Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Іван Огієнко – дослідник історії української мови (ID:1423)
| Размер: 36 кб. | Объем: 28 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 24.06.2004 |
СодержаниеВступ 3
І. Іван Огієнко – дослідник сучасної української мови 5
II. Огієнко як дослідник історії української мови 15
ІІІ. Огієнкові дослідження старослов’янської мови 22
Висновки 26
Література 28

Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Історія становлення української мови як мови українського народу
  Вступ 3 1. Українська мова – національна мова українського народу 3 2. Походження і розвиток мови українського народу 4 3. Сучасна українська літературна мова та територіальні діалекти 9 Висновки 12 Література 13

 2. Використання наочності на уроках української мови. Міжпредметні зв′язки на уроках мови
  ВСТУП 3 1. Види наочності, що застосовуються на уроках української мови 4 2. Методичні рекомендації щодо використання наочного матеріалу 5 3. Здійснення міжпредметних зв'язків 7 ВИСНОВОК 9 Література 11

 3. Контрольна з української мови
  7. Випишіть окремо слова з дублетним наголосом, а окремо слова, в яких наголос сприяє диференціації слів. Поясніть їх значення. Рапорт, вирок, поверх, алфавіт, заклад, розбір, заголовок, користь, відомість, батьківщина, прошу, типовий, усмішка, вигода, недарма, жалібний, білизна, характерний, артикул, атлас, тепло, віщовий, милувати, орган, тупик. 8. Підкресліть помилки у використанні слів, з’ясуйте причини таких помилок. Відредагуйте речення та словосполучення. 1. До заяви додаю мою автобіографію. 2. Необхідно постійно приймати міри щодо поліпшення обслуговування населення. 3. Внаслідок літніх пожеж народному господарству задано значних матеріальних збитків. 4. Начальник підписався на кілька періодичних видань. 5. Командир відділення обрав самий найдоцільніший варіант. 6. Термін повноважень закінчується у січні місяці 2005 року. 7. За три години часу команда прибула на пункт призначення. 8. Ми повинні взаємно допомагати один одному. 9. Прейскурант цін слід вивісити на видному місці. 10. Урочистий вечір розпочнеться о дев’ятнадцятій годині вечора. 11. Нам потрібно об’єднати воєдино свої зусилля. 12. Треба більш чіткіше формулювати питання. 13.Звільнити Петренка І.І. з посади у зв’язку з невиконанням ним своїх службових обов’язків. 14. Письменник вдало зобразив образ головного героя. 15. Роботу ми встигли зробити за чотири години часу. 16. Доповідач висловив свою власну думку. 17. У хворого були виявлені червоні плями на долонях рук. 18. Олімпійці – передовий авангард наших спортсменів. 9. Вставте пропущені букви е чи и, з’ясуйте їх правопис. Ст…хати, верес…нь, ст…повий, зал…вати, справ...дливий, кр…ниця, скр…піти, віддз...ркалювати, чов..н, квіт…нь, бл…щати, дер…во, тр…вога, гр…чаний, ор…гінальний, л…ман, кр…вий, дж…р…ло, ш…л…стіти др…жати, тр…валий, ч…р…да, здр…гатися, ч...р…вик, л…дацюга, кр…тичний, д…л…гат, л…б…диний, м…довий, тр…мтіти, хв…лястий, пр…гортати, ос...литися, дят...л, щ...б...тати, майст...р, хр...бет, експ...р...мент, тол...рантний, щ...б...тати, р...ж...сер, інт...лігенція, д...р...гент, опт...міст, к...шеня, в...т...ран, пригв...нтити, л...йт...нант, д...ржати, ан...кдот, ат...стат, ч...брець, д...с...ртація, м...тушня, еф...ктивний, ч...пуритися, ж...тон, в...л...чати, пр...з...дент, кел..х, п...с...міст, зас...нати, відт...нати. 10. Наведені власні географічні назви запишіть у родовому відмінку однини, поясніть їх правопис. Хорол, Псьол, Байкал, Єнісей, Амур; Пирятин, Миргород, Новгород, Житомир, Львів, Чернігів, Конотоп, Тернопіль, Кременчук, Гадяч, Бориспіль, Іванків, Васильків,

 4. Контрольна з української мови
  1. Власне українська, запозичена й термінологічна лексика, та її місце в мові писемного професійного тексту 3 2.Реферат як студентська наукова праця. Основні вимоги до композиції реферату, його мови та стилю 7 3.Напишіть документ на ім’я декана енергетичного факультету з проханням перевести Вас на навчання з енергетичного на факультет АКС у зв’язку з бажанням поглиблено вивчати програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій 9 4. Перепишіть речення, вставляючи, де потрібно, пропущенні літери та розділові знаки 10 5. Перекладіть українською мовою 10 6. Скласти інформаційний лист (лист-запит) 11 7. Описати загальні правила опису документів постійного та тимчасового терміну зберігання 12 8. Сутність поняття «документообіг» 13 9. Порядок підготовки оформлення та виконання внутрішніх документів 17 10. Порядок індексації документів 18 11. Скласти та оформити Супровідний лист 19 12. Описати передачу справ до архіву установи, організації, підприємства 20 13. Побудувати схему документообігу вихідних документів 27

 5. Контрольна з української мови
  1. Історичні форми літературної мови 3 2. Граматичні категорії іменника 6 3. Однорідні члени речення та розділові знаки при них 9 Література 12

 6. Контрольна з української мови
  1. Правила правопису іншомовних прізвищ та географічних назв 3 2. Вживання апострофа 7 Список використаної літератури 9

 7. Контрольна з української мови
  1. Текст - структурний елемент документа 3 2. Змоделюйте у вигляді діалогу ситуацію: Керівник доручив Вам віддрукувати наказ. Але в чернетці, написаній рукою шефа, Ви бачите помилки... 9 3. Укладіть довідку про те, що Ви навчаєтесь на ... курсі ... факультету Національного університету харчових технологій, для подання до Національної бібліотеки України імені В.Вернадського. 10 4. Доберіть до поданих іншомовних слів українські відповідники. 11 3. Перекладіть українською мовою 13 Список використаної літератури 14

 8. Контрольна з української мови
  1. Розкрийте зміст понять "стиль і стилістика" 3 2. Подайте дефініцію понять, номінованих термінами: ланцюг готельний, готель, комплекс обслуговування, караван-сарай, план, форс-мажорні обставини, туристична фірма. 5 3. Виберіть правильний варіант словосполучення. 7 4. Напишіть текст довідки працівникові готелю "Мир" із вказівкою місця роботи, займаної посади, розміру заробітної плати. 8 5. Перекладіть текст українською мовою. 9 Список використаної літератури 10

 9. Контрольна з української мови
  Вправа 1. Дайте відповідь на запитання: 1. Що таке літературна мова? 2. Які найголовніші ознаки літературної мови? 3. У яких формах реалізується літературна мова? Що таке мовна норма? 4. На яких ознаках ґрунтується нормативність мовного явища? 5. Які типи норм розрізняють у сучасній українській літе¬ратурній мові? Наведіть приклади різних норм та охаракте¬ризуйте їх. Розрізняють різні типи норм: 6. Що таке кодифікація? Назвіть головні типи лінгвістич¬них словників. Вправа 2. Переписуючи, поставте наголос у словах. Пра¬вильність його перевірте за словником наголосів. Вправа 3. Прочитайте слова, правильно наголошуючи їх. Випишіть слова, які мають подвійний наголос, та запам'я¬тайте їх. Вправа 4. Прочитайте слова, визначте, які з поданих гра¬матичних форм іменників чоловічого роду II відміни є норма¬тивними. Відповідь обґрунтуйте. Вправа 5. Прочитайте словосполучення, виправте по¬милки. Запишіть правильно. Довести до відома, виділити кошти на підручники, завдя¬ки підтримці, Вправа 6. Прочитайте подані слова. Чи єнормативним їх уживання? Відповідь обґрунтуйте. • Пошлина (русизм)- Мито; Вправа 7. Прочитайте подані синонімічні ряди. Які з форм доцільно вживати в офіційно-діловому стилі? адресат; апеляція, звернення, петиція, клопотання, скарга; відомості, Вправа 8. Запишіть словосполучення, добираючи з ду¬жок найбільш точне слово. Мотивуйте свій вибір. Вправа 9. Згрупуйте подані слова в синонімічні ряди. Обґрунтуйте можливість використання їх у ділових паперах. Вправа 10. Дайте відповіді на запитання: Що таке мовний стиль? Дайте визначення стилю. Які стилі властиві сучасній українській літературній мові? В яких підстилях та жанрах реалізуються стилі укра¬їнської мови? Які найголовніші ознаки цих стилів? Вправа 11. Прочитайте подані тексти. Визначте, до якого стилю належить кожен із них. Відповідь обґрунтуйте Назвіть найголовніші ознаки офіційно-ділового стилю. Використана література

 10. Питання по історії української держави
  1. З'ясувати, що є предметом вивчення в курсі "Історія української держави і права". 2. Дати характеристику наукової періодизації розвитку держави і права. 3. Назвати і охарактеризувати джерела вивчення історії держави і права України. 4. Розкрити методи дослідження історії держави і права України. 5. Проаналізувати основні історіософські концепції щодо часу -виникнення держави на території сучасної України. 6. Охарактеризувати суспільно-політичний лад держави скіфів. 7. Вказати на особливості державного ладу Скіфії. 8. Дати характеристику суспільно-політичного ладу міст-держав Північного Прочорномор'я 9. Висвітлити основні погляди вчених на причину занепаду Боспорської і Скіфської держав. 10. З'ясувати передумови утворення давньоруської держави. 11. Охарактеризувати суспільно-політичний лад держави Русів. 12. Зробити аналіз державного апарату Русів і ролі князя в державному управлінні. 13. Проаналізувати правове становище окремих соціальних груп держави Русів за "Руською правдою". 14. Дати характеристику джерел права держави Русів. 15. Розкрити причини політичної роздрібленості України-Руси і вказати на її наслідки. 16. Охарактеризувати суспільно-політичний лад держав, що утворилися на території держави Русів. 17. Дати характеристику князівської влади в Галицько-Волинській державі. 18. Вказати на особливості розвитку права в період політичної роздріленості держави Русів. 19. Проаналізувати процеси включення (загарбання) українських земель до складу євроазіатських державних утворень. Назвати основні причини. 20. Зробити аналіз суспільного і державного ладу України в складі Великого Князівства Литовського. 21. Зробити аналіз суспільно-політичного і державного ладу України в складі Королівства Польського. 22. Зробити аналіз суспільно-політичного і державного ладу в Кримському ханстві. 23. Охарактеризуйте правові джерела Великого Князівства Литовського і Королівства Польського. 24. Вказати на особливості місцевого державного управління в Україні литовсько-польської доби. 25. Дати політико-правовий аналіз становища українського народу в складі євроазіатських державних утворень. 26. Дати характеристику суспільно-політичного ладу Війська Запорізького (низового). 27. Дати характеристику джерел права Війська Запорізького (низового). 28. Охарактеризувати суспільно-політичні передумови утворення української держави -Війська Запорізького. (Гетьманщини). 29. З'ясувати особливості формування української національної держави - Війська Запорізького ((Гетьманщини). 30. Порівняти суспільно-політичний лад Війська, запорізького (низового) і Війська Запорізького (Гетьманщини). З 1. Дати характеристику джерел права Війська Запорізького (Гетьманщини). 32. Проаналізувати міждержавні правові акти (Зборівський договір, "Березневі статті" Б. Хмельницького). 33. Дати характеристику державотворчої і політичної діяльності українських гетьманів другої половини XVII ст. 34. Проілюструвати на конкретних прикладах обмеження російським царизмом автономних прав України в другій половині XVII - першій половині XVIII ст. 35. Проаналізувати джерела права України в другій половині XVII - першій половині XVIII ст. 36. Дати характеристику збірникам права "права, за якими судиться малоросійський народ" (1743), "Суд і розправа в правах малоросійських" (1758 р.) "Екстракт малоросійських .прав" (1767 р.)та ін. 37. Дати характеристику змін в правовому становищі соціальних станів України в другій половині XVII - першій половині XVIII ст. 38. Вказати на чинники. Що призвели до укладення Андрусівського перемир'я і Трактату про вічний мир і їх зміст. 39. Дати характеристику губернського і повітового управління в Україні в першій половині XIX ст. 40. Проаналізувати правове становище станів України першій половині XIX ст. 41. Назвати причини кодифікації українського права на початку XIX ст. Розкрити зміст "Зібрання малоросійських, права" 1807р. 42. Дати характеристику суспільно-політичного устрою і права в Галичині, північній Буковині і Закарпатті в першій половині XIX ст. 43. Розкрити причини, що призвели до змін в суспільно-політичному устрою України в другій половині XIX ст. 44. Проаналізувати правовий статус селян за аграрною реформою 1861 р. 45. З'ясувати причини земської (1864 р.) і міської (1870 р.) реформ. Розкрити зміст законів, які регулювали ці реформи. 46. Розкрити суть і зміст судової реформи 1864 р. 47. Проаналізувати "Маніфест про удосконалення державного порядку" від 17 жовтня 1905 48. З'ясувати особливості розвитку права Російської імперії в 1905-1916 pp. 49. Охарактеризувати національно-держазну політику та діяльність Центральної Ради Яких помилок вона допустилася в період свого перебування при владі. 50. З'ясувати правові чинники встановлення гетьманського правління П. Скоропадського в Україні в 1918р. 51. Розкрити умови і чинники встановлення влади Рад Робітничих, Селянських і Червоно-армійських депутатів в Україні в 1918-1919 pp. 52. Охарактеризувати правові джерела входження УСРР до складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. 53. Зробити аналіз конституцій УРСР 1929 р. і 1937 р. Які завоювання "соціалізму" вони закріпили. 54. Зробити аналіз становища владних структур УРСР в період німецько-фашистської окупації. 55. Охарактеризувати процеси кодифікації і систематизації права України в 60-80 pp. XX ст. 56. Дати оцінку правових джерел відродження незалежності України початку 90 pp. XX ст. 57. Висвітлити хід обговорення та прийняти Конституції України 1996 p., охарактеризувати основні її положення. 58. Зробити аналіз подій, що призвели до заснування поста Президента України. 59. Розкрити історичний процес становлення і законолавчого оформлення місцевих органів влади і місцевого (регіонального) самоврядування в 90-х pp. XX ст. 60. Проаналізувати процеси кодифікації і систематизації права України в 90-х pp. XX ст. Тут же вкажіть на чинники, які гальмували ці процеси.

 11. КОНТРОЛЬНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
  Мова як суспільне явище………………………………………….. 3 – 4 Функції мови в житті суспільства………………………………… 4 – 7 Практичне завдання № 1………………………………………………..8 Напишіть характеристику на одного із студентів Вашої групи. Практичне завдання № 2………………………………………………..9 Запишіть українською мовою прізвища: Державин... Практичне завдання № 3……………………………………….….9 – 10 Визначте стиль наведеного уривка, свою відповідь обґрунтуйте: Спробуймо уявити собі, як ... Практичне завдання № 4……………………………………………....10 Перекладіть українською мовою: бывший ... Література……………………………………………………………....11

 12. Контрольна з української ділової мови
  1. Охарактеризувати вид документа "Наказ" (додати зразок) 3 2. Користуючись словниками дати визначення десяти термінам, що стосуються спеціальності "економіст" 5 Список використаних джерел 6

 13. Контрольна робота з української мови 6
  1. Речення із звертанням. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями. 3 2. Речення з відокремленими членами. 3 3. Складне речення. 5 4. Складносурядне речення. 5 5. Складнопідрядне речення. 6 6. Складнопідрядні речення з кількома підрядними. 9 7. Безсполучникове складне речення. Типи безсполучникових складних речень 10 8. Складні речення з різними видами зв'язку. 11 9. Способи передачі чужого мовлення. 12 10. Поняття про стиль і стилістичну норму. Стилі української мови 13

 14. Контрольна робота з української мови
  ЗМІСТ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ 3 2. ОСНОВНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РЕКВІЗИТІВ 6 ЛІТЕРАТУРА 13

 15. Контрольна робота з української мови
  Завдання 1 Розкрийте зміст теоретичного питання у формі зв’язного тексту і проілюструйте прикладами. Обґрунтуйте свою думку. Завдання 2 Складіть і запишіть українською мовою лист-запит як документ, дотримуючись сучасних вимог до його оформлення та подаючи всі реквізити. Усно з’ясуйте особливості оформлення реквізитів «адресат» та «адресант», обґрунтуйте розділові знаки в складнопідрядних реченнях з підрядними з’ясувальними і наведіть приклади сполучників, за допомогою яких ці підрядні приєднуються до головної частини. Завдання 3 Випишіть із юридичних словників тридцять терміноодиниць трьома групами (по десять термінів у кожній): а) з м’яким знаком у суфіксі; б) із початковою і в запозичених словах; в) із префіксом роз-. Усно з’ясуйте правопис дібраних термінів: Завдання 4 Прочитайте іншомовні слова і доберіть до них українські відповідники. З’ясуйте, в яких випадках уживання іншомовних слів є виправданим у науковому та офіційно-діловому мовних стилях. Запишіть слова за абеткою, вставте необхідні букви. Поясніть правопис, з’ясуйте наголос. Завдання 5 Прочитайте наведені пари слів і визначте, як кваліфікується така категорія лексики в українській мові. Запишіть слова і поставте наголос. Розкрийте значення цих слів і наведіть російські відповідники. Складіть і запишіть словосполучення. Усно з’ясуйте причини помилок, що виникають у мовленні при використанні подібної лексики. Завдання 6 Випишіть із фахової (юридичної, військової) літератури десять дієприслівників із коренем власнемовного походження. Поставте наголос. Поясніть правопис. Визначте твірні основи і формотворчі суфікси. Наведіть російські відповідники і з’ясуйте, які помилки найчастіше трапляються при використанні дієприслівникових зворотів. З’ясуйте функції дієприслівників у науковому та офіційно-діловому мовних стилях і схарактеризуйте можливості й принципи трансформації дієприслівникових зворотів в інші конструкції в межах речення. Завдання 7 Випишіть із юридичних словників двадцять термінів-композитів двома групами (по десять слів у кожній), які пишуться згідно з правописом: а) разом; б) через дефіс. Поставте наголос. Усно з’ясуйте правопис. Від іменників чоловічого роду утворіть і запишіть форму родового відмінка Завдання 8 Прочитайте мікротекст і назвіть риси функційного стилю, до якого він належить. Випишіть терміноодиниці групами за спільністю їх структурної організації. Визначте частиномовну приналежність терміноодиниць. Усно з’ясуйте правопис підкреслених слів та уживання розділових знаків. Знайдіть речення, в яких можливі варіанти у постановці розділових знаків. Обґрунтуйте свою думку. Завдання 9 Прочитайте мікротексти і доберіть, аргументуючи, заголовки до них. Запишіть мікротексти, розкриваючи дужки, ставлячи необхідні букви та розділові знаки. Усно обґрунтуйте правопис іншомовних слів, вибір прийменників і сполучників та уживання розділових знаків. З’ясуйте правила чергування [і] - [й], [у] - [в], функції тире та двокрапки як розділових знаків у реченні наукового мовного стилю Завдання 10 Прочитайте мікротексти та блок запитань. Визначте функційні стилі, до яких вони належать. Доберіть, аргументуючи, заголовки до мікротекстів. Перекладіть мікротексти та запитання українською мовою і запишіть. Усно з’ясуйте правопис слів, вибір прийменників та сполучників, особливості перекладу дієслівних форм (дієприкметників, дієприслівників).

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua