Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Назвіть психологічні властивості особистості підприємця, порівняйте їх із особистістю бізнесмена (ID:13806)
| Размер: 11 кб. | Объем: 9 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеНазвіть психологічні властивості особистості підприємця, порівняйте їх із особистістю бізнесмена 3
Список літератури 9

Литература1. Кісельов А. П. Основи бізнесу. — К.: Вища школа, 1997. — 191с. 2. Бабаєв В. М., Шаронова Н. В. Організаційна культура керівника. — Х.: НТУ "ХПІ", 2005. — 260с. 3. Збарський В. К. Основи підприємництва та бізнесу. — К.: ДАКККіМ, 2004. — 322с. 4. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. — К. : Каравела, 2006. — 408с. 5. Психологія управління в бізнесі: Навч. посіб. для підгот. бакалаврів усіх форм навч. — К.; Х. : НМЦВО, 2002. — 319с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Психологічні особливості особистості політичного лідера
  Зміст Вступ 3 1. Я - концепція політичного лідера 4 2. Потреби й мотиви лідерів, що впливають на політичну поведінку 7 3. Переконання, що впливають на політичну поведінку 13 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 2. Психологічні характеристики стресостійкості особистості військовослужбовців
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕЖИВАННЯ СТРЕСУ ОСОБИСТІСТЮ 5 1.1. Аналіз робіт вітчизняних і закордонних дослідників 5 1.2. Поняття стресу 8 1.3. Сприймання військовослужбовцями стресових ситуацій 12 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТРЕНІНГУ УТИЛІЗАЦІЇ СТРЕСУ 21 2.1. Організація та результати експериментального дослідження 21 2.2. Рекомендації розвитку стресостійкості у військовослужбовців 26 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

 3. Психологічні основи формування емоційної сфери особистості
  Вступ 3 1. Теоретичні основи емоційної сфери 7 1.1.Суть і функції емоцій 7 1.2. Основні теорії емоцій 19 1.3. Особливості емоційного реагування особистості: аналіз основних форм переживання емоційних станів 27 2. Емпіричне дослідження емоційної сфери особистості 36 2.1. Підходи, які застосовуються для дослідження емоційної сфери 36 2.2. Методика дослідження 44 2.3. Схема проведення і результати 55 3. Аналіз результатів дослідження та розробка коригувальних дій 67 3.1. Інтерпретація отриманих результатів 67 3.2. Основні напрямки розвитку емоційного саморегулювання та контролю за емоційним станом 77 Висновки та пропозиції 106 Список використаних джерел 110 Додатки 113-130 Метою даної роботи став аналіз особових емоційної сфери молодих людей, схильних до емоційної залежності в коханні і осіб, що мають епізодичний досвід вживання алкогольних речовин. Всього дослідженням було охоплено 50 чоловік.

 4. Психологічні вимоги до особистості фахівця на сучасному етапі
  Вступ 3 1. Особливості мислення 4 2. Комунікативні здібності 12 3. Творчість та лідерство 13 4. Стійка позитивна “Я-концепція” 16 5. Стресостійкість 19 Висновки 22 Література 24

 5. Назвіть різновиди суміжних прав 4 2. В чому полягає економічна причина необхідності охорони прав інтелектуальної власності? 7 3. Назвіть структуру та основні положення книги четвертої Цивільного Кодексу України
  ВСТУП 3 1.Назвіть різновиди суміжних прав 4 2. В чому полягає економічна причина необхідності охорони прав інтелектуальної власності? 7 3. Назвіть структуру та основні положення книги четвертої Цивільного Кодексу України 9 4. Які основні принципи охорони промислової власності містяться в документах Паризької конвенції? 19 5. Які основні ознаки нематеріальних активів? 23 6. У чому полягає призначення системи захисту права інтелектуальної власності? 26 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 27 2. Згідно з українським законодавством автор на результати своєї інтелектуальної праці має: 15. Об'єктами авторського права є: 37. Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності полягає у вирішенні суперечки: ВИСНОВОК 28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 30

 6. Шляхи вирішення конфліктів між особистістю й групою
  Вступ 3 1. Особливості конфліктів між особистістю та групою 4 2. Методи управління та вирішення конфліктів між особистістю й групою 8 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 7. Назвіть особливості методів психології
  Вступ 3 1. Метод самоспостереження 4 2. Спостереження 5 3. Психологічний експеримент 6 4. Психологічні тести – додатковий психологічний метод вивчення особистості 7 5. Метод опитування 8 5.1. Значення методів бесіди та анкетування в опитуванні особистості 9 6. Соціометрія 10 7. Метод аналізу продуктів діяльності людини та метод узагальнення незалежних характеристик 10 Висновки 12 Список використаної літератури: 13

 8. Назвіть обов'язки власника підприємства у галузі охорони праці
  Назвіть обов'язки власника підприємства у галузі охорони праці 3 Завдання 1 7 Середньооблікова чисельність працівників підприємства - 4500 чол. Чисельність працівників, що працюють із шкідливими речовинами - 600 чол. Чисельність працівників на роботах підвищеної небезпеки, що підлягають щорічній атестації - 400 чол. Ефективний річний фонд робочого часу спеціалістів з охорони праці - 1820 год. Середньорічна заробітна плата одного працівника з відрахуваннями на соціальне страхування - 7900 грн. Вартість виробленої продукції за зміну на одного працівника промислово-виробничого персоналу - 300 грн. Вартість річної товарної продукції підприємства - 274 млн. грн. Після закінчення року на підприємстві було вжито ряд заходів, які призвели до зміни рівня професійної захворюваності та травматизму (дані, що характеризують рівень травматизму та профзахворюваності на підприємстві до та після вжиття заходів наведено в таблиці). Показники До вжиття заходів Після вжиття заходів Кількість нещасних випадків що призвели до втрати працездатності працюючого більш ніж на один день 120 100 Сума днів непрацездатності по всіх нещасних випадках 1000 900 Кількість випадків профзахворювань 90 80 Число днів захворювань за звітний період 850 750 Визначити: 1. Чисельність служби охорони праці підприємства. 2. Коефіцієнти частоти та тяжкості травматизму до та після вжиття заходів з охорони праці. 3. Показники непрацездатності (виробничих витрат) внаслідок травматизму до та після вжиття заходів. 4. Коефіцієнти частоти та середньої тривалості одного випадку профзахворювань до та після вжиття заходів. 5. Показник днів непрацездатності внаслідок профзахворювань до та після вжиття заходів. 6. Обчисліть зростання продуктивності праці та річну економію заробітної плати за рахунок зменшення рівнів профзахворюваності та травматизму. Завдання 2 10 Визначте категорію важкості праці на робочому місці і розмір доплат за несприятливі умови. Елементи умов праці Фактична оцінка Промисловий пил, мг/м3 (діє 240 хв. за зміну) 15 Промисловий шум, дБ 78 при нормі 73 Температура повітря, иС 18 Статичне навантаження, кг с на одну руку 435 Література 11

 9. Назвіть переваги і недоліки документування знань про систему внутрішнього контролю замовника
  1. Назвіть переваги і недоліки документування знань про систему внутрішнього контролю замовника 3 2. Мета складання та структури звіту. Загальна характеристика балансу. 7 Список використаної літератури 17

 10. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СТАНДАРТИЗОВАНОГО БАГАТОФАКТОРНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СМІЛ (АДАПТОВАНОГО ТЕСТУ ММРI)
  Жіночий варіант методики 3 1.1. Реєстраційний бланк відповідей піддослідної 3 2.1 Підрахунок балів за кожною шкалою 26 2.3. Профільний лист 27 2.4. Інтерпретація отриманих в ході дослідження результатів 28 Чоловічий варіант методики 33 2.1. Реєстраційний бланк відповідей піддослідного 33 2.2. Підрахунок балів за кожною шкалою 65 2.3. Профільний лист 66 2.4. Інтерпретація отриманих в ході дослідження результатів 67 Висновок 72 Список використаної літератури 73 В ході дослідження за допомогою стандартизованого багатофакторного методу дослідження особистості СМІЛ (адаптованого тесту ММРI ) нами було проведено методику для двох осіб (чоловічої і жіночої статі) та оброблені результати тестування. Підрахувавши отримані сирі бали, ми перевели їх у Т-бали і склали особистісний профіль наших піддослідних.

 11. Формування організаційної структури управління підприємством на основі концепції маркетингу. Назвіть об’єкт, предмет та мету дослідження
  Вступ 3 1. Послуги у сучасній економіці 5 1.1. Специфіка ринку послуг 5 1.2. Розвиток сфери послуг в Україні 8 2. Класифікація та характеристика ринків промислових та споживчих товарів 2.1. Ринок промислових товарів 15 2.2. Ринок споживчих товарів в Україні та його регулювання 22 Висновки 32 3. Задача. Визначення ціни на послуги: 35 Фірма "Авіатур", що діє на ринку туристичних послуг пропонує 10-ти денний тур до Італії. Досвід туристичних фірм підказує, що за ціною 500,00 доларів може бути реалізовано 27 путівок. При зниженні ціни на тури цього класу на 10 відсотків цього класу, попит збільшується в 1,5 рази. Оренда автобуса становить 5 тисяч доларів, оформлення італійської візи 50 доларів на одну особу. Транзитна австрійська віза 70 доларів за одного пасажира, вартість страхування 15 доларів, 7-ми денне проживання у готелі коштує 110 доларів. Організаційні витрати (заробітна плата персоналу, оренда офісу) становить 1750 доларів. Витрати на рекламу 2000 доларів. Слід визначити ціну однієї путівки за 5-ти денний тур до Італії з метою отримання прибутку у розмірі 5 тис. доларів, а за несприятливих умов ринку - щонайменше повне відшкодування витрат пов’язаних з організацією туру. Література 37

 12. Формування організаційної структури управління підприємством на основі концепції маркетингу. Назвіть об’єкт, предмет та мету дослідження
  Формування організаційної структури управління підприємством на основі концепції маркетингу 3 Література 15

 13. Назвіть відмінності основних функцій менеджменту від конкретних функцій, які визначаються посадою
  Вступ 3 1. Функції менеджменту 3 2. Поняття та сукупність функцій, передбачених посадою 9 3. Відмінності між функціями менеджменту та конкретними функціями менеджера 18 Висновки 21 Список використаної літератури 22

 14. Властивості товару
  1. Поняття «товар» 2 2. Головні ринкові характеристики товару 11 Список використаної літератури 19

 15. Властивості ізокости
  Властивості ізокости Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua