Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контракт — особливий вид трудового договору (ID:14420)
| Размер: 17 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Сфера застосування контракту 4
2. Закони, що передбачають укладення контракту. 7
3. Вимоги до укладання контракту 10
Висновок 15
Список використаної літератури 17
Литература1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. — 1996. — № 8. — Ст. 141. 2. Законодавство України про працю: Збірник законодавчих та нормативних актів: Кодекс законів про працю. Трудовий договір. Оплата праці. Охорона праці. Трудові спори (конфлікти) / Микола Ілліч Камлик (упоряд.). — К., 2003. — 944с. 3. Бабаскін А. Ю., Баранюк Ю. В. Трудове право України. — К., 2004. — 607с. 4. Болотіна Н.Б. Трудове право України. — К., 2003. — 725с 5. Грузінова Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України. — К., 2003. — 128с 6. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я. Трудове право України. — К., 2004. — 536с. 7. Прокопенко В.І. Трудове право України. — Х., 2002. — 528с. 8. Трудове право України: Зб. нормативно-правових актів / П.А. Бущенко (упоряд.), І.А. Вєтухова (упоряд.). — Х., 2002. — 464с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контракт як особлива форма трудового договору
  ВСТУП 2 1. КОНТРАКТ ЯК РІЗНОВИД ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 3 2. ПОНЯТТЯ КОНТРАКТУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО УКЛАДАННЯ З РІЗНИМИ СУБ'ЄКТАМИ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН 6 3. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ КОНТРАКТУ 15 4. ПРОБЛЕМИ ВРЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ШЛЯХОМ УКЛАДЕННЯ КОНТРАКТУ 24 ВИСНОВОК 27 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 28 Додаток

 2. Контракт, як особлива форма трудового договору
  Вступ 3 Розділ І Поняття трудового контракту як особливого виду трудового договору. 7 1.1. Особливості змісту трудового контракту. 7 1.2. Форма і строки в контракті. 22 1.3. Значення правильного оформлення трудового контракту. 25 Розділ ІІ Сфера застосування трудового контракту. 29 2.1. Обов’язкове застосування трудового контракту. 29 2.2. Сфера застосування контракту за угодою сторін. 38 Розділ ІІІ Припинення дії трудового контракту. 47 3.1. Підстави припинення дії трудового контракту. 47 3.2. Розірвання трудового контракту на вимогу працівника. 51 3.3. Розірвання трудового контракту з ініціативи роботодавця. 54 Висновки і пропозиції. 74 Cписок використаної літератури. 79

 3. Контракт, як особлива форма трудового договору
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ПОНЯТТЯ КОНТРАКТУ ЯК ОСОБЛИВОЇ ФОРМИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 5 1.1. Зміст трудового контракту 5 1.2. Вимоги до укладання контракту 14 1.3. Закони, що передбачають укладення контракту. 17 РОЗДІЛ ІІ. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ 21 РОЗДІЛ ІІІ. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ТРУДОВОГО КОНТРАКТУ 25 3.1. Підстави припинення дії трудового контракту. 25 3.2. Розірвання трудового контракту на вимогу працівника 26 3.3. Розірвання трудового контракту з ініціативи роботодавця 29 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТКИ 38

 4. Конституційно-правова відповідальність як особливий вид відповідальності
  Вступ 3 1. Сутність та ознаки конституційно-правової відповідальності 4 2. Підстави конституційно-правової відповідальності 7 Висновок 15 Список використаних джерел 17

 5. Лізинг як особливий вид фінансування реальних інвестицій (на прикладі підприємства)
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методичні засади лізингових операцій 5 1.1 Економічна сутність лізингових операцій 5 1.2 Види лізингового кредиту та форми лізингових угод 10 Розділ 2. Механізм застосування лізингового кредиту на ДП «ххх» 14 2.1 Стан лізингового кредитування в Україні 14 2.2 Система лізингу, як основи кредитування на ДП «ххх» 20 Розділ 3. Шляхи модернізації системи лізингу в Україні 31 Висновки 35 Список використаних джерел 37 Додатки 42

 6. Ессе. Розірвання трудового договору за ініціативою органів, які не є стороною договору
  Ессе. Розірвання трудового договору за ініціативою органів, які не є стороною договору. 3 Практичне завдання. Скласти проект трудового договору. 10 Список використаної літератури. 13

 7. Припинення трудового договору
  Вступ 4 1. Загальна характеристика підстав припинення трудового договору 6 2. Розірвання трудового договору за ініціативою працівника 13 3. Роль правової культури у формуванні правової, соціальної держави 18 4. Розірвання трудового договору на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу 28 5. Припинення трудових правовідносин з державними службовцями 30 Висновки 36 Список використаної літератури: 38

 8. Підстави і порядок припинення трудового договору
  Література: 1. Кодекс законів про працю України. 2. Коментар до Кодексу законів про працю України. К., 2002 р. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів.

 9. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
  Вступ 3 1. Поняття, правові підстави та умови матеріальної відповідальності 4 2. Види матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 7 3. Визначення розміру шкоди та порядок її покриття 16 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 10. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника
  Вступ 4 І. Трудовий договір і його зміст 5 1.1. Контрактна форма трудового договору 5 ІІ. Загальні підстави розірвання трудового договору 8 2.1. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 8 2.2. Детальний аналіз загальних підстав звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 9 ІІІ. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 26 IV. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника 32 Висновки 40 Список використаної літератури 42

 11. Поняття та види трудового договору, порядок його укладання
  Вступ 3 1. Поняття трудового договору 5 1.1. Термінологічне визначення “трудового договору” 5 1.2. Сторони трудового договору 8 2. Види трудового договору 13 2.1. Класифікація за терміном дії 13 2.2. Контракт, як особливий вид трудового договору 14 2.3. Класифікація за характером і кількістю виконуваних працівником трудових функцій 18 2.4. Договори, укладені з іноземцями, державними службовцями, молодими фахівцями, неповнолітніми, інвалідами та ін. 21 3. Порядок укладення трудового договору. 30 Висновок 38 Список використаної літератури 40

 12. Загальні підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця
  Вступ 3 1. Припинення трудового договору 6 2. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 9 а) звільнення працівника у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці 10 б) виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню цієї роботи 13 в) систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського покарання 15 г) звільнення за прогул 16 д) розірвання трудового договору у випадку неявки на роботу протягом чотирьох місяців підряд унаслідок тимчасовї непрацездатності 17 е) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу 18 є) поява на роботі працівника в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння 19 ж) вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, установленого вироком суду, що вступили в законну силу, або постановою органа, у компетенцію якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів суспільного впливу 20 Висновки 22 Література: 24

 13. Юридичні властивості колективного договору як традиційного інституту трудового права
  Юридичні властивості колективного договору як традиційного інституту трудового права 2 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20 Тести 22 Чи правильні відповіді з питань цивільного права: Задача 23 При укладанні договору контрактації сільськогосподарської продукції між колективним сільськогосподарським підприємством “Жнива” і районною заготівельною організацією виникла проблема: кожна із сторін намагалася перекласти відповідальність за транспортування продукції на приймальний пункт одна на одну. Які вимоги закону з приводу вищевказаної проблеми? За вищенаведеною умовою написати договір контрактації сільськогосподарської продукції.

 14. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

 15. Внутрішній трудовий розпорядок та основні трудові обов’язки сторін трудового договору
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ. 5 1.1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці 5 1.2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку 7 1.3. Обов’язки сторін трудового договору 10 РОЗДІЛ ІІ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ ПОРУШЕННІ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 14 2.1. Поняття дисциплінарного проступку 14 2.2. Дисциплінарна відповідальність та її види 17 2.3. Методи забезпечення трудової дисципліни 24 ВИСНОВОК 27 ЛІТЕРАТУРА 29

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua