Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Аналіз ефективності взаємодії підприємств з комерційними банками (ID:13451)
| Размер: 104 кб. | Объем: 51 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Теоретичні основи взаємодії підприємства з комерційними банками 6
1.1. Роль кредитних ресурсів в діяльності підприємства 6
1.2. Інвестиційна діяльність підприємств та комерційних банків 16
1.3. Можливості залучення ресурсів підприємствами на фондовому ринку 19
2. Аналіз взаємодії ВАТ «Назва» з комерційними банками 23
2.1. Загальні відомості про підприємство 23
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 26
2.3. Аналіз залучення фінансових ресурсів за допомогою комерційних банків 33
3. Напрями вдосконалення взаємодії ВАТ «Назва» з комерційними банками 37
Висновки 41
Література 43
Додаток 1. Баланс ВАТ «Назва» 46
Додаток 2. Звіт про фінансові результати ВАТ «Назва» 48
Литература1. Закон України “Про банки і банківську діяльність» 2. Закон України «Про обіг векселів в Україні» 3. Алексеєнко М.Д., Білошапка В.С., Большакова О.Ю., Боришкевич О.В., Бутинець Ф.Ф. Аналіз діяльності комерційного банку: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів за спец. "Банківський менеджмент" / Київський національний економічний ун-т; Київський національний торговельно- економічний ун-т / Ф.Ф. Бутинець (ред.), А.М. Герасимович (ред.). — Житомир : Рута, 2001. — 384с.. 2. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2002. — 276с. 3. Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред. А. М. Герасимо¬вича. — КНЕУ, 2003. — 599 с. 4. Банківська система в умовах трансформації фінансового ринку: Матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 21-23 травня 2003 року / Київський національний торговельно-економічний ун-т; Головне управління НБУ по м. Києву і Київській області; АППБ "Аваль" / А.А. Мазаракі (відп.ред.) — К., 2003. — 363с. 5. Банківська справа. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Банківські операції: Підруч. для студ. вищ. навч. закл.:У 5 т. / В.О. Сичов (ред.) — К. : "АВТ", 2004. 6. Бутенко О. Іноземні банки на фінансових ринках країн центрально-східної Європи// Банківська справа.-2005.-№3.-с.62 7. Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой. – Харьков: ИКФ Гриф, 1997. – 176 с. 8. Васюренко О.В. Современные методы управления банковскими ресурсами. – Харьков: ИКФ Гриф, 1997. – 392 с. 9. Версаль Н.І. Проблеми відкриття філій іноземних банків// Фінанси України.-2004.-№5.-с.100 10. Гладких Д. Проблеми і перспективи залучення іноземних інвестицій у банківську систему України// Вісник НБУ.-2005.-№10.-с.13. 11. Голуб В.М. Проблемні позики й управління ними // Фінанси України. – 1999. — № 11. – С. 93—100. 12. Голуб В.М. Управління активами комерційних банків як засіб зміцнення позиції банку на фінансово-кредитному ринку: Економіка та підприємництво. — Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. — Вип. 6. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 151—157. 13. Голуб В.М. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. – 2000. — № 2. – С. 56—59. 14. Голуб В.М. Кредитні ризики комерційних банків як об’єкт управління // Вісник КНТЕУ. – 2001. — № 5. – С. 46—60. 15. Кочетков В. М. Організація управління фінансовою стійкістю банку в ринкових умовах: Монографія. — К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. — 300 с. 16. Кочетков В. М. Методичні підходи до аналізу та управління ризиком ліквідності балансу комерційного банку // Фінанси України. — 2000. — № 10. — С. 98—101. 17. Кочетков В. М. Методологічні аспекти визначення фінансової стійкості комерційного банку // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. — Вип. 4. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 293—300. 18. Кочетков В. М. Методологічні підходи до моделювання банківських ризиків // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. — Вип. 5(12). — К.: КНЕУ, 2002. — С. 279—282. 19. Кочетков В. М. Вдосконалення методів рейтингової оцінки комерційних банків у механізмі зміцнення довіри до банківської системи // Формування ринкової економіки в Україні: Наук. зб. Львівського національного університету: Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. — Спец. вип. 10. — Львів: Інтереко, 2002. — С. 177—184. 20. Мігус І.П. Економіко-математична модель складання кредитного рейтингу векселедавців. //Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна: Зб. наук. праць. – № 578. – серія економічна. - 2002. – С. 98-105. 21. Мігус І.П. Історія виникнення і становлення векселя в Україні // Економіка. Фінанси. Право. - №6. – 2000. – С.11-14. 22. Мігус І.П. Підстави визнання векселя недійсним // Економіка і управління. - № 2. – 2002. – С.87-91. 23. Мігус І. Рейтингові агентства: світовий та вітчизняний досвід діяльності // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль. - випуск 6. – 2003. С.219-223. 24. Петрук О.М. Банківська справа: Навч. посібник / Ф.Ф. Бутинець (ред.). — К. : Кондор, 2004. — 462с. 25. Потійко Ю.А. Функції та проблеми кредитування українських підприємств // Зовнішня торгівля. – 2000, – №1, с. 149-153. 26. Потійко Ю.А. Формування оптимального розміщення оборотних активів господарюючих суб’єктів // Зовнішня торгівля. – 2000, – №2, с. 171-174. 27. Потійко Ю.А. Ще раз про кредит // Вісник Національного банку України. – 2000, – №12, с. 47-48. 28. Потійко Ю.А. Аналіз кредитоспроможності підприємств в умовах ринкових відносин // Фінанси України. – 2001, – №1, с. 118-123.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 5 1.1. Економічна сутність управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 5 1.2. Проблеми діючої системи управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 11 2. Сучасний стан управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками м. Києва 17 2.1. Загальний огляд строкової структури фінансових ресурсів 17 2.2. Аналіз основних статей активів 24 2.3. Аналіз основних статей пасивів 28 2.4. Оцінка збалансованості фінансових ресурсів комерційних банків 31 3. Вдосконалення механізму управління ресурсним потенціалом комерційних банків 34 Висновки 39 Список використаної літератури 41

 2. ПРОБЛЕМИ КРЕДИТУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ
  Вступ 2 1. Теоретичні засади кредитування вітчизняних підприємств комерційними банками 4 1.1. Сутність кредиту та його види 4 1.2. Роль кредиту в діяльності підприємства 13 2. Оцінка та аналіз банківського кредитування вітчизняних підприємств 20 2.1. Особливості розвитку банківського кредитування вітчизняних підприємств в умовах кризи 20 2.2. Аналіз діяльності комерційних банків щодо надання кредитів 25 3. Шляхи вирішення проблеми банківського кредитування підприємств в україні 29 Висновки 40 Список використаної літератури 43

 3. Макроекономічний аналіз заборгованість за кредитами, наданими комерційними банками України по відношенню до ВВП 2000-2006
  Мета роботи: провести макроекономічний аналіз динаміки основних параметрів економіки України за 1996-2007 роки, визначити макроекономічні тенденції зміни цих параметрів.

 4. Правові основи взаємовідносин НБУ з комерційними банками
  Вступ 3 1. Банківська система України та роль у ній Національного банку України 4 2. Правовий статус комерційного банку 12 3. Банківське регулювання і банківський нагляд 19 Висновок 32 Список використаних джерел 34

 5. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ)
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 6 1.1. Економічна сутність управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 6 1.2. Проблеми діючої системи управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 21 1.3. Світовий досвід управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів 26 Розділ 2. Аналіз діючої системи формування та ефективності використання фінансових ресурсів (на прикладі АБ «банк») 37 2.1. Сучасний стан управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 37 2.2. Аналіз законодавчих та нормативних актів, що регулюють процес управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 53 2.3. Методичні аспекти управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 61 2.4. Аналіз фінансової діяльності АБ «банк», починаючи з формування його фінансових ресурсів 65 Розділ 3. Шляхи удосконалення чинної системи формування та ефективності використання фінансових ресурсів вітчизняних банків 90 3.1. Перспективи вдосконалення державного регулювання процесу формування фінансових ресурсів комерційних банків та ефективності їх використання 90 3.2. Перспективи розвитку депозитного формування банківських ресурсів 95 3.3. Вдосконалення механізму управління ресурсним потенціалом комерційного банку 104 Висновки 109 Список використаної літератури 112 Додатки 118

 6. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ БАНКУ)
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 6 1.1. Економічна сутність управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 6 1.2. Проблеми діючої системи управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів комерційними банками України 22 1.3. Світовий досвід управління системою формування та ефективністю використання фінансових ресурсів 27 Список використаної літератури 38 Додатки 44

 7. ПОЛІТИКА НБУ, ЩОДО ФОРМУВАННЯ БАНКАМИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ РЕЗЕРВІВ ТА ОЦІНКА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
  Вступ 2 1. Політика обов’язкових резервних вимог 2 2. Норма обов’язкових резервів як інструмент опосередкованого впливу на грошовий ринок України 8 3. Оцінка формування банками України обов’язкових резервів 11 Висновок 19 Список використаних джерел 20 Додатки 22

 8. Необхідність та значення міжбанківських розрахунків. Принципи організації міжбанківських розрахунків, прямі кореспондентські розрахунки між комерційними банками. Роль НБУ в організації міжбанківських розрахунків
  Вступ 2 1. Необхідність та значення міжбанківських розрахунків 3 2. Принципи організації міжбанківських розрахунків 7 3. Прямі кореспондентські розрахунки між комерційними банками 10 4. Роль НБУ в організації міжбанківських розрахунків 12 Висновок 13 Список використаної літератури 15

 9. ЕКОНОМІКА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА Мета, цілі та завдання підприємств туріндустрії. Основні показники економічної ефективності підприємств
  Завдання 1 3 1. Мета, цілі та завдання підприємств туріндустрії. Основні показники економічної ефективності підприємств туріндустрії 3 2. Економічний потенціал підприємства. Види ресурсів 5 3.Фактори, що впливають на прибуток і рентабельність підприємства 13 Завдання 2 17 Визначте обсяг платоспроможного попиту населення в цілому, в тому числі на туристичні послуги на основі даних: - фонд оплати праці за рік - 2980 млн.грн.; - інші доходи (від фонду оплати праці) - 8,65%; - нетоварні витрати від загальної суми всіх доходів - 15%, в т.ч. на туризм - 9,2%; - інорайонний попит від купівельних фондів - 6%. Література 18

 10. Порівняльний аналіз економічної ефективності туристичної діяльності на основі статистичних даних складових ефективності по регіонах
  Вступ 3 1. Теоретичні засади дослідження економічної ефективності туристичної діяльності 4 2. Стан розвитку туристичної діяльності в регіонах 6 3 Дослідження економічної ефективності діяльності 11 Висновки 12 Література 13

 11. Провести порівняльний аналіз економічної ефективності туристської діяльності на основі статистичних даних складових ефективності по регіонах
  Вступ 3 1. Особливості зовнішньоекономічної діяльності туристичних підприємств України 4 2. Аналітична довідка про роботу туроператорів та турагентів за 9 місяців 2006 року (дані за формою № 1-ТУР(к)) 6 Висновки 14 Література 15

 12. Аналіз формування капіталу та залучення фінансових ресурсів банками України. Порівняння з іншими країнами
  Вступ 3 1. Методологічні засади залучення фінансових ресурсів комерційними банками 6 1.1. Ресурси комерційного банку, їх склад та структура 6 1.2. Власний капітал комерційного банку та його формування 11 1.3. Залучений капітал комерційного банку та його характеристика 19 1.4. Аналіз власного капіталу банку 26 2. Порівняльний аналіз залучення фінансових ресурсів комерційними банками в Україні та в інших країнах 33 2.1. Методика и основні показники порівняльного аналізу формування капіталу банками України та інших країн 33 2.2. Аналіз формування ресурсної бази у АКБ «Укрсоцбанк» 41 2.3. Аналіз залучення фінансових ресурсів АКБ « » 48 2.4. Напрями зростання ресурсів ТОВ «Комерційний банк « » 52 2.5. Комерційні банки України на світовому ринку кредитних і валютних ресурсів 56 3. Пропозиції щодо підвищення ефективності формування капіталу та залучення фінансових ресурсів банками України 64 3.1. Аналіз впливу зовнішнього фінансування на банківську систему України 64 3.2. Оптимізація банківської стратегії на світовому фінансовому ринку в умовах глобалізації 73 3.3. Напрями вдосконалення управління ресурсами українських банків 76 Висновки 97 Література 103 Додаток 1. Річна фінансова звітність « » 110 Додаток 2. Річна фінансова звітність банку « » 113 Додаток 3. Річна фінансова звітність « » 116

 13. Мета, цілі та завдання підприємств туріндустрії. Основні показники економічної ефективності підприємств туріндустрії
  1. Мета, цілі та завдання підприємств туріндустрії 3 2. Основні показники економічної ефективності підприємств туріндустрії. 7 Список використаних джерел: 10

 14. Аналіз діяльності медичних установ Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів медичної установи
  1.Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів медичної установи 3 2. Аналіз якості медичної допомоги та медичних послуг 8 3. Задача 15 Визначте показники діяльності фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП) села Н. в минулому році. Кількість жителів — 500. Дітей у віці до трьох років — 70. На диспансерному обліку перебуває: вагітних — 12, породілей — 12. Фельдшер веде прийом 4 години на день. Кількість відвідувань фельдшера становить 1200, кількість відвідувань на дому — 500. Виявлено у ФАП 700 захворювань, з них 12 випадків гіпертонії, 24 випадки ангіни. Кількість патронажних відвідувань на дому дітей у віці до 3 років — 420. Кількість патронажних відвідувань на дому вагітних та породілей — 320. Література 16

 15. фінансовий аналіз Аналіз ефективності виробничих і фінансових інвестицій
  1. Аналіз ефективності виробничих і фінансових інвестицій …………… 2. Аналіз забезпеченості підприємства власним оборотним капіталом…………………………………………………………………………… Задача 1…………………………………………………………………………….. На основі даних підприємства: - обчислити маржинальний доход, величину постійних і змінних витрат; - визначити граничний доход і граничні витрати виробництва і на збут; - обчислити критичний обсяг реалізації продукції та суму мінімального чистого прибутку; - зробити відповідні висновки. Задача 2……………………………………………………………………………. На основі даних підприємства вивчити обсяг і склад джерел власних і залучених коштів, формування і розподіл чистого прибутку та зробити відповідні висновки. Список використаної літератури…………………………………………………

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua