Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Ринок цінних паперів в Україні (ID:14041)
| Размер: 18 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание1. Фінансовий ринок у системі ринкових відносин. 3
2. Поняття ринку цінних паперів (РЦП) та його структура. 7
3. Історичний огляд розвитку фондового ринку. 11
Список використаної літератури 16
Литература1. “Про цінні папери та фондовий ринок” // Верховна Рада України; Закон вiд 23.02.2006 № 3480-IV - http://zakon1.rada.gov.ua/ 2. Калашнікова Т.В. Фінансовий ринок. — Х., 2005. — 220с. 3. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок. — Л., 2004. — 191с. 4. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. — К., 2004. — 344с. 5. Павлов В.І, Пилипенко І.І., Кривов’язюк І.В. Цінні папери в Україні. – К., 2004. – 400 с. 6. Пальчевич Г. Т., Подплєтній В. В Ринок цінних паперів. — Кіровоград, 2002. — 238с. 7. Пілецький В.Т., Куликова Н.А. Ринок цінних паперів. — Алчевськ, 2005. — 152с. 8. Ходаківська В.П., Данілов О.Д. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с. 9. Шелудько В.М. Фінансовий ринок. — К., 2006. — 536с. 10. http://www.economics-ua.info/ukr/id_39063/ - Січень приніс масштабні втрати на всі фондові ринки світу
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ НА УКРАЇНІ
  (одинарний інтервал) Вступ 3 1. Учасники ринку цінних паперів 4 2. Стан ринку цінних паперів на Україні 6 Висновки 8 Список використаних джерел 9

 2. Ринок державних цінних паперів в Україні та перспективи його розвитку
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУТНІСТЬ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 7 1.1. Сутність та класифікація державних цінних паперів 7 1.2. Фактори формування ринку державних цінних паперів в Україні 15 1.3. Регулювання ринку державних цінних паперів в Україні 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ 31 2.1. Ринок державних цінних паперів у фінансовій системі України 31 2.2. Рефінансування комерційних банків під заставу державних цінних паперів 38 2.3. Державні цінні папери як інструмент покриття внутрішнього державного боргу 46 2.4. Проблеми ринку державних цінних паперів 66 РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 71 3.1. Розширення ринку державних цінних паперів 71 3.2. Концепція розвитку внутрішнього ринку державних цінних паперів України на 2009-2013 роки 76 ВИСНОВКИ 85 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 91 ДОДАТКИ 99

 3. ринок цінних паперів
  Агресивна стратегія управління інвестиційним портфелем 3 Практична частина 12 Завдання 1 Розрахуйте вартість капіталу від облігації з номінальною вартістю - 1000 грн.; річною ставкою - А.; витрати на випуск та розміщення становлять - Б; податкова ставка - 20%. Варіант 1 А 8% Б 2% Завдання 2 Розрахуйте вартість капіталу від звичайної акції за наступними даними: поточна ціна акції -А, очікуваний дивіденд – Б, темп приросту дивідендів – В. Варіант 1 А (грн.) 4,5 Б (грн.) 0,8 В (%) 5 Завдання 3 Розрахуйте номінальну та балансову вартість акцій акціонерного товариства, якщо відомо: розмір статутного фонду – А.; загальна кількість випущених акцій – Б; активи емітента на даний момент складають – В ; сума заборгованості усім кредиторам – Г. Варіант 1 А (млн.грн.) 3,62 Б (тис.шт.) 250 В (млн. грн.) 4,30 Г (млн. грн.) 0,85 Завдання 4 Розрахуйте поточну вартість облігації з купонною ставкою - А , номіналом 1000 грн. та строком погашення - Б , якщо ставка дисконту складає - В. За допомогою таблиць процентного фактору теперішньої вартості та процентного фактору теперішньої вартості ануїтету обрахуйте, як зміниться вартість цієї облігації за ставки дисконту – Г. Зробіть висновок про вплив ставки дисконту на зміну оцінки облігації. Варіант 1 А (%) 7 Б (років) 3 В (%) 8,5 Г (%) 6 Завдання 5 Розрахуйте сподівану ставку доходу для акції, що була придбана за - А, має річний дивіденд – Б ; поточна ціна – В. Варіант 1 А (грн.) 0,8 Б (грн.) 0,2 В (грн.) 1,1 Завдання 6 Акціонерне товариство „А” має сплачений статутний капітал у розмірі А., який складається з простих та привілейованих акцій, при цьому товариством випущено максимально можливу кількість привілейованих та Б звичайних акцій. Фіксована ставка дивіденду за привілейованими акціями становить В. За підсумками фінансового року чистий прибуток товариства становив Г, з яких на розвиток виробництва було спрямовано Д%. Ринкова ставка відсотка становить Є. Розрахуйте як зміниться курсова вартість простих акцій даного товариства, якщо ринкова процентна ставка знизиться до Ж. Варіант 1 Статутний капітал, тис. грн. (А) 100 Кількість звичайних акцій, тис. од. (Б) 25 Ставка доходу за привілейованими акціями, % (В) 14 Чистий прибуток товариства, тис. грн. (Г) 80 Частина прибутку спрямована на розвиток виробництва, % (Д) 40 Ринкова ставка, % (Є) 35 Нова ринкова ставка, % (Ж) 30 Завдання 7 Розрахуйте стандартне середньоквадратичне відхилення і коефіцієнт варіації для акції А, про яку відомо, що за останні три звітні періоди дивіденди складали, відповідно D1, D2, D2. Порівняйте отримані Вами значення з акцією Б, коефіцієнт варіації якої дорівнює 0,09, і зробіть висновок щодо того, якій з акцій слід віддати перевагу при включенні в портфель інвестора несхильного до ризику. Варіант 1 D1, грн. 4 D2, грн. 4,60 D3, грн. 4,20 Завдання 8 Розрахуйте необхідну ставку доходу акції А, якщо відомо, що: Варіант 1 Безризикова ставка на ринку, % 8 Середня ринкова доходність, % 12 Середня доходність підприємств галузі, % 15 Зробіть висновок, чи слід купувати дану акцію, якщо останній сплачений дивіденд складав 14% до номіналу. Завдання 9 Умовний інвестор сформував портфель за рахунок придбання наступних цінних паперів: Варіант 1 Акції підприємства А, один. 1000 Ціна акції, грн. 5 Доходність акції, % 15 Акції підприємства Б, один. 6000 Ціна акції, грн. 3 Доходність акції, % 12 Облігації підприємства В, один. 1000 Номінал облігації, грн. 100 Доходність облігації, % 10 Облігації внутрішньої державної позики, один. 500 Номінал облігації, грн. 1000 Доходність облігації, % 7 Розрахуйте середню доходність сформованого портфеля інвестора. Література 24

 4. Ринок цінних паперів
  1. Основні ознаки класифікації фондових ринків. Види фондових ринків 3 2. Інвестиційні компанії і фонди: поняття, функції, призначення, основні відмінності, роль в інвестиційному процесі 8 3. Угоди з купівлі-продажу облігацій 15 Перелік використаної літератури 18

 5. Ринок цінних паперів
  1. Учасники фондового ринку. Роль держави в забезпеченні ефективності фондового ринку 3 2. Опціони: поняття, характеристики, види, застосування 7 3. Чинники, що зумовлюють коливання і формування курсу акцій 12 Література 17

 6. Ринок цінних паперів
  1 Ринок цінних паперів, його сутність та види 3 2 Сутність цінних паперів та їх види (міжнародна класифікація) 6 3 Види цінних паперів, що обертаються на ринку цінних паперів України 8 4 Вартість цінних паперів та її види. Формування визначення курсу окремих видів цінних паперів 10 5 Проблеми функціонування ринку цінних паперів в Україні 12 Задача 15 Визначте майбутню вартість 2400 дол. через 5 років, якщо: А) складний процент нараховується щорічно в розмірі 8% річних; Б) складний процент нараховується раз в півріччя в розмірі 10% річних; В) складний процент нараховується щоквартально в розмірі 12% річних; Г) складний процент нараховується щомісячно в розмірі 12% річних Список літератури 16

 7. Ринок цінних паперів
  1. БІРЖОВИЙ І ПОЗАБІРЖОВИЙ ФОНДОВІ РИНКИ 3 2. ПОНЯТТЯ ПОХІДНОЇ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ – ДЕРИВАТИВУ, ВИДИ ПОХІДНИХ 13 3. ПРОБЛЕМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ. РИЗИКИ ДЛЯ ІНВЕСТОРІВ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ 23 ЛІТЕРАТУРА 31

 8. Первинний ринок цінних паперів
  Вступ 3 1. Цілі та завдання первинного ринку 4 2. Характеристика основних операцій на первинному ринку цінних паперів 7 Висновок 22 Список використаної літератури 24

 9. Вторинний ринок цінних паперів
  Вступ 3 1. Основні риси вторинного ринку цінних паперів 4 2. Проблеми та перспективи розвитку вторинного ринку цінних паперів в Україні 11 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 10. РИНОК КОРПОРАТИВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  Вступ 3 1. Характеристика ринку корпоративних цінних паперів 3 2. Поняття корпоративних облігацій 7 3. Розвиток ринку корпоративних облігацій 10 Висновок 16 Список використаної літератури 18

 11. Первинний та вторинний ринок цінних паперів
  Вступ 3 1. Сутність та загальна характеристика первинного ринку цінних паперів 4 2. Основні риси вторинного ринку цінних паперів 14 Висновок 24 Список використаної літератури 25

 12. ФОНДОВА БІРЖА, ЯК ОРГАНІЗОВАНИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  План 1. Поняття, ознаки та форми фондової біржі 2 2. Управління біржею 5 3. Розвиток фондових бірж в Україні. 8 Список використаної літератури 10

 13. Ринок цінних паперів та портфельні ризики банку
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи діяльності банківських формувань на ринку портфельного інвестування 6 2. АБ «Назва» на ринку цінних паперів 12 3. Мінімізація фінансових ризиків при формуванні портфеля цінних паперів 19 Висновки 28 Література 30

 14. РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ПОРТФЕЛЬНІ РИЗИКИ БАНКУ
  Вступ 2 Розділ 1. Банки на ринку цінних паперів 6 1.1. Діяльність комерційних банків на ринку цінних паперів: світова й вітчизняна практика 6 1.2. Класифікація та функції портфеля цінних паперів банку 13 1.3. Методи оцінки ризику та ефективності управління портфелем цінних паперів банку 29 Розділ 2. Аналіз діяльності ... Банку на ринку цінних паперів 43 2.1. Аналіз діяльності комерційних банків України на ринку цінних паперів 43 2.2. Інвестиційна стратегія ... Банку 50 2.3. Аналіз ефективності інвестиційного портфеля банку ... Банку 60 Розділ 3. Напрями вдосконалення діяльності українських банків на ринку цінних паперів 68 3.1. Формування оптимального інвестиційного портфеля ... Банку 68 3.2. Удосконалення управління портфельними ризиками ... Банку 79 Висновки 96 Список використаної літератури 99 Додатки 105

 15. Ринок цінних паперів. Суб’єкти фондового ринку
  Вступ 1. Сутність ринку цінних паперів та його структура 2. Суб’єкти фондового ринку 3. Сучасний стан і тенденції фондового ринку України 4. Напрями і перспективи розвитку фондового ринку України Висновки

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua