Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Порівняльний аналіз словотвору прикметників в англійській і українській мові (ID:14132)
| Размер: 38 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 2
1. Основні поняття словотвору 4
1.1. Система сучасного словотвору 4
1.2. Типологія словотворчих систем 9
2. Способи словотвору прикметника в англійській та українській мовах 12
2.1. Типологія засобів словотвору 12
2.2. Словоскладення і типи складних слів 18
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 28

Литература1. Антрушина Г.Б., Афанасьева О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка. – М.: Высшая школа, 1999. – 129 с. 2. Аракин В.Д. Сравнительная типология английского и русского языков: Учеб. пособие. – 3-е изд. – М.: Физматлит, 2000. – 256 с. 3. Артемчук Г. І., Назарук П. М. Порівняльна типологія німецької і української мов (практикум з словотворення) – К.: вид-во при Київському держ. університеті видавничого об’єднання “Вища школа”, 1998. 4. Блох М.Я. Теоретическая грамматика английского языка. – 3-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2000. – 381 с. (на англ. яз.) 5. Бріщин М. Я. Жовтобрюх М. А., Майборода А. В. Порівняльна граматика української та російської мов. -К., 1998. 6. Бровченко Т. О. Основи контрастивного аналізу мов. // Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мов. -К., 1981. 7. Грамматика современного английского языка: A new university English grammar: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. А.В. Зеленщикова, Е.С. Петровой. – М.; СПб.: Academia, 2003. – 640 с. 8. Гуревич В.В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология английского и русского языков: Учеб. пособие. – М.: Флинта, Наука, 2003. – 168 с. 9. Дементьєв А. А. Нариси зі словотворення іменників в українській мові // Харківського педінституту. Вип. 27. - Харків, 1999. 10. Земська Е. А. Про одну особливість поєднання словотвірних морфем в українській мові // Харків. - 1998. 11. Иванова И. П. Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. Теоретическая грамматика современного английского языка. - М., 1981. 12. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства. – К.: вид-во “Либідь, 1991. 13. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. – М.: Юнвес Лист, 2000. – 717 с. 14. Коростельова С.А. Использование сопоставительного метода при обучении английскому языку в начальной школе (на примере изучения категорий имени существительного) //Зб.наук. праць «Педагогічні науки». – Херсон: Айлант, 2002. - Вип.26. - С. 188-191. 15. Кочерган, М.П. Вступ до мовознавства: – К.: видавн. центр «Академія», 2002. 16. Покорна Л.М. Использование межпредметных связей при типологическом исследовании русского и английского языков //Зб. наук. праць. «Педагогічні науки». – Вип. 28. – Херсон, 2002. – С. 33-37. 17. Резник Р.В. и др. Практическая грамматика английского языка: Учебник. 5-е изд. – М.: Флинта, Наука, 2000. – 688 с. 18. Сучасна українська літературна мова: За редакцією Грищенка А. П. -Київ: "Вища школа", 2002 19. Хлебникова И.Б. Основы английской морфологии: Учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 1994. – 125 с. 20. Giegerich H.J. Lexical strata in English: Morphological causes, phonological effects. – Cambridge, 1999. – 329 p. 21. Korunets I. V. Contrastive Typology of the English and Ukrainian Languages. - Vinnytsa: Nova Knyga, 2003. 22. Sandra D. Morphology in the reader's mental lexicon. – Frankfurt a.M. etc.: Lang, 1994. – 144 p. 23. Морфемний словник / Укл. Полюга Л.М. - К., 1983 24. Словник української мови: в 11-ти т. - К., 1970-1980 25. Толковый словарь английского языка «Collins English Dictionary» 8th Edition first published in 2006 © HarperCollins Publishers.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Порівняльний аналіз іменника та його граматичних категорій в англійській та українській мовах
  ВСТУП 3 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМЕННИКА 5 1.1. Загальна характеристика іменника в англійській мові 5 1.1.1. Граматичне значення іменника. 5 1.1.2. Синтаксичні функції іменників 15 1.1.3. Проблема артикля 16 1.1.4. Польова структура іменника в англійській мові 21 1.2. Загальна характеристика іменника в українській мові 22 1.2.1. Лексико-граматичні категорії іменника 23 1.2.2. Категорія числа 27 1.2.3. Категорія відмінка іменника 30 1.2.4. Поняття про відміни і групи іменників української мови 33 1.2.5. Синтаксичні функції іменника 35 1.3. Морфологічні категорії іменника в англійській та українській мовах 36 2. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІМЕННИКІВ 41 2.1. Порівняльна характеристика категорії роду 41 2.2. Порівняльна характеристика категорії числа 44 2.3. Порівняльна характеристика категорії відмінку 48 2.4. Порівняльна характеристика категорії означеності/неозначенності 53 3. ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ІМЕННИКА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 56 3.1. Генералізація шляхом застосування англійського іменника широкої семантики thing. 56 3.2. Переклад іменникових словосполучень. 59 3.3. Заміна віддієслівного іменника на дієслівну форму. 60 3.4. Вилучення абстрактних віддієслівних іменників. 61 3.5. Вживання абсолютної форми присвійного відмінка англійського іменника (абсолютного генітива) замість українського іменникового словосполучення. 63 3.6. Особливості вживання форм числа в англійському мовленні 63 ВИСНОВКИ 73 СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ 76 ДОДАТОК 81

 2. Використання картинки в процесі навчання англійській мові в середній школі ( 5-11 класи)
  ВСТУП 3 Розділ 1. Використання наочних посібників на уроці англ мови, їх класифікація та функції, переваги та недоліки картинок 5 1.1. Наочні посібники засіб навчання. 5 1.2. Область застосування наочних посібників 11 1.3. Використання картинок на уроках англійської мови. 15 Розділ 2. Практичне застосування картинок на уроках англійської мови. 22 2.1. Приклад уроку англійської мови у другому класі 22 2.2. Приклади вправ з картинками. 27 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35 Мета дослідження: виявити найбільш ефективні вправи із застосуванням картинок при формуванні лексико-граматичних навиків. При виконанні роботи нами були досліджені роботи провідних фахівців в питанні використання наочних посібників, зокрема картинок для вивчення англійської мови

 3. Синонімія в українській мові
  1. Поняття про синоніми та синонімію. 2. Види синонімів. 3. Лексична синонімія. 4. Використання синонімії в різних стилях мови. 5. Література.

 4. Відтворення власних іноземних імен та назв в Українській мові
  Вступ 3 Відтворення власних імен та назв в українській мові 5 1. Передача власних імен та географічних назв при перекладі 5 2. Проблема перекладу власних назв 9 3. Особливості практичного застосування перекладу власних назв 15 Висновки 18 Список використаної літератури 20

 5. Граматичні форми і функціонування орудного відмінка в українській мові
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І 6 ГРАМАТИЧНІ ФОРМИ ОРУДНОГО ВІДМІНКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 6 1.1. Відмінок як граматична категорія 6 1.2. Граматичні форми орудного відмінка в сучасній українській мові 10 РОЗДІЛ ІІ 16 ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРУДНОГО ВІДМІНКА В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 16 2.1. Особливості функціонування граматичних форм орудного відмінка 16 2.2. Орудний відмінок як засіб вираження значення другорядних членів речення 19 ВИСНОВКИ 26 ЛІТЕРАТУРА 29

 6. Порівняльний аналіз основних виробничих систем
  Вступ 3 1. Основні типи виробничих систем 4 2. Гнучка виробнича система 6 3. Основи аналізу гнучких виробничо-логістичних систем 8 Висновки 14 Список використаної літератури: 16

 7. Порівняльний аналіз політичних систем суспільства
  Порівняльний аналіз політичних систем суспільства Література

 8. Порівняльний аналіз віроучень даосизму і конфуціанства
  Порівняльний аналіз віроучень даосизму і конфуціанства виконано в табличному вигляді

 9. Порівняльний аналіз політичної системи Італії та України
  Порівняльний аналіз політичної системи Італії та України Література

 10. Порівняльний аналіз брендів 3-х готельних ланцюгів України
  Вступ. 3 Виконання роботи. 7 Для виконання поставленого завдання: 1.Виберіть З українські франшизи, що об’єднують готелі. 2. Розробіть критерії порівняння брендів (не менше 5). 3. Дослідіть бренди обраних ланцюгів на їх сайтах. 4. Оцініть бренд кожного з обраних ланцюгів за критеріями. 5. Занесіть результати дослідження до таблиці: № критерію Назва критерію оцінки бренду Франшиза 1 (Назва) Франшиза 2 (Назва) Франшиза 3 (Назва) 6. Зробіть висновки щодо ефективності бренду кожного з обраних ланцюгів Висновок. 9 Джерела інформації 11

 11. Порівняльний аналіз інвестиційного проекту та бізнес плану
  Вступ. 3 1. Основні поняття інвестиційного менеджменту. 4 2. Бізнес – план, його складові та основні відмінності від інвестиційного проекту. 7 3. Характеристика інвестиційного проекту. 17 Висновок. 23 Література. 27

 12. Порівняльний аналіз систем оподаткування спрощеної і загальної
  Вступ 3 1. Загальна характеристика систем оподаткування 4 2. Порівняльний аналіз загальної та спрощеної системи оподаткувння 9 3. Переваги та недоліки дійсних систем оподаткування. 14 Література 16

 13. Порівняльний аналіз брендів 3-х готельних ланцюгів України
  Вступ. 3 Виконання роботи. 7 Висновок. 9 Джерела інформації 11 Для виконання поставленого завдання: 1.Виберіть З українські франшизи, що об’єднують готелі. 2. Розробіть критерії порівняння брендів (не менше 5). 3. Дослідіть бренди обраних ланцюгів на їх сайтах. 4. Оцініть бренд кожного з обраних ланцюгів за критеріями. 5. Занесіть результати дослідження до таблиці: № критерію Назва критерію оцінки бренду Франшиза 1 (Назва) Франшиза 2 (Назва) Франшиза 3 (Назва) 1 2 3 4 5 Разом сума балів 6. Зробіть висновки щодо ефективності бренду кожного з обраних ланцюгів

 14. Порівняльний аналіз брендів 3-х туристичних дестинацій України
  Вступ 2 Проведення аналізу 5 Для виконання поставленого завдання: 1. Виберіть З українські дестинації. 2. Розробіть критерії порівняння брендів (не менше 5). 3. Дослідіть бренди обраних дестинації на їх сайтах. 4. Оцініть бренд кожної з обраних дестинацій за критеріями. 5. Занесіть результати дослідження до таблиці: № критерію Назва критерію оцінки бренду Дестинація 1 (назва) Дестинація 2 (назва) Дестинація 3 (назва) 6. Зробіть висновки щодо ефективності бренду кожної дестинації. Література 10

 15. Порівняльний аналіз брендів 3-х туристичних дестинацій США
  1. Виберіть З туристичні дестинації США. 3 2. Розробіть критерії порівняння брендів 10 3. Оцінка ефективності брендів 11 Література 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua