Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Діагностика нервово- психічної стійкості та стресостійкості у студентів під час сесії (ID:13775)
| Размер: 26 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 2
Психодіагностика та її методики 3
Загострення стресових ситацій в період екзаменаційної сесії студентів 3
Сучасні методи визначеня стресостійкості 8
Методи боротьби зі стресом сучасного студента 11
Література 13
Литература1. Айзенк Г.Ю. Интеллект: новый взгляд//Вопросы психологии. 1995. №1. С. 111. 2. Анастази А. Психологическое тестирование: Книга 1. М.:Педагогика, 1982. 3. Алешин С.В., Ступаков Г.В., Зуев С.Н., Бежевец, Чулаевский А.О. Метод информационно-стрессовой нагрузочной пробы как новое психофизиологическое измерение человека//Психологическое обозрение, 1998, № 2, 90-99 4. Анастази А. Психологическое тестирование: Книга 2. М.: Педагогика, 1982. 5. Бодров В.А. Психологический стресс: развитие учения и современное состояние проблемы. М. : ИПРАН, 1995. - 335 С. 6. Грушко В.С. Основи здорового способу життя: Навчальний посібник з курсу “Валеологія”. – Тернопіль: СМП “Астон”, 1999. – 368 с. 7. Загальна психологія. Зазагальною редакцією академіка С.Д.Максименка. Підручник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 704 с. 8. Кулик С.М. Психологічні проблеми професійної адаптації вчителів // Актуальні проблеми психології. Том 1.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України, 2001. – Ч. 2. – С 201-204 9. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник. – Х.: Прапор, 2004. – 640 с. 10. Предвечный Г.П., Шерковина Ю.А. Социальная психология. – М.; Изд-во Полит.литература, 1975. 319 с. 11. Экземплярский В.М. Очерки психологии. – М.: Уч. пед. гиз., Минпросвещение, 1985. 168 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Психокорекція нервово-психічної нестійкості призовників
  План Вступ 3 1. Сутність, форми прояву і методи виявлення нервово-психічної нестійкості призовників 3 2. Загальна характеристика методів психокорекції нервово-психічної нестійкості призовників 3 3. Використання спеціалізованої методики психічної регуляції “Мобілізація-1” для психокорекції нервово-психічної нестійкості призовників 3 Висновки 3 Методичним підходам до психокорекції нервово-психічної нестійкості призовників і присвячена дана робота. Література 3 Додаток 3

 2. Програма соціального дослідження на тему вільний час студентів
  Вступ 3 Визначення проблеми вільного часу та постановка проблеми використання його студентами 4 Анкета соціологічного дослідження 9 Висновки 12 Література 16

 3. Правове положення іноземців під час подорожей
  Вступ 3 1. Історія законів та звичаїв гостинності 3 2. Система правового регулювання міжнародних туристичних відносин 5 3. Право свободи туристичних подорожей 7 Висновок 14 Література 16

 4. Чи варто під час виховання ламати характер дитини?
  Література 1. Волкова Н. П. Педагогіка. – К., 2001. 2. Основи психології / під ред. О. В. Киричука, В. А. Роменця. – К., 1996.

 5. УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТІВ ПІД ЧАС ПОДОРОЖІ
  ВСТУП 3 Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТІВ ПІД ЧАС ТУРИСТИЧНОЇ ПОДОРОЖІ 6 1.1. Безпека як важливий чинник розвитку туризму 6 1.2. Характеристика небезпек які виникають під час туристичної подорожі. 16 1.3. Вимоги щодо формування туристичних груп з питань безпеки життєдіяльності 32 Розділ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ «СЕНТОЗА-ТУР» З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТІВ 45 2.1. Загальна характеристика діяльності туристичної фірми «Сентоза-Тур» 45 2.2. Аналіз діяльності туристичної фірми «Сентоза-Тур» з питань забезпечення безпеки туристів 53 2.3. Основні напрямки роботи туристичної фірми «Сентоза-Тур» з питань організації страхування туристів 63 Розділ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТІВ ПІД ЧАС ТУРИСТИЧНОЇ ПОДОРОЖІ 72 3.1. Проблеми у сфері забезпечення безпеки туристів під час подорожі 72 3.2. Шляхи і способи розв’язання проблем у сфері забезпечення безпеки туристів 97 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 110 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 117 ДОДАТКИ 125

 6. Роль правоохоронних органів під час здійснення економічного контролю
  1. Роль правоохоронних органів під час здійснення економічного контролю 3 2. Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи 5 3. Права обвинувачуваного в разі призначення та провадження судово-бухгалтерської експертизи 7 4. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності підприємства 12 5. Документи і регістри бухгалтерського обліку, які є об’єктам експертизи операцій з нарахування і видачі оплати праці 16 6. Документальні методичні прийоми експертного дослідження операцій капітальних вкладень і ремонтів основних засобів 18 Список літератури 21

 7. Особливості застосування методу аналогій під час оцінки ризиків
  Вступ. 1. Загальні засади застосування методу аналогій при дослідженні економічних ризиків. 2. Особливості застосування методу аналогій під час оцінки ризиків. Висновки. Література.

 8. Сутність аудиторських послуг і виконання експертної оцінки під час аудиту
  Вступ 3 1. Сутність аудиторських послуг 4 2. Виконання експертної оцінки під час аудиту 11 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 9. Застосування сучасних технологій розвитку персоналу під час професійної адаптації
  ВСТУП 3 1. Поняття і види адаптації персоналу 4 2. Етапи адаптації персоналу 7 3. Актуальні проблеми психологічної адаптації особистості 12 4. Управління адаптацією та її оцінка 14 5. Першочергові заходи з покращення адаптації працівників до умов праці за допомогою сучасних технологій розвитку персоналу 18 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27

 10. Українське питання в політичці нацистів. Волинська трагедія під час ІІ Світової війни
  Вступ 3 Українське питання в політиці нацистів 5 Волинська трагедія під час Другої світової війни 11 Висновки 17 Список використаної літератури 18

 11. Аналіз можливості виникнення ризиків під час виведення на ринок нового товару
  Аналіз можливості виникнення ризиків під час виведення на ринок нового товару Список використаної літератури

 12. Дидактичні системи та педагогічний контроль під час підготовки фахівців з інтелектуальної власності
  1. Наукова й науково-технічна діяльність у системі вищої школи 4 2. Держава визнає пріоритет фундаментальних досліджень, що виконуються у системі освіти 5 3. Особливості дидактики та педагогічного контролю під час підготовки фахівців з інтелектуальної власності 7 4. Підготовка наукових кадрів та підвищення їх кваліфікації в сучасній вищій школі 14 5. Державні гарантії діяльності вчених, наукових працівників. 17 Список використаної літератури 21

 13. Як правильно організувати і провести співбесіду під час влаштування на роботу? Як треба готуватися до неї?
  1. Організація і проведення співбесіди 3 2. Основні питання які потрібно задавати під час проведення співбесіди 6 3. Підготовка до співбесіди 10 Список літератури 13

 14. Система домашніх завдань практичного спрямування під час вивчення курсу "Я і Україна" (частина курсової)
  Зміст Вступ 3 Розділ І. Домашнє завдання в педагогічній науці 6 1.1. Методика організації домашньої навчальної роботи 6 Об’єкт курсової роботи: методика організації домашніх завдань практичного спрямування під час вивчення курсу “Я і Україна”. Предмет курсової роботи: особливості домашньої навчальної роботи з курсу “Я і Україна”. Мета курсової роботи висвітлити зміст домашньої навчальної роботи з географії, подати методичні поради щодо вивчення географії, геології, загального землезнавства, природоохоронної справи домашніми методами, розкрити зміст і методику позакласних заходів, показати методи, які націлюють вчителя на проведення виховної роботи серед учнів, активізацію їх пізнавальної діяльності.

 15. Мова жестів та етикет під час бесіди, та вступу. Встановлення контакту Візитні картки, види і основні вимоги щодо їх оформлення
  Зміст 1. Мова жестів та етикет під час бесіди, та вступу 3 2. Візитні картки, види і основні вимоги щодо їх оформлення 10 Список використаної літератури 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua