Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Правове забезпечення соціальної роботи (ID:14143)
| Размер: 25 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3

1. Соціальна робота і соціальний захист 4
2. Правове забезпечення соціальної роботи 7
3. Державні гарантії та соціальне забезпечення 10
4. Державні стандарти і контроль за здійсненням соціальної роботи 14

Висновок 18
Список використаних джерел 19
Литература1. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» № 2017-ІІІ від 05.10.2000 р. // http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk /publish/article?art_id=70664&cat_id=67117 2. Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» № 2558-III від 21.06.2001 р. // http://www.kmu.gov.ua/sport/control/uk/publish/article?art_id= 70594&cat_id=67117 3. Звєрєва І. Професійний етичний кодекс – нагальна вимога часу: [Правове забезпечення соціальної роботи] // Соц. робота в Україні: теорія і практика. – 2003. – № 3. – С.33-40. 4. Осовий Г. Деякі аспекти соціального захисту працівників підприємства // Довідник кадровика. – № 10. – Жовтень. – 2005. – с.24-29 5. Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Экономические основы социальной работы: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 160 с. 6. Проект Закону України «Про соціальну роботу» // gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=19009&pf35401=57061 7. Скрипач С. Мінімальні соціальні стандарти в системі соціального захисту населення // Довідник кадровика. – № 12. – Грудень. – 2006. – с.74-76 8. Социальная работа/ Под общей редакцией проф. В.И. Курбатова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 576 с. 9. Социальная работа: теория и практика: Учебное пособие / Отв. ред. Е.И. Холостова, А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 427 с. 10. Фирсов М.В., Студентова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 432 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Технолог соціальної роботи з інвалідами
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ІНВАЛІДАМИ 10 1.1. Основні характеристики та види технологій соціальної роботи 10 1.2. Категорія „інвалідність” в соціальній роботі та соціальні проблеми інвалідів 21 1.3. Нормативно-правове регулювання соціальної роботи з інвалідами 27 ВИСНОВОК 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38

 2. Сучасні підходи до соціальної роботи з молоддю
  Вступ 3 1. Принципи соціальної роботи з дітьми та молоддю в Україні 5 2. Основні напрямки державної політики у сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю 6 3. Сучасні підходи до соціальної роботи з молоддю 8 Висновки 12 Література 14

 3. Характеристика технологій соціальної роботи з інвалідами
  Вступ 3 1. Технологія соціальної адаптації 6 2. Технологія соціальної реабілітації інвалідів 17 3. Технологія професійного навчання та працевлаштування 40 Висновки 50 Список використаної літератури 51

 4. Концептуальні основи соціальної роботи за кордоном
  ВСТУП 3 1. Соціальний захист за кордоном 4 2. Соціальне страхування 7 3. Модель соціального забезпечення 14 4. Система захисту доходів 15 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

 5. Історія розвитку соціальної роботи в Україні
  Вступ 3 1. Основні тенденції благодійності в Київській Русі. Княжа підтримка і захист 4 2. Церковно-монастирські форми опіки 7 3. Особливості соціальної роботи в період Українського Відродження. Соціальна допомога у Запорізькій Січі 10 4. Українська соціальна робота в радянській системі 13 5. Соціальна допомога в роки другої світової війни та повоєнний час 14 6. Розвиток соціальної роботи в незалежній Українській державі 16 Висновки 19 Список літератури 20

 6. Правове забезпечення туристичної діяльності
  Вступ 2 1. Загальні визначення 3 2. Ліцензування та сертифікація 3 3. Туристичні договори 5 4. Права та обов”язки за Законом 7 Висновки 10 Література 12

 7. Правове забезпечення трудової дисципліни
  Вступ 3 1. Поняття трудової дисципліни 4 2. Методи забезпечення трудової дисципліни: поняття, види та сучасні підходи 5 3. Внутрішній трудовий розпорядок, як основа трудової дисципліни 9 4. Заохочення та дисциплінарна відповідальність, як засіб забезпечення трудової дисципліни 11 Висновки 24 Задача 1 26 При укладенні колективного договору профком РСУ-5 наполягав, щоб він містив зобов'язання власника щодо удосконалення форм оплати праці, поліпшення житлових умов працівників і недопущення звільнення за прогул без попередньої згоди профкому лише членів профспілки. Адміністрація РСУ-5 не погодилась із думкою профкому. А як вирішені ці питання в законодавстві про працю? Задача 2 27 Виконайте пошукові дії і обґрунтуйте відповіді на такі запитання, посилаючись на необхідні норми права: 1. Чи вправі власник чи уповноважений ним орган застосовувати заходи заохочення працівника, який має дисциплінарні стягнення? 2. Які заохочення можуть застосовуватися до працівників? 3. Чи можливе поєднання дисциплінарного і громадського стягнення? 4. У чому правова відмінність дисциплінарної відповідальності від дисциплінарного стягнення? 5. У чому правова сутність підвищеної матеріальної відповідальності працівника? Список джерел 35

 8. Правове забезпечення ринку праці
  Вступ 1 Основна частина 1 Висновки 4 Перелік використаної літератури 5

 9. Правове забезпечення управління персоналом
  Вступ 3 1. Аналіз правового забезпечення управління персоналом в Україні 5 1.1. Завдання Кодексу законів про працю України 5 1.2. Законодавство про працю 11 1.3. Нормативно-правова база менеджменті песоналу 15 1.4. Правове забезпечення управлінням персоналм 22 2. Правове регулювання управління персоналом на підприємствах різної форми власності 24 2.1. Організаційно-правові питання комплектування управлінського персоналу акціонерного товариства 24 2.2. Управління персоналом державної служби в Україні 27 2.3. Правова засади роботи з персоналом в органах ДПА України 29 2.4. Система правових та організаційних методів формування і підвищення ефективності функціонування персоналу митних органів України 30 Висновки 34 Література 38

 10. Правове забезпечення професійної діяльності
  Правове забезпечення професійної діяльності Література

 11. Специфіка соціальної роботи з жертвами соціального насильства
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ І 8 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕЯКИХ АСПЕКТІВ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА 8 1.1. Основні характеристики поняття насильства 8 1.2. Історичний погляд на проблему сімейного насильства 10 1.3. Розповсюдженість і причини виникнення насильства в сім’ї 17 1.4. Роль насильства у формуванні особистісних розладів 23 РОЗДІЛ ІІ 28 ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА 28 2.1. Допомога телефонних соціально-психологічних служб 28 2.2. Особливості психосоціального консультування і допомоги жертвам насильства 30 2.3. Негативні емоційні стани жертв насильства і шляхи їх подолання 32 2.4.Можливості використання психотерапії та психокорекції 40 РОЗДІЛ ІІІ 52 ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ ДО ПРОЯВІВ ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА В СІМЕЙНІЙ СФЕРІ ЖІНОК 52 3.1. Методологія проведення дослідження 52 3.2. Аналіз анкетного опитування 59 3.3. Аналіз матеріалів фокус-груп 67 3.4. Результати та інтерпретація психодіагностичного дослідження 72 ВИСНОВОК 80 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 84 ДОДАТКИ 92-101 Об'єкт дослідження – сімейне насильство як спосіб конфліктної взаємодії. Предмет дослідження - особливості форм і методів соціальної роботи з жертвами сімейного насильства. Мета дослідження – здійснити теоретичний аналіз та показати практичні методи та форми соціальної роботи з особами, що виявились жертвами сімейного насильства

 12. Служби соціальної роботи міністерства внутрішніх справ
  Зміст Вступ 3 1. Соціальна робота в ОВС України 5 2. Соціальна політика України і соціальні служби ОВС 8 3. Проблеми реформування пенітенціарної системи в Україні та стан справ у місцях позбавлення волі. 13 Висновки 15 Література 17

 13. Етика соціальної роботи з людьми похилого віку
  Вступ 4 1. Професійна етика соціального працівника 5 2. Соціологічна робота з людьми похилого віку 9 Висновки 13 Список використаних джерел 15

 14. Соціально-медичні основи соціальної роботи. Паління
  Вступ 3 1. Як швидко та як часто виникає залежність у людини до тютюну? 4 2. Які можливі хворобливі прояви? 8 3. На які життєво важливі системи перш за все впливає нікотин та інші продукти горіння цигарок? 14 Список використаної літератури 19

 15. Форми і методи соціальної роботи з біженцями і мігрантами
  Вступ. 3 1. Міграція і біженці, як соціальне явище. 7 1.1. Поняття міграція, мігранти біженці. 7 1.2. Міграція як соціальне явище, проблеми породжені нею. 10 2. Особливості міграційних процесів в Україні. 12 2.1. Особливості міграційних процесів в Україні. 12 2.2. Правові основи соціальної роботи з мігрантами в Україні. 19 3. Організація і практика соціальної роботи з 21 мігрантами. 21 3.1. Організаційні і технологічні підходи до соціальної 21 роботи з мігрантами. 21 3.2. Практична соціальна робота. 27 Висновки і пропозиції. 31 Список використаної літератури 34

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua