 2. Управління якістю готельних послуг: система, методи, функції та нормативно-правове регулювання 10 Висновки 14 Література 15

 3. Соціально-економічна суть зайнятості. Зайнятість як елемент соціально-економічної політики
  A) Соціально-економічна суть зайнятості. Зайнятість як елемент соціально-економічної політики 2 Б) 6 Завдання B 14 Розрахунок показників зайнятості (для жінок), ек. активності (для міського населення) та безробіття (для населення старше працездатного віку) Завдання Г 16 Розрахунок Індексу людського розвитку та всіх його складових для країни (6), якщо відомі такі вихідні дані: Література 19

 4. Економічна сутність і призначення бюджету
  Вступ 3 1. Бюджет як економічна і юридична категорії. Функції бюджету. 4 2. Роль бюджету в економічному і соціальному розвитку суспільства. 7 3. Бюджетні форми фінансового регулювання в умовах ринкових відносин. 14 Висновки 21 Список використаної літератури 23

 5. Економічна сутність та призначення депозитарної системи на фондовому ринку
  Вступ 3 1. Економічна сутність та призначення депозитарної системи на фондовому ринку 4 2. Правила й техніка ведення депозитарної діяльності з цінними паперами. 6 3. Закордонний досвід діяльності Центрального депозитарію цінних паперів 13 4. Реформування депозитарної системи як передумова розвитку фондового ринку України 17 Висновок 22 Список використаної літератури 24 Додаток 25

 6. Бюджет як економічна і юридична категорія, його функції та призначення
  ВСТУП 4 1. БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНА І ЮРИДИЧНА КАТЕГОРІЯ 5 2. МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ 9 3. БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 16 ВИСНОВКИ 20 ЛІТЕРАТУРА 20

 7. СОЦІАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВИ. РОЛЬ СПЕЦСЛУЖБ В РЕАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ФУНКЦІЙ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ У СУСПІЛЬСТВІ 7 1.1 Поняття і ознаки держави 7 1.2 Поняття і види функцій держави 14 1.3 Форми і методи реалізації функцій держави 32 РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦСЛУЖБ В УКРАЇНІ 39 2.1 Місце спецслужб в системі державних органів. 39 2.2 Правове регулювання діяльності спецслужб в Україні 48 2.3 Завдання та функції спецслужб 55 РОЗДІЛ 3. ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦСЛУЖБ В РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ 66 3.1 Форми і методи реалізації функцій спецслужбами 66 3.2 Роль спецслужб в реалізації функцій держави 75 3.2.1 Функції спецслужб у сфері забезпечення національної безпеки 75 3.2.2 Участь спецслужб у забезпеченні прав і свобод громадян 88 ВИСНОВОК 98 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 103

 8. Європейський банк реконструкції та розвитку: створення, призначення, функції та роль
  Вступ 3 1. Європейський банк реконструкції та розвитку: створення та призначення 4 2. Організаційна структура ЄБРР 7 3. Цілі та функції ЄБРР 9 4. Стратегія ЄБРР відносно України 17 Висновок 24 Список використаної літератури 25

 9. Соціально-економічна безпека
  Вступ 3 1. Поняття безпеки 4 2. Закони, які в Україні регулюють рівень безпеки 7 3. Поділ безпеки на складові 9 4. Система показників оцінки рівня безпеки 11 5. Територіальний вимір безпеки 15 Список використаної літератури 18

 10. Муніципальна соціально-економічна політика
  1. Порівняльні механізми муніципальної соціально-економічної політики (методи аналізу) 3 2. Основні соц. показники (таблиці, фінансові показники) 6 3.Соціально-економічна модель в Україні 9 4. Гендерна рівність та політика в Європейських країнах. (Сильні та слабкі сторони) 12 5. Основні урядові структури (муніципалітети). Проаналізувати соціальні стандарти 2007, 2008, 2009 роки 18 6. Визначити динаміку населення країни. Урбанізація населення. 23 Список використаної літератури 27

 11. Муніципальна соціально-економічна політика
  1. Повноваження муніципалітетів у сфері бюджетних відносин, фінансів та управління комунальною власністю згідно з українським законодавством. 3 2. Роль муніципальних властей у формуванні сприятливого інвестиційного клімату міст. 9 3. Муніципальна політика зі сталого розвитку соціальної інфраструктури міст. 12 Список використаної літератури 18

 12. Туризм як соціально-економічна система
  Вступ 3 1. Світовий досвід організації пізнавального туризму в Україні 4 2. Проблеми розвитку пізнавального туризму в Україні 8 Висновки 12 Література 14

 13. Туризм як соціально-економічна система
  Вступ 3 1. Туризм як соціально-економічна система 3 2. Нормативно правове регулювання туризму як соціально-економічної система 7 Висновки 9 Література 11

 14. Соціально-економічна природа тіньової економіки
  Зміст Вступ 3 1. Тіньова економіка як економічна категорія 4 2. Формування та розвиток тіньової економіки в умовах різних груп країн 13 3. Масштаб та особливості тіньової економіки в Україні 18 Висновок 28 Список використаної літератури 31 Мета написання курсової роботи: дослідити сутність, соціально-економічну природу тіньової економіки та її сучасний стан в Україні. Предмет дослідження. Тіньова економіка України

 15. Соціально-економічна географія, контрольні питання
  1. Що вивчає соціально-економічна географія світу 3 2. Сучасна політична карта світа 4 3. Основні форми державного устрою та правління країн світу. 5 4. Населення світу. Кількість населення. Відтворення. Природній та механічний рух населення 6 5. Трудові ресурси. Зайнятість населення 8 6. Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість 11 7. Світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці 12 8. Поняття НТР. Основні риси 14 9. Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу 16 10. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм 18 11. Глобальні проблеми людства шляхи їх розв’язання 20 12. Країни Європи. Загальна характеристика 22 13. ФРН. Економіко-географічна характеристика 23 14. Великобританія. Економіко-географічна характеристика 24 15. Країни Азії загальний огляд 25 16. Країни Америки. Загальний огляд 28 17. Країни Африки. Загальний огляд 30 Список використаної літератури 32

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua