Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Розвиток самосвідомості у підлітків (ID:14097)
| Размер: 51 кб. | Объем: 37 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
Розділ І. Теоретичний аналіз розвитку самосвідомості в дітей підліткового віку 6
1.1. Особливості підліткового віку 6
1.2. Розвиток самосвідомості в підлітковому віці 14
1.3. Розвиток «Я-концепції» у підлітковому віці 18
Розділ ІІ. Емпіричне дослідження розвитку самосвідомості у підлітків 24
2.1. Організація та проведення дослідження 24
Виходячи із завдань, які поставлено у цій роботі, за допомогою відповідних методик було досліджено ...
2.2. Характеристика результатів дослідження 27
Висновки 30
Список використаної літератури 32
Додатки 34
Литература1. Алфимов В.Н., Пономаренко В.Н. «Развитие личности школьника»// Советская педагогика, 1998 2. Алексеева Л. Ф. Психология активности личности. - Новосибирск, 2000 3. Бех І.Д. «Спадкові передумови розвитку особистості»// Рідна школа, 1996 4. Боришевський М.И. “Психологічні механізми розвитку особистості”// Педагогіка і психологія, 1999 5. Веретенко Т.Г. Загальна психологія. Навчальний посібник. - К.: ВД «Професіонал», 2004. - 128 с. 6. Вишневський Омелян. Теоретичні основи сучасної психології. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Дрогобич: Коло, 2003. - 528 с. 7. Данилова Н.Н. Психофизиология. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 373 с. 8. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. “Соціальна психологія”//Київ, 1999. 9. Боришевський М.І. “Психологічні механізми розвитку особистості”// Педагогіка і психологія. - 1996. 10. Возрастная и педагогическая психология /Под ред. А.В.Петровского. - М.:Наука, 1999 11. Власова О.І. Загальна психологія: Навч. посібник. -К.: Либідь, 2005. - 400 с. 12. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике. – М.-Воронеж, 2003 13. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – СПб.: Речь, 2003. 14. Основи психології: Підручник / За заг. ред. О. В. Киричука, В.А.Роменця. -К. : Либідь, 1999. -632с. 15. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. - М., 1990. 16. Степанов О. М., Фібула М. М. «Основи психології і педагогіки». – К.: Академвидав. – 2003 17. Клименко В.В. Механізм психомотирики людини. – К., 1999. – 192 с. 18. Кпэйг Г. Психология развития. СПб.: Питер, 2000. – 992 с 19. Коваль Л.Г., Зверева Г.Д., Хлебік С. Р. Соціальна педагогіка/Соціальна робота: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1999. - 392 с. 20. Мачинський О.В. До проблеми індентифікації особистості // Практична психологія та соціальна робота. – 2000 21. Макарова Л.Л., Синельникове В.М. Загальна психологія: Навч. посібник для студентів ВНЗ. – Київ: Центр. навч. літ-ри, 2005 22. Максименко С. Д. Основи генетичної психології: Навч. посібник. – К.: НПЦ Перспектива, 1998. – 220 с. 23. Ньюкомб Н. Развитие личности ребенка. – СПб.: Питер, 2002. – 640 с. 24. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2000 25. Психология саморазвития: задачи для подростков и их педагогов. - М., 1999 26. Фопель К. “Психологія особистості”. – К.: Генезис, 2003.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Розвиток творчих здібностей обдарованих підлітків
  Вступ 3 1. Стимулювання творчої активності підлітків в школі 4 2. Формування творчих здібностей підлітків в системі позашкільної освіти 6 3. Самостійна робота учнів 9 Висновок 12 Література 14

 2. Нейропсихологічні механізми розвитку свідомості та самосвідомості
  Вступ 3 Свідомість і самосвідомість в нейропсихології 4 Проблема розвитку свідомості та самосвідомості в нейропсихології 11 Висновок 19 Перелік використаної літератури 20

 3. Параметри індивідуальної самосвідомості (відмінності між чоловіком і жінкою)
  1. Параметри індивідуальної самосвідомості 3 2. Особливості формування індивідуальної самосвідомості в чоловіків і жінок 9 3. Статеворолеві особливості у формуванні індивідуальної самосвідомості 11 Список літератури 15

 4. Українське національне відродження і зростання національної самосвідомості у першій половині ХІХ ст.
  Вступ 3 1. Імперська політика російського самодержавства в Україні 4 2. Відродження національної свідомості українців Наддніпрянщини в першій половині ХІХ ст. Харківський університет. 9 3. Тарас Шевченко у процесі українського національного відродження 13 4. Кирило-Мефодіївське братство: програмні засади, діяльність, історичне значення. 17 Висновки 20 Список використаної літератури 22

 5. Психологічне консультування підлітків
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ПСИХОЛОГІЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ЙОГО ОСОБЛИВІСТЬ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 5 1.1. Психологічна консультація як самостійний метод психологічної допомоги 5 1.2. Особливості психологічного консультування підлітків 9 РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПІДЛІТКІВ ТА КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА НА ОСНОВІ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 11 2.1. Організація та методики дослідження 11 2.2. Результати дослідження 14 2.3. Консультативна робота з розвитку моральної самосвідомості підлітків 20 2.4. Методичні рекомендації щодо проведення консультацій з підлітками 26 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35 ДОДАТКИ 38 Додаток А. Самооцінка рівня онтогенетичної рефлексії, авт. Фетискін Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 38 Додаток Б. Тест опитувальника “Діагностика рівня емпатії”, авт. І.М. Юсупов 39 Додаток В. Тест на оцінку самоконтролю в спілкуванні, авт. М. Снайдер 41

 6. Вивчення особливостей інтелектуального розвитку підлітків
  ЗМІСТ ВСТУП 5 I ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ 8 1.1 Особливості підліткового віку 8 1.2 Розвиток інтелектуальної сфери підлітків 9 II ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ 13 2.1. ОПИС ТА АНАЛІЗ МЕТОДИК ДОСЛІДЖЕННЯ 13 2.1.1 Методика «Інтелектуальна лабильність» 13 2.1.2 Шкільний тест інтелектуального розвитку (ШТУР) 13 2.1.3 Методика дослідження соціального інтелекту 16 2.2. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРИМЕНТУ 19 2.2.1 Проведення експерименту 19 2.2.2 Обробка результатів 19 2.2.3 Рекомендації 33 ВИСНОВОК 34 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 42-78 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ЛАБІЛЬНІСТЬ - 78 сторінок Курсовий проект містить: 35 сторінок, 4 малюнка, 4 таблиць, 33 сторінки додатків , 79 джерел. Об’єкт дослідження: Інтелектуальний розвиток особистості Предмет роботи: інтелектуальний розвиток дітей – підлітків (12-15 років), які навчаються в школі- ліцеї № 24, м. Києва. Мета роботи: якісна оцінка інтелектуального розвитку підлітків. Методи дослідження – психологічний і особистісний аналіз інтелектуального розвитку й теоретичні позиції ідеологів інноваційних напрямків у психології. Використані такі методики як «Інтелектуальна лабільність» - визначення спроможності швидко та якісно переключати увагу з одного предмету на інший; методика «ШТУР» - визначити інтелектуальний розвиток підлітків, та методику «Соціальний інтелект» - завдяки якої ми визначаємо знання соціальних аспектів, розвиненості знання підлітків соціальних показників та їх адаптованість у суспільстві. В цій курсовій роботі обґрунтовані й описані структури досліджень із позиції системного підходу. Зроблений аналіз сучасних методів дослідження інтелектуальної сфери підлітків. Зроблений психологічний аналіз специфіки інтелектуального розвитку. Отримані такі результати за методикою «ШТУР»: з цього тесту видно, що низький інтелектуальний розвиток в 1 % групи, високий інтелектуальний розвиток в 36 %, нормальне - 63 %. Якщо розглядати по вікових групах, то у віці 12-13 років з 9 чоловік низького показника ні, а високий в 3 учасників експерименту, що говорить про гарний інтелектуальний розвиток. У другій віковій категорії 14 років - підлітків з низьким інтелектуальним рівнем ні, з високим 4 чоловік з 6 чоловік даної вікової групи. Що говорить про високий інтелектуальному рівні. У третій віковій категорії 15-16 років 10 учасників - 1 учасник з показником низького інтелектуального рівня й 3 з високим показником інтелектуального розвитку. За методикою «Інтелектуальна лабільність» отримані такі результати: після виконаної роботи в даній групі видно, що переважно в групі випробуваних інтелектуальна лабільність нижче середнього: 5 чоловік з гарної лабільністю, 5 чоловік із середньої, 2 чоловік з низкою й 13 мало успішних у будь-якій області. Це може бути обґрунтоване як формою навчання, так і інтелектуальними здібностями підлітків. За методикою «Соціальний інтелект» отримані такі результати: з отриманих результатів видно, що по першому субтеста низький рівень в 9 підлітків, середньослабкий - 7 підлітків, середньовибірковий - 2 підлітка, середньосильний - 5, високий - 2. По другому субтесту: 1 бал - 6, 2 бали - 7, 3 бали- 9, 4 бали - 2, 5 балів - 1. По третьому субтесту: 1-1, 2-4, 3-7, 4-6, 5-7. По четвертому субтесту: 1-6, 2-6, 3-5, 4-5, 5-3. За цим даними можна побачити, що загальний соціальний інтелект у групі експерименту середньослабкий. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ГРУПА, ІНТЕЛЕКТ, РОЗВИТОК, ДОСЛІДЖЕННЯ, ЛАБІЛЬНІСТЬ, СУБТЕСТ, ТЕСТ

 7. Вплив рок-музики на самооцінку підлітків
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ РОК-МУЗИКИ НА САМООЦІНКУ ПІДЛІТКІВ 9 1.1. Поняття та розвиток самооцінки в психологічній літературі 9 1.2. Особливості розвитку особистості підлітка в працях вітчизняних і закордонних психологів 16 1.3. Психологічний вплив рок-музики на особистість підліткового віку 21 Висновок до розділу 40 РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОК-МУЗИКИ НА САМООЦІНКУ ПІДЛІТКІВ 42 2.1. Організація та психодіагностичний інструментарій дослідження 42 2.2. Результати констатуючого етапу дослідження самооцінки підлітків 48 2.3. Застосування рок-музики під час уроку в різних групах 65 2.4. Результати контролюючого етапу дослідження самооцінки підлітків 68 2.4.1. Результати експериментальної групи 68 2.4.2. Результати контрольної групи 72 2.5. Динаміка самооцінки досліджуваних підлітків 75 Висновки до другого розділу 80 ВИСНОВКИ 82 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 86 ДОДАТКИ 92

 8. Зв’язок телевізійних переваг підлітків з рівнем їх агресивності
  Вступ 3 Розділ І. Проблеми агресивності та її генезу у психологічній теорії та практиці 5 1.1. Загальна психологічна характеристика 5 підлітка 5 1.2. Аналіз теорії агресії 11 1.3. Вплив сцен насилля на формування агресивності 15 Розділ ІІ. Емпіричне дослідження психологічних особливостей прояву агресії у підлітковому віці 21 2.1 Обґрунтування методів емпіричного дослідження 21 2.2 Аналіз результатів емпіричного дослідження 32 Висновки 38 Використана література 40 Мета дослідження полягає у зясуванні факторів, що впливають на виникнення агресивних реакцій у дітей. Гіпотези дослідження: – для дітей шкільного віку, схильних до агресивних форм реагування, є характерними пов´язані між собою (придатні для об´єднання у відповідний симптомокомплекс) властивості: специфічні особливості самосвідомості, а також індивідуально-психологічні та соціально-психологічні передумови функціонування особистості.

 9. Психодіагностика антисоціальних форм поведінки дітей та підлітків
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Загальна характеристика антисоціальної поведінки неповнолітніх 4 2. Психобіологічні передумови антисоціальної поведінки неповнолітніх та їх діагностика 5 3. Практичне застосування педагогічного спостереження, як методу психодіагностичного дослідження антисоціальної поведінки дітей. 11 ВИСНОВКИ 17 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 18

 10. Поведінкові прояви підлітків у масових шкільних заходах
  ВСТУП 3 1. Особливості характеристики дітей підліткового віку. 5 2. Специфіка поведінкових проявів підлітків 13 3. Суспільно корисна діяльність 17 4. Емпіричне дослідження поведінкових проявів підлітків у масових шкільних заходах 21 ВИСНОВКИ 25 Список використаних джерел 28-29 Мета дослідження: є вивчення поведінкових реакцій підлітків в масових шкільних заходах. Вчені, які займалися питаннями, що розглядаються у даній темі це Алемаскин М.А. Вакуленко О.В. Дербенев Д.П. Менделевич В.Д. Проколієнок Л.М. Столяренко Л.Д. Об’єктом дослідження є вивчення впливу масових заходів у школі на поведінку та діяльність учнів. Предметом дослідження є психологічні особливості учнів 8-9 класів, вивчення основних факторів, які впливають на психологію учнів, вивчення механізмів, які забезпечують найбільш ефективний вплив масових заходів на поведінки та діяльність учнів. Гіпотеза: Позитивна динаміка поведінкових проявів та діяльність підлітків під час їх участі у масових шкільних заходів передусім можлива завдяки врахуванню власної мотивації дітей та надання їм доцільної самостійності у підготовці та проведенні заходу

 11. Зв'язок телевізійних переваг підлітків з рівнем їх агресивності
  Вступ 3 Розділ І. Проблеми агресивності та її генезу у психологічній теорії та практиці 5 1.1. Психологічний стан особистості підлітка 5 1.2. Природа й структура агресії 11 1.3. Теорія агресії 12 1.4. Вплив сцен насилля на формування агресивності 15 Розділ ІІ. Емпіричне дослідження психологічних особливостей прояву агресії у підлітковому віці 19 2.1 Обґрунтування методів емпіричного дослідження 19 2.2 Аналіз результатів емпіричного дослідження 23 Висновки 28 Використана література 30 Обєкт дослідження – агресивна поведінка молодших школярів. Предмет дослідження – особистісні та соціально-психологічні передумови виникнення і розвитку агресивних реакцій підлітків. Мета дослідження полягає у зясуванні факторів, що впливають на виникнення агресивних реакцій у дітей. Гіпотези дослідження: – для дітей шкільного віку, схильних до агресивних форм реагування, є характерними пов´язані між собою (придатні для об´єднання у відповідний симптомокомплекс) властивості: специфічні особливості самосвідомості, а також індивідуально-психологічні та соціально-психологічні передумови функціонування особистості. У відповідності з поставленою метою і гіпотезами дослідження були поставлені такі завдання: 1. В ході теоретичного аналізу виявити фактори, які сприяють виникненню і закріпленню агресивних проявів у підлітків. 2. Визначити, використовуючи комплекс психодіагностичних методів і методик, психологічний симптомокомплекс агресивних реакцій у підлітків.

 12. Психологічні умови попередження і корекції девіантної поведінки у підлітків
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність та форми девіантної поведінки 6 1.1. Поняття девіантної поведінки 6 1.2 Чинники девіантної поведінки 8 1.3. Специфіка девіантної поведінки школярів 17 Розділ 2. Профілактика та корекція девіантної поведінки 26 2.1. Діагностика в соціально-психологічній роботі по профілактиці та корекції девіантної поведінки 26 2.2. Профілактика девіантної поведінки 28 2.3. Теоретичні концепції корекційної роботи з школярами схильними до девіантної поведінки 32 2.3. Корекційна робота з школярами схильними до девіантної поведінки 41 Висновки 45 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49 Додатки 55

 13. Психологічні умови попередження і корекцї девіантної поведінки у підлітків
  Предмет: девіантологія Зміст Вступ 3 Розділ 1. Теоретико –методологічні підходи до дослідження девіантної поведінки особистості 8 1.1. Психологічний зміст і прояви девіантної поведінки особистості 8 1.2 Чинники девіантної поведінкио собистості 22 1.3. Специфіка девіантної поведінки підлітків 30 РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 39 2.1. Методика та організація дослідження проявів схильності до девіантної поведінки. 39 2.2. Аналіз результатів дослідження проявів схильності до девіантної поведінки підлітків. 56 Розділ 3. Профілактика та корекція девіантної поведінки підлітків 64 3.1. Профілактика девіантної поведінки підлітків 64 3.2. Основні підходи корекційної роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. 67 3.3. Програма попередження і корекції девіантної поведінки підлітків. 91 Висновки 111 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 118 Додатки: 129 Розподіл досліджуваних за статтю Рівні вираженості схильності до девіантної поведінки Особливості вираженості схильності до девіантної поведінки залежно від статі Особливості ставлення підлітків до різних аспектів діяльності (за даними методики незавершених речень Сакса-Леві) Особливості негативної комунікативної установки (за методикою В. Бойка) Особливості прояву агресивності (за методикою Басса - Даркі) Форми прояву агресії залежно від статі Дисперсійний аналіз залежності індексів агресивності і ворожості від статі і рівня емпатія Особливості сенсу життя для досліджуваних підлітків (за результатами бесіди) Особливості взаємозв’язку статусу підлітків і схильності до девіантної поведінки Основні терміни Об’єктом дослідження роботи виступає схильність девіантна поведінка особистості. Предметом дослідження виступають психологічні умови профілактики девіантної поведінки чи поведінкових девіацій підлітків. Метою роботи є визначення змісту і чинників виникнення девіантної поведінки у підлітків та розкриття особливостей діяльності психолога з її попередження і корекції Для досягнення мети вирішувалися наступні завдання: 1) Провести аналіз змісту і проявів девіантної поведінки; 2) Дослідити чинники девіантної поведінки підлітків; 3) Виявити психологічні умови попередження і корекції девіантної поведінки; 4) Визначити основні принципи та напрямки роботи психолога по попередженню і корекції девіантної поведінки. 5) Визначити методику дослідження проявів схильності підлітків до девіантної поведінки. 6) Дослідити схильність підлітків до девіантної поведінки. 7) Визначити зміст діяльності психолога щодо попередження розвитку схильності підлітків до девіантної поведінки. Інформаційною базою роботи являються роботи вітчизняних та зарубіжних фахівців, 117 джерел Методи дослідження: теоретичний аналіз літератури, тестування, опитування, спостереження, статистичні методи обробки даних

 14. Психологічні умови попередження і корекції девіантної поведінки у підлітків
  Вступ 3 Розділ 1. Сутність та форми девіантної поведінки 6 1.1.Поняття девіантної поведінки 6 1.2Чинники девіантної поведінки 8 1.3.Специфіка девіантної поведінки підлітків 14 Розділ 2. Профілактика та корекція девіантної поведінки 22 2.1. Діагностика в соціально-психологічній роботі по профілактиці та корекції девіантної поведінки 22 2.2. Профілактика девіантної поведінки 24 2.3. Теоретичні концепції корекційної роботи з школярами схильними до девіантної поведінки. 27 2.4. Корекційна робота з підлітками схильними до девіантної поведінки 35 Висновки 39 Список використаної літератури 43

 15. Вплив міжособістисних стосунків підлітків на формування залежної поведінки
  Доповідь 7 стор. Реферат 1 стор. Роздатковий матеріал 10 стор. ВСТУП 3 РОЗДІЛ I 6 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ПІДЛІТКІВ 6 1.1. Вікові психологічні особливості підлітків 6 1.2. Особливості міжособистісних стосунків у підлітковому віці 21 1.3. Вплив міжособистісних стосунків на появу схильності до залежної поведінки у підлітковому віці 35 Висновки до першого розділу 42 РОЗДІЛ II 43 МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ НА ФОРМУВАННЯ ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ 43 2.1. Опитувальник міжособистісних стосунків (ОМО) В. Шутца 43 2.2. Методика дослідження «Незавершені речення» Сакса і Леві 44 2.3. Тест «Схильність до залежної поведінки» за В.Д.Менделевичем 46 2.4. Планування проведення дослідження: опис вибірки та хода діагностичного дослідження 48 Висновки до другого розділу 49 РОЗДІЛ 3 51 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ НА ФОРМУВАННЯ ЗАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ 51 3.1. Аналіз результатів діагностики схильності до залежної поведінки 51 3.2. Результати діагностики міжособистісних стосунків за методикою Шутца (ОМО) 53 3.3. Результати діагностики міжособистісних стосунків за методикою «Незакінчені речення» Сакса і Леві 56 3.4. Інтерпретація результатів дослідження впливу міжособистісних стосунків на формування залежної поведінки 67 Висновки до третього розділу 70 ВИСНОВОК 71 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 74 ДОДАТКИ 82-94 Додатки у Архіві, Анкети, тощо

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua