Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: ПДВ: порядок встановлення, справляння, прогнози, що до змін в законодавстві України (ID:13431)
| Размер: 19 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Загальна характеристика податку на додану вартість в сучасній системі оподаткування України 4
2. Визначення порядку справляння податку на додану вартість 7
3. Прогнози, щодо змін правового режиму податку на додану вартість у зв’язку із прийняттям Податкового кодексу України 12
ВИСНОВКИ 14
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17

Литература1. Конституція України. – 12.: Преса України. 1997 – ст. 85,95, 96, 97, 98, 116, 119. 2. Закон України "Про податок на додану вартість" // Галицькі контракти. – 1998. № 19. 3. Декрет Кабінету міністрів України "Про податок на добавлену вартість" // Галицькі контракти. 1993. - № 3. 4. Бабич. Л., Понєдєлкова О. Аналіз податкової системи і пропозиції, щодо її вдосконалення. // Економіка України. – 2007. - № 12. 5. Дьякова І. І. Податки та податкова політика України. – К. Наукова думка. 2007. 6. Златкін Б. І. Податкам – стимулюючу роль // Економіка України. – 2006. - № 2. 7. Романенко С Деякі особливості податку на додану вартість (ПДВ) і його застосування в Україні // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. - № 4. 8. Терьохін С ПДВ очікують зміни // Вісник податкової служби – 2006 - № 8, 10, 11.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Порядок обчислення ПДВ
  Вступ 3 1. Платники та об’єкт оподаткування ПДВ 5 2. Ставка та база оподаткування ПДВ 9 3. Податкова накладна та право на податковий кредит 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 2. Обмеження передбачені в законодавстві України, щодо володіння громадянами України валютними цінностями за кордоном
  ЛІТЕРАТУРА 1. Алисов Е.А. Правовое регулирование валютных отношений в Украине - Х.: Фирма "Консум",1998 р.; 2. Бизнес, газета украинской буржуазии - №41 (456), 08 жовтня 2001 р.; 3. Бизнес, газета украинской буржуазии - №46 (461), 12 листопада 2001 р.; 4. Бизнес, газета украинской буржуазии - №15 (482), 15 квітня 2002 р.; 5. Бизнес, газета украинской буржуазии - №18 (485), 06 травня 2002 р.; 6. Бизнес, газета украинской буржуазии - №19 (486), 13 травня 2002 р.; 7. Головач В.Чинність законодавства в сфері валютного регулювання // Економіка. Фінанси. Право. - 1996. - № 2 8. Закон Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Прийнятий 23 вересня 1994 р. № 185/94-ВР з наступними змінами та доповненнями// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 40. - Ст. 364. 9. Закон „Про внесення змін і доповнень до Кримінального кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про валютне регулювання”: прийнятий 28 січня 1994 р. // Голос України. - 1994. - 23 берез. - С. 6.; 10. Закон Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення правил про валютні операції // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 35, ст.280 11. Закон „Про внесення змін до Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення правил про валютні операції” // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 43, ст.368; 12. Злочин і кара: Що чекає порушників валютного законодавства // Закон і бізнес. - 29 жовтня 1997 р.; 13. Постанова Верховної Ради Про концепцію проекту Закону України про валютне регулювання: ... 31 жовтня 1995 р. // Голос України. - 1995. - 11листоп. - С. 2. 14. Телеграма НБУ Про купівлю-продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України: ( від 10.07.96. № 13-111) // Уряд. кур’єр. - 13 серпня 1996 р. 15. Телеграма НБУ Про право купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти: від 8. 05. 96. № 13-113/709-2520 // Закон і бізнес. - 1996. - 22 трав. - С. 4. 16. Лист ГДПІ України Проведення розрахунків в іноземній валюті ( від 22. 03. 96 р. № 22-112/10-1953) // Вісн. податк. служби України. - 1996. - № 5. - С. 24-25. 17. Лист ГДПІ України Розрахунки в іноземній валюті: ( від 5.03.96 р. № 22-133/11-1381) // Вісн. податк. служби України. - 1996. - № 5; 18. Постанова Правління НБУ N 527 від 18.12.98 Про затвердження Інструкції про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті; 19. Постанова Правління НБУ N 283 від 12.07.2000 Про затвердження Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України; 20. Постанова Правління НБУ N 49 від 08.02.2000 Про затвердження Положення про валютний контроль; 21. Постанова Правління НБУ N 520 від 29.12.2000 Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України; 22. Постанова Правління НБУ N 18 від 17.01.2001 Про затвердження Правил здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти та про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України.

 3. Роль конституційного суду України при вирішенні питання щодо внесення змін до конституції України
  Вступ 3 1. Коституційний Суд України - спеціальний судовий орган 5 2. Конституційний Суд України як обов'язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України 8 Висновок 16 Список використаної літератури 19

 4. Правове регулювання орендних відносин у законодавстві України
  Вступ 3 1. Договір найму (оренди) як основний інструмент регулювання орендних відносин в Україні 5 2. Земельна ділянка як об’єкт орендних відносин 19 3. Правове регулювання найму (оренди) транспортного засобу 23 4. Договір лізингу як особливий вид договору оренди 24 5. Договір лізингу у матеріальному праві іноземних держав 32 6. Міжнародна уніфікація лізингу 38 7. Правова характеристика договору найму (оренди) житла 43 Висновок 52 Список використаної літератури 56 Мета даної роботи полягає в аналізі нормативної бази з регулювання орендних відносин в Україні.

 5. Набуття і припинення права власності у цивільному законодавстві України
  План: Вступ 4 1. Загальна характеристика права власності в Україні 6 1.1. Поняття та зміст права власності в Україні 6 2 Загальна характеристика підстав набуття права власності в Україні 13 2.1 Загальні положення набуття права власності в Україні 13 2.2 Первинні підстави набуття права власності 16 2.3 Похідні (вторинні) підстави набуття права власності 24 2.4 Виникнення права власності на підставі набувальної давності 28 3. Цивільно-правові договори як підстави виникнення права приватної власності громадян 31 3.1. Поняття і система договорів, за якими виникає право приватної власності громадян 31 3.2. Виникнення у громадян права приватної власності за окремими видами цивільно-правових договорів про виконання робіт і надання послуг 40 4. Правова характеристика та класифікація підстав припинення права власності 49 Висновки 59 Список використаної літератури: 63 Мета та завдання дослідження. Метою даною курсової роботи є теоретичний огляд підстав набуття і припинення права власності в України. Враховуючи мету дослідження були поставлені наступні завдання: - дати загальну характеристику права власності в Україні; - розглянути класифікацію підстав набуття права власності; - визначити категорії підстав набуття права власності; - проаналізувати особливості набуття права власності на підставі набувальної давності; - розглянути виникнення право власності громадян на підставі цивільно-правових договорів; - дати загальну характеристику підставам припинення права власності; - визначити класифікацію підстав припинення права власності Об’єктом дослідження є право власності. Предметом дослідження є підстави та способи набуття і припинення права власності в Україні. Дослідницькі прийоми. При дослідженні, використані наступні наукові методи: метод системно-структурного аналізу – при розгляді окремих статей Цивільного кодексу України та інших нормативно-правових актів; формально-логічний – при здійсненні аналізу теоретичних положень цивільного права; логіко-семантичний – при визначенні та розмежування понять окремих категорій цивільного права. Всі зазначені методи застосовувалися у взаємодії один з іншим. Дана робота складається з чотирьох розділів, що у свою чергу містять підрозділи, що дозволяють ґрунтовно ознайомитися з темою і систематично відобразити матеріал, а також викласти думки науковців. В цілому дана робота ґрунтовно досліджує підстави та способи набуття і припинення права власності в Україні. Освітлені основні поняття, наданий детальний аналіз особливостей набуття і припинення права власності. Робота містить думки вчених, як теоретиків, так і практиків

 6. Правове регулювання орендних відносин у сучасному законодавстві України
  Будьте уважні робота 2000 року в законодавстві відбулись зміни!!! Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика орендних відносин 1.1. Історія розвитку та становлення законодавства України про оренду 5 1.2. Поняття та юридична характеристика договору оренди 28 1.3. Права і обов‘язки сторін за договором оренди 39 1.4 Припинення орендних відносин 44 Розділ 2. Особливості оренди державного і комунального майна 2.1. Порядок укладення договору оренди державного і комунального майна 46 2.2. Розрахунок орендної плати 65 2.3. Права і обов’язки сторін за договором оренди державного і комунального майна 71 2.4. Припинення договору оренди державного і комунального майна 86 Висновоки 96 Список використаних літературних джерел Додатки

 7. Юридичні особи, їхній правовий статус і види юридичних осіб у законодавстві Європи і України
  Зміст 2 Вступ 3 1. Поняття та ознаки юридичної особи 4 2. Правосуб’єктність юридичних осіб 9 3. Види юридичних осіб за законодавством Європи 11 4. Види підприємств в Україні 14 5. Правовий статус юридичних осіб 18 Висновок 26 Список використаної літератури 29-30

 8. Порядок виконання указів та розпоряджень Президента України на території України

 9. Проблемні питання справляння податку на додану вартість
  ВСТУП 3 1. Додана вартість як об’єкт оподаткування ПДВ. 4 2. Переваги податку на додану вартість 7 3. Сучасні проблеми застосування ПДВ в Україні. 10 ВИСНОВОК 16 Список літератури 18

 10. Транспортні послуги в структурі платіжного балансу України. Динаміка змін та загальний вплив на сальдо поточного рахунку платіжного балансу
  Зміст Вступ 3 1. Платіжний баланс України як індикатор її економічного стану 6 2. Роль транспортних послуг у платіжному балансі України 8 3. Державне регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності 12 4. Методологічні аспекти державного регулювання у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 16 5. Концептуальні положення державної регуляторної політики щодо транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 19 6. Формування регуляторних аспектів транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 21 Висновки 25 Література 28 Метою роботи є розгляд місця транспортних послуг в структурі платіжного балансу України, вивчення їх динаміки та впливу на сальдо платіжного балансу, визначення механізмів для реалізації геостратегічного потенціалу України в умовах розвитку глобалізаційних процесів і ключової стратегії орієнтації України на інтеграцію в ЄС

 11. Порядок фінансування народного господарства України
  Вступ 3 1. Особливості фінансування державних підприємств у період переходу до ринкової економіки 4 2. Порядок фінансування промисловості та капіталовкладень 5 3. Особливості фінансування агропромислового комплексу та охорони природи 7 4. Порядок фінансування житлово-комунального господарства в умовах перехідної економіки 12 5. Правові основи та особливості фінансування видатків енергетики та транспорту 14 Висновок 19 Список використаної літератури 20

 12. Порядок розроблення та затвердження державного бюджету України
  Вступ 3 1. Організаційно-правовий порядок розробки та затвердження державного бюджету України 5 1.1. Складання проекту Державного бюджету України 5 1.2. Розгляд та затвердження Державного бюджету України 10 2. Сучасний стан та основні проблеми бюджетоутворення в Україні 13 3. Зарубіжний досвід та заходи поліпшення процесу розробки та затвердження Державного бюджету України 21 Висновок 34 Список використаної літератури 36

 13. Порядок укладення господарських договорів за законодавством України
  ВСТУП 3 Розділ І. Теоретико-методологічні засади укладення господарських договорів в Україні 8 1.1. Історичні аспекти розвитку договірного права в Україні 8 1.2. Теоретичні та методологічні основи укладення господарських договорів в Україні 18 1.3. Міжнародно-правова уніфікація у сфері укладення господарських договорів 24 Розділ ІІ. Нормативно-правове регулювання укладення господарських договорів в Україні 36 2.1. Правове регулювання видів та дійсності господарських договорів 36 2.2.Законодавство, що регулює стадії укладення, форми господарських договорів, їх здійснення 44 2.3. Виконання договорів. Відповідальність за невиконання умов господарських договорів 52 Розділ ІІІ. Аналіз договірної практики ТОВ «Русь» 63 3.1. Види договорів, що укладає ТОВ «Русь» 63 3.2. Проблеми, що виникають у Сторін господарських договорів при укладенні та виконанні господарських договорів 70 3.3. Перспективи подолання проблем, що виникають у Сторін господарських договорів при укладенні та виконанні господарських договорів 83 ВИСНОВКИ 89 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 94-100

 14. Законодавчі основи та порядок ввезення - вивезення предметів з України
  1. Законодавчі основи та порядок ввезення - вивезення предметів з України 3 2. Зміст та структура агентської угоди 10 Список використаних джерел 17

 15. Конституційний суд України, порядок його формування та повноваження
  1. Конституційний суд України, порядок його формування та повноваження. 3 2. Порядок обрання народних депутатів Верховної Ради України. 6 3. Глобальні проблеми, які турбують людство. 10 Література 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua