Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Естетичне виховання у творчій спадщині В.О. Сухомлинського (ID:14313)
| Размер: 63 кб. | Объем: 46 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
Розділ І. Теоретичні основи естетичного виховання у творчій спадщині В.О. Сухомлинського 5
1.1. Естетичний розвиток і естетичне виховання дітей дошкільного віку 5
1.2. Естетична освіта в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського….8
1.3. Проблема естетичного виховання дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського………….. 11
1.4. Основні напрями та завдання естетичного виховання дітей у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського 14
1.5. В.О.Сухомлинський про формування почуття прекрасного в процесі спостережень за природою та її збереження 19
Розділ II. Впровадження ідей В.О.Сухомлинського з питання естетичного виховання в практику роботи сучасних дошкільних навчальних закладів…… 25
2.1. Визначення рівня естетичної культури у дітей старшого дошкільного віку 25
2.2.Технологія використання ідей В.О.Сухомлинського в розвитку естетичної культури у дітей старшого дошкільного віку 26
2.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 35
Висновки 42
Список використаних джерел 44

Литература 1.Бабанський Ю.К. Педагогика – М., 1983.- С. 263. 2.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. — К.: 1999. 3.Болтарович 3. Традиції семейного виховання // Народна творчість та етнографія. — 1993. — № 2. 4.Буре Р. С., Островская Л. Ф. Воспитатель и дети. — М.: 2003. 5.Бутенко В. Г. Педагогічні інновації в естетичному вихованні учнівської молоді // Проблеми освіти: Наук, метод, зб. - К., 1998. - Вип. 14. - С. 195-201. 6.Воспитание гуманных чувств у детей / Под ред. Л. Н. Проколиенко, В.К. Котирло. - К.: 1987. 7.Дем'янчук О. Н. Психолого-педагогічні проблеми естетичного виховання учнівської молоді. - К.: Наукова думка, 1994. - 62 с. 8.Денисенко Н. Впровадження програми з валеології // Дошкільне виховання. — 1998. — № 9. 9.Державна національна програма «Освіта. Україна XXI століття» // Освіта. - -1993. - № 44. - С. 6. 10.Долина О. Завдання естетичного виховання // Дошкільне виховання. – 2000. – №7. – С. 36. 11.Закон України ,Дро дошкільну освіту". - К.: Ред. ж-лу „Дошкільне виховання". 2001. - 55с. 12.Закон України „Про освіту" // Освіта. -1991. — 25 червня. 13.Казки школи під голубим небом: казки-притчі, оповідання. Упорядник Сухомлинський В.О. - К: 1997р. 14.Каптерёв П.Ф. Педагогика.- 1992. - №3. - С.78 15.Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. — М.: 2002. 16.Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні / Наук. ред. О. Л. Кононко. - К.: 2003. 17.Концепція безперервної системи національного виховання. - К.: 1994. 18.Концепція дошкільного виховання в Україні. — К.: 1993. Ю.Богуш А.М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі. — К., 2002. 19.Котляр В.П. Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва образотворчою діяльністю дітей. – Запоріжжя, 2001. 20.ЛевківськийМ.В. Історія педагогіки. -К.: 2003. - С. 303-312. 21.Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. - К.: 1999. 22.Мещерякова Л.И. Педагогика – М., 1974. - С.250 23.Міхелі С. Педагогічні ідеї Сухомлинського В.О. як концептуальна основа особистісно орієнтованого підходу// Поч. шк., 2003р., №9. 24.Мостова Т. Сухомлинський ушляхетнює педагогічний світ планети. „Освіта України", 2003, 23 вересня. 25.Поніманська Т.І. Основи дошкільної педагогіки. – К., 1998. 26.Постанова Верховної Ради України про відзначення 85-річчя від дня народження Сухомлинського В.О. Поч. шк., 2003 p., №9. 27.Пшеврацька О. Ні сліпому вихованню//Дитячий садок, 2003, вересень. 28.Система эстетического воспитания в детском саду. – М., 1962. 29.Суходольская-Кулешова Л.В. Формирование эстетической культуры будущего учителя // Педагогика. – 2003. – № 7.– С. 83-86. 30.Сухомлинский В. О. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду вчителів. - У кн.: З досвіду роботи директора школи. К.: 1955. 31.Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике. — М.: 1990. - 448 с. 32.Сухомлинский В.А., Педагогический коллектив средней школы. - М.: Учпедгиз, 1958. 33.Сухомлинський B.О. Речі мають виховувати людину. „Кіровоградська правда", 1957, 7 травня. 34.Сухомлинський В.О. Народжується особистість... (питання трудового і естетичного виховання учнів). - „Рад. освіта", 1967, 15 квітня. 35.Сухомлинський В.О. Гармонійне поєднання колективних та особистісних інтересів учнів. „Зоря комунізму", 1961, 16 травня. 36.Сухомлинський В.О. Невичерпне джерело. „Кіровоградська правда", 1951, 25 березня. 37.Сухомлинський В.О. Гаряча квітка: Оповідання та казки. - К.: 1970. 38.Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа. - М.: Просвещение, 1969. 39.Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. - К.: Рад. шк. 1972. 40.Фіцула М.М. Педагогіка – Тернопіль, 1997. - С.205 41.Фіцула М.М. Педагогічні проблеми виховання учнів. – К., 1981. - С.176 42.Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки. Упорядники БорисоваЗ.Н., Кузьменко В.У. - К.: Вища школа, 2004. 43.Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н.А.Ветлугиной. – М., 1972.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Естетичне виховання учнів в процесі навчання БЖД
  Вступ 3 Розділ І. Суть та значення естетичного виховання у формуванні особистості школяра 5 1.1. Поняття, завдання та функції естетичного виховання 5 1.2. Психологічні основи естетичного виховання 8 1.3. Шляхи здійснення естетичного виховання в загальноосвітній школі 11 Розділ ІІ. Особливості естетичного виховання на уроках БЖД 15 2.1. Форми та методи естетичного виховання на уроках БЖД 15 2.2. Естетичне виховання в позакласній та позанавчальній роботі 19 Розділ ІІІ. План-конспект виховного заходу з БЖД 35 Висновки 43 Список використаних джерел 45

 2. Вплив природи на морально-естетичне виховання дітей
  ВСТУП 3 1. Роль природи в розвитку дошкільників 5 2. Вплив природи на морально-естетичне виховання дітей 9 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

 3. Психологічні проблеми уяви та творчості. Творчій тренінг
  Зміст Вступ 3 1.Визначення уяви 4 2. Уява у творчості 5 3.Уява й талановитість 7 4. Творчий тренінг 10 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 4. Архітектурна пам’ятка раку - м. Хатра в історико-культурній спадщині ЮНЕСКО
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПАМ’ЯТКИ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ІРАКУ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВЧЕНИХ 1.1. Здобутки ассиріології вітчизняних вчених 4 1.2. Всесвітня спадщина Іраку у працях зарубіжних дослідників 7 РОЗДІЛ 2. АРХІТЕКТУРНІ ПАМ’ЯТКИ ІРАКУ В ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІЙ СПАДЩИНІ ЮНЕСКО 2.1. Месопотамське мистецтво, його архітектурні форми 10 2.2. Пам’ятка ЮНЕСКО – м. Хатра та її значення 12 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

 5. Естетичне освоєння дійсності
  Вступ 3 1. Естетичне почуття 4 2. Естетичний смак 9 3. Естетичний ідеал 12 Висновок 15 Список використаної літератури 16

 6. Виховання
  Вступ 3 Розділ 1. Поняття виховання, його завдання та методи 5 Розділ 2. Моральне виховання та розвиток особистості 15 Розділ 3. Розумове виховання. Його принципи 24 Розділ 4. Рідна мова як складова розумового виховання 35 Висновки 38 Література 43

 7. Правове виховання
  Вступ 3 1. Поняття, ознаки і функції правового виховання 6 2. Система і механізм правового виховання. Правова вихованість 8 3. Правове загальне навчання (правовий всеобуч) 12 4. Правовий нігілізм: джерела і шляхи подолання 15 5. Проблеми правового виховання населення як соціальної гарантії дії верховенства правового закону в суспільстві 18 Висновки 24 Список використаної літератури 27-28

 8. Фізичне виховання
  ВСТУП 3 1. Роль рухової активності в житті кожної людини 4 2. Фізичні вправи і функціональні резерви організму. Фізичні вправи і система імунітету 9 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 14

 9. Фізичне виховання
  Вступ 3 1. Фізичне виховання – суть, мета та значення 4 2. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізкультури 11 3. Роль фізичного виховання на сучасному етапі розвитку українського суспільства 14 Висновки 16 Список літератури 18

 10. Виховання витривалості
  Вступ. 3 1. Виховання витривалості - одне з найважливіших завдань фізичного виховання. 5 2. Розвиток витривалості на уроках фізкультури в молодших класах школи 7 3. Методика удосконалення різних видів витривалості (загальної, анаеробної, силової) 11 4. Засоби розвитку витривалості у дітей молодшого віку. 13 Висновок. 21 Список літератури: 23

 11. Методи виховання
  1. Поняття про методи виховання. 2. Характеристика основних методів виховання. 3. Основні завдання національного виховання. Використана література.

 12. Методи виховання
  Вступ 3 1. Поняття про методи виховання 5 2. Характеристика основних методів виховання 6 3. Основні завдання національного виховання 10 Висновки 11 Література 13

 13. Проблеми дошкільного виховання
  ВСТУП 3 1. СУЧАСНИЙ СТАН ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 4 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 8 ВИСНОВОК 11 ЛІТЕРАТУРА 13

 14. Розвиток і виховання особистості
  Вступ 3 1. Концептуальні підходи до виховання і розвитку особистості 4 2. Виховна функція сім’ї 6 3. Виховання поза сім’єю і розвиток особистості в процесі спілкування вихователя і вихованця 12 Висновки 18 Список використаних джерел 20

 15. Педагогіка сімейного виховання
  1. Сімейна політика в Україні 3 2. Характеристика механізмів виховання в сім’ї 8 3. Авторитети батьків у вихованні дитини 12 4. Висловлення класиків про необхідність виховання детей усіма членами родини 14 Список використаної літератури 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua