Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Принципи розробки програм синтаксичні і сематичні помилки. Типи помилок, загальні принципи тестування (ID:13770)
| Размер: 16 кб. | Объем: 12 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеПредмет: основи алгоритмізації та програмування

Вступ 3
1. Принципи розробки алгоритмів 4
2. Типи помилок 5
3. Тестування 6
Висновок 11
Використана література 12
Литература1. Федько В.В. Основи алгоритмізації та програмування/ В.В. Федько, В.І. Плоткін. - Х.: Ранок - Веста, 2003. - 192 с. - (Комп'ютер для кожного) 2. Фаронов В.В. Турбо Паскаль: Навч. курс: Учеб. пособие/ В.В. Фаронов. - М.: Нолидж, 1999. - 616 с. 3. Голицына О.Л., Попов И.И. Основы алгоритмизации и программирования. - Издательство Форум, 2002. - 432с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Принципи складання програм економічного аналізу
  Вступ 2 1. Методичні принципи організації економічного аналізу 2 2. Суть і загальні принципи системного підходу в економічному аналізі 4 Висновок 9 Список використаної літератури 10

 2. Основні принципи розробки інвестиційної стратегії
  ПЛАН Вступ 3 Розділ І Послідовність і основні принципи розробки Інвестиційної стратегії 5 1.1.Послідовність формування інвестиційної стратегії 5 1.2. Основні принципи розробки інвестиційної стратегії 8 Розділ ІІ Вибір стратегічних напрямків інвестиційної діяльності 10 2.1. Цілі,завдання та етапи інвестиційної діяльності 10 2.2. Політика формування інвестиційних ресурсів корпоративної структури 15 2.3. Показники впровадження інвестиційної стратегії 19 Розділ ІІІ. Обґрунтування й оцінка ефективності інвестиційної стратегії туристичної фірми “Крим транс тур 22 3.1. Загальна характеристика туристичної фірми “Крим транс тур 23 3.2. Оцінка рівня оптимальності структури джерел фінансування 24 3.3. Оцінка власних джерел підприємства в авансуванні інвестиційних витрат 24 Висновки та пропозиції 29 Список використаної літератури 32-36 Об’єктами дослідження є туристична фірма “Крим транс тур”, на основі якої велися розробки інвестиційної стратегії, період формування інвестиційної стратегії, етапи інвестиційної діяльності. Предметом дослідження курсової роботи є принципи розробки інвестиційної стратегії в туризмі. Джерельна база: При написанні роботи переважно використовувалися дослідження українських економістів Рудінської О.В., Шегди А.В., Школи І.М., а також російські видання “Экономика современного туризма» 1998 года; «Экономика туризма» 2000 Балабанова И.Т., Квартальнова В.А. «Туризм : теория и практика» избранные труды в 5 томах 1998г. Значну частину джерел складають перекладені іноземні роботи, які повніше розкривають питання інвестиційної стратегії на прикладі впровадження методів інвестування в туризмі. Це робота Котлер Ф, Боуен Дж та Мейкенз Дж. “ Маркетинг, Гостинність і туризм” 1998р., а також “Економіка туризму” Матеріали семінару, 1996р. Мета дослідження: дослідити основні принципи розробки інвестиційної стратегії корпоративних структур в туризмі. Завдання дослідження: - визначити і охарактеризувати політику формування інвестиційних ресурсів ; - виявити основні принципи реалізації процесу розробки політики формування інвестиційних ресурсів ; - проаналізувати показники оцінки ефективності інвестиційної стратегії.; - обґрунтувати й оцінити ефективність інвестиційної стратегії туристичної фірми “Крим транс тур”. Структурно курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаної літератури

 3. Загальні принципи випуску облігацій
  Вступ 3 1. Нормативно-правове регулювання випуску облігацій в Україні 3 2. Випуск облігацій 5 Висновки 8 Список використаної літератури 9

 4. Загальні принципи оцінки діяльністі організацій
  Вступ 3 1. Теоретико - методичні основи аналітичної оцінки ефективності господарської діяльності підприємства 4 2. Доходи і витрати підприємства як основа формування показників економічної ефективності 8 3. Показники оцінки ефективності господарської діяльності підприємств 10 Висновок 17 Література 18

 5. Загальні принципи побудови бухгалтерського обліку на підприємствах України
  Вступ 3 1. Загальна характеристика обліку. 5 2. Концептуальні засади та принципи побудови бухгалтерського обліку. 10 3. Загальні принципи побудови бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах України. 17 Висновок 32 Список використаної літератури

 6. Загальні принципи організації процесу управлінського обліку в умовах функціонування АІС
  Вступ 3 1. Загальні принципи організації процесу управлінського обліку в умовах функціонування АІС 4 Висновки 13 Література 15

 7. Типи та сутність інноваційних проектів. Принципи управління інноваційним проектом
  Вступ 3 1. Типи та сутність інноваційних проектів та принципи управління ними: теоретичний аспект 4 1.1. Типи та сутність інноваційних проектів 4 1.2. Принципи управління інноваційним проектом 8 2. Інноваційні проекти компанії «Формова» 12 Список літератури 18

 8. Типи та суть інноваційних проектів. Принципи управління інноваційним проектом
  Вступ 3 1. Суть інноваційних проектів і їх зміст 3 2. Принципи управління інноваційним проектом 10 Висновок 12 Література 13

 9. Загальні принципи побудови комп’ютерних мереж (комп’ютерні мережі і телекомунікації)
  1.Предмет та мета вивчення дисципліни 2 2.Інформаційні технологи з застосуванням комп'ютерних мереж 2 3.Поняття комп'ютерної мережі 3 4. Фактори, які впливають на апаратуру комп'ютерних мереж 4 5 Класифікація комп'ютерних мереж 10 6 Засоби управління в мережах 16 Література: 19

 10. Міжнародні концептуальні облікові принципи та облікові принципи в різних країнах
  1. Міжнародні концептуальні облікові принципи та облікові принципи в різних країнах 3 2. Класифікація і облік грошових коштів та їх еквівалентів 7 Завдання 4 14 Умови завдання. Розрахувати експертну і облікову первинну вартість гудвілу методами: загальної оцінки, капіталізації додаткового прибутку і кіль-кості років за допомогою таблиці 1. Таблиця 1. Вихідні дані Показники Варіант 2 Ринкова вартість активів і зобов’язань компанії, що продається, тис. $: - основних засобів; 1900 - фінансових інвестицій; 400 - запасів; 600 - зобов’язань. 700 Балансова вартість активів і зобов’язань компанії, що продається, тис. $: - основних засобів; 1890 - фінансових інвестицій; 410 - запасів; 610 - зобов’язань. 680 Середньорічний прибуток компанії, тис. $: 253 Вартість (ціна) придбання компанії, тис. $: 2350 Середньо галузева норма прибутку, % 8 n – число років 4 Завдання 6 16 Умови завдання. Підприємство придбало за грошові кошти, взяті в кредит, автомобільній парк. Визначити первинну вартість автопарку за IAS за відомих умов у таблиці 2. Таблиця 2. Вихідні дані Показники Варіант 1 Ціна придбання автопарку, тис. $. 185 В т.ч. ПДВ, тис. $. 20 Відсоток знижки, % 1 Витрати на відсотки за кредитом, тис. $. 14 Витрати на доставку, тис. $. 5 Витрати на налагодження, тис. $. 2 Гонорари фахівцям, що мають безпосереднє відно-шення до придбання і налагодження автомобілів, тис. $. 1 Завдання 10 18 Умови завдання. Підприємство 1 січня 2006 року випустило і реалізува-ло 100 облігацій номінальною вартістю $500 за ринковою вартістю. Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9% річних, ринкова ставка відсотка визначена за даними ринку цінних паперів. Погашення облігацій відбудеться через 5 років. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року. Визначити балансову вартість зобов’язань за облігаціями на кожен рік протягом періоду їх дії за методом прямолінійного списання дисконту (премії) та методом ринкових відсотків. Таблиця 3. Вихідні дані Показники Варіант 4 Ринкова вартість реалізації обліга-цій, $ 46300 Ринкова ставка відсотка, % 12 Метод амортизації дисконту (пре-мії) Ринкових відсотків Перелік літератури 20

 11. Принципи менеджменту
  ВСТУП 3 1. Задачі управління організацією. Процес здійснення управління організацією…………………………………………………………………………4 2. Теорія людських відносин 9 ВИСНОВОК 14 Список літератури 15

 12. Принципи РПС
  ВСТУП 3 1. ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 4 2. ПРИНЦИПИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ КРАЇНИ 12 3. ФАКТОРИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ 17 ВИСНОВКИ 25 ЛІТЕРАТУРА 26

 13. Принципи академічного релігієзнавства
  Вступ 2 1. Принципи релігієзнавчих досліджень як гносеологічні феномени 3 2. Принцип об'єктивності 22 3. Принцип історизму 25 4. Принципи дуальності і загально людськості 26 5. Зміна парадигм методологічного мислення в релігієзнавстві 27 Список використаної літератури 30

 14. Принципи управління організацією
  Вступ 3 Розділ 1. Організаційна структура організації: сутність, типи 4 1.1. Сутність організаційної структури підприємства 4 1.2. Типи організаційних структур управління 8 Розділ 2. Сучасні методи та принципи управління організацією 18 2.1. Поняття та основи класифікації методів управління 18 2.2. Принципи та етапи побудови організаційної структури управління підприємством 26 Розділ 3. Аналіз принципів управління організацією (на прикладі фармацевтичного підприємства „Дарниця”) 31 2.1. Загальна характеристика організації та персоналу 31 3.2. Дослідження принципів управління організацією 36 Висновки 43 Література 44-45 Темою роботи є: „Принципи управління організацією”. Метою роботи є визначення основних принципів управління організацією в цілому та окремими її складовими підрозділами зокрема. Об’єктом дослідження є фармацевтичне підприємство "Дарниця" . Предметом дослідження виступає механізм формування та вдосконалення принципів управління організацією. Літературною базою слугують підручники та періодична література вітчизняних та зарубіжних авторів.

 15. Принципи призначення покарання
  Вступ 3 І. Загальна характеристика принципів призначення покарання 5 1.1. Загальне поняття про принципи кримінального процесу 5 1.2. Принципи призначення покарання в системі принципів кримінального процесу. Загальні засади призначення покарань 7 ІІ. Система принципів призначення покарань 12 2.1. Законність, справедливість та обґрунтованість як основоположні принципи призначення покарання 12 2.2. Індивідуалізація покарання та засади гуманності при його призначенні. 21 Висновки 25 Бібліографія 28

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua