Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота методи прийняття управлінських рішень (ID:13734)
| Размер: 52 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание1. Формування задачі прийняття рішень (індивідуальних і колективних) 3
2. Аналіз документів 10
Література 15
Литература1. Абчук В.А. Менеджмент: Учебник. - СПб.: Союз, 2002. - 463с. 2. Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій: Підручник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2005. - 623с. 3. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред. В.О.Василенка. -К.: ЦУЛ, 2003. - 532с. 4. Василенко В.О., Шостка В.І. Ситуаційний менеджмент: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - К.: ЦУЛ, 2003. - 285с. 5. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навч.посібник для студентів вищих закладів освіти. -К.; Л.: Магнолія плюс; Новий світ, 2003. - 336с. 6. Завадський Й.С. Менеджмент: Підручник для студентів екон. спец. вузів. В 3-х т. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2002. 7. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Підручник для студентів вищ. навч. закл. - 2-ге вид., перероб. і доп. -Тернопіль: Карт-бланш, 2003. - 487с. 8. Хомяков В.І. Менеджмент підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Кондор, 2005. - 431с. 9. Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посібник. - К.: Знання, КОО, 2002. -583с. 10. Яхно Т.П., Лапшина І.А. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. - Л.: Компакт-ЛВ, 2005. - 300с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Сутність контролінгу в системі прийняття управлінських рішень. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень
  Вступ 3 1. Сутність контролінгу в системі прийняття управлінських рішень 4 2. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень та процес прийняття управлінських рішень 9 Висновки 13 Список використаної літератури 15

 2. Оціночні критерії прийняття управлінських рішень. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень
  ВСТУП 2 1. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 3 2. ОЦІНОЧНІ КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 7 ВИСНОВКИ 10 ЛІТЕРАТУРА 11

 3. Методи прийняття управлінських рішень
  1. Поняття системи. Класифікація систем 3 2. Типи інтелектуальних систем та їх використання в процесі розробки управлінських рішень 8 3. Практичне завдання 14 аналіз статті Список використаної літератури 19 Додатки 20

 4. Методи прийняття управлінських рішень
  1. Роль керівника в процесі прийняття рішень 3 2. Використання соціологічних методів для збирання інформації: розробка програми дослідження, визначення методів збирання даних, контроль якості зібраних даних, аналіз і інтерпритація отриманих даних.. 7 3. Практичне завдання 17 Аналіз статті Список використаної літератури 21 Додатки 22

 5. Методи прийняття управлінських рішень
  1. Поняття системи. Класифікація систем 3 2. Типи інтелектуальних систем та їх використання в процесі розробки управлінських рішень 9 3. Третє завдання, практичне, статті 14 Розглянемо статті Література 18 Додаток 19-37

 6. Методи прийняття управлінських рішень
  1. Зміст аналізу проблемної ситуації та технологія його проведення 3 2. Оцінка якостей експерта 9 3. Практичне завдання 16 огляд статті Список використаної літератури 21 Додатки 22-34

 7. Методи прийняття управлінських рішень
  1. Поняття системи. Класифікація систем 3 2. Типи інтелектуальних систем та їх використання в процесі розробки управлінських рішень 9 3. Третє завдання, практичне, статті 17 Розглянемо статті... Література 20 Додаток 21-34

 8. Методи прийняття управлінських рішень
  1. Проектування системи управління підприємством 3 2. Характеристика методів мозкового штурму, синектики 8 3. Практичне завдання 14 Список використаної літератури 19 Додатки 20

 9. Методи прийняття управлінських рішень вар. 8
  1. Моделі прийняття рішення в аналітичній формі: цільова функція, обмеження. З задач на транспорті. 3 2. Геометрична інтерпретація рішення гри 2 х 2. Аналітичний метод рішення гри. 13 3. Задано мережевий графік. Обчислити критичний шлях та ресурси (графічно) 18 Вихідні дані: Роботи 0-1 1-2 1-3 1-4 2-5 2-6 3-6 4-6 4-7 5-7 6-7 7-8 Тривалість робіт 0 3 9 7 11 3 5 12 10 6 8 0 4. Рішення задач Теорії масового обслуговування, Теорії ігор, Динамічного програмування. 25 Задача 1. (теорія масового обслуговування) 25 На автопідприємстві телефонна станція має n ліній зв’язку. На телефонну станцію поступає найпростіший потік викликів абонентів з щільністю викликів в хвилину. Середній час розмови t хвилин. Обчислити показники ефективності праці станції. Вихідні дані для розрахунку: Варіант 8 n 3 4 t 0,4 Обґрунтувати висновки за результатами розрахунки. Задача 2. (Теорія ігор) 27 Задана платіжна матриця 4х4. Знайти верхню та нижню ціну гри. Знайти розв’язок гри. Стратегія А Стратегія В В1 В2 В3 В4 А1 2 3 5 4 А2 4 3 1 0 А3 2 3 5 4 А4 2 2 4 3 Задача 3. (Динамічне програмування) 35 Відома мережа автомобільних доріг, з’єднуючих пункти N і K. Мережа складається із сукупності вузлів і з’єднуючих їх доріг. Знайти найкоротший шлях між пунктами N і K. Задача 4. 38 Задана платіжна матриця гри порядку 2х2. Знайти аналітичний розв’язок гри. Побудувати графічно розв’язок гри. Стратегія А Стратегія В В1 В2 А1 11 5 А2 4 10 Література 43

 10. Моделі і методи прийняття управлінських рішень
  1. Класифікація управлінських рішень та вимоги до них 3 2. Методика проведення аналізу беззбитковості виробництва 8 3. Прогнозування фінансової діяльності 15 Література 22

 11. Методи і моделі прийняття управлінських рішень
  Вступ 3 1. Сутність, типи управлінських рішень та вимоги до їх прийняття 5 2. Характеристика методів прийняття управлінських рішень 11 3. Моделі прийняття управлінських рішень 24 Висновок 28 Список використаної літератури 30

 12. Методи і моделі прийняття управлінських рішень
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 4 1.1. Рішення в менеджменті. Основні теорії прийняття рішень 4 1.2. Процес прийняття управлінських рішень 9 1.3. Методи творчого пошуку альтернатив 14 Висновок 16 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА МАТЕРІАЛАХ СПД „Назва”) 18 2.1. Загальна характеристика підприємства 18 2.2. Модель прийняття та виконання рішень на підприємстві 23 2.3. Напрямки вдосконалення прийняття рішень на підприємстві 25 Висновок 29 ЛІТЕРАТУРА 30 ДОДАТКИ 33

 13. Стандартні і нестандартні методи прийняття управлінських рішень
  ПЛАН Вступ 3 1. Методи прийняття управлінських рішень 4 2. Стандартні методи прийняття управлінських рішень 14 2. Нестандартні методи прийняття управлінських рішень 17 Висновок 23 Список використаної літератури 25

 14. Методи прийняття управлінських рішень, їх застосування в сучасних організаціях
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 5 1.1 Поняття процесу прийняття управлінських рішень та їх класифікація 5 1.2 Етапи процесу прийняття управлінських рішень 15 1.3 Роль керівника в процесі прийняття рішень 21 1.4 Характеристика рівнів прийняття управлінських рішень 24 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ПРАКТИЦІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Назва» 29 2.1 Загальна характеристика туристичного підприємства «Назва» 29 2.2 Аналіз трудових ресурсів туристичного підприємства «Назва» 38 2.3 Діагностика технологій прийняття управлінських рішень на туристичному підприємстві «Назва» 44 РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «Назва» 48 3.1 Виявлення проблем організації процесу прийняття управлінських рішень туристичного підприємства «Назва» 48 3.2 Шляхи удосконалення процесу прийняття управлінських рішень туристичного підприємства «Назва» 51 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 63 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 67-75 бакалавр

 15. Методи та моделі прийняття управлінських рішень на підприємстві сфери туризму (на прикладі)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Науково-методичні аспекти прийняття управлінських рішень в діяльності готельного підприємства 6 1.2. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в діяльності готельного підприємства 10 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ “назва” 15 2.1. Загальна економічна характеристика діяльності готельного підприємства 15 2.2. Аналіз процесу прийняття управлінських рішень в діяльності готельного підприємства ТОВ „назва” 18 2.3. Оцінка ефективності управлінських рішень в діяльності готельного підприємства „назва” 24 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ „назва” 28 3.1. Проблеми у прийнятті управлінських рішень в діяльності готельного підприємства „назва” в умовах кризи 28 3.2. Система підвищення якості прийняття управлінських рішень та її вплив на ефективність діяльності 31 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТКИ 42-69

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua