Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ID:14235)
| Размер: 33 кб. | Объем: 33 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Загальна характеристика виникнення та правової регламентації інституту президентства
1.1. Виникнення інституту президентства. 5
1.2. Особливості правової регламентації інституту президентства в Україні. 9
2. Характеристика адміністративно-правового статусу Президента України
2.1. Основні функції і повноваження Президента. 15
2.2. Характеристика статусу Президента України 25
ВИСНОВКИ 30
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31
Литература1. Законодавство про вибори Президента України : Наук.-практ. посіб. / М.І.Панов, С.Г.Серьогіна, О.О.Скібіна та ін. - Х.: Одіссей, 2004. 269 С. 2. Адміністративне право України : Підручник для студентів юрид. спец. вищ. навч. закладів / Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Гаращук В.М. та ін.; За ред. Ю.П.Битюка; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х.: Право, 2000. — 526, 1 с. + Дод. до підруч. (16 с.) 3. Адміністративне право України : Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Битяк Ю.П., Богуцький В.В., Гаращук В.М. та ін.; За ред. Ю.П.Битяка; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Х.: Право, 2001. - 527 с. 4. Адміністративне право України : Підручник. / За заг. ред. акад. С.В.Ківалова; Одес. нац. юрид. акад. - Одеса: Юрид. л-ра, 2003. – 892 с. 5. Адміністративне право України : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.К.Шкарупа, М.В.Коваль, О.П.Савчук та ін.; Нац. акад. держ. податк. служби України. - Ірпінь, 2005. - 247 с. 6. Баглай М.В., Гуреева Н.П. Конституционное право зарубежных стран: Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД РФ. - М.: Изд. группа НОРМА – ИНФРА-М, 2000. - 819 с. 7. Взаємодія Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України в умовах конституційних змін / Центр політ.-прав. реформ; Авт.-упоряд. В.Тимощук, О.Струц - К., 2006. - 28 с.: схеми. - (Програма сприяння Парламенту України університету Індіани). 8. Грянка Г.В. Адміністративне право України : Практикум. / Г.В.Грянка, В.К.Матвійчук, Ю.В.Нікітін; Під заг. ред. В.К.Матвійчука, Ю.В.Нікітіна; Нац. акад. упр. - К.: Азимут-Україна, 2004. – 143 с. 9. Забарний Г.Г. Адміністративне право України : Навч. посіб. / Г.Г.Забарний, Р.А.Калюжний, В.К.Шкарупа. - К.: Паливода, 2003. - 209 с. - (Бібліотечка студента). 10. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под ред. чл.-корр. РАН М.В. Баглая, проф. Ю.Л. Лейбо, проф. Л.М. Энтина. – М.: Норма, 1999. 11. Кампо В.М. Становлення нового адміністративного права України : Наук.- попул. нарис. / В.М.Кампо, Н.Р.Нижник, Б.П.Шльоер. - К.: Юрид. кн., 2000. - 59 с. 12. Конституційне право України : Підруч. для студентів юрид. спец. вузів / Погорілко В.Ф., Фріцький О.Ф., Городецький О.В. та ін.; За ред. В.Ф.Погорілка; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького та ін. - 2-е вид., доопр. - К.: Наук. думка, 2000. - 731, 1 с. 13. Конституційне право України : Лекц. курс та навч.-метод. матеріали. / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя; Луняк М.О. - Ніжин, 2001. - 98 с. 14. Конституційне право України : Підруч. для студентів юрид. спец. вузів / Погорілко В.Ф., Фрицький О.Ф., Городецький О.В. та ін.; За ред. В.Ф.Погорілка; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького та ін. - 3-е вид. - К.: Наук. думка, 2002. - 731, 1 с.: табл. 15. Конституційне право України : Підруч. для студ. вузів / Байрачна Л.К., Журавський В.С., Колісник В.П. та ін.; За ред. Ю.М.Тодики, В.С.Журавського; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. - К.: Вид. дім «Ін Юре», 2002. - 542 с. 16. Конституційне право України : Інтерактивний курс: Навч.-метод. посіб. / В.І.Шмеріга, Н.М.Крестовська - Х.: Одіссей, 2004. - 238, 1 с.: іл., табл. 17. Мосьондз С.О. Адміністративне право України у визначеннях та схемах : Навч. посіб. / Ун-т економіки та права «КРОК» - К.: Прецедент, 2006. - 175 с.: іл., табл. - (Юридична бібліотека). 18. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М.: Юристъ, 1999. 19. Фридмэн Л. Введение в американское право. – М., 1993. 20. Якушев А.В.; Немцов А.В. Конституционное право зарубежных стран: Курс лекций / М.: ПРИОР - 2000. - 333 c.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Адміністративно-правовий статус Президента України, рада національної безпеки та оборони України, адміністрація президента України
  Вступ 4 1. Поняття суб'єктів адміністративного права 7 2.Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади 13 3.Адміністративно-правовий статус ради національної безпеки і оборони України 23 3.1 Функціями Ради національної безпеки і оборони України є: 26 3.2. Посади 29 3.3 Головними завданнями Ради є: 32 4.Адміністративно-правовий статус адміністрацйії президента України 34 Висновок 36 Література 38

 2. Адміністративно-правовий статус Президента України, Ради Національної безпеки та оборони України, Адміністрації президента України
  Вступ 3 1. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади 5 2. Адміністративно - правовий статус Ради національної безпеки і оборони 16 3. Адміністративно - правовий статус Адміністрації президента України 19 Висновки 26 Використана література 28

 3. Адміністративно-правовий статус Президента України, Ради національної безпеки і оборони України і адміністрації Президента
  Вступ 3 1. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади 5 2. Адміністративно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України 12 3. Адміністративно-правовий статус адміністрації Президента України 20 Висновок 26 Список використаної літератури 28

 4. Адміністративно-Правовий статус центральних органів виконавчої влади
  Вступ 3 Розділ 1. Загальна характеристика центральних органів виконавчої влади, як суб’єктів адміністративних правовідносин 5 1.1. Адміністративний статус центральних органів державної виконавчої влади 5 1.2. Особливості змісту адміністративно-правового статусу центральних органів виконавчої влади 6 Розділ 2. Види центральних органів виконавчої влади 9 2.1. Види центральних органів виконавчої влади в державному механізмі 9 2.2. Становлення видів центральних органів виконавчої влади 11 Розділ 3. Зміст діяльності центральних органів виконавчої влади 16 3.1. Поняття змісту діяльності центральних органів державної виконавчої влади 16 3.2. Повноваження центральних органів державної виконавчої влади 20 Розділ 4. Урядові органи державного управління 27 Висновки 32 Список джерел 34

 5. Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон
  Вступ. 3 1. Поняття і класифікація спеціальних (вільних) економічних зон. 6 2. Цілі і правові основи створення та функціонування спеціальних економічних зон. 11 3. Управління спеціальною (вільною) економічною зоною. 21 Заключення. 24 Література. 26

 6. Адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон
  Вступ. 3 1. Поняття і класифікація спеціальних (вільних) економічних зон. 6 2. Цілі і правові основи створення та функціонування спеціальних економічних зон. 11 3. Управління спеціальною (вільною) економічною зоною. 21 Заключення. 24 Література. 26

 7. Конституційний статус Президента України як глави держави
  ВСТУП 3 1. МІСЦЕ ТА РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В КОНСТИТУЦІЙНІЙ СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 4 2. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА СТРОК ЙОГО ПОВНОВАЖЕНЬ 5 3. ФУНКЦІЇ, КОМПЕТЕНЦІЯ ТА АКТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 11 ВИСНОВКИ 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 19

 8. Правовий статус органів прокуратури України
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Загальна характеристика прокуратури 4 2. Мета, завдання та функції прокуратури України 5 3. Організаційна структура прокуратури та її підрозділів 10 Висновки 14 Використана література 15

 9. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України
  Вступ 3 Розділ 1. Кабінет Міністрів України в системі органів державної влади 5 1.1. Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади 5 1.2. Модель взаємовідносин уряду з іншими вищими органами державної влади 7 Розділ 2. Правове регулювання діяльності уряду в Україні 9 2.1. Порядок формування Кабінету Міністрів України та строк його повноважень 9 2.2. Компетенція уряду 10 2.3. Організація роботи Кабінету Міністрів України 12 2.4. Акти Кабінету Міністрів України 14 Розділ 3. Недоліки і прогалини у конституційно-правовому статусі українського уряду 16 Висновок 27 Список використаної літератури 29

 10. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України
  Вступ 3 1. Правове положення Кабінету Міністрів України 4 2. Склад і порядок формування Кабінету Міністрів України. 6 3. Організація роботи та повноваження Кабінету Міністрів України 10 4. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України 17 5. Місце та роль Кабінету Міністрів України в системі органів державної влади 20 Висновок 31 Список використаної літератури 32

 11. Система податкових органів України та їх правовий статус
  Вступ 3 1. Організація податкової служби України 4 2. Характеристика правового статусу Державної податкової адміністрації 6 3. Компетенція державних податкових адміністрацій 9 4. Функції податкових інспекцій 18 Висновок 21 Список використаної літератури 22 Додаток 23

 12. Фінансово-правовий статус державного казначейства України
  Вступ 4 1. Передумови створення державного казначейства України 7 1.1 Історичні передумови виникнення системи казначейства 7 1.2 Етапи створення і розвитку Державного казначейства України 14 2. Організація діяльності державного казначейства України 22 2.1 Сутність діяльності та функції казначейства 22 2.2. Організаційна структура Державного казначейства України 26 2.3 Роль державного казначейства у здійсненні бюджетної політики 32 3. Дослідження ролі державного казначейства України 38 3.1 Роль ДКУ в бюджетному процесі України 38 3.2 Державне казначейство України як повноважний учасник бюджетного контролю 41 3.2 Підсумки діяльності Державного казначейства України за 2008-2009 роки 47 Висновки 50 Список використаної літератури 53 Додатки 56

 13. Юридичні особи, їхній правовий статус і види юридичних осіб у законодавстві Європи і України
  Зміст 2 Вступ 3 1. Поняття та ознаки юридичної особи 4 2. Правосуб’єктність юридичних осіб 9 3. Види юридичних осіб за законодавством Європи 11 4. Види підприємств в Україні 14 5. Правовий статус юридичних осіб 18 Висновок 26 Список використаної літератури 29-30

 14. Правовий статус банків в Україні. Контроль за діяльністю банків з боку Національного банку України: банківське регулювання і банківський нагляд
  1. Теоретичне питання 3 Правовий статус банків в Україні. Контроль за діяльністю банків з боку Національного банку України: банківське регулювання і банківський нагляд 3 2. Ситуаційне завдання 14 Викладач технікуму, який щомісяця отримує 2180 грн. у травні написав методичні вказівки за спецкурсом і отримав в червні 1000 грн. гонорару. З вересня він почав за сумісництвом (контрактом) викладати свій предмет в коледжі, отримуючи погодинну оплату по 1,5 умовній одиниці за годину по 10 годин на тиждень. Викладач має двох дітей 3 років і дружину, яка ніде не працює. Підрахуйте доходи викладача і поясніть порядок оподаткування цих доходів. Список літератури 17

 15. Адміністративно-правовий режим обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
  ВСТУП……………………………………………………………………………….3 1. Регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів на міжнародному рівні………………………………….5 2. Регулювання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в Україні………………………………………………….8 3. Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в Україні, як і на міжнародному рівні…………………12 Висновки…………………………………………………………………………….17 Список використаних джерел……………………………………………………..18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua