Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Безробіття, сучасний стан, політика зайнятості (ID:13841)
| Размер: 45 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3

1. Безробіття: суть, форми та види 4
2. Аналіз сучасного стану безробіття економічно активного населення 9
3. Принципи та основні напрями державної політики зайнятості 14

Висновки 17
Література 18
Литература1. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч.посібник. - К.: Знання Прес, 2000. 2. Лібанова Е.. Палій О. Ринок праці та соціальний захист. – К.: Основи, 2004. – 491 с. 3. Адаменко С.Ю. Зайнятість населення і безробіття: стан і тенденції розвитку ринку праці // Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. – 2006. - №10(2). – с.49. 4. Бондар І.К. Проблеми безробіття та рівня життя населення України // Україна: аспекти праці. - K.‚ 2003. - №2. - с.13. 5. Гуць М.I. Безробіття та фактори‚ що впливають на його рівень та динаміку // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 2(21). - K.‚ 2003. - с.82. 6. Коваленко К.А. Удосконалення нормативно-правового забезпечення та механізмів реалізації державного регулювання ринку праці // Вісник ЛДАУ: Економіка АПК. – 2006. - №11(2). – с.71. 7. Костенко А.В. Становлення та розвиток ринку праці в Україні: проблеми та перспективи розв'язання // Персонал. – 2006. - №17. – с.34. 8. Прудков Ю.О. Державна політика на ринку праці у країнах з економіками перехідного типу // Львівська збірка наукових праць. – 2006. – Вип.12. – с.79. 9. Степанов О.П. Стратегія вирішення проблеми безробіття в Україні // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. Вип.6. – К.: КНЕУ. - 2004. – с.58. 10. Ходакевич С. І. Вплив безробіття на загальний відтворювальний процес в Україні // Економіка: проблеми теорії та практики. 36. наук. пр. Випуск 10.- Дніпропетровськ.: Наука і освіта. - 2000. - с.32. 11. http: // www.ukrstat.gov.ua // офіційний сайт Державного комітету статистики України
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Грошово-кредитна політика в Україні, етапи становлення і сучасний стан розвитку
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичне дослідження грошово-кредитної політики 6 1.1 Сутність та необхідність регулювання грошово-кредитної сфери економіки 6 1.2 Основні цілі та інструментарій грошово-кредитної політики 11 Розділ 2. Аналіз грошово-кредитної політики України 18 2.1 Сучасний стан грошово-кредитного ринку України та оцінка монетарної політики 18 2.2 Розвиток грошово-кредитної політики в умовах фінансової нестабільності 28 Розділ 3. Підвищення ефективності грошово-кредитної політики в Україні 40 Висновки 46 Література 49

 2. Стан і можливі заходи зі зниження безробіття в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу безробіття в Україні 5 1.1. Сутність, причини, негативні наслідки безробіття 5 1.2. Практична доцільність і необхідність диференціації безробіття за видами 8 1.3. Практичне значення закону Оукена та кривої Філіпса 11 2. Аналіз та оцінка сучасного стану безробіття в Україні 14 2.1. Динаміка та сучасний стан безробіття в Україні 14 2.2. Аналіз причин та показники прихованого безробіття 20 3. Напрями і заходи щодо зниження безробіття в Україні 23 3.1. Механізм регулювання безробіття 23 3.2. Досвід зарубіжних країн 27 3.3. Програма забезпечення соціального захисту безробітних 35 Висновки 40 Список використаної літератури 42

 3. Стан і можливі заходи щодо зниження безробіття в Україні
  ВСТУП 3 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗРОБІТТЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ 5 1.1. Безробіття: суть, форми та види 5 1.2. Теоретичні основи регулювання безробіття 11 2. СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗРОБІТТЯ ЕКОНОМІЧНО-АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 18 2.1. Аналіз сучасного стану безробіття економічно активного населення 18 2.2. Інституційно-організаційне та правове забезпечення функціонування ринку праці 24 2.3. Соціально–економічний аналіз політики зайнятості в Україні 30 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 42 3.1. Принципи та основні напрями державної політики зайнятості 42 3.2. Шляхи вдосконалення реалізації державної програми зайнятості 45 3.3. Перспективи розвитку напрямків покращення соціального захисту економічно активного населення 52 ВИСНОВКИ 55 ЛІТЕРАТУРА 57 ДОДАТКИ 59-62

 4. Державна політика зайнятості
  ЗМІСТ 1. Перехід до ринку праці і безробіття 3 2. Головні фактори росту безробіття 9 3. Формування державної політики зайнятості при переході до ринку 13 Література 22

 5. Державна політика зайнятості в Україні, та проблеми її реалізації
  Вступ 3 1. Загальна характеристика поняття зайнятості та її класифікація 4 2. Аналіз сучасного стану зайнятості в Україні 7 3. Державна політика зайнятості в Україні 13 Висновки 18 Список використаної літератури 19

 6. Кінофотофонодокументи: історія і сучасний стан
  Вступ 3 1. Кінофотофонодокументи в контексті документознавства. Історіографія питання. 5 2. Кінофотофонодокументи - складова частина бібліографічного фонду 10 3. Колекції кінофотофонодокументів в фондах бібліотек та філіалів 16 4. Мікрофільмування періодичних видань з метою їх збереження 19 5. Використання нових технологій для збереження інформації на кінофотофонодокументах 24 Заключення 27 Використана література 28

 7. Сучасний стан фондового ринку
  ВСТУП 3 1. Фондовий ринок світу у контексті фінансової кризи 4 2. Проблематика сучасного стану фондового ринку України та прогнози його подалього розвитку 6 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13

 8. Сучасний стан релігії і церкви в Україні
  1. Конфесійна структура України. Соціально-історичні причини багатоконфесійності. 3 2. Сучасні міжцерковні відносини: стан, тенденції, прогнози. 9 3. Релігійний чинник в контексті політичного життя в Україні. 15 4. Законодавче закріплення свободи совісті в Україні. 17 Список використаних джерел 21

 9. Сучасний стан готельної індустрії України
  ВСТУП 3 1. Сучасний стан та динаміка розвитку готельного господарства України за період 2001-2010 рр. 5 2. Основні проблеми у розвитку готельної індустрії України 12 ВИСНОВКИ 15 Список використаної літератури 18

 10. Іудаїзм: історія поширення та сучасний стан
  1. Історія поширення іудаїзму. Священні книги іудаїзму (Тора, Талмуд) 3 2. Віровчення іудаїзму. Звичаї та традиції єврейської общини 6 3. Іудаїзм в сучасній Україні. Хасидизм 8 4. Іудаїзм у сучасному світі 11 Список літератури 13

 11. Сучасний стан активного туризму в Україні
  Сучасний стан активного туризму в Україні Література

 12. Сучасний стан банківської системи України
  План 1. Сучасна банківська система: суть та структура 3 2. Аналіз діяльності банківської системи в 2004 році 7 Список використаної літератури 13

 13. Сучасний стан та перспективи розвитку спелеотуризму в Кримській АР
  Вступ 3 1. Загальна характеристика спелеотуризму 5 1.1. Історичне становлення спелеологічного туризму в Криму. 5 1.2. Теоретичні засади та термінологія спелеотуризму 7 2. Аналіз сучасного стану спелеотуризму в Криму 13 2.1. Природні передумови розвитку спелеотуризму в Криму 13 2.2. Ресурсна база спелеотуризму в Криму 17 2.3. Особливості організації спелеотуризму 22 3. Перспективи розвитку спелеотуризму Криму 26 Висновок 32 Список використаних джерел 34 Додатки 36-39 Мета даної роботи полягає в дослідженні сучасного стану та перспектив розвитку спелеотуризму в Кримській АР. В процесі написання роботи автором було опрацьовано та використано ряд наукових праць, видань та інших джерел інформації, загалом було використано 23 джерела.

 14. Сучасний стан і перспективи відносин України і НАТО
  Вступ 3 1. Законодавче регулювання відносин між Україною і НАТО 4 2. Сучасні відносини між Україною та НАТО 8 3. Переваги та недоліки вступу України до НАТО 11 Висновки 17 Перелік використаних джерел 18

 15. Сучасний стан і перспективи розвитку сучасного машинобудування
  Вступ 3 1. Види спеціалізації в машинобудуванні 4 2. Особливості розвитку та розміщення машинобудування у світі 7 3. Розвиток галузі машинобудування в Україні 14 Висновок 20 Література 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua