Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота промислова продукція (ID:13758)
| Размер: 35 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Облік та розрахунок показників продукції. 4
2. Складання статистичної звітності по промисловості за формою № 1-ПЕ у 2008 році 10
Висновок 18
Література 20
Литература1. Головач А.В., Єріна А.М., Козирєв О.В. Статистика: Підручник. Київ: Вища школа, 1993. 623с. 2. Вашків П.Г., Пастер П.І., Сторожук В.П., Ткач Є.І. Статистика підприємництва: Підручник. Київ: Вища школа, 1999. 3. Харченко Л.П., Долженкова В.Г. і др. Статистика: курс лекцій. Москва, 2000. 310 с. Новосибирская государственная академия экономики и управления. 4. Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник. 2-е допрацьоване і доопрацьоване видання. Київ: Державне Центрально - Українське видавництво, 1996. 5. Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. Київ: Знання, 1997. 6. Курс социально-экономической статистики: Учебник. / Под ред.проф. Назарова М.Г. М.: Финансы и статистика. 1982. 7. Назаров М.Г. и др. Социальная статистика: Учебник. М.: Финансы и статистика. 1998. 8. Экономическая статистика. Учебник /Под ред. Ю.Н.Иванова. М: ИНФРА. 1999. 9. www.ukrstat.gov.ua – веб-сайт Держкомстату України
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Облік міжнародних операцій з давальницькою сировиною (іноземна давальницька сировина переробляється в Україні; готова продукція вивозиться за кордон – у країну замовника; розрахунок за переробку – валютними коштами)
  1. Теорія та практика використання зазначених операцій у міжнародній економічній діяльності суб’єктів господарювання України. 3 2. Стислий перелік та описання чинної законодавчо-нормативної бази. 11 3. Написання типового міжнародного економічного контракту на переробку давальницької сировини. 13 4. Фінансово-господарські операції, що витікають з процесу виконання контракту до отримання фінансового результату. 16 Список використаної літератури. 18 Додаток. 19

 2. Контрольна робота управління фінансовою санацією (практична робота, на прикладі банку)
  Вступ 3 Актуальність теми 3 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Ідентифікаційні дані та напрями діяльності 5 1.2. Cтруктура управління підприємством 10 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КБ «НАДРА» 16 2.1. Аналіз фінансової стійкості 16 2.2. Аналіз ділової активності підприємства 18 2.3. Аналіз ліквідності 20 2.4. Аналіз ефективності управління 21 Висновки 23 Список літератури 25 Додаток 1 27 Додаток 2 29

 3. Контрольна робота з економічного аналізу (практична робота)
  1. Попередня перевірка звітності 3 2. Аналіз рентабельності 4 3. Аналіз валового прибутку 5 4. Аналіз чистого прибутку 6 5. Аналіз виручки від реалізації 7 6. Аналіз використання трудових ресурсів 8 7. Аналіз використання обладнання 9 8. Аналіз використання матеріальних ресурсів 11 9. Узагальнення результатів аналізу резерву випуску продукції 12 10. Аналіз витрат на виробництво 13 11. Аналіз постійних і перемінних витрат 15 12. Аналіз грошових потоків 15 13. Аналіз фінансового стану підприємств 18 14. Аналіз фінансової стійкості підприємства 19 Висновки 21 Література 22

 4. Контрольна робота менеджмент (практична робота)
  Зміст Вступна частина. 3 Внутрішні змінні організації. 3 Зовнішнє середовище організації. 5 Організаційна структура управління. 12 Аналіз планування. 14 Керування контролюванням. 15 Мотивація роботи працівників. 17 Комунікаційні процеси. 18 Література. 32 Робота практична на прикладі ЗАТ «Завод Коксоремонт» - це підприємство з виробництва металевих конструкцій для коксохімічних заводов

 5. Контрольна робота маркетинг, практична робота
  1. Проведення аналізу факторів мікро- та маркетингового середовища фармацевтичного підприємства ВАТ «Назва» на вітчизняному ринку 3 2. Визначення цілей маркетингового дослідження 13 3. Аналіз джерел вторинної інформації 14 4. Опис методичного збору первинної інформації та визначення границь дослідження 16 5. Розробка анкети для проведення опитування респондентів 18 Висновки 20 Література 21

 6. Контрольна робота менеджмент (практична робота)
  1. Розробити організаційну структуру управління підприємством 3 2. Описати організаційну структурну схему управління 7 3. Раціоналізація організаційної структури 11 Висновки 18 Література 20 Підприємство – розробник, виробник вантажних і промислових вагонів.

 7. Контрольна робота
  ЗМІСТ 1. Управління трудовим потенціалом підприємства 2 2. Маркетинговий потенціал підприємства 5 Задача 1 11 ЗАДАЧА 1 За нижченаведеними варіантами значень показників діяльності підприємств побудувати „квадрат потенціалу", зробити висновки щодо його форми, зв'язків між окремими елементами потенціалу, визначити життєвий цикл підприємства та запропонувати заходи щодо підвищення ефективності діяльності підприємства. Задача 2 16 ЗАДАЧА 2 На основі балансів та звітів про фінансові результати трьох підприємств, що працюють в одній галузі, провести аналіз їх потенціалу за допомогою бального методу та з урахуванням бажаних значень, а також зробити рекомендації по покращенню їх діяльності, розраховуючи різні оцінні показники, що представлені по варіантам: ЛІТЕРАТУРА 22 Додаток 24

 8. Контрольна робота № 2
  Завдання № 1 3 Розкрити наступне питання: Трастові /довірчі/ операції комерційних банків. Завдання № 2 10 Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 p., № 280 затверджений План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. План рахунків розроблений відповідно до прийнятих в міжнародній практиці принципів бухгалтерського обліку і звітності. Він складається з дев'яти класів, де кожний клас розподілений на рахунки II порядку (двозначні - розділ), рахунки Ш порядку (тризначні - група), рахунки ІУ порядку (чотиризначні - балансовий рахунок). В завданні необхідно описати клас рахунку, один розділ, одну групу, один рахунок з цього класу на вибір. Клас рахунку бухгалтерського обліку комерційного банку та варіант завдання: Варіант 6. – Клас 6. Доходи. Завдання № 3 12 Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 p. № 368 затверджена Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Ця Інструкція розроблена відповідно до загально прийнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів. Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також указаної Інструкції, Національний банк України установлює порядок визначення регулятивного капіталу банку та економічні нормативи, що є обов'язковими до виконання всіма банками. У завданні необхідно: - розкрити суть нормативу; - показати якої величини норматив може набувати. Варіант 11. – Інвестування в цінні папери окремо за кожною установою. Література 14

 9. Контрольна робота № 1
  Завдання № 1 3 Розкрити наступне питання: Лізингові операції комерційних банків. Завдання № 2 18 Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 p., № 280 затверджений План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. План рахунків розроблений відповідно до прийнятих в міжнародній практиці принципів бухгалтерського обліку і звітності. Він складається з дев'яти класів, де кожний клас розподілений на рахунки II порядку (двозначні - розділ), рахунки Ш порядку (тризначні - група), рахунки ІУ порядку (чотиризначні - балансовий рахунок). В завданні необхідно описати клас рахунку, один розділ, одну групу, один рахунок з цього класу на вибір. Клас рахунку бухгалтерського обліку комерційного банку та варіант завдання: Варіант 1. – Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції. Завдання № 3 22 Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 p. № 368 затверджена Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Ця Інструкція розроблена відповідно до загально прийнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів. Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також указаної Інструкції, Національний банк України установлює порядок визначення регулятивного капіталу банку та економічні нормативи, що є обов'язковими до виконання всіма банками. У завданні необхідно: - розкрити суть нормативу; - показати якої величини норматив може набувати. Варіант 8. – Великі кредитні ризики Література 24

 10. Контрольна робота № 3
  Завдання № 1 Лізингові операції комерційних банків 3 Завдання № 2 - Казначейські та міжбанківські операції. 12 Постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 p., № 280 затверджений План рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. План рахунків розроблений відповідно до прийнятих в міжнародній практиці принципів бухгалтерського обліку і звітності. Він складається з дев'яти класів, де кожний клас розподілений на рахунки II порядку (двозначні - розділ), рахунки Ш порядку (тризначні - група), рахунки ІУ порядку (чотиризначні - балансовий рахунок). В завданні необхідно описати клас рахунку, один розділ, одну групу, один рахунок з цього класу на вибір. Клас рахунку бухгалтерського обліку комерційного банку та варіант завдання: Варіант 1. – Клас 1. Казначейські та міжбанківські операції. Завдання № 3 - Великі кредитні ризики 15 Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 p. № 368 затверджена Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Ця Інструкція розроблена відповідно до загально прийнятих у міжнародній практиці принципів і стандартів. Відповідно до Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", а також указаної Інструкції, Національний банк України установлює порядок визначення регулятивного капіталу банку та економічні нормативи, що є обов'язковими до виконання всіма банками. У завданні необхідно: - розкрити суть нормативу; - показати якої величини норматив може набувати. Варіант 8. – Великі кредитні ризики Література 17

 11. Контрольна робота
  1. Організація: визначення, види та типи, загальні характеристики 3 2. Моделі та методи прийняття управлінських рішень 8 3. Соціологічне дослідження 16 Список літератури 22 Додаток А. Питання, використані при проведенні анкетування 23

 12. Контрольна робота
  1. Охарактеризувати основні етапи процесу прийняття рішень. 3 2. Постановка задачі планування для m деталей та n верстатів. Модель та метод її розв’язання. 11 Приклад постановки задач для m деталей й n верстатів: три види деталей можна робити на верстатах різних типів без переналагодження. Потужність верстатів, обмеження на робочий час і собівартість у рублях однієї деталі кожного виду зазначені в таблиці: Вид деталей Продуктивність верстатів (деталей у годину) Собівартість деталей 1 тип 2 тип 1 20 45 8 2 30 20 6 3 50 60 0,5 Фонд робочого часу для верстатів становить відповідно 12 й 8 годин. а. Як потрібно розподілити робочий час верстатів з метою одержання мінімальної собівартості, якщо плану покладено за робочий день випустити не менш 160 деталей 1-го виду й 120 деталей 2-го й не менш 240 3-го виду? б. Підприємству запропонували збільшити план виробництва або деталей 1-го виду до 180 штук або 3-го виду до 285 штук. Яке економічно вигідне рішення варто прийняти керівництву й чому? в. У силу економічної необхідності на верстатах 2-го типу потрібно випустити не менш 30 деталей 1-го виду й 50 деталей 3-го виду. Чи відбудеться зміна мінімуму собівартості в цих умовах? г. Чи можна виконати первісний план, не збільшуючи собівартості продукції, якщо фонд робочого часу 1-го верстата знизити до 10 годин? Література 17

 13. Контрольна робота з екскурсознавства
  1. Екскурсійна справа в системі профспілкового туризму 50-80 рр. в ХХ ст.. 3 2. Техніка ведення екскурсії 10 Використала література 13

 14. Контрольна робота з інвестування
  Зміст 1.Економічна суть інвестування. Основні об'єкти інвестування, класифікація форм і видів інвестицій. Задачи 1. Обчислити суму нарощуваних відсотків за вкладом під прості відсотки, якщо початкова вартість вкладу 10 000 грн, кількість років - 5 , відсоткова ставка - 15 %. 2. Розрахувати майбутню реальну вартість інвестицій, якщо строк інвестицій 2 -роки, річний складний відсоток - З0 %, темп інфляції - З0 %. Література

 15. Контрольна робота Фінанси
  1 Специфічні сфери фінансів: державні фінанси, фінанси господарських одиниць, фінансовий ринок, міжнародні фінанси 3 Вступ 3 Державні фінанси 3 Фінанси господарських одиниць 7 Фінансовий ринок 11 Міжнародні фінанси 13 Висновки 14 Список літератури 15 2 Валютний ринок. Поняття та види. Валютне обмеження та валютні кліринги. Валютні операції 16 Вступ 16 Валютний ринок: поняття та види. 16 Валютне обмеження та валютні кліринги 19 Валютні операції 24 Висновки 28 Список літератури 29 3 Класифікація державних внутрішніх позик за правом емісії, формами виплати доходів, методами розміщення, термінами погашення та іншими ознаками. Гарантовані позики як форма умовного державного кредиту 30 Вступ 30 Види державних цінних паперів 31 Гарантовані позики як форма умовного державного кредиту 35 Висновки 38 Список літератури 40

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua