Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Аналіз чисельності безробітних за категоріями (ID:1422)
| Размер: 124 кб. | Объем: 19 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 24.06.2004 |
СодержаниеВСТУП
1. Безробітне населення за тривалістю пошуку роботи
2. Аналіз безробіття за причинами незайнятості
3. Майбутнє української політики в області зайнятості.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Аналіз чисельності персоналу в службі приймання та розміщення в готелі «Назва»
  Вступ 3 1. Готель " Прем'єр Палац" – уособлення української гостинності 3 2. Функції служби прийому і розміщення 6 Висновок 15 Література 16

 2. Система соціального забезпечення безробітних США
  Вступ 2 Держава й соціальне забезпечення 3 Страхування по безробіттю 9 Пошуки нової стратегії соціальної допомоги по безробіттю 11 Висновок 12 Список використаної літератури 14

 3. Структура чисельності випускників, що проходили професійне навчання за сприянням служби зайнятості, протягом 2009 р
  Структура чисельності випускників, що проходили професійне навчання за сприянням служби зайнятості, протягом 2009 р 3 Список використаних джерел 16

 4. Аналіз розвитку мережі зв’язку. Аналіз обсягу продукції та її якості
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАКТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ 6 1.1. Аналіз тенденцій розвитку мережі зв’язку в Україні 6 1.2. Дослідження основних показників розвитку мережі мобільного зв’язку в Україні 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ЯКОСТІ НА ПРИКЛАДІ ОПЕРАТОРА МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ – КОМПАНІЇ „ ” 19 2.1. Загальна характеристика компанії " _" та спектр послуг, які вона надає 19 2.2. Аналіз середовища функціонування компанії та її конкурентної позиції 28 РОЗДІЛ 3. ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ КОМПАНІЇ-ОПЕРАТОРА З КЛІЄНТАМИ 35 3.1. Характеристика діяльності роботи компанії зі споживачами послуг зв’язку 35 3.2. Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності роботи з клієнтами 39 3.3. Заходи щодо подальшого зміцнення ринкових позиції компанії " _" 47 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53 ДОДАТКИ 56

 5. Аналіз діяльності медичних установ Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів медичної установи
  1.Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів медичної установи 3 2. Аналіз якості медичної допомоги та медичних послуг 8 3. Задача 15 Визначте показники діяльності фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП) села Н. в минулому році. Кількість жителів — 500. Дітей у віці до трьох років — 70. На диспансерному обліку перебуває: вагітних — 12, породілей — 12. Фельдшер веде прийом 4 години на день. Кількість відвідувань фельдшера становить 1200, кількість відвідувань на дому — 500. Виявлено у ФАП 700 захворювань, з них 12 випадків гіпертонії, 24 випадки ангіни. Кількість патронажних відвідувань на дому дітей у віці до 3 років — 420. Кількість патронажних відвідувань на дому вагітних та породілей — 320. Література 16

 6. фінансовий аналіз Аналіз ефективності виробничих і фінансових інвестицій
  1. Аналіз ефективності виробничих і фінансових інвестицій …………… 2. Аналіз забезпеченості підприємства власним оборотним капіталом…………………………………………………………………………… Задача 1…………………………………………………………………………….. На основі даних підприємства: - обчислити маржинальний доход, величину постійних і змінних витрат; - визначити граничний доход і граничні витрати виробництва і на збут; - обчислити критичний обсяг реалізації продукції та суму мінімального чистого прибутку; - зробити відповідні висновки. Задача 2……………………………………………………………………………. На основі даних підприємства вивчити обсяг і склад джерел власних і залучених коштів, формування і розподіл чистого прибутку та зробити відповідні висновки. Список використаної літератури…………………………………………………

 7. Фінансовий аналіз практична курсова, аналіз звітності
  1.1. Аналіз складу і джерел формування майна підприємства. 5 1.1.1. Складання порівняльного аналітичного балансу і аналіз якісних зрушень у майновому стані підприємства 5 1.1.2. Порівняння змін валюти балансу зі змінами фінансових результатів діяльності підприємства 7 1.1.3. Визначення частки інтенсивних і екстенсивних чинників змін виручки від реалізації продукції. 8 1.2. Аналіз ділової активності підприємства. 9 1.2.1. Визначення оборотності активів. 9 1.2.2. Визначення періоду операційного циклу. 10 1.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 11 1.3.1. Аналіз руху грошових коштів за основними напрямками діяльності підприємства: операційної, інвестиційної, фінансової. 11 1.3.2. Аналіз структури і динаміки прибутку. 12 1.3.3. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності. 13 1.3.4. Визначення критичних обсягів реалізації продукції 14 1.4. Аналіз рентабельності. 17 1.4.1. Розрахунок показників рентабельності. 17 1.4.2. Розрахунок рентабельності активів з використанням двофакторної моделі. 19 1.4.3. Розрахунок рентабельності власного капіталу з використанням три- та п'ятифакторної моделей. 20 1.4.4. Факторний аналіз рентабельності реалізованої продукції 20 1.4.5. Аналіз рентабельності виробничих фондів 21 1.5. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 22 1.5.1. Складання агрегованого балансу і визначення типу фінансової стійкості. 22 1.5.2. Показники платоспроможності. 22 1.5.3. Показники ринкової стійкості. 22 1.6. Аналіз ліквідності балансу. 24 1.6.1. Групування активів балансу за ступенем ліквідності і пасивів та терміновістю зобов'язань. 24 1.6.2. Складання балансу ліквідності. 24 1.6.3. Розрахунок і аналіз узагальнюючих показників ліквідності балансу. 24 .1.7. Формулювання пропозицій щодо поліпшення фінансового стану підприємства. 30 Література 31 Додаток 1. Баланс 32 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 35 Додаток 3. 36

 8. Фінансовий аналіз. Аналіз кредитоспроможності позичальника
  ВСТУП 3 Аналіз кредитоспроможності позичальника. 4 ВИСНОВОК 9 Практична частина 10 Розрахувати та оцінити показники: (отчетность в файле) 1. Оборотність власного капіталу 2. Коефіцієнт генерування доходів 3. Час обороту кредиторської заборгованості (період обороту кредиторської заборгованості) 4. Власний оборотний капітал 5. Маневреність швидколіквідних активів 6. Питома вага дебіторської заборгованості в оборотних активах 7. Темп накопичення власного капіталу 8. Коефіцієнт фінансового лівериджу (плече фінансового лівериджу) 9. Коефіцієнт структури позикового капіталу 10. Рентабельність основних засобів Список літератури 12

 9. Аналіз оборотності та ефективності використання нематеріальних активів (на прикладі будь-якого підприємства, яке займається нематеріальними активами) (Аналіз 2007-2007 роки)
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Економічна сутність нематеріальних активів в умовах ринкових відносин 6 1.1. Сутність та класифікація нематеріальних активів 6 1.2 Методи оцінки нематеріальних активів 16 РОЗДІЛ 2. Методика та організація фінансового аналізу нематеріальних активів 18 2.1. Економічна характеристика підприємства ВТК „Назва” 18 2.2 Аналіз оборотності нематеріальних активів 25 2.3. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів 27 РОЗДІЛ 3. Шляхи удосконалення управління нематеріальними активами підприємства 33 3.1 Ефективне управління нематеріальними активами 33 3.2 Зарубіжний досвід аналізу нематеріальних активів 38 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 ДОДАТКИ 48-56 Звітність

 10. Провести комплексний фінансовий аналіз фінансововго стану господарюючого суб’єкта ( КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА )
  ВСТУП……………………………………………………………………….. 2 РОЗДІЛ 1. ПОПЕРЕДНІЙ ОГЛЯД ЕКОНОМІЧНОГО І ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА………………….. 3 1.1. Характеристика загальної спрямованості фінансово-господарської діяльності підприємства…………………………………………………….. 3 1.2. Характеристика макроекономічного середовища……………………. 7 1.3. Характеристика галузі………………………………………………….. 10 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА МАЙНОВОГО СТАНУ ВАТ « »…… 12 2.1 Оцінка майнового стану ВАТ « »………………………………… 12 2.2 Оцінка фінансового стану ВАТ « »………………………………. РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА І АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ « »……………….. 25 3.1 Оцінка ділової активності підприємства………………………………. 25 3.2. Оцінка рентабельності ВАТ « »………………………………….. 27 3.3 Комплексна оцінка результатів діяльності по методиці “Дюпон”….. 29 3.4 Оцінка виробничої (основної) діяльності підприємства……………… 32 3.5. Оцінка ефективності використання ресурсів…………………………. 33 3.6. Оцінка податкової політики підприємства……………………………. 35 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………. 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………….. 39

 11. економічний аналіз
  Задача 4 Визначити рентабельність власного капіталу за рівнянням Дюпона, якщо відомо: 1) Чистий прибуток підприємства – 463,0 тис. грн.; 2) Обсяг продажу продукції – 3900, 0 тис. грн.; 3) Вартість активів підприємства – 8595,0 тис. грн.; 4) Вартість власного капіталу підприємства – 5090,0 тис. грн. Практичне завдання №2 Умова: Виконати вказані практичні розрахунки згідно нижченаведених вказівок. Розрахунки виконати по варіантам, вказаних в додатку. 1. Для виконання завдання спочатку розрахувати всі показники в таблиці 1 (в яких немає даних). Встановити аналітичну залежність між показниками у вигляді формул, визначити вплив факторних показників на результативний показник по формулам. Значення та назва наведених показників дається у таблицях додатку. 2. Зробити факторний аналіз, використовуючи робочі формули робочих таблиць використати методи: Оп = Ме х Км х Др – відносних різниць. ПТ = Тч х ТД х Ур х Дч – абсолютних різниць. Методом ланцюгових підстановок: Nт = РППП х Ур х ТД х Тч х Дч . Для проведення детермінованого факторного аналізу рентабельності основного капіталу виконано розширення вихідної моделі. При цьому створені чотирьох факторні моделі – 1,2. Факторний аналіз моделей виконано методом ланцюгових підстановок, а модель 2 – методом абсолютних різниць. Модель 1. Rаб = К1 х К2 х К3 х К4; де: К1 – коефіцієнт фондоозброєності основних засобів; К2 – коефіцієнт фондоозброєності праці; К3 – коефіцієнт заполучення працюючих на кожну одиницю основного капіталу: К3 = РППП / П3 К4 – коефіцієнт концентрації основного капіталу: К4 = П3 / Аб Модель 2. Rаб = К5 х К6 х К3 х К4; де: К5 – коефіцієнт рентабельності товарної продукції (по чистому прибутку): К3 = Рч / Nт Рч – чистий прибуток дорівнює прибутку від виробництва продукції за мінусом податків. К6 – продуктивність праці одного працюючого промислово-виробничого персоналу: К3 = Nт /РППП 3. Описати хід розрахунків, за отриманими результатами зробити висновки про ефективність діяльності підприємства по кожному проведеному аналізі та в цілому. Зробити пропозиції про резерви та шляхи покращення результатів його роботи. Таблиця 1 Вихідні дані № п/п Показники Позна-чення Варіант 4 Минулий рік Звітний рік 1 2 3 4 5 1 Добова потужність підприємства, т Ме 35 36 2 Коефіцієнт використання потужності Км 0,8 0,71 3 Річна кількість днів роботи підприємства Др 302 298 4 Річний випуск продукції, тис. т Оп 5 Оптова ціна 1 т. товарної продукції, грн. Цоп 1423 1488 6 Обсяг товарної продукції, тис. грн. Nт 7 Чисельність ППП персоналу, чол.. РППП 780 775 8 Продуктивність праці одного ППП, грн. Пт Закінчення табл. 1 1 2 3 4 5 9 Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. Ф 4880 4910 10 Фондовіддача, грн. Фо 11 Витрати на 1 грн. В 0,93 0,94 12 Прибуток від реалізації, тис. грн. Пр 13 Рентабельність продукції, % Rп 14 Собівартість 1 т. продукції, грн. С 15 Власний капітал, тис. грн. Пз 16100 16250 16 Активи по балансу, тис. грн. Аб 45400 45600 17 Податки (25% від прибутку), тис. грн. Н 18 Кількість днів, відпрацьованих одним робітником Тд 252 253 19 Питома вага робітників в чисельності ППП персоналу Ур 0,81 0,8 20 Тривалість робочого дня, годин Тч 6,5 6,4 21 Годинна продуктивність праці одного робітника, грн. Дч 22 Рентабельність основного капіталу RАБ 23 Коефіцієнт фондоозброєності основних засобів К1 24 Коефіцієнт фондоозброєності праці К2 25 Коефіцієнт заполучення працюючих на кожну одиницю власного капіталу К3 26 Коефіцієнт концентрації власного капіталу К4 Висновки Додатки

 12. Економічний аналіз
  Показники забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. 3 Задача 12 Факторний аналіз прибутку від реалізації Показники За мину¬лий період Реалізація звітного періоду за цінами, структурою та собівартості минулого періоду Фактич¬на реалізація Фактич¬но за звітний період Доходи від реалізації без урахування ПДВ та акцизу 50170 49320 49310 49310 Витрати на виробництво реалізованої продукції 24390 25170 25180 25440 Прибуток від реалізованої продукції Витрати на 1 грн. реалізованої продукції Виконати слідуючи завдання: - розрахувати прибуток від реалізації та витрати на 1 грн. реалізованої продукції - факторний наліз прибутку від реалізації за рахунок змін обсягу реалізації зміни цін, собівартості - зробити відповідні економічні висновки Тести 14 а) Виробничі запаси належать до: б) Коефіцієнт ефективності грошових потоків дорівнює 0,1, сума відтоків коштів - 100 тис.грн. Сума надходжень коштів складає: в) Як вплине зростання частки позикових коштів на рентабельність сукупних активів: г) Прискорення оборотності активів підприємства впливає на їхню рентабельність: д) Який вплив на показники рентабельності продаж має збільшення адміністративних витрат Література 16

 13. Економічний аналіз 5
  1. Аналіз ліквідності та платоспроможності 3 2. Зв’язок економічного аналізу з іншими дисциплінами 7 3. Задача 14 На підставі даних, наведених у таблиці, розрахувати вплив елементів балансу на обсяг реалізації продукції. Розрахувати вплив елементів товарного балансу на зміну обсягу реалізації. Таблиця 5 Показники План Факт Початкові залишки, тис. грн. 130 139 Надходження тис. грн. 1900 1340 Реалізація, тис. грн. Інші вибуття тис. грн. 20 30 Кінцеві залишки тис. грн. 154 120 Розрахунки провести способами: ланцюгових підстановок, абсолютних та відносних різниць. На підставі проведених розрахунків зробити обґрунтований висновок. Література 18

 14. Економічний аналіз 7
  1. Методи детермінованого комплексного оцінювання господарської діяльності 3 2. Система економічної інформації та особливості її застосування в умовах ринкової економіки 8 3. Задача 14 На підставі наведених нижче даних визначити результативний показник, виявити вплив факторів на зміну результативного показника. Розрахунки зробити способами: ланцюгових підстановок, абсолютних різниць, інтегральним способом. Зробити відповідні висновки, визначити позитивні та негативні зміни факторів, з’ясувати їх причини. Таблиця 7 Показники 1-ша декада 2-га декада Обсяг реалізації продукції, шт. 1500 1420 Собівартість одиниці продукції, грн. 560 575 Ціна одиниці продукції, грн. 610 630 Література 18

 15. Фінансовий аналіз
  1. Теоретичні питання 3 1. Предмет, об’єкт та суб’єкт фінансово-інвестиційного аналізу. Види фінансово-інвестиційного аналізу. 3 2.Оцінка вартості капіталу. Аналіз ефективності використання власного і залученого капіталу 7 2. Задачі 12 1. Фірма розглядає можливість фінансування трьох проектів, грошові потоки наведені в таблиці. Період Проект А Проект В Проект С I CF I CF I CF 0 -14000 -14000 -14000 1 2000.0 2000.0 5000.0 2 4000.0 2000.0 5000.0 3 6000.0 2000.0 5000.0 4 5000.0 7000.0 5000.0 2.Фірма розглядає два альтернативні проекти з початковими інвестиціями 3000 тис. грн. грошові потоки яких по роках наведені в таблиці. Період 0 1 2 3 4 Проект А -3000 150 1100 1150 1250 Проект В -3000 800 1000 13200 1500 Література 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua