Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Білети - професійна етика юриста (ID:13746)
| Размер: 47 кб. | Объем: 44 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание1. Предмет та завдання етики як науки 5
2. Походження моралі та її історичні типи. Моральні риси української національної культури 6
3. Сутність моралі, її структура та функції 6
4. Специфіка професійної етики юриста 7
5. Професійна мораль юриста: сутність, структура, функції 8
6. Моральний зміст професійної діяльності юриста. Вчинок як першоелемент моральної діяльності 8
7. Специфіка моральної свідомості юриста, її роль у духовному світі особи і регуляції професійної діяльності 9
8. Норма як елемент моральної свідомості. Структура моральних норм та їх зв’язок з нормами права. 9
9. Моральні почуття та їх види. Роль моральних почуттів у мотивації діяльності юриста. 10
10. Принцип гуманізму: сутність і специфіка вияву в праві і діяльності юриста. Гуманізм як моральний критерій права 12
11. Гуманізм і насилля. Проблема співвідношення мети та засобів у діяльності юриста 12
12. Принцип справедливості - правовий та моральний зміст. Специфіка вияву справедливості у діяльності юриста. 13
13. Справедливість у діяльності адвоката 13
14. Мораль і право, їх єдність, відмінність 14
15. Справедливість як ідеал права і моралі 15
16. Принцип законності і його моральний зміст. Законність та морально-правова позиція адвоката. 16
17. Законність у системі нормативного регулювання діяльності юриста. 16
18. Закон і моральна відповідальність юриста. 17
19. Законність і моральна культура процесуальної діяльності юриста. 18
20. Добро і зло як вихідні категорії етики, специфіка їх вияву у діяльності юриста 19
21. Моральне зло та його вияв у правоохоронній діяльності. Засоби боротьби зі злом. 20
22. Професійний та моральний обов'язок юриста: зміст, структура, функції. 20
23. Специфіка реалізації морального обов'язку адвокатом на різних стадіях судочинства. 21
24. Совість як категорія етики і моральна якість юриста. Структура совісті та її роль у регуляції професійної діяльності. 21
25. Поняття честі, її об'єктивні та суб'єктивні сторони. Особливості честі юриста. 22
26. Честь і гідність як цінності професійної моралі, їх єдність і відмінність. 22
27. Моральні конфлікти у діяльності юриста: сутність, структура і специфіка вияву. 23
28. Об’єктивні та суб’єктивні причини конфліктів у діяльності юриста. Засоби попередження та подолання конфліктів. 24
29. Типи конфліктних осіб та засоби спілкування з ними. 25
30. Правила безконфліктного спілкування, раціональний і морально-психологічні методи опанування собою. 26
31. Поняття моральної свободи і необхідності. Свобода дії, свобода вибору - свобода волі. 27
32. Сутність і структура морального вибору. Специфіка його реалізації діяльності юриста. 28
33. Морально-правова позиція адвоката і моральний вибір. 29
34. Свобода морального вибору і морально-правова відповідальність юриста. 30
35. Зміст професійної деформації юриста: структура і форми. 31
36. Об'єктивні та суб'єктивні причини професійної деформації юриста та шляхи її подолання. 32
37. Ризик у професійній діяльності юриста. Поняття і основні риси. 33
38. Класифікація типів розвитку діяльності юриста. Роль розвитку у моральному виборі. 34
39. Професійний ризик юриста і юридична відповідальність юриста. 35
40. Законодавчі гарантії права на ризик. Доцільність та недоцільність ризику. Обґрунтований та необґрунтований ризик. 36
41. Сутність, структура та специфіка моральної культури юриста. Співвідношення моральної та професійної культури. 37
42. Культура моральної свідомості та поведінки юриста. 38
43. Культура мови як елемент професійної культури юриста. Поняття та зміст мовного етикету. 39
44. Моральний кодекс ведення полеміки і професійна культура адвоката. 39
45. Моральні основи мистецтва переконувати і приваблювати до себе опонента. 40
46. Моральні передумови спілкування: повага, співчуття, милосердя, любов. 41
47. Манери та стиль спілкування як форми вияву культури юриста. 41
48. Перешкоди спілкування і засоби їх подолання. 41
Список використаної літератури 44
Литература1. Гусарєв С. Юридична деонтологія: Основи юридичної діяльності: Навчальний посібник/ Станіслав Гусарєв, Олександр Тихомиров,. - 2-ге вид., перероблене. - К.: Знання , 2006. - 487 с. 2. Загальна теорія держави і права / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. - X.: Право, 2002. 3. Лозовой В. Професійна етика юриста: підручник/ Віктор Лозовой, Олександр Петришин,; Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого . - Х.: Право, 2004. - 171 с. 4. Мовчан В. Етика: Навчальний посібник/ Віра Мовчан,. - 3-тє вид., виправл. і доп.. - К.: Знання , 2007. - 483 с. 5. Сливка С. Професійна культура юриста (теоретико-методичний аспект): монографія/ Степан Сливка. - Львів: Світ, 2000. - 333 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Професійна культура юриста
  1. Професійна культура юриста 4 Список використаної літератури: 12

 2. Етика юриста та риторика
  1. Риторика стародавньої Греції 3 2. Структура та зміст судової провови прокурора при відмові від обвинувачення 6 3. Етика поведінки адвоката під час судового процесу 9 Використана література: 12

 3. Професійна етика
  ВСТУП 3 ПОХОДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ 4 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ 5 ВИСНОВОК 7 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 8

 4. Професійна етика психолога
  Вступ 3 1. Моральні якості практичного психолога 4 2. Етичні проблеми в роботі психолога 8 3. Основні принципи роботи практичного психолога 10 4. Етичні стандарти психолога 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 5. Професійна етика аудиторів
  Вступ 3 1. Принципи аудиторської етики 5 1.1. Об’єктивність та рішення етичних конфліктів 5 1.2. Професійна компетентність. Конфіденційність аудиту 7 1.3. Податкова практика. Закордонна діяльність. Самореклама. Незалежність 10 1.4. Діяльність, несумісна з практикою аудитора 12 2. Грошові відносини аудитора і клієнта 13 2.1. Винагорода та комісійні 13 2.2. Грошові суми клієнтів 15 3. Етика відносин з іншими аудиторами. Реклама 17 3.1. Взаємовідносини з іншими аудиторами 17 3.2. Реклама і пропозиція послуг 23 Висновок 27 Список літератури 29 Мета роботи – аналіз теоретичних положень професійної етики аудито-рів. Об’єкт роботи – аудиторська діяльність. Предмет роботи – положення професійної етики аудиторів. Хронологічні рамки роботи охоплюють 2004-2005 роки. Літературна база роботи охоплює такі джерела: Бутинець Ф.Ф. Аудит; міжнародні стандарти аудиту; Усач Б.Ф. Аудит; Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту та інші.

 6. Професійна культура (загальне поняття про культур праці, культура виробництва, професійна культура, основні аспекти понять культурології, іміджеологія, конфліктологія)
  Вступ 3 1. Загальне поняття про культуру праці 4 2. Характеристика професійної культури бізнесу 9 Висновки 12 Список використаної літератури 13

 7. Правова свідомість юриста
  Вступ 3 Розділ 1. Загальне засади правової свідомості 6 1.1. Правова свідомість: поняття, структура, роль та види 6 1.2. Правосвідомість громадян України: стан та види деформації 17 Розділ 2. Правова свідомість юриста та її формування 25 2.1. Правова свідомість юриста та особливості професії юриста 25 2.2. Специфіка формування правової свідомості юристів 28 Висновки 36 Список використаних джерел 39

 8. Політична культура юриста
  Вступ 3 1. Поняття політичної культури юриста та її аспектів 4 2. Основні компоненти політичної культури юриста 6 3. Функції та принципи політичної культури юриста 9 Висновок 15 Перелік використаних джерел 16

 9. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ЮРИСТА
  1. Поняття та завдання професійної етики юриста. 3 2. Особливості професії юриста та їх моральне значення. 5 3. Принципи професійної етики юриста. 7 4. Зміст і значення судової етики. 9 Бібліографія 11

 10. Роль моралі в етичній та естетичній культурі юриста
  ВСТУП 3 1. Роль моралі в етичній та естетичній культурі юриста. Її класифікації, функції та структура 4 2. Право і мораль 9 ВИСНОВКИ 14 ЛІТЕРАТУРА 15

 11. Професійна культура судді
  1. Особисті якості 3 2. Правова культура 5 3. Політична культура 8 4. Етична культура 10 Література 14

 12. Професійна майстерність викладача
  Вступ 2 1. Сутність педагогічної праці. 2 2. Особистість педагога та його професійна майстерність 9 Практичне завдання: Принципи побудови системи вищої освіти Англії. 21 Література. 26

 13. Професійна придатність у медицині
  Вступ 3 1. Особливості медичної професії як професії типу «людина-людина» 4 2. Професійні якості, необхідні медичному працівнику 5 3. Професіограма медсестри 8 Висновок 11 Література 12

 14. Професійна орієнтація та профорієнтаційна робота
  Вступ 3 1. Сутність професійної орієнтації та її елементів 4 2. Професійна орієнтація як система 6 3. Головні елементи та об’єкти професійної орієнтації 10 4. Завдання і функції системи професійної орієнтації 12 Висновки 18 Список використаної літератури 19

 15. Професійна орієнтація та підготовка кадрів
  1. Соціальні, економічні і педагогічні чинники вибору професії 3 2. Методи оцінювання ефективності витрат на персонал 7 3. Профвідбір на профпридатність до професії типу «людина-техніка» 11 Список використаних джерел 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua