Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ПрактикаТема: Тур закарпаття для студентів в Power Point (ID:14328)
| Размер: 1167 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеПрезентація в Power Point
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Курорти Закарпаття
  Вступ 3 Розділ І. Соціально-економічні фактори формування та розвитку курортно-рекреаційного регіону 6 1.1. Державне регулювання розвитку курортно-рекреаційного регіону 6 1.2. Теоретичні та прикладні засади економічного оцінювання і регулювання туристичної привабливості території 8 Розділ ІІ. Системи курортів Закарпатської області 12 2.1. Л андшафтно-рекреаційні системи Закарпатської області 12 2.2. Ландшафтно-рекреаційні райони Закарпаття 15 2.3. Санаторно-курортний комплекс Закрпаття 23 Розділ ІІІ. Напрями вдосконалення діяльності курортів Закарпаття 30 Висновки 34 Список використаної літератури 38 Додаток. 41

 2. Замки Закарпаття, як туристичний об’єкт
  Вступ 3 1. Передумови розвитку туризму на Закарпатті 6 1.1. Загальна характеристика Закарпатської області 6 1.2. Передумови розвитку культурного туризму на Закарпатті 7 2. Замки Закарпаття, як туристичний об’єкт 10 2.1. Виноградівський район 10 2.2. Мукачівський район 15 2.3. Ужгородський район 21 2.4. Хустський район 26 Висновки 28 Список використаних джерел 30 Додатки 32

 3. Музеї Закарпаття, як туристичні об’єкти
  Вступ 3 1. Передумови розвитку туризму на Закарпатті 5 1.1. Загальні відомості про Закарпаття 5 1.2. Історико-культурна спадщина Закарпаття 7 2. Музеї Закарпаття, як туристичні об’єкти 9 2.1. Сучасний стан музеїв Закарпатської області, та їх використання в туризмі 9 2.2. Застосування інноваційних технологій, як інструмент підвищення використання музеїв в туризмі 21 3. Проблеми та перспективи використання музеїв Закарпаття, як туристичних об’єктів 27 Висновки 30 Список використаних джерел 31 Додатки 33

 4. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА Мальониче Закарпаття
  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА Туристичної подорожі по маршруту Мальониче Закарпаття Рахів - г. Близниця - Ясиня - г.Говерла - Рахів Пішохідний ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное)ПАСПОРТ ТРАССЫ ПОХОДА Схема

 5. Організація різнопланової діяльності школярів і студентів
  Вступ 3 Організація різнопланової діяльності школярів і студентів 4 Висновок 11 Література 12

 6. Етапи наукової організації праці студентів
  Вступ 3 1. Раціональна організація навчальної праці студента 4 2. Основи самостійної навчальної роботи студентів 10 3. Організація науково-дослідницької діяльності студентів 14 Висновки 22 Література. 23

 7. Соціологічне дослідження вільного часу студентів
  Соціологічне дослідження вільного часу студентів Анкета соціологічного дослідження Висновки

 8. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (ТРУДОВЕ ПРАВО)
  Тестові завдання 1. За якими основними критеріями розмежовуються галузі права? 2. Які відносини є предметом трудового права? 3. Чи регулює трудове право працю членів кооперативів, селянських (фермерських) господарств? 4. Чи можуть володіти трудовою правосуб'єктністю організації, які мають статус юридичної особи? 5. Чи зобов'язана профспілка захищати індивідуальні інтереси працівника, який не є членом цієї профспілки? 6. Чи має право профспілкова організація підприємства звертатися до суду в разі невиконання її вимог власником або уповноваженим ним органом? 7. В яких випадках профспілка може представляти інтереси члена профспілки? 8. В який термін має бути підписаний уповноваженими представниками колективний договір з моменту його схвалення? 9. Який орган схвалює колективний договір? 10. 3 якого моменту колективний договір набуває чинності? 11. Хто здійснює контроль за виконанням колективного договору? 12. В який термін сторони, що підписали колективний договір, звітують про його виконання? 13. Яким чином визначається сфера застосування контракту, як особливої форми трудового договору? 14. В яких випадках укладається строковий трудовий договір? 15. В якій формі укладається трудовий договір з роботодавцем - фізичною особою? 16. В якому органі підлягає реєстрації трудовий договір, укладений з роботодавцем - фізичною особою? 17. На який термін може застосовуватись випробування для робітника? 18. Чи зобов'язаний власник або уповноважений ним орган обмежувати спільну роботу родичів на підприємстві недержавної форми власності? 19. Дайте найбільш повний перелік із вказаних категорій працівників, до яких не може застосовуватись випробування: 20. В який термін працівник повинен бути повідомлений про зміну істотних умов праці? 21. В яких випадках працівник може бути переведений на інше робоче місце? 22. Чи потрібна згода працівника для переведення його на іншу роботу в разі простою? 23. На який термін працівник може бути переведений на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, для ліквідації наслідків виробничої аварії? 24. В яких випадках неповнолітній працівник може бути переведений на іншу роботу без його згоди? 25. На який термін працівник може бути переведений за його згодою на інше підприємство в разі простою? 26. Чи є зміна підпорядкованості підприємства підставою для припинення трудового договору? 27. Чи має працівник право розірвати трудовий договір за власним бажанням у визначений ним строк в разі невиконання роботодавцем умов колективного договору? 28. В який термін працівник повинен повідомити роботодавця про розірвання трудового договору за власним бажанням без поважних причин? 29. Чи допускається звільнення працівника з ініціативи влас¬ника або уповноваженого ним органу в період перебування працівника у відпустці? 30. З яких названих підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не потребує попередньої згоди профспілкового органу? 31. За яких підстав припинення трудового договору випла¬чується працівникові вихідна допомога? 32. В який термін працівники мають бути попередженими про наступне вивільнення? 33. Яка максимальна тривалість робочого часу встановлена для працівників віком від 16 до 18 років? 34. Для якої із названих категорій працівників встановлюється скорочена тривалість дня? 35. Яку категорію працівників заборонено залучати до роботи в нічний час? 36. Чи може встановлюватися неповний робочий час за угодою між працівником і роботодавцем? 37. Чи тягне робота на умовах неповного робочого часу будь-які обмеження обсягу трудових прав працівників? 38. Якою має бути тривалість перерви в роботі між змінами? 39. Чи можуть залучатися до надурочних робіт жінки, які ма¬ють дітей віком до 14 років або дитину-інваліда? 40. Які граничні норми застосування надурочних робіт? 41. Чи можуть працівники використовувати час обідньої пере¬рви на свій розсуд та відлучатися з місця роботи? 42. Яка тривалість щотижневого безперервного відпочинку? 43. Як здійснюється компенсація за роботу у вихідний день? 44. Якої тривалості надаються щорічні відпустки? 45. Який стаж роботи дає право на щорічну відпустку за певний рік роботи? 46. Чи допускається відкликання працівника з відпустки без згоди на це працівника? 47. Чи допускається заміна відпустки повної тривалості грошовою компенсацією? 48. Чи допускається компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу? 49. Чи мають право працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію)? 50. Яка матеріальна відповідальність настає в разі завдання матеріальної шкоди підприємству працівником не при ви¬конанні ним трудових обов'язків? 51. Чи може бути притягнутий до матеріальної відповідальності працівник за шкоду, завдану ним підприємству, установі, організації поряд з притягненням його за це до дисциплінарної відповідальності? 52. Які з названих стягнень можуть бути застосовані за пору¬шення трудової дисципліни? 53. Не пізніше якого терміну з дня вчинення проступку може бути накладено дисциплінарне стягнення? 54. Чи можуть застосовуватись заходи заохочення протягом строку дії дисциплінарного стягнення? 55. Чи дозволяється видача замість спеціального одягу і спеціального взуття матеріалів для їх виготовлення або грошових сум для їх придбання? 56. Чи дозволяється застосування праці осіб молодше 18 років на підземних роботах? 57. В який період надаються щорічні відпустки працівникам молодше 18 років? 58. В який термін працівник має право звернутись до суду у справі про звільнення? 59. В який термін працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати? 60. В який термін може бути оскаржено до суду рішення комісії по трудових спорах? 61. Моментом виникнення індивідуального трудового спору є: 62. Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає: 63. Розмежування між індивідуальним і колективним договором здійснюється за: 64. Розгляд колективних трудових спорів здійснюється: 65. Закон України “Про охорону праці” був прийнятий: 66. Хто зобов’язаний створити умови праці відповідно до вимог законодавства: 67. Служба охорони праці створюється на підприємстві виробничої сфери з числом працюючих: 68. Хто зобов’язаний за свої кошти організовувати проведення медичного огляду?: 69. Щорічний обов’язковий медичний огляд проводиться до: 70. Хто здійснює розслідування нещасного випадку, що стались на виробництві?:

 9. Психологічне дослідження загального рівня здібностей студентів
  ВСТУП 4 1. ЗДІБНОСТІ ТА ІНТЕЛЕКТ 6 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТУ АЙЗЕНКА 10 3. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ 11 ВИСНОВКИ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18 ДОДАТКИ 20 Визначення загальних здібностей студентів: 23 с., 3 табл., 2 рис., 2 додатки, 19 літературних джерел. Об’єкт дослідження – студенти НАУ. Предмет дослідження – загальні здібності студентів. Мета роботи – встановлення рівня загальних здібностей студента НАУ. Метод дослідження – експериментальне дослідження рівня загальних здібностей студентів НАУ. Встановлено, що середній рівень загальних здібностей студентів НАУ може бути оцінений значеням коефіцієнта інтелектуальності згідно методики Айзенка 109,17. Результати курсової роботи рекомендується використовувати при організації профорієнтаційної роботи з абітурієнтами, при проведенні навчальної і виховної роботи зі студентами НАУ.

 10. Вплив самооцінки на успішну діяльність студентів-психологів
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ САМООЦІНКИ НА УСПІШНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ В ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 8 1.1. Самооцінка як чинник людської особистості і її витоки 8 1.2. Професійна самосвідомість в підготовці спеціаліста 14 1.3. Взаємозв'язок самооцінки і успішності професійної діяльності студентів-психологів 18 РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВПЛИВУ САМООЦІНКИ НА УСПІШНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 23 2.1. Методи дослідження рівнів самооцінки і домагань особистості 23 2.2. Організація емпіричного дослідження 25 РОЗДІЛ 3. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ САМООЦІНКИ НА УСПІШНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 33 3.1. Результати дослідження та їх інтерпретація 33 3.2. Програма психологічної корекції самооцінки та усвідомлення власної особистості 41 ВИСНОВОК 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 63 ДОДАТКИ 67-70

 11. Основи науково-дослідної роботи студентів (вступ до фаху)
  Зміст Вступ 4 1. Загальне поняття науково-дослідної роботи студентів 5 2. Початковий етап НДР 6 2.1. Вибір теми НДР 7 2.2. Техніко-економічне обґрунтування теми НДР 8 2.3. Планування наукового дослідження 10 2.4. Використання літературних джерел на стадії обґрунтування теми НДР 11 3. Основний та заключний етап НДР 12 4. Оформлення звіту НДР 15 Висновки 17 Список використаної літератури 18 Метою роботи є формування уявлень про структуру, зміст та організацію науково-дослідної роботи студентів у вузі. Форма участі студентів у науково-дослідній роботі (НДР) є спецсемінар. Предмет: економіка і підприємництво

 12. Програма соціального дослідження на тему вільний час студентів
  Вступ 3 Визначення проблеми вільного часу та постановка проблеми використання його студентами 4 Анкета соціологічного дослідження 9 Висновки 12 Література 16

 13. ЗАСТОСУВАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗНАНЬ В НАУКОВІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНО АНАЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
  Вступ 3 1. Застосування бібілографічних знань в науковій та інформаційно аналітичній діяльності студентів 4 2. Приклади застосування і оформлення робіт 9 Висновок 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13

 14. Науково-дослідна робота студентів, її форми і роль у підготовці спеціалістів
  ВСТУП 3 1. Організація науково-дослідної роботи студентів. 5 2. Види та форми науково-дослідної роботи студентів 7 ВИСНОВОК 17 Список літератури 18

 15. Особливості адаптації студентів першого курсу до умов навчальної діяльності (теория)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ДО УМОВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 6 1.1. Студент як обєкт педагогічної діяльності 6 1.2. Сутність поняття «адаптація» в психологічній літературі 10 1.3. Проблема психологічної адаптації першокурсників до навчання 12 Висновок до розділу 1 18 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО КОРЕКЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 19 2.1. Особливості діяльності психологічної служби вищого навчального закладу 19 2.2. Сутність та види психокорекції та психотерапії 23 2.2.1. Седативна психокорекційна робота з проблемою адаптації 24 2.2.2. Консультативна психокорекційна робота з проблемою адаптації 26 2.2.3. Тренінгові групи як вид психокорекційної роботи 27 Висновок до розділу 1 36 ВИСНОВОК 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 42

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua