Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Міжнародний ринок акцій. Його сучасний стан (ID:14040)
| Размер: 25 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1 Функціонування міжнародного фондового ринку та його розвиток 4
2 Міжнародна міграція капіталу як чинник становлення ринку акцій 8
3 Діючі стратегії на міжнародному ринку акцій 12
Висновки 22
Список літератури 23
Литература1. Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник: Навчальне видання.- К.: Знання-Прес, 2002.- 311 c. 2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник.- 4-е вид., доп..- К.: Ніос, 2003.- 416 c. 3. Міжнародні фінанси в питаннях та відповідях: Навчальний посібник: Навчальне видання.- 2-е вид., перероб. і доп..- К.: ЦУЛ, 2003.- 294 c. 4. Нужная В.М. Тенденции развития механизмов регулирования международных финансовых отношений // Банковские услуги (рус.).- 2001.- № 9.- C.2-8. 5. Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навчально-методичний посібник.- К.: КНЕУ, 2001.- 119 c.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Ринок праці сучасний стан та преспективи розвитку
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Теоретичні основи ринку праці 4 1.1. Ринок праці в системі ринкової економіки 4 1.2. Основні функції та види ринку праці 6 1.3. Ринок праці та механізм його функціонування 10 2. Людський капітал і відтворення робочої сили 13 2.1. Попит та пропозиція робочої сили 13 2.2. Державна політика зайнятості і її ефективність 17 2.3. Забезпечення зайнятості і формування ринку праці в Україні 21 3. Тенденції сучасного ринку праці в Україні 27 Висновки 33 Список використаної літератури 35 Додатки 37-43 1. Структура служби зайнятості в Україні 2. Динаміка основних показників ринку праці 3. Рівень економічної активності населення за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2004–2005рр 4. Рівень зайнятості населення віком 15–70 років у 2004–2005рр. 5. Попит та пропозиція робочої сили в Україні 6. Рівень працевлаштування незайнятих громадян у 2004–2005рр. Предметом курсової роботи є ринок праці як економічна система. Об’єкт курсової роботи – сучасний стан та перспективи розвитку ринку праці в Україні

 2. Страховий ринок України: сучасний стан та перспективи розвитку
  Вступ 3 1. Теоретичні дослідження страхового ринку України 5 1.1 Сутність, функції та роль страхування 5 1.2 Класифікація та принципи страхування 15 1.3 Загальна характеристика страхового ринку 22 2. Аналіз сучасного стану страхового ринку України 26 2.1 Становлення та розвиток страхового ринку в Україні 26 2.2 Аналіз сучасного стану страхового ринку України 29 3. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України 42 Висновки 51 Література 54 Додатки 57

 3. Сучасний ринок: його суть та моделі
  Вступ 3 1. Теоретичні аспекти поняття «ринок» 5 2. Аналіз розвитку ринку в Україні 23 3. Напрямки щодо вдосконалення процесу повного становлення економіки ринкового типу в Україні 32 Висновки 36 Список використаної літератури 39 Додаток 1 - Вхідні умови розвитку економіки у 2009 році 42 Додаток 2 - Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2009 рік 43 Додаток 3 - Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України до 2012 року 44

 4. Сучасний ринок, його суть та функції
  Вступ 3 1. Теоретичні і методичні основи дослідження ринку 5 1.1. Види ринків та їх структура 5 1.2. Функції ринку 8 2. Конкуренція, економічна невизначеність та недосконалості ринку 12 2.1. Сутність ринкової конкуренції та захист конкурентного середовища 12 2.2. Економічна невизначеність та ризики 15 2.3. Недосконалості ринку 17 3. Особливості функціонування внутрішнього ринку України 21 Висновок 25 Список літератури 27

 5. Сучасний ринок: його суть та моделі
  ВСТУП 3 1. РИНОК ЯК ПІДСИСТЕМА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 5 2. СТРУКТУРА ТА ВИДИ РИНКУ 12 3. НАЦІОНАЛЬНІ МОДЕЛІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ 17 4. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В КРАЇНІ 26 5. ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 34 6. НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 44 ВИСНОВОК 53 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 55 ДОДАТКИ 58 - 64

 6. Передумови розвитку туризму в Європі та його сучасний стан
  Вступ 2 Розділ 1. Передумови розвитку туризму в Європі та його сучасний стан 4 1.1. Історико-політичні передумови 4 1.2. Природно-географічні передумови 14 1.3. Демографічні передумови 24 1.4. Соціально-економічні передумови 28 Розділ 2. Аналіз сучасного стану та динаміки розвитку туристичних ринків Європи 34 2.1. Аналіз туристичного ринку Європи 34 2.2. Показники окремих територіальних субринків Європи 41 2.3. Аналіз видових субринків (види туризму) в Європі 48 Розділ 3. Місце України в туристичному ринку Європи 54 3.1. Загальна характеристика туристичного потенціалу України 54 3.2. Проблеми розвитку туристичного ринку в Україні 64 3.3. Пріоритети розвитку туристичного ринку в Україні 69 Висновки 76 Список використаних джерел 82

 7. Комплексний страховий ринок: визначення, його складові та процеси, стан українського страхового ринку
  Вступ 3 1. Поняття комплексного страхового ринку 4 2. Структура страхового ринку 6 .3. Інфраструктура страхового ринку 11 4. Ринкові господарські форми керування ринком 17 5. Сучасний стан та перспективи страхового ринку України 20 Висновки 23 Література 26 І. Розрахунок страхового збитку 27 II. Розрахунок страхових тарифів 28 IIІ. Розрахунок показників платоспроможності страховика 29

 8. Сучасний стан розвитку круїзного туризму та перспективи його розвитку
  ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРУЇЗНОГО ТУРИЗМУ 5 1.1. Поняття та класифікація (термінологія) круїзного туризму 5 1.2. Етапи становлення та розвитку круїзного туризму 8 1.3. Методологія розробки круїзного туру 11 2 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВОДНИХ КРУЇЗІВ (ПРАКТИКА) 16 2.1. Географія поширення (країни та компанії) 16 2.2. Розробка туру 20 2.2.1. Схема та структура туру 20 2.2.2 Особливості обслуговування під час круїзу (розміщення, харчування) 21 2.2.3. Маркетингові аспекти туру 24 2.2.4. SWOT- аналіз туру 27 3 Проблематика та шляхи удосконалення круїзного туризму 32 3.1. Проблеми та шляхи їх вирішення в круїному туризмі 32 3.2. Узагальнення зарубіжного досвіду 38 3.3. Потенціал України 42 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48 ДОДАТКИ 51

 9. Міжнародний фондовий ринок
  1. Історія розвитку фондового ринку. 3 17. Лондонська фондова біржа. 4 24. Організаційно-правові засади функціювання фондових бірж. 7 32. Індекс Доу-Джонса 9 41. Випуск, реєстрація та розміщення облігацій. 10 59. Особливості розрахунку платежів форвардних контрактів за депозитом 12 69. Ванільні свопи 13 Задачі 14 Завдання 1 Форвардний контракт за кредитом Клієнт звернувся до банку 1 червня, щоб дізнатися, якою буде ставка за кредитом у сумі 10 млн дол США на період З місяці, починаючи з 1 липня. На даний час на ринку діють такі ставки ЛІ БОР за доларами США: чотиримісячна ставка за кредитом - 8,25%; одномісячна ставка за кредитом - 8,18%. Розрахувати: 1) ставку за форвардним контрактом у точці беззбитковості, 2) суму платежу. Визначити: дату угоди, дату розрахунків, дату фіксингу, дату погашення кредиту, тривалість форвардного та контрактного періоду. Дати назву форвардній угоді та зробити висновки щодо ефективності форвардної угоди. Таблиця 1 Вихідні дані до розрахунку Показник 9 варіант Дата звернення до банку 1.03 Розмір кредиту; млн. дол. 15,5 Контрактний період, місяців 3 3 LIBOR 4-ри місячна 8,27 одномісячна 8,15 Завдання 2 Форвардний контракт за депозитом Фірма виконала замовлення іноземної компанії, за яке має отримати оплату в доларах США через один місяць, а саме 20 жовтня. Частину цих коштів у розмірі 500000 дол. США керівництво фірми планує вкласти в банк на депозитний рахунок на 3 місяці. Але менеджмент фірми, передбачаючи зниження відсоткової ставки за цей місяць, що призведе до фінансових втрат, укладає з банком форвардну угоду за депозитом з метою хеджування ризику. На рину 20 вересня діють такі ставки: 1 місяць - 8,5%; 4 місяці - 9,1 %. Розрахувати: 1) ставку за форвардним контрактом у точці беззбитковості, 2) суму платежу. Визначити: дату угоди, дату розрахунків, дату фіксингу, дату погашення кредиту, тривалість форвардного та контрактного періоду. Дати назву форвардній угоді та зробити висновки щодо ефективності форвардної угоди. Таблиця 2 Показник Варіант 0 Дата оплати замовлення 20.07 Розмір депозиту, тис дол 1000 Контрактний період, місяців 3 LIBID 4-ри місячна 9,27 одномісячна 8,31 Завдання 3 Опціони відсоткових ставок CAP Клієнт придбав у банку опціон CAP на умовну суму 100 млн дол терміном на один рік, який базується на тримісячній ставці ЛІБОР, В угоді зафіксовано максимальну ставку CAP на рівні 10,0%. Перегляд рівня ставок та розрахунки проводяться кожні 3 місяці. Найближча довідкова дата - 01.05.06, наступна довідкова дата - 01.08.06. Ці дати збігаються з датами перегляду ставок за кредитом, який був наданий клієнтові іншою стороною. Розрахувати суму платежу, що її банк виплатить клієнтові, коли на 01.05.06 тримісячна ставка ЛІБОР була зафіксована на рівні 10,37%. Таблиця З Вихідні дані до розрахунку. Показник Варіант 9 Умовна сума опціону, млн. дол. 190 Максимальна ставка САР,% 11,15 Найближча довідкова дата 01.03.06 Наступна довідкова дата 01.06.06 LIBOR на першу довідкову дату 10,35 Завдання 4 Банк видав кредит клієнтові в сумі 1000000 дол.США на 180 днів з 01.02.07 за плаваючою ставкою ЛІБОР. Ставка переглядається щомісяця. Передбачаючи зниження ставки ЛІБОР, банк одночасно запропонував клієнтові продати банку FLOOR, в якій фіксувалася б ставка на рівні 6,5%. Клієнт погодився, і банк виплатив йому опціонну премію за угоду FLOOR. Протягом періоду дії угоди FLOOR ставки двічі фіксувалися на рівні, нижчому за рівень FLOOR: 01.03.07 -6,3% і 01.06.07-6,1%. Обчислити суму виплат за угодою FLOOR. Таблиця 4 Показник Варіант 9 Розмір кредиту, млн. дол. 1,6 Дата видачі кредиту 01.03 FLOOR, що фіксується в угоді,% 6,43 Завдання 5 Ефективність інвестування у фінансові інструменти Клієнт має намір вкласти 20 000 дол. терміном на 3 місяці. Для інвестування можливі два варіанти вибору напрямку розміщення коштів: 1. Євродоларовий депозит під 5% річних; 2. Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) уряду України під 25% річних. Спот-курс гривні на дату інвестування становив грн 5,2/$ 1. Проаналізувати доходність та рівень ризику кожного з напрямків інвестування, а також переваги і недоліки укладання форвардного валютного контракту. Таблиця 5 Показник Варіант 9 Розмір депозиту, тис дол. 65 Контрактний період, місяців 4 Середньорічна ставка за євродоларовим депозитом, % 6 Дохід за ОВДП, % 26 Спот-курс на дату інвестування, грн. за $1 5,37 Завдання 6 Визначення ринкової вартості акції Таблиця 6 Компанія „Рамбурс" у 2005 році сплатила дивіденди на свої акції в розмірі 8 доларів за акцію За прогнозами розвитку бізнесу, компанія планує протягом 1 наступних (років) Нарощувати обсяг виплат дивідендів за простими акціями. Щорічний приріст становитиме 11% Потім планується стабілізувати дивідендні виплати на рівні 3% Визначити сьогоднішню ціну звичайної акції. Література 25

 10. Обслуговування акцій. Розуміння акцій резидентів на вітчизняних та закордонних ринків капіталу
  Вступ 3 1. Класифікація акцій та права акціонерів 4 2. Обслуговування акцій 11 Висновки 15 Список використаної літератури 17

 11. Міжнародний фондовий ринок 5 вар.
  6. Регулювання фондового ринку. Інфраструктура фондового ринку. 3 12. Боргові джерела міжнародного фінансування. 5 28. Організація позабіржового ринку цінних паперів. 6 33. Загальна характеристика акцій. 8 50. Випуск, реєстрація та розміщення облігацій. 10 55. Характерні риси світового ринку фінансових деривативів. 12 66. Угоди COLLAR: характеристика та особливості виконання. Розрахунок платежу за угодою COLLAR. 14 Завдання 1 16 Форвардний контракт за кредитом Клієнт звернувся до банку 1 червня, щоб дізнатися, якою буде ставка за кредитом у сумі 10 млн дол США на період З місяці, починаючи з 1 липня. На даний час на ринку діють такі ставки ЛІ БОР за доларами США: чотиримісячна ставка за кредитом - 8,25%; одномісячна ставка за кредитом - 8,18%. Розрахувати: 1) ставку за форвардним контрактом у точці беззбитковості, 2) суму платежу. Визначити: дату угоди, дату розрахунків, дату фіксингу, дату погашення кредиту, тривалість форвардного та контрактного періоду. Дати назву форвардній угоді та зробити висновки щодо ефективності форвардної угоди. Таблиця 1 Вихідні дані до розрахунку Показник 5 варіант Дата звернення до банку 1.11. Розмір кредиту; млн. дол. 9,5 Контрактний період, місяців 3 LIBOR 4-ри місячна 8,26 одномісячна 8,12 Завдання 2 17 Форвардний контракт за депозитом Фірма виконала замовлення іноземної компанії, за яке має отримати оплату в доларах США через один місяць, а саме 20 жовтня. Частину цих коштів у розмірі 500000 дол. США керівництво фірми планує вкласти в банк на депозитний рахунок на 3 місяці. Але менеджмент фірми, передбачаючи зниження відсоткової ставки за цей місяць, що призведе до фінансових втрат, укладає з банком форвардну угоду за депозитом з метою хеджування ризику. На ринку 20 вересня діють такі ставки: 1 місяць - 8,5%; 4 місяці - 9,1 %. Розрахувати: 1) ставку за форвардним контрактом у точці беззбитковості, 2) суму платежу. Визначити: дату угоди, дату розрахунків, дату фіксингу, дату погашення кредиту, тривалість форвардного та контрактного періоду. Дати назву форвардній угоді та зробити висновки щодо ефективності форвардної угоди. Таблиця 2 Показник Варіант 5 Дата оплати замовлення 20.02 Розмір депозиту, тис дол 800 Контрактний період, місяців 3 LIBID 4-ри місячна 9,26 одномісячна 8,33 Завдання 3 19 ... Завдання 4 20 Завдання 5 21 Завдання 6 24 Завдання 6 Компанія „Рамбурс" у 2005 році сплатила дивіденди на свої акції в розмірі 6 доларів за акцію За прогнозами розвитку бізнесу, компанія планує протягом 1 наступних (років) Нарощувати обсяг виплат дивідендів за простими акціями. Щорічний приріст становитиме 14 % Потім планується стабілізувати дивідендні виплати на рівні 5% Визначити сьогоднішню ціну звичайної акції. Завдання 2 25 Визначення доходності облігації

 12. Кінофотофонодокументи: історія і сучасний стан
  Вступ 3 1. Кінофотофонодокументи в контексті документознавства. Історіографія питання. 5 2. Кінофотофонодокументи - складова частина бібліографічного фонду 10 3. Колекції кінофотофонодокументів в фондах бібліотек та філіалів 16 4. Мікрофільмування періодичних видань з метою їх збереження 19 5. Використання нових технологій для збереження інформації на кінофотофонодокументах 24 Заключення 27 Використана література 28

 13. Сучасний валютний ринок
  Сучасний валютний ринок Література

 14. Контрольна робота міжнародний фондовий ринок
  1. Фондовий ринок - сутність, функції та роль в економіці. 3 15. Фондові біржі світу. 5 27. Процедура лістингу. 7 34. Класифікація акцій. 9 45. Показники оцінки облігацій. 11 56. Хеджування ризику зміни відсоткової ставки за допомогою форвардних контрактів. 12 62. Індексний метод оцінки ціни ф'ючерсного контракту. 13 Задачі 14 Завдання 1 Форвардний контракт за кредитом Клієнт звернувся до банку 1 червня, щоб дізнатися, якою буде ставка за кредитом у сумі 10 млн дол США на період З місяці, починаючи з 1 липня. На даний час на ринку діють такі ставки ЛІ БОР за доларами США: чотиримісячна ставка за кредитом - 8,25%; одномісячна ставка за кредитом - 8,18%. Розрахувати: 1) ставку за форвардним контрактом у точці беззбитковості, 2) суму платежу. Визначити: дату угоди, дату розрахунків, дату фіксингу, дату погашення кредиту, тривалість форвардного та контрактного періоду. Дати назву форвардній угоді та зробити висновки щодо ефективності форвардної угоди. Таблиця 1 Вихідні дані до розрахунку Показник 0 варіант Дата звернення до банку 1.02 Розмір кредиту; млн. дол. 14,5 Контрактний період, місяців 3 3 LIBOR 4-ри місячна 8,28 одномісячна 8,19 Завдання 2 Форвардний контракт за депозитом Фірма виконала замовлення іноземної компанії, за яке має отримати оплату в доларах США через один місяць, а саме 20 жовтня. Частину цих коштів у розмірі 500000 дол. США керівництво фірми планує вкласти в банк на депозитний рахунок на 3 місяці. Але менеджмент фірми, передбачаючи зниження відсоткової ставки за цей місяць, що призведе до фінансових втрат, укладає з банком форвардну угоду за депозитом з метою хеджування ризику. На рину 20 вересня діють такі ставки: 1 місяць - 8,5%; 4 місяці - 9,1 %. Розрахувати: 1) ставку за форвардним контрактом у точці беззбитковості, 2) суму платежу. Визначити: дату угоди, дату розрахунків, дату фіксингу, дату погашення кредиту, тривалість форвардного та контрактного періоду. Дати назву форвардній угоді та зробити висновки щодо ефективності форвардної угоди. Таблиця 2 Показник Варіант 9 Дата оплати замовлення 20.08 Розмір депозиту, тис дол 900 Контрактний період, місяців 3 LIBID 4-ри місячна 9,28 одномісячна 8,37 Завдання 3 Опціони відсоткових ставок CAP Клієнт придбав у банку опціон CAP на умовну суму 100 млн дол терміном на один рік, який базується на тримісячній ставці ЛІБОР, В угоді зафіксовано максимальну ставку CAP на рівні 10,0%. Перегляд рівня ставок та розрахунки проводяться кожні 3 місяці. Найближча довідкова дата - 01.05.06, наступна довідкова дата - 01.08.06. Ці дати збігаються з датами перегляду ставок за кредитом, який був наданий клієнтові іншою стороною. Розрахувати суму платежу, що її банк виплатить клієнтові, коли на 01.05.06 тримісячна ставка ЛІБОР була зафіксована на рівні 10,37%. Таблиця З Вихідні дані до розрахунку. Показник Варіант 9 Умовна сума опціону, млн. дол. 155 Максимальна ставка САР,% 11,25 Найближча довідкова дата 01.04.06 Наступна довідкова дата 01.07.06 LIBOR на першу довідкову дату 10,37 Завдання 4 Банк видав кредит клієнтові в сумі 1000000 дол.США на 180 днів з 01.02.07 за плаваючою ставкою ЛІБОР. Ставка переглядається щомісяця. Передбачаючи зниження ставки ЛІБОР, банк одночасно запропонував клієнтові продати банку FLOOR, в якій фіксувалася б ставка на рівні 6,5%. Клієнт погодився, і банк виплатив йому опціонну премію за угоду FLOOR. Протягом періоду дії угоди FLOOR ставки двічі фіксувалися на рівні, нижчому за рівень FLOOR: 01.03.07 -6,3% і 01.06.07-6,1%. Обчислити суму виплат за угодою FLOOR. Таблиця 4 Показник Варіант 0 Розмір кредиту, млн. дол. 1,65 Дата видачі кредиту 01.04 FLOOR, що фіксується в угоді,% 6,44 Завдання 5 Ефективність інвестування у фінансові інструменти Клієнт має намір вкласти 20 000 дол. терміном на 3 місяці. Для інвестування можливі два варіанти вибору напрямку розміщення коштів: 1. Євродоларовий депозит під 5% річних; 2. Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) уряду України під 25% річних. Спот-курс гривні на дату інвестування становив грн 5,2/$ 1. Проаналізувати доходність та рівень ризику кожного з напрямків інвестування, а також переваги і недоліки укладання форвардного валютного контракту. Таблиця 5 Показник Варіант 0 Розмір депозиту, тис дол. 70 Контрактний період, місяців 7 Середньорічна ставка за євродоларовим депозитом, % 7 Дохід за ОВДП, % 24 Спот-курс на дату інвестування, грн. за $1 5,34 Завдання 6 Компанія „Рамбурс" у 2005 році сплатила дивіденди на свої акції в розмірі 5 доларів за акцію За прогнозами розвитку бізнесу, компанія планує протягом 3 наступних (роки) Нарощувати обсяг виплат дивідендів за простими акціями. Щорічний приріст становитиме 17% Потім планується стабілізувати дивідендні виплати на рівні 5% Необхідна ставка доходу 13% Визначити сьогоднішню ціну звичайної акції. Література 26

 15. Сучасний стан фондового ринку
  ВСТУП 3 1. Фондовий ринок світу у контексті фінансової кризи 4 2. Проблематика сучасного стану фондового ринку України та прогнози його подалього розвитку 6 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua