Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
РефератТема: Аналіз економічної активності населення за статтю (ID:1425)
| Размер: 161 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 24.06.2004 |
СодержаниеВступ
1. Структурні зміни економічно активного населення за статтю в 2002 році порівняно з 2001 роком.
2. Аналіз рівня економічної активності.
3. Зайнятість населення за статтю.
4. Структура безробіття за статтю.
Висновки
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Аналіз економічної активності населення за статтю
  Вступ 1.Структурні зміни економічно активного населення за статтю в 2002 році порівняно з 2001 роком. 2.Аналіз рівня економічної активності. 3.Зайнятість населення за статтю. 4.Структура безробіття за статтю. Висновки

 2. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у 2008 – 2009 році за статтю, віковими групами та місцем проживання (у середньому за період, у % до кількості економічно активного населення відповідної вікової групи)
  Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у 2008 – 2009 році за статтю, віковими групами та місцем проживання (у середньому за період, у % до кількості економічно активного населення відповідної вікової групи) ВАРІАНТ 4 1. У будівельній організації на землекопних роботах працювала некваліфікована бригада без механізмів, що будівельну організацію не влаштовувало ані за якістю, ані за термінами виконання робіт. Які будуть Ваші поради роботодавцю при умові не перевищення запланованої собівартості робіт? Поясніть відповідь графічно. 2. На підприємстві, вид продукції якого розповсюджений у даній області, тривалий час не підвищується кваліфікація працівників. Які можливі наслідки для підприємства? Які б Ви рекомендували запобіжні заходи? 3. На підприємстві, яке налічує 220 робочих місць для робітників, місцева державна адміністрація забронювала 5% загальної кількості робочих місць за робітничими професіями для громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Керівництво даного підприємства відмовляє у наданні роботи: а) громадянам, котрі звільнилися з місць покарання; б) чоловіку, якому виповнилося 62 роки; г) жінці у віці 53,5 роки. Якими мають бути дії Інспекції по контролю за дотриманням законодавства про зайнятість в кожному з наведених випадків, якщо постраждалі до неї звернулися? 4. Які пріоритети у витраті коштів, котрі призначені для здійснення міським центром зайнятості активних заходів, Ви б визначили, в разі розвитку в місті технологічного і структурного безробіття? 5. Вкажіть вірну відповідь: відповідно до Конституції України використання праці жінок на небезпечних для їхнього здоров’я роботах - забороняється; - обмежується; - дозволяється. 6. Вкажіть порядок надання громадянам статусу безробітного в центрах зайнятості. На підставі яких нормотворчих актів це робиться? 7. Чи вважається підходящою робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника, але середня заробітна плата за останнім місцем роботи перевищує розмір заробітної плати на запропонованому для працевлаштування підприємстві і яка відповідає рівню, що склалася в галузі за минулий місяць? 8. Чи підлягають державному страхуванню на випадок безробіття іноземні громадяни та особи без громадянства? 9. Еластичність попиту на працю на двох підприємствах складає 1,25 на першому та 1,82 на другому. На якому з підприємств та у скільки разів більше потрібно сукупної заробітної плати на додатковий найм працівників? 10. Підрахуйте рівень економічної активності населення і рівень безробіття за такими даними обстеження робочої сили, які наведені в таблиці: Незайнятих осіб віком 15-70 років, тис. 67,1 Безробітні громадяни серед незайнятих, тис. осіб 24,2 Учні старших класів і студенти денної форми навчання, громадяни (15-70 років), які доглядають за хворими, тис. осіб 11,8 Все населення міста у віці від 15 до 70 років, тис. осіб 370

 3. Зростання суспільно-політичної активності населення України в кінці 1980р. на початку 1990р.
  Зміст Вступ 3 1. Згуртування демократичних сил 4 2. Поява багатопартійності 8 Висновок 12 Список використаної літератури 13

 4. Аналіз ділової активності підприємства.
  Список використаної літератури. 1. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 157 с. 2. Новодворский В.Д., Пономарева Л.В., Ефимов О.Б. Бухгалтерская отчетность: составление и анализ. Часть 3. – М.: Бухгалтерский учет, 1994. – 80 с. 3. Шеремет А.Д., Сайдулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 1995. – 176 с.

 5. Економічний аналіз ділової активності на прикладі туристичного підприємства
  ВСТУП…………………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ 5 1.1. Сутність ділової активності підприємства 5 1.2. Основні показники для розрахунку ділової активності підприємства 9 РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТУРПІДПРИЄМСТВА ВАТ "ххх" 23 2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ "ххх" 23 2.2. Аналіз показників ділової активності ВАТ "ххх" 44 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ТУРПІДПРИЄМСТВА ВАТ "ххх" 55 3.1. Напрямки покращення ділової активності туристичного підприємства ВАТ "ххх" 55 3.2. Оцінка ефективності запропонованих заходів 64 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 73 ДОДАТКИ 76

 6. Аналіз довгострокового кредитування населення
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ 5 1.1. Необхідність і сутність довгострокового кредитування населення в економічних відносинах 5 2.2. Види, форми та особливості процесу довгострокового кредитування населення в комерційному 14 3.3. Ризики банківського кредитування населення та засоби їх зменшення 28 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 40 2.1.Динаміка довгострокового кредитування населення в Україні 40 2.2. Основні форми довгострокового кредитування населення в АТ «ххх» 56 2.3.Аналіз ефективності операцій по довгостроковому кредитуванню населення і оцінка портфелю кредитів в АТ "ххх" 64 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДОВГОСТРОКОВОГО КРЕДИТУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 80 3.1 Проблеми довгострокового кредитування населення в Україні у 2010-2011р. 80 3.2 Основні напрямки розвитку довгострокового кредитування населення в Україні 93 ВИСНОВКИ 110 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 115

 7. Міграція населення в Україні: територіальний аналіз
  Зміст Вступ 3 І. Теоретично-методологічні особливості дослідження міграції населення 5 ІІ. Оцінка факторів впливу на міграційні процеси в Україні 11 2.1. Економічні фактори 11 2.2. Соціальні фактори 14 2.3. Політичні фактори 15 ІІІ. Аналіз міграції населення в Україні 17 3.1. Оцінка динаміки міграції 17 3.2. Головні елементи територіального розподілу 22 3.3. Проблеми розвитку міграції 24 Висновок 30 Список використаної літератури 32 Додатки 34 Мета і завдання дослідження. Метою роботи є опрацювання теоретико-методичних основ міграції населення. Відповідно до мети дослідження було поставлено такі завдання: - узагальнення і уточнення існуючих підходів до розуміння міграції населення як базового поняття теорії міграції, теоретичне осмислення суті міграційного процесу як специфічної динамічної системи; - дати оцінку факторів впливу на міграційні процеси в Україні; - проаналізувати міграцію як комплексний соціально-еконо¬мічний процес; - обґрунтувати основні проблеми розвитку міграції. Об’єктом дослідження є процеси міграції в Україні. Предмет дослідження – теоретико-методологічні та прикладні аспекти дослідження міграції населення. Хронологічні рамки дослідження охоплюють 2004-2005 роки. Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи слугували наукові положення, викладені у працях українських і зарубіжних дослідників з теорії народонаселення і методики демографічного аналізу.

 8. Статистичний аналіз старіння населення України та його наслідки
  Вступ 3 Розділ І. Методологія статистичного аналізу процесу старіння населення 9 1.1. Концептуальні та методичні підходи до вивчення тривалості життя в похилому віці 9 1.2. Теоретичні засади дослідження демографічних процесів на регіональному рівні 27 1.3. Теоретичні та методичні основи дослідження трудового потенціалу 31 Розділ ІІ. Аналіз сучасних тенденцій постаріння населення регіонів України 36 2.1. Структура, динаміка та перспективи тривалості життя у похилому віці в Україні 36 2.2. Соціально-економічні чинники регіональних відмінностей у тривалості життя в похилому віці та концепції її підвищення в Україні 46 2.3. Сучасна демографічна ситуація в Тернопільській області – передумова розвитку її трудового потенціалу 53 Розділ ІІІ. Переспективна оцінка трудового потенціалу України з урахуванням процесу старіння 62 3.1. Стратегія подолання негативних наслідків старіння населення 62 3.2. Регіональні пріоритети державної стратегії демографічного розвитку 72 3.3. Прогнозування та моделювання демографічних параметрів регіону 80 3.4. Вплив соціально-економічних та демографічних чинників на формування та реалізацію трудового потенціалу регіону 85 Висновок 94 Література 99 Додаток. Кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року 105-111 Метою даної роботи є розкриття основних закономірностей формування доживаності та тривалості життя у завершальній стадії існування поколінь та виділення на цій основі своєрідних критичних точок даного процесу, дія на які засобами економічної та соціальної політики може дати найбільший ефект у справі підвищення тривалості життя та збереження працездатності у похилому віці. У роботі задіяний широкий діапазон методів демометричних досліджень. Структура та динаміка смертності населення старших вікових груп досліджується традиційними методами демографічної статистики. Тривалість життя у похилому віці вивчається методом побудови повних та коротких таблиць смертності. Здійснений компонентний аналіз відмінностей у тривалості життя окремих структурних частин населення. Як метод дослідження взаємозв’язку показників тривалості життя з окремими групами соціально-економічних та медико-соціальних показників було застосовано регресійний аналіз. Для моделювання багаторівневого процесу формування тривалості життя у похилому віці використовувався метод шляхового аналізу. Широко застосовані традиційні методи статистики: індексний, балансовий, метод порівнянь, розрахунки трендів тощо. Інформаційна база. Дослідження проведено на основі даних Всесоюзних переписів населення; відомостей про поточний природний рух та чисельність населення України Держкомстату України

 9. Статистичний аналіз старіння населення України та його наслідки
  Вступ 3 Розділ І. Методологія статистичного аналізу процесу старіння населення 9 1.1. Концептуальні та методичні підходи до вивчення тривалості життя в похилому віці 9 1.2. Теоретичні засади дослідження демографічних процесів на регіональному рівні 27 1.3. Теоретичні та методичні основи дослідження трудового потенціалу 31 Розділ ІІ. Аналіз сучасних тенденцій постаріння населення регіонів України 36 2.1. Структура, динаміка та перспективи тривалості життя у похилому віці в Україні 36 2.2. Соціально-економічні чинники регіональних відмінностей у тривалості життя в похилому віці та концепції її підвищення в Україні 46 2.3. Сучасна демографічна ситуація в Тернопільській області – передумова розвитку її трудового потенціалу 53 Розділ ІІІ. Переспективна оцінка трудового потенціалу України з урахуванням процесу старіння 62 3.1. Стратегія подолання негативних наслідків старіння населення 62 3.2. Регіональні пріоритети державної стратегії демографічного розвитку 72 3.3. Прогнозування та моделювання демографічних параметрів регіону 80 3.4. Вплив соціально-економічних та демографічних чинників на формування та реалізацію трудового потенціалу регіону 85 Висновок 94 Література 99 Додаток. Кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року 105-113 Метою даної роботи є розкриття основних закономірностей формування доживаності та тривалості життя у завершальній стадії існування поколінь та виділення на цій основі своєрідних критичних точок даного процесу, дія на які засобами економічної та соціальної політики може дати найбільший ефект у справі підвищення тривалості життя та збереження працездатності у похилому віці. Об’єктом дослідження є процес старіння населення України та його наслідки для соціально-економічного розвитку. Предметом дослідження виступають закономірності тривалості життя та збереження працездатності у похилому віці у взаємозв’язку з основними чинниками їх формування. У роботі задіяний широкий діапазон методів демометричних досліджень. Структура та динаміка смертності населення старших вікових груп досліджується традиційними методами демографічної статистики. Тривалість життя у похилому віці вивчається методом побудови повних та коротких таблиць смертності. Здійснений компонентний аналіз відмінностей у тривалості життя окремих структурних частин населення. Як метод дослідження взаємозв’язку показників тривалості життя з окремими групами соціально-економічних та медико-соціальних показників було застосовано регресійний аналіз. Для моделювання багаторівневого процесу формування тривалості життя у похилому віці використовувався метод шляхового аналізу. Широко застосовані традиційні методи статистики: індексний, балансовий, метод порівнянь, розрахунки трендів тощо. Інформаційна база. Дослідження проведено на основі даних Всесоюзних переписів населення; відомостей про поточний природний рух та чисельність населення України Держкомстату України; комп’ютерної бази даних ВООЗ “Здоров’я для всіх”

 10. Економічно активне населення сучасної України. Статистичний та економічний аналіз
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО-АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ 5 1.1 Характеристика «населення» та «економічно-активного населення» як основних понять дослідження 5 1.2 Історія дослідження економічно-активного населення сучасної України 6 1.3 Підходи, принципи та методи дослідження економічно-активного населення 8 РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО-АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 14 2.1 Загальна характеристика економічно-активного населення сучасної України 14 2.2 Соціальний захист економічно-активного населення 17 2.3 Методи дослідження економічно-активного населення сучасної України 25 РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНО-АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 27 3.1. Проблеми зайнятості в Україні 27 3.2. Шляхи покращення зайнятості та забезпечення соціальних гарантій 32 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 45 ДОДАТКИ 48

 11. Поняття фінансів населення. Фінансові ресурси населення та їх структура
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи фінансів населення 4 2. Структура фінансових ресурсів населення 10 3. Аналіз динаміки доходів населення України 12 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 12. Вікові кризи повязані зі статтю
  Зміст Вступ 3 1. Сучасні наукові гендерні дослідження. 3 2. Процес розвитку гендерних ролей. 7 Висновок 11 Використана література 12

 13. Аналіз і оцінка економічної ефективності водопостачання
  Вступ 3 Розділ 1. Водопостачання населення в системі житлово-комунальних послуг 5 1.1. Розвиток системи водопостачання як складової частини економіки регіону 5 1.2. Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств водопостачання 7 1.3. Дослідження економічних факторів формування попиту та пропозиції питної води 9 Розділ 2. Аналіз і оцінка економічної ефективності водопостачання в м. Києві 14 2.1. Роль ПАТ «АТ «ххх» у водопостачанні в м. Києві 14 2.2. Аналіз доходів та витрат 18 2.3. Аналіз собівартості 22 2.4. Аналіз тарифів 25 2.5. Аналіз стану основних фондів 28 Висновки 30 Література 35 Додатки 39

 14. Рецензія на статтю «Зовнішні чинники формування політики ЄС щодо України»

 15. Порівняльний аналіз економічної ефективності туристичної діяльності в регіонах
  Вступ 3 1. Сутність та методика розрахунку економічної ефективності туристичної діяльності 4 2. Статистичні дані щодо регіонального розвитку туризму 8 3. Аналіз ефективності туристичної діяльності по регіонах 12 Висновки 16 Література 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua