Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Виробнича втома та шляхи боротьби з нею (ID:13801)
| Размер: 35 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 2
1. Механізм розвитку втоми, її фізіологічна і біологічна сутність 3
2. Показники і стадії втоми 6
3. Заходи запобігання перевтомі працівників на виробництві 11
Висновки 15
Література 15
Литература1. Агапова Е. Г. Основы физиологии и психологии труда. — Самара, 1991. — 149 с. 2. Климов Е. А. Введение в психологию труда. Учебник для ВУЗов. — М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. — 350 с. 3. Крушельницкая Я. В. Физиология и психология труда. — К.: КИНХ, 1989. — 90 с. 4. Крушельницька Я. В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 232 с. 5. Лукашевич Н. П., Сингаевская И. В., Бондарчук Е. И. Психология труда: Учебно-метод. пособие / Под ред. Н. П. Лукашевича. — К.: МАУП, 1997. — 103 с. 6. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; за ред. Ю. Л. Трофімова. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2000. — 558 с. 7. Навакатикян А. О., Крыжановская В. В., Кальниш В. В. Физиология и гигиена умственного труда. — К.: Здоров’я, 1987. — 152 с. 8. Общая психология / Под ред. А. В. Петровского — М.: Просвещение, 1986. — 464 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Види інформації та методика оволодіння нею в процесі дослідження
  Види інформації та методика оволодіння нею в процесі дослідження 3 Вступ 3 1. Економічна інформація, її класифікація та призначення у науково-дослідному процесі 3 2. Принципи організації інформаційного забезпечення економічного аналізу 5 3. Характеристика основних етапів економічного аналізу 7 Висновки 10 Список використаної літератури 11 Індивідуальне завдання: Підготуйте наукове повідомлення про функції економічної науки 12 Список використаної літератури 20

 2. Насильницькі і ненасильницькі форми боротьби за владу
  Насильницькі і ненасильницькі форми боротьби за владу 3 Список використаної літератури: 7

 3. Закон єдності та боротьби протилежностей як джерело розвитку
  Вступ 3 1. Основні поняття, що розкривають закон: тотожність, відмінність, протилежність, діалектичне протиріччя 4 2. Сутність закону єдності та боротьби протилежностей. Метафізичне тлумачення закону. 9 3. Хвороба як єдність та боротьба протилежних процесів нормогенезу і патогенезу 15 Висновок 16 Використана література 17

 4. Бюрократизація економіки в Україні: причини, наслідки та методи боротьби
  Вступ 3 1. Причини та джерела бюрократизму 4 2. Бюрократична культура і культура бюрократії: проблеми становлення професійної бюрократії демократичного суспільства в Україні 7 3. Наслідки бюрократизму для економіки країни 14 Висновки 18 Список використаної літератури 19

 5. Наркотики - причини і наслідки вживання, ринкові важелі боротьби з наркобізнесом
  ВСТУП 2 ВПЛИВ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН НА ЛЮДИНУ, ПРИЧИНИ ЇХ ВЖИВАННЯ 3 НАСЛІДКИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИКІВ 7 ФЕНОМЕН НАРКОБІЗНЕСУ ТА РИНКОВІ ВАЖЕЛІ БОРОТЬБИ З НИМ 11 ВИСНОВОК 16 ЛІТЕРАТУРА 17

 6. Поняття та наукові засади та значення криміналістичної ідентифікації для практики боротьби зі злочинністю
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 5 2. НАУКОВІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 7 3. ОБ'ЄКТИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 15 4. ЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЛЯ ПРАКТИКИ БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ 20 ВИСНОВКИ 23 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 24

 7. Історія відмивання брудних коштів та боротьби з цим негативним явищем у світі та в Україні
  Вступ 3 Розділ 1. Історія відмивання брудних коштів, отриманих злочинним шляхом 5 1.1. Сутність відмивання брудних коштів, отриманих злочинним шляхом 5 1.2. Історія відмивання брудних коштів 12 1.2. Історія розвитку боротьби із відмиванням брудних коштів 17 Розділ 2. Міжнародна практика запобігання відмивання брудних коштів та її застосування в Україні 21 2.1. Ідентифікація осіб – як інструмент міжнародної практики запобігання відмивання кримінальних коштів 21 2.2. Світовий досвід визначення підозрілих та незвичних операцій клієнта й інформування уповноваженого органу 34 Висновки 40 Список використаних джерел 44

 8. Програма соціального дослідження (дослідження соціопсихологічних проблем мотивації діяльності особистості взагалі, і вибору нею місця роботи зокрема)
  План: 1. Опис актуальності проблеми (важливість вивчення даної проблеми, мотивація обрання теми) 3 1. Формулювання теми (проблема яка вивчається, із вивченням об’єкту та причини дослідження) 3 2. Визначення мети та основних завдань (різні сторони проблеми, наявність і поширення проблеми, суб’єктивні та об’єктивні чиники які зумовлюють проблемну ситуацію і постають її причинами) 4 4. Формування анкети (декілько блоків питань, кількість блоків питань має відповідати кількості завдань. Має містити стандартних блок питань. Складатися з закритих і напіівзакритих питань) 5 5. Формування робочих гіпотез (власне бачення дослідника яформульоване в імовірносній формі стосовно різних сторін проблемної сетуації, кількість гіпотиз має відповідати кількості завдань) 6 Література 7

 9. Виробнича логістика
  Задача 1 Нехай по одній позиції матеріалів є як первинна так і вторинна потреба (табл.). Визначити брутто- і нетто-потреби в запасних частинах. Таблиця Потреба в запасних частинах за періодами показник Значення показника за періодами 1 2 3 4 5 6 Первинна потреба в запасних частинах 80 40 40 30 40 40 Вторинна потреба 160 120 180 90 120 160 Брутто-потреба 240 160 240 130 160 200 Міжнародна організації гуманітарної допомоги вироблює два типи медичного устаткування А та В у трьох своїх філіях, які знаходяться у трьох країнах. Дані про філії приведені у табл. Таблиця Дані про філії Продукція типу А Продукція типу В Вартість години роботи філії Країна 1 25 40 20 Країна 2 28 35 14 Країна 3 35 25 17,5 Собівартість 2 3 Ціна реалізації 5 6 Розрахувати план випуску продукції, який максимізує прибуток. Задача 11 Де більш вигідно закуповувати комплектуючі? Вихідні дані: У – питома вартість вантажу, що поставляється, дол. 3000 Т-транспортний тариф, дол 105 Пі – імпортне мито, % 12 Зп – ставка на запаси на шляху 1,9 Зс – ставка на страхові запаси 0,8 Сє – вартість товару в Європі 108 Са – вартість товару у Південно-Східній Азії 89 Задача 13. Витрати на утриманн та обслуговування товарних запасів на власному складі обчислюються за формулою у=800+3х-2000/х, де у – складські витрати у тис.грн., х – обсяг запасів у тоннах. Витрати на утриманн та обслуговування товарних запасів на складах сторонніх організацій на умовах тимчасового відповідального зберігання розраховуються за формулою у=5х. Визначити критичний обсяг запасів, при якому їх зберігання доцільно здійснювати на власному складі. Задача 21 На трьох складах А, В, С є 65, 80 і 105 тонн бензину відповідно. Потрібно скласти план його перевезення до чотирьох споживачів (1,2,3,4) так, щоб вони одержали необхідні 45, 60, 80 і 65 тонн бензину відповідно, а витрати на перевезення були мінімальними. Вартість перевезення 1 тонни бензину (у гривнях) зі складів до споживачів зазначені в табл. Склади споживачі 1 2 3 4 А 4 5 7 3 В 5 3 4 5 С 3 6 5 4 Задача 23 За даними таблиці скласти план перевезень зі складів А, В, С до споживачів 1, 2, 3 методом «північно-західного кута» та розрахувати сумарну вартість перевезень. Вартість одиниці транспортування 1 кг вантажу та дані про наявність запасів на складах і потреби споживачів наведено у таблиці. Склади Споживачі Навність вантажу на складі А 5 4 3 100 В 8 4 3 300 С 7 9 3 300 Потреби споживачів 300 200 200

 10. Виробнича практика з маркетингу
  Вступ 3 Розділ 1. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства 4 1.1. Організаційна структура управління підприємством 4 1.2. Виробничі потужності та матеріально-технічна база підприємства 10 1.3. Оцінка персоналу підприємства 13 1.4. Оцінка інформаційної інфраструктури фірми 15 2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 20 Висновки і пропозиції 33 Використана література 35 Додаток 1. Баланс ТОВ “Естрім” на 31.12.05 36 Додаток 2. Звіт про фінансові результати за 2005 р. 38 Додаток 3. Баланс станом на 31.12.04 р. 40 Додаток 4. Звіт про фінансові результати за 2004 р. 42 Основні види діяльності ТОВ: Виробництво конструкцій з алюмінієвого і металопластикового профілю за технологією світового лідера "SCHUCO International" (Німеччина).

 11. Виробнича практика в банку
  Вступ 2 1. Загальні відомості про АТ «КБ «Назва» 4 2. Комплексний аналіз фінансової діяльності АТ «КБ «Назва» 9 3. Пропозиції щодо вдосконалення механізму управління фінансовою діяльністю АТ «КБ «Назва» 18 4. Результати проведеного наукового дослідження відповідно до отриманого індивідуального завдання по обраній темі дипломної роботи 21 Висновки 30 Список використаних джерел 32 Додатки 33

 12. Виробнича практика з маркетингу
  1. Ознайомлення з торговельним підприємством 3 2. Економічна характеристика господарської діяльності підприємства 6 3. Дослідження товарної політики 12 4. Цінова політика 18 5.Дослідження політики розповсюдження 19 6. Комунікаційна політика 21 7. Логістичні системи 26 8. Технологія прийомки, зберігання та продажу товарів 33 9.Матеріальна відповідальність за товарно-матеріальні цінності та звітність магазину 35 10. Маркетингові дослідження 40 Використана література 52 (робота насичена графічним і практичним матеріалом 7 діаграм, 13 таблиць)

 13. Виробнича функція Кобба – Дугласа
  Вступ. 3 1. Характеристика виробництва та виробничих процесів. 5 1.1. Виробництво як процес суспільної праці 5 1.2.. Фактори виробництва: види, типи, функції 6 1.3. Поєднання факторів виробництва 9 1.4. Результативність виробництва 10 1.5. Науково-технічна революція зміни у змісті й характері праці 13 2. Виробнича функція Кобба – Дугласа. 22 2.1. Поняття виробничої функції. 22 2.2. Теорії витрат виробництва і прибутків 26 3. Використання виробничої функції Кобба –Дугласа у інвестиційних моделях. 32 Висновок. 37 Список використаної літератури 39 Ця курсова робота присвячена розгляду теоретичних засад та перед посилок виникнення функції Кобба –Дугласа, та розгляду деяких сучасних аспектів її використання. Теоретичним підґрунтям для курсової роботи стали навчальні посібники з дисципліни мікроекономіки та економічної теорії, публікації українських вчених у пресі, присвячені проблемі виробничої теорії, такі як: Семюельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. «Мікроекономіка»; Долан Є. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика : Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Гальперин В.И., Ігнатьєв С.М., Моргунов В.І. «Микроэкономика»; навчальний посібник «Економічна теорія: політ економічний аспект»; Пуліна Т.В. Визначення рівня інноваційно - інвестиційної привабливості підприємств (ЗНУ), Безкровний М.О. Макроекономічне моделювання на основі багатофакторних виробничих функцій , та інші роботи українських та зарубіжних авторів

 14. Виробнича-психологічна практика звіт
  1. Загальна інформація про базу практики 3 (Дошкільний навчальний заклад) 2. Діагностичні заняття 6 3. Корекційні заняття 17 4. Характеристика 22

 15. Виробнича практика з управління персоналом
  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМСТВА (Меблевий центр) 4 2. ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 9 2.1. Аналіз установчих документів підприємства 9 2.2. Аналіз функції управління персоналом 12 2.3. Аналіз функції планування персоналу 18 2.4. Дослідження методів пошуку та підбору персоналу 21 2.5. Аналіз функції планування та розвитку кар’єри персоналу 26 2.6. Аналіз системи матеріального стимулювання 30 2.7. Аналіз системи мотивації персоналу 36 ВИСНОВКИ 38 Література 40

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua