Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Основні етапи розвитку психодіагностики в ХХ ст. (ID:13809)
| Размер: 18 кб. | Объем: 11 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеОсновні етапи розвитку психодіагностики в ХХ ст.
Список використаних джерел
Литература1. Бурлачук Л. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002. – 352 с. 2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности. – К., 1989. – 168 с. 3. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 3-е изд. – М.: ВЛАДОС, 1999. – Кн.3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 640 с. 4. Психологическая диагностика: Учебное пособие / Под ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2001. – 368 с. 5. Шевандрин Н.И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности: Учебник для студентов вузов. – 2-е изд. – М: ВЛАДОС, 2001. – 512 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Основні проблеми психодіагностики та психокорекції на сучасному етапі розвитку медицини
  ВСТУП 4 І. ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ 8 1.1. Теорія психокорекції та основні етапи її виникнення 8 1.2. Методи психокорекції та їх класифікація 12 1.3. Аналіз сучасних методик психокорекції 21 ІІ. НЕВРОПАТИЧНІ ПОРУШЕННЯ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 31 2.1. Невротичні порушення депресивного типу 31 2.2. Системні психоневрологічні розлади в дітей середнього шкільного віку 40 2.3. Приклади виникнення невротичних порушень в дітей середнього шкільного віку 50 III. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ 60 3.1. Вибір та обґрунтування методики для проведення експерименту 60 3.2. Проведення експерименту за методикою символдрами 76 3.3. Обробка результатів експерименту 79 ІV. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКАНАЛЕННЯ 84 V. ВИСНОВКИ ЩОДО МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ДИТИНИ 89 ВИСНОВОК 90 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93 ДОДАТКИ 98-99 Мета дипломної роботи докладно розглянути проблеми розвитку та застосування психодіагностики та психокорекції на сучасному етапі розвитку медицини в країні, та на практичному прикладі показати можливості впливу методів психокорекції на виправлення психологічних проблем дорослих та дітей. Об'єктом дослідження дипломної роботи є діти від 7 до 16 років з порушеннями емоційної сфери. Предметом дослідження є основні методи та методики психокорекції та психодіагностики на сучасному етапі розвитку медицини. Теоретична гіпотеза: правильно обрана методика психодіагностики впливає на позитивний результат психокорекції, правильно обраний метод психокорекції застава гарного результату. Емпірична гіпотеза: для психодіагностики й психокорекції дітей з відхиленнями в емоціональній сфері в певній віковій групі й при певних часто розповсюджених діагнозах, найбільше ефективно використовувати метод символдрами. Джерельна база дипломної роботи складається переважно з вітчизняних джерел для більш детального розкриття розвитку психокорекції та психодіагностики саме в нашій медицині. Структурно робота складається зі вступу, п’яти розділів з підпунктами, висновків, використаної літератури та додатків. В першому розділі дипломної роботи розглядають теоретичні питання розвитку та функціонування методів та методик психокорекції і психодіагностики на сучасному етапі розвитку медицини. В другому розділі приводяться практичні приклади та їх теоретичне обґрунтування щодо виникнення невропатичних розладів у дітей середнього шкільного віку. В третьому розділі наводиться практичний експеримент по психологічній коректиці дітей за допомогою методики символдрами. В четвертому розділі розглянуті основні рекомендації щодо застосування методики та проведення психокорекційної бесіди. В п’ятому розділі підводяться висновки методів дослідження емоційної сфери дитини. Теоретичне значення дипломної роботи полягає в тому, що його результати поглиблюють розуміння сучасних тенденцій розвитку психокорекції в нашій країні; розширюють досвід осмислення теорії й практики інноваційних типів психодіагностики й психокорекції в медицині. Практичне значення дипломної роботи визначається можливістю використання отриманих у результаті проведеного експериментального дослідження даних для якісної оцінки будь-якої вікової категорії дітей, а також застосування даного матеріалу студентами та викладачами вищих навчальних закладів. Результати дослідження можуть бути включені в курси лекцій по віковій і медичній психології.

 2. Основні етапи розвитку політичної науки
  Вступ 3 1. СТАРОДАВНІЙ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНИЙ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ 4 1.1. Політична думка Стародавнього Заходу 4 1.2. Християнська політична думка 6 2. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ У НОВИЙ ЧАС 8 3. СУЧАСНИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ПОЛІТОЛОГІЇ 11 3.1. Неолібералізм 11 3.2. Неоконсерватизм 13 3.3. Фашизм. 15 Висновки 16 Література 17

 3. Основні етапи розвитку економічної думки
  Основні етапи розвитку економічної думки СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 4. Основні етапи розвитку грецького туризму
  1.Основні етапи розвитку грецького туризму Коли почалися подорожі, як розвивався туризм у Греції, тур потоки по періодах, доходи від туризму по періодах. 2. Аналіз туристичного ринку Греції. Які туроператори, турагенти, самі знамениті готелі, екскурсійні бюро турпоток (кількість людей і грошей на сьогоднішній день, матеріально-технічна база - транспорт, готелі і т.д.) СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 5. Основні етапи розвитку стандартизації в країні
  Вступ 3 1. Історичний огляд розвитку стандартизації 4 2. Становлення національної системи стандартизації в Україні 10 3. Розвиток стандартизації в Україні на сучасному етапі 16 Висновки 20 Список використаної літератури 21

 6. Основні етапи розвитку педагогіки та освіти
  Вступ 3 1. Народна педагогіка 4 2. Духовна педагогіка 5 3. Світська педагогіка 6 4. Розвиток педагогіки і освіти в Україні 8 Висновок 11 Список використаної література 12

 7. Основні етапи розвитку керування документацією за кордоном
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕРМІНОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ 7 1.1. Аналіз термінології у сфері керування документацією 7 1.2. Зародження та розвиток сфери керування документацією 9 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОЦЕСИ КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ 14 2.1. Принципи політики та встановлення обов’язків персоналу щодо керування документацією 14 2.2. Нормативна база по управлінню документацією за кордоном 19 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 29

 8. Основні етапи становлення і розвитку соціологічного знання
  ВСТУП 3 ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ 4 ПЕРІОДІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ ЗА МАРТІНОМ ЕЛБРОУ 9 ВИСНОВОК 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13

 9. Основні етапи розвитку туризму й еволюція туристичної діяльності
  Вступ 3 Основні етапи розвитку туризму й еволюція туристичної діяльності 4 Висновок 10 Використана література 11

 10. Основні методи психодіагностики
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Історія, розвиток та предмет психодіагностики 5 1.1. Виникнення психодіагностики та її розвиток 5 1.2. Психодіагностика як наука. Предмет і завдання 6 Розділ 2. Характеристика методів психодіагностики 8 2.1. Загальна класифікація психодіагностичних методів 8 2.2. Характеристики методів психодіагностики 10 2.3. Тести і тестування. Вимоги до тестів 13 2.4. Вимоги до психодіагностичних методик 17 Розділ 3. Методики психодіагностики при вивчені комп’ютерної психодіагностики та діагностики здібностей 20 3.1. Важливість методів психодіагностики в галузі комп’ютерної психодіагностики 20 3.2. Психодіагностичні методи у психодіагностиці здібностей 34 Висновок 46 Список використаної літератури 49 Метою курсовоє роботи є дослідження основних методів психологічної діагности та простеження їх застосування в психодіагностиці здібностей та комп’ютерній психодіагностики. Предмет дослідження – методи психодіагностики. Об’єкт дослідження є застосування методів психологічної діагностики. Відповідно до визначеної мети ставимо ряд наступних завдань дослідження: 1. Опрацювати теоретичну література та коротко вказазати предмет та історію розвитку психологічної діагностики. 2. Надати характеристику та класифікацію психодіагностичних методів. 3. Вивчити вимоги до психодіагностичних методик. 4. Дати характеристику тестам та тестування взагалі. 5. Простежити використання методик при практичному застосуванні. Курсова робота складається зі вступу, двох теоретичних розділів та одного практичного, висновків. Завершує курсову роботу список літератури, застосований в ході дослідження обраної теми.

 11. Планування ПР-кампанії: основні етапи
  ВСТУП 3 1. Поняття ПР-кампанії 4 2. Планування ПР-кампанії: основні етапи 5 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13 Планування ПР-кампанії: основні етапи Громова А.Н. «Організація PR-кампанії» // Національний університет харчових технологій. – Вісник. – №2. – 2008. – С. 6-8. Завдання 4 Огляд літературних джерел з теми «Планування ПР-кампанії: основні етапи»

 12. Основні етапи становлення економічної соціології
  Вступ 3 1. Характеристика економічної соціології як галузі наукового пізнання 5 1.1. Предмет і об’єкт економічної соціології 5 1.2. Категоріальний апарат економічної соціології охоплює загальнонаукові, загальносоціальні й специфічні категорії. 9 2. Передумови виникнення та історичні етапи розвитку економічної соціології 21 3. Становлення та розвиток вітчизняної економічної соціології 29 3.1. Етапи становлення вітчизняної економічної соціології 29 3.2. Проблемні пошуки вітчизняної економічної соціології 33 Висновок 38 Список літератури 41

 13. Основні етапи історії соціологічної думки
  Вступ 3 1. Протосоціологічний період 4 2. Класичний період розвитку світової соціології 6 3. Соціологічна думка та соціологія в Україні 9 4. Основні школи сучасної західної соціології 13 Висновок 16 Список використаної літератури 18

 14. Основні етапи формування контролінгової інформації
  Вступ. Визначення поняття «контролінг» та принципи його формування. 3 1. Етапи побудови контролінгу, як основи інформаційної системи управління. 4 2. Показники діяльності, що використовуються в контролінгу. 7 Висновк. 14 Література. 16

 15. Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства
  1. Основні етапи формування та еволюції громадянського суспільства 3 2. Фактори запобігання проявам корупції: політичний, нормативно-правовий, організаційний економічний, кадровий, морально-психологічний 10 ЛІТЕРАТУРА 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua