Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Оцінка застави банківського кредитування (ID:13917)
| Размер: 31 кб. | Объем: 28 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 03.06.2008 |
СодержаниеВСТУП 2

1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 3

2. РИНКОВА ТА НЕРИНКОВА ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА ОЦІНКИ 6

3. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ МАЙНА ТА ЇХ ОСНОВНІ ЗАСАДИ 11

4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОЦІНЮВАЧІВ І СУБ'ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 20


ВИСНОВКИ 25
ЛІТЕРАТУРА 27

Литература1. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12.07.2001 №2658-14 2. Постанова Кабінету Міністрів України НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ №1 „Загальні засади оцінки майна і майнових прав” від 10.09.2003 №1440 3. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Методики оцінки майна” від 10.12.2003 №1891 4. Любунь О.С. Система банківського менеджменту.– К.: Університет економіки та права „КРОК”, 2005. – 356 с. 5. Міщенко В.І., Слав`янська Н.Г. Банківські операції: Підручник. - К.: Знання, 2006. – 727 с. 6. Раєвський К.Є. Банківське регулювання та нагляд. - К.: Університет економіки та права „КРОК”, 2004. - 272 с. 7. Коваль О. Особливості експертної оцінки майна в процесі приватизації // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 1996. - №8. - с.69. 8. Пузенко С. Експертна оцінка майна, майнових прав та бізнесу в Україні // Держ. інформ. бюл. про приватизацію. - 2004. - №8. - с.64. 9. Тертычная Н.В. Методы оценки рыночной стоимости предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2001. – № 12 (46). – с.195. 10. www.finance.com.ua
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Механізм банківського кредитування
  Зміст Вступ 3 1. Визначення потреби у кредиті та укладання кредитної угоди 3 2. Кредитна експертиза 6 3. Кредитний моніторинг 9 Висновок 13 Список використаної літератури 14 Задача 1 15 Для того щоб розв'язати задачу потрібно знати модель пропозиції грошей: , (1) де: М1 – обсяг грошового агрегату М1; MB – грошова база; m – грошовий мультиплікатор. У свою чергу, , (2) де: С – готівка; R – банківські резерви. , (3) де: CR – коефіцієнт депонування; HR – норма обов’язкових банківських резервів (встановлюється центральним банком країни); ER – норма надлишкових банківських резервів. Центральний банк може впливати на розмір грошового агрегату М1, змінюючи розмір грошової бази та норму обов’язкових банківських резервів. Розв’язання задач полягає у розрахунках з метою отримання відповідей на такі питання: 1) чому дорівнює М1; 2) як зміниться М1 якщо зміниться MB, CR, HR; 3) як треба змінити МВ, щоб збільшилось М1; 4) як треба змінити HR, щоб збільшилось або зменшилось М1. Розрахунки здійснити на основі даних табл.1 Таблиця 1 Показник Значення 1. Грошова база 450 2. Коефіцієнт депонування 0,4 продовж. табл.1 3. Норма обов’язкових резервів 0,2 4. Норма надлишкових резервів 0,05 5. Значення показників після їх зміни: МВ 500 CR 0,25 НR 0,3 6. Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни МВ 300 7. Обсяг збільшення М1, який треба здійснити за рахунок зміни НR 30 Розрахункова задача 2 (варіант 7) 18 На основі вихідних даних за двома підприємствами розрахувати прибуток, рентабельність та фінансові коефіцієнти. Порівняти оде¬ржані показники підприємств і зробити відповідні висновки. Вихідні дані за підприємствами у табл. 2. Таблиця 2 Показник Значення за підприємствами Б В Дохід (виручка) від реалізації продукції 1500 2900 Собівартість реалізованої продукції 1000 1800 Адміністративні витрати 80 200 Витрат на збут 170 400 Інші операційні доходи 300 150 Інші операційні витрати 100 120 Інші доходи 70 180 Інші витрати 50 100 І. Необоротні активи 1400 2200 ІІ. Оборотні активи разом 1250 1800 У тому числі дебіторська заборгованість 480 800 Грошові кошти 100 120 Баланс 2650 4000 ІІІ. Власний капітал 1610 2500 Поточні зобов’язання 1040 1500

 2. Основи організації банківського кредитування
  ВСТУП 3 1. КРЕДИТУВАННЯ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 4 2. ВИДИ І КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТІВ 9 3. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ 15 ВИСНОВОК 19 ЛІТЕРАТУРА 21

 3. Порівняльна характеристика основних форм банківського кредитування експорту
  Вступ 2 1. Поняття та економічна роль банківського кредиту 3 2. Види міжнародного кредиту та банківське кредитування експорту 6 3. Характеристика форм кредитування експорту 15 Висновок 23 Список використаної літератури 25

 4. Відмінність банківського кредиту від інших видів кредитування
  Вступ 3 1. Банківський та публічний кредити: єдність природи, відмінності у підставах та формах 4 2. Відмінності венчурного фінансування від банківського кредиту 10 3. Відмінність лізингу від банківського кредиту 13 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 5. Порядок застосування податкової застави
  Порядок застосування податкової застави 6 Задача 13 При проведені податковим інспектором оперативної перевірки пункту роздрібної торгівлі на ринку він на свою вимогу одержав від власника торгової точки свідоцтво про державну реєстрацію, де зазначалися відомості про найменування юридичної особи, місцезнаходження юридичної особи, місце проведення державної реєстрації, дата проведення державної реєстрації, прізвище та ініціали державного реєстратора. Податковий інспектор вилучив це свідоцтво про державну реєстрацію, пояснивши, що воно підроблене. Поясніть позицію податкового інспектора. Список джерел 15

 6. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі
  Вступ 3 Розділ 1. Запобіжний захід. Мета і підстави його застосування. 5 1.1. Поняття застави та її значення як запобіжного заходу в кримінальному процесі 5 1.2. Мета і підстави його застосування. 10 Розділ 2. Природа та сутність застави, як запобіжного заходу та проблеми застосування в юридичній практиці. 14 2.1. Природа та сутність застави, як запобіжного заходу 14 2.2. Проблеми застосування застави в юридичній практиці 21 Висновки 29 Список джерел 31

 7. Ефективність застосування застави при розслідуванні злочинів у сфері оподаткування
  1. ЗАСТАВА ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ. 2 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ . 4 3. ВИСНОВОК. 6 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 7

 8. Особливості банківського переказу
  Вступ 3 1. Порядок виконання банківського переказу 3 2. Огляд ринку міжнародних грошових переказів в Україні 6 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 9. Контрольна робота з банківського права
  ЗМІСТ 1.Правове регулювання платіжних систем 3 Задачі 11 2. Задача 1 11 Підприємство *Анік* з 1/04/2005 р. виставило підприємству *Кін* платіжну вимогу про стягнення 2000000 грн. недоїмки. 05/04/2005 р. підприємство *Анік* направило до банку лист про відкликання платіжної вимоги. Про те, кошти з рахунку, підприємства *Кін* були вже списані. До вашої юридичної фірми звернувся керівник підприємства *Кін*, що ви йому порадите? 3. Задача 2 12 Підприємство *Аква* пропустило строк, встановлений господарством для опротестування векселя. Керівник підприємства Аква звернувся до вашої юридичної фірми, дати пояснення: - яким чином можна строк відновити? - яким чином із кого можна стягнути за таким векселем? 4. Задача 3 13 АТ *Купон* отримало чек на суму 250000 грн. для розрахунку з фірмою *Сюрприз*, за надані послуги. Про те, фірма *Сюрприз* не виконала свої зобов’язання, перед фірмою *Купон*. АТ *Купон* звернулося до обслуговуючого банку про обмін залишкової суми чеку (150000 грн.) на готівку. Банк обміняв чек на суму 20 % від суми чека, а залишок суми поклав на рахунок свого клієнта. АТ *Купон* не погодився з діями банки і звернувся до нашої юридичної фірми. Які роз’яснення ви дасте своєму клієнту? Список використаної літератури 15

 10. Контрольна з міжнародного банківського менеджменту
  ЗМІСТ 1. Методи управління міжнародними банківськими ризиками 3 2. Оперативне та стратегічне планування міжнародної діяльності банку: суть та організація 7 3. Особливості банківського контролю у міжнародному банківському менеджменті 13 Література 19

 11. Основи банківського обліку і аналізу
  1. Банківська документація 3 2. Облік надходження, переоцінки та ремонту основних засобів 8 Список використаної літератури 13

 12. Системи віддаленого банківського обслуговування
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВІДДАЛЕНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 7 1.1. Поняття системи віддаленого банківського обслуговування 7 1.2. Розвиток послуг Домашнього банку 11 1.2.1. Телефонний банкінг 11 1.2.2. Операції системи віддаленого банківського обслуговування «Клієнт-Банк» 14 1.2.3. Система «Інтернет-банкінг» 23 РОЗДІЛ 2. НОВА ІДЕОЛОГІЯ БАНКІВСЬКОГО СЕРВІСУ УКРАЇНИ 27 2.1. Еволюція електронного банківського обслуговування в Україні 27 2.2. Вітчизняні приклади використання системи віддаленого банківського обслуговування. Проблеми та перспективи розвитку 31 2.2.1. Система віддаленого банківського обслуговування «***банку» 40 2.2.2. Характеристика електронного банківського обслуговування на прикладі «***банку» 48 2.2.3. Система віддаленого доступу «***банку». «Клієнт-Банк» та «Інтернет-банкінг» 53 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ СТИМУЛЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ З ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ 58 3.1. Аналіз факторів, що стримують розвиток електронних послуг в Україні 58 3.2. Нормативно-правова основа роботи банків з електронними продуктами 64 3.3. Перспективи впровадження нових електронних послуг 70 ВИСНОВОК 81 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 85 ДОДАТКИ 89-90 Мета дослідження. Охарактеризувати систему віддаленого банківського обслуговування. Описати таке поняття, як Телефонний банкінг, операції системи віддаленого банківського обслуговування «Клієнт-Банк», систему «Інтернет-банкінг». Вивчити еволюцію електронного банківського обслуговування в Україні. Навести вітчизняні приклади використання системи віддаленого банківського обслуговування. Встановити проблеми та перспективи розвитку системи віддаленого банківського обслуговування. Описати систему віддаленого банківського обслуговування «1банку». Дати характеристику електронного банківського обслуговування на прикладі «2банку», а також «3банку». Розглянути перспективи стимулювання та розвитку в Україні банківських послуг з дистанційного обслуговування клієнтів. Представити аналіз факторів, що стримують розвиток електронних послуг в Україні. Розглянути нормативно-правову основу роботи банків з електронними продуктами та перспективи впровадження нових електронних послуг

 13. Правове регулювання інституту банківського рахунку
  Вступ 3 1. Організація готівкового обігу та регулювання касових правил 4 2. Правове регулювання інституту банківського рахунку 5 3. Правова природа договору банківського рахунка 10 Висновок 12 Література 13

 14. Організаційні форми міжнародного банківського бізнесу
  Вступ 3 1. МІЖНАРОДНА БАНКІВСЬКА СПРАВА 3 2. ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВ 5 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА «ххх» 12 4. ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ «ххх» 16 Висновок 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22

 15. Супутникові мережі для банківського сектору
  Вступ 3 1. Супутникові телекомунікаційні системи 4 2. Новітні технології: використання інформаційних технологій (систем) у банківській справі 9 3. «Датагруп» - лідер банківських телекомунікаційних технологій 14 Висновки 17 Література 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua