Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Стандарти ISO-9000 та ДСТУ. Загальні положення стандарту (ID:13958)
| Размер: 121 кб. | Объем: 26 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Створення стандартів серії ISO-9000. Міжнародна та європейська діяльність зі стандартизації 4
2. Принципи загального управління якістю (TQM) 9
3. Особливості проведення стандартизації в Україні 13
4. Основні положення ДСТУ ISO 9000 21
Висновок 25
Література 26
Литература1. Закон України „Про стандартизацію” від 17.05.01 (зі змінами та доповненнями) 2. Василенко В.О. Операційний (виробничий) менеджмент. Навч.посібник.- К.: Просвіта, 2003. – 532 с. 3. Метрологія, стандартизація і сертифікація в екології: Підручник. ⁄ Клименко М.О., Скрипчук П.М., – К.: Видавничий центр "Академія", 2006. – 368 c. 4. Сумець О. Основи операційного менеджменту: Підручник. – К.: Професіонал, - 2005. – 416 с. 5. Бибик Ю.В. Преимущества сертификации продукции и системы уп¬рав¬ления качеством по международным стандартам // Вісник. – 2004. – №3(15). – с.53. 6. Непорожня М. Гармонія подвійних стандартів // Контракти №48 від 28.11.2005 7. Ситченко В. Сучасні системи менеджменту якості й екології – основа конкурентноздатності підприємства // Економічний вісник. – 2005. – Вип.10. – с.19. 8. Яковенко Н.М. Сутність і значення якості для підприємства // www.vlasnasprava.info
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Право власності. Загальні положення
  1. Поняття власності та права власності 3 2. Зміст та форми права власності 4 3. Способи набуття і припинення права власності 10 4. Момент виникнення права власності у набувача. Ризик випадкової загибелі речі 11 Література. 14

 2. Загальні положення договору майнового найму (оренди)
  Вступ 3 І. Загальна характеристика договору майнового найму 5 1.1. Поняття та ознаки договору майнового найму. 5 1.2. Сторони договору майнового найму (оренди) 6 ІІ. Істотні умови договору майнового найму 9 2.1. Предмет і строк договору майнового найму 9 2.2. Права та обов’язки сторін договору 12 2.3. Відповідальність сторін. Розірвання договору оренди 15 ІІІ. Загальна характеристика основних видів договору майнового найму 20 3.1. Договори найму нерухомого майна 20 3.2. Особливості договору найму транспортних засобів 23 3.3. Поняття і умови договорів лізингу 24 3.4. Договір прокату 29 Висновки 31 Бібліографія 33

 3. Дати визначення уніфікованій системі ОРД та охарактеризувати загальні положення
  1. Дати визначення уніфікованій системі ОРД та охарактеризувати загальні положення 3 2. Перерахувати документи УСОРД. Методичне забезпечення ЄДСД 5 3. Навести зразок оформлення трудової угоди 14 Список літератури 16

 4. Дати визначеня уніфікованій системі ОРД та охарактеризувати загальні положення
  1 Дати визначеня уніфікованій системі ОРД та охарактеризувати загальні положення 3 2 Перерахувати документи УСОРД. Методичне забезпечення ЄДСД 14 ЛІТЕРАТУРА 20

 5. Правове регулювання інвестиційної діяльності у сфері капітального будівництва. Загальні положення
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття капітального будівництва. Види, способи капітального будівництва. 3 1.1. Поняття капітального будівництва 3 1.2. Види капітального будівництва 5 1.3. Способи капітального будівництва 7 2. Стадії інвестиційного процесу у капітальному будівництві 8 3. Ліцензування будівельної діяльності та атестація виконавців 9 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 6. Аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів при зварюванні з рутиловим покриттям. ДСТУ 2456-94 Зварювання дугове
  Вступ 3 1. Зварювання з рутиловим покриттям 4 2. Дослідження впливу технологічних параметрів процесу зварювання на виділення зварювальних аерозолів. 5 Висновок 13 Література 15

 7. Міжнародні стандарти обліку
  Вступ 3 1. Утвердження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 4 2. Міжнародні стандарти обліку: розвиток, практика і використання в Україні 10 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 8. Європейські бюджетні стандарти
  Вступ 3 1. Європейські стандарти міжбюджетних стосунків 4 2. Напрями впровадження бюджетного федералізму в Україні 13 Висновок 18 Література 20

 9. Міжнародні стандарти аудиту
  Завдання 22. На прикладі базового підприємства та на основі МСА 300 підготувати план проведення аудиту поточних забов'язань по розрахунках з Пенсійним фондом з переліком необхідних аудиторських процедур. Тема №12. Завдання з надання впевненості, які можуть виконувати суб'єкти аудиторської діяльності в Україні і які не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації відповідно до МСА та Рішення АПУ під 27.09.2007 p., № 182/5.

 10. Міжнародні стандарти аудиту
  Завдання 24. 3 На прикладі базового підприємства та на основі МСА 300 підготувати план проведення аудиту грошових коштів в іноземних валютах з переліком необхідних аудиторських процедур. Тема №18. 6 Загальна характеристика частини А КЕПБ та її етичні вимоги. Список використаної літератури 17

 11. Стандарти і норми аудиторської діяльності
  Вступ 3 1. Поняття і призначення стандартів аудиту 3 2. Зміст і види стандартів аудиту 9 3. Використання стандартів аудиту 17 Висновок 24 Практична частина Варіант 2. 25 Завдання 1 25 Завдання 1 Розрахуйте рівень істотності, і процентне відхилення показників, використовуючи наступні базові показники: Найменування показників Значення базового показника бухгалтерської звітності суб'єкта, що перевіряється Частка, % Значення, вживані при знаходженні рівня істотності (ЗІ) 1 2 3 4 1.Балансовий прибуток 355 5 17,8 2. Валовий об'єм реалізації без ПДВ 25367,9 2 507,4 3. Валюта балансу 10280 5 514,0 4.Власний капітал 4012 10 401,2 5.Загальні витрати підприємства 13 250,6 5 662,5 Завдання 2 26 Аудитор має намір перевірити сальдо рахунків дебіторів, які є клієнтами підприємства. Він бажає бути впевненим на 80 %, що є не більше ніж 7 рахунків у кожній сотні, які містять помилки. Усього є 300 рахунків дебіторів. Необхідно визначити величину вибірки, якщо: 1. Аудитор не очікує ніяких помилок; 2. Аудитор очікує одну помилку. Таблиця 1. ФРАГМЕНТ ТАБЛИЦІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА НАДІЙНОСТІ Кількість помилок у вибірці Рівні довіри, % 70 80 85 90 95 97,5 99 0 1,21 1,61 1,90 2,31 3,00 3,69 4,61 1 2,44 3,00 3,38 3,89 4,75 5,58 6,64 2 3,62 4,28 4,73 5,33 6,30 7,23 8,41 3 4,77 5,52 6,02 6,69 7,76 8,77 10,05 4 5,90 6,73 7,27 8,00 9,16 10,25 11,61 5 7,01 7,91 8,50 9,28 10,52 11,67 13,11 6 8,11 9,08 9,71 10,54 11,85 13,06 14,58 7 9,21 10,24 10,90 11,78 13,15 14,43 16,00 Завдання 3 27 Маємо компанію-клієнта з низьким рівнем ризику. Величина внутрішньогосподарчого ризику складає 75% (висока норма рентабельності; стабільна галузь). Ризик системи контролю 20% (чітка система внутрішнього контролю і відсутність зауважень з боку аудиторів за наслідками попередніх перевірок). Допустимий рівень сукупного аудиторського ризику 5%. Визначити граничну величину ризику не виявлення. Завдання 4 28 При проведенні аудиту фінансової звітності підприємства аудитор зіткнувся з порушеннями у області бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності (табл. 1). Використовуючи вимоги стандарту класифікуйте ці порушення як шахрайство або помилки. Порушення, віднесене до шахрайства або помилки, відзначте знаком «+». Список використаної літератури 30

 12. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку
  Вступ 3 1. Поняття обліку за міжнародними стандартами 5 2. Особливості віддзеркалення господарських операцій 7 3. Основні концепції бухгалтерського фінансового обліку 16 4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 19 5. Організації, що регулюють міжнародну стандартизацію обліку 24 Висновки 32 Використана література 34

 13. Міжпредметний тренінг Міжнародні стандарти аудиту
  Інформація про підприємство 3 Завдання для тренінгу 1 5 1. На основі отриманої інформації, використовуючи положення МСА 240 “Відповідальність аудитора стосовно шахрайства під час аудиту фінансових звітів”, визначити фактори ризику шахрайства, що стосуються викривлень у наслідок неправдивої фінансової звітності в сучасних умовах економічної кризи в Україні. 2. На основі отриманої інформації, використовуючи положення МСА 240 “Відповідальність аудитора стосовно шахрайства під час аудиту фінансових звітів”, визначити фактори ризику шахрайства обумовлені викривленнями в наслідок незаконного привласнення активів в сучасних умовах економічної кризи в Україні. 3. На основі отриманої інформації, використовуючи положення МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта господарювання та його середовища», визначити особливості бізнесу клієнта, їх можливий вплив на його діяльність, вірогідні ризики, пов’язані з ними. 4. Використовуючи фінансову звітність підприємства, визначити основні тенденції результатів його діяльності, можливі причини суттєвих змін по окремих показниках, можливі прогнозні перспективи з позиції безперервності його функціонування в майбутньому. 5. На основі зроблених висновків, використовуючи положення МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики», визначити основні особливості проведення аудиторських робіт: можливе збільшення (зменшення) кількості аудиторських процедур щодо окремих груп операцій, залучення додаткових експертів, використання консультацій з третіми особами щодо окремих питань. 6. Виходячи з отриманих результатів, використовуючи положення МСА 300 «Планування аудиту фінансової звітності», розробити загальну стратегію та скласти план проведення аудиту, де вказати: напрямки перевірки, основні методи перевірки та джерела інформації щодо них, особливості проведення їх перевірки (за наявності таких). 7. В процесі проведення аудиту було зафіксовано наступні невідповідності: 1.За рахунок зменшення залишків готової продукції помилково було збільшено собівартість її реалізації на суму 2000.00грн. 2.Орендну плату, отриману від орендаря 28 грудня звітного року за операційну оренду основних засобів за 1 квартал наступного за звітним року помилково було зараховано до складу доходів звітного року в сумі 12000.00грн.(в т.ч. ПДВ). Податкове забов’язання у складі орендної плати відображено правильно. Виявлені помилки призвели до викривлення статей фінансової звітності . Помилок і перекручень в аудиті інших об’єктів не віднайдено. Помилки виправлено після подання звітності. Довідково: Рівень суттєвості для окремих об’єктів обліку і статей звітності: - «Готова продукція» та «Доходи майбутніх періодів» - 500,00 грн. - валюта балансу – 1% Список використаної літератури 34

 14. Правові стандарти місцевої і регіональної демократії ЄС
  Вступ 3 1. Сучасні концепції, форми і типи демократизації суспільних відносин 3 2. Теоретичні засади врядування на регіональному рівні 5 3. Концептуальні та правові питання розвитку місцевого самоврядування в Україні та Європейському Союзі 9 Висновок 13 Література 16

 15. Міжнародно-правові стандарти прав людини
  Вступ 3 1. Міжнародно-правові стандарти прав людини та механізм їх захисту 3 2. Поняття, цілі та принципи міжнародно-правової відповідальності за порушення прав людини 7 3. Підстави настання міжнародно-правової відповідальності за порушення прав людини 9 4. Види міжнародно-правової відповідальності за порушення прав людини 10 Висновки 15 Перелік використаних джерел 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua