Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота трудове право (ID:14422)
| Размер: 19 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание1. Види дисциплінарної відповідальності. 3
2. Порядок розгляду колективних трудових спорів. 8
Список використаної літератури 16

Литература1. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 р. № 137/98-ВР 2. Бабаскін А. Ю., Баранюк Ю. В. Трудове право України. — К., 2004. — 607с. 3. Болотіна Н.Б. Трудове право України. — К., 2003. — 725с 4. Бурак В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. — К., 2003. — 382с. 5. Венедиктов В.С. Трудовое право Украины. — Х., 2004. — 302с. 6. Грузінова Л.П., Короткін В.Г. Трудове право України. — К., 2003. — 128с 7. Законодавство України про працю: Збірник законодавчих та нормативних актів: Кодекс законів про працю. Трудовий договір. Оплата праці. Охорона праці. Трудові спори (конфлікти) / Микола Ілліч Камлик (упоряд.). — К., 2003. — 944с. 8. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я. Трудове право України. — К., 2004. — 536с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Контрольна робота трудове право
  Доповідь. Працівник: особливості правового статусу 3 Бібліографія 10

 2. Контрольна робота трудове право
  Задача 1 3 Ігор П., якому виповнилось 14 років, вирішив влаштуватись на роботу у вільний від навчання час. Він звернувся до відділу кадрів поштамту із заявою, в якій просив надати йому будь-яку роботу. Начальник відділу кадрів відмовив Ігорю у зарахуванні їй роботу, посилаючись на те, що він неповнолітній і на заяві немає дозволу одного з батьків. Чи правильно відмовлено Ігорю П. в зарахуванні на роботу? Задача 2 4 Перекладач Солошенко К. уклав трудовий договір з фірмою "Буран" строком на 3 роки. За допущення помилок у перекладі складного тексту технічного характеру йому "було оголошено догану через 3 місяці після виконання вказаної роботи, враховуючи те, що Солошенко К. шістдесят два дні хворів. Солошенко К. оскаржив дії адміністрації до КТС. Яке рішення повинна винести КТС? Суб'єкти трудового права. 5 Вступ 5 1. Працівник: особливості правового статусу 6 2. Власник або уповноважений ним орган як роботодавець в трудових правовідносинах 10 3. Особливості правового статусу роботодавця-фізичної особи 13 4. Професійні спілки, як суб’єкт трудового права 14 Висновки 19 Бібліографія 20

 3. Контрольна робота трудове право
  1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ (ГАЛУЗЕВИХ) ПРИНЦИПІВ ТРУДОВОГО ПРАВА 3 2. АТЕСТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ: ПОНЯТТЯ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ПРАВОВІ НАСЛІДКИ 15 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 21

 4. Контрольна робота трудове право
  1. Системи трудового права 3 2. Щорічні відпустки та їх види 6 Список використаної літератури 15

 5. Контрольна робота трудове право
  1. Контроль за виконання колективного договору та відповідальність за його порушення та невиконання 3 2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність 6 Список використаної літератури 13

 6. Контрольна робота трудове право
  1. Характеристика трудового коллективу як суб’єкта трудового права 3 2. Перелік законів, якими визначається сфера застосування контрактної форми трудового договору в Україні (в хронологічному порядку) 10 Бібліографія 15

 7. Контрольна робота трудове право
  1. Ознаки трудових відносин. 3 2. На якій підставі виникають відносини між громадянином та органом працевлаштування. 5 3. Норми загальної частини трудового права. 8 4. Принципи трудового права. 9 5. Трудова правосуб'єктність. 13 6. Трудовий колектив, як суб'єкт трудового права. 15 7. Яке право надається працівникам підприємства майно якого приватизується. 17 8. Принципи колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. 17 9. Нормативні умови колективного договору. 18 10. Укладання трудового договору. 18 Список використаної літератури 23

 8. Контрольна робота трудове право
  1. Загальна характеристика суб’єктів підприємницької діяльності (визначити поняття суб’єктів підприємницької діяльності, назвати їх види) 3 2. Розкрити порядок утворення суб’єктів підприємницької діяльності 7 3. Охарактеризувати порядок припинення суб’єктів підприємницької діяльності 10 Список джерел 18

 9. Контрольна робота трудове право
  1. Принципы трудового права, понятие, классификация 3 2. Форма и сроки трудового договора. 7 3. Режим и учет рабочего времени 14 4. Порядок определения ущерба, причиненного работником работодателю, способы его возмещения 18 Тест 22 Имеет ли работница, имеющая грудного ребенка 6 месяцев, на установление ее неполного рабочего дня: Задача 23 При рассмотрении трудового спора Комиссию по трудовым спорам отка-зала в удовлетворении заявления работника об оспаривании выговора по при-чине пропуска или трехмесячного срока исковой давности. Вправе ли работник обратиться в суд с иском? Да, нет, почему? Список использованных источников 24

 10. Контрольна робота трудове право
  Доповідь. Правовий статус профспілок 3 Бібліографія 10

 11. Контрольна робота трудове право
  1. Теоретичне завдання 3 2. Практичні завдання 11 2.1. Вирішити ситуацію. 11 Калугін через власну недбалість не одержав заробітну плату за роботу за сумісництвом. Головний бухгалтер інституту, де працював Калугін за сумісництвом, відмовив йому у виплаті заробітку, не одержаного ним вчасно. Юрисконсульт пояснила Калугіну, що нарахована йому і своєчасно не одержана ним заробітна плата була перерахована до бюджету. Калугін виявив, що понад три роки йому зменшували розмір належної винагороди за працю. Адвокат роз'яснила Калугіну, що облік обсягу виконаної працівником роботи і визначення розміру належної працівникові за це винагороди належить до компетенції власника. Чи використовується в законодавстві про працю термін "позовна давність"? Чи повинні задовольнити грошові вимоги працівника? 2.2. Розробити структурно-логічну схему "Види переведень" 15

 12. Контрольна робота трудове право України
  1. Суб’єкти трудового права та їх класифікація. 3 2. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника. 5 Бібліографія 13

 13. Контрольна робота з предмету “Трудове право”
  План. 1.Підготувати тези-інформації з питання “Підстави припинення трудового договору. 2.Підготувати текст відповіді юридичної консультації з питання “Порядок укладання колективного договору”. 3.Практичне завдання. За появу на роботі в нетверезому стані метрдтотелю ресторану “Либідь” Галкіній було оголошено догану і переведено офіціанткою строком на один місяць. Через три місяці Галкіна вирішила звернутися в комісію по трудових спорах. 1.Назвати види дисциплінарних стягнень за порушення трудової дисципліни. 2.Які строки звернення до КТС та суду за вирішенням трудових спорів? 3.Яке рішення по цій справі може прийняти КТС? 4.Скласти позовну заяву до місцевого суду від імені працівника про поновлення на роботі. 4.Розробити структурно-логічну схему “Види щорічних додаткових відпусток”.

 14. Контрольна робота з правознавства: Трудове право. Робочий час
  1. Поняття і види робочого часу 2. Режим і облік робочого часу 3. Надурочна робота 4. Ненормований робочий день 5. Чергування Задача Старший інспектор з кадрових питань автозаводу Біла Є.Р., яка має двох дітей до 8 років, звернулася до директора заводу Гринько ...

 15. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ (ТРУДОВЕ ПРАВО)
  Тестові завдання 1. За якими основними критеріями розмежовуються галузі права? 2. Які відносини є предметом трудового права? 3. Чи регулює трудове право працю членів кооперативів, селянських (фермерських) господарств? 4. Чи можуть володіти трудовою правосуб'єктністю організації, які мають статус юридичної особи? 5. Чи зобов'язана профспілка захищати індивідуальні інтереси працівника, який не є членом цієї профспілки? 6. Чи має право профспілкова організація підприємства звертатися до суду в разі невиконання її вимог власником або уповноваженим ним органом? 7. В яких випадках профспілка може представляти інтереси члена профспілки? 8. В який термін має бути підписаний уповноваженими представниками колективний договір з моменту його схвалення? 9. Який орган схвалює колективний договір? 10. 3 якого моменту колективний договір набуває чинності? 11. Хто здійснює контроль за виконанням колективного договору? 12. В який термін сторони, що підписали колективний договір, звітують про його виконання? 13. Яким чином визначається сфера застосування контракту, як особливої форми трудового договору? 14. В яких випадках укладається строковий трудовий договір? 15. В якій формі укладається трудовий договір з роботодавцем - фізичною особою? 16. В якому органі підлягає реєстрації трудовий договір, укладений з роботодавцем - фізичною особою? 17. На який термін може застосовуватись випробування для робітника? 18. Чи зобов'язаний власник або уповноважений ним орган обмежувати спільну роботу родичів на підприємстві недержавної форми власності? 19. Дайте найбільш повний перелік із вказаних категорій працівників, до яких не може застосовуватись випробування: 20. В який термін працівник повинен бути повідомлений про зміну істотних умов праці? 21. В яких випадках працівник може бути переведений на інше робоче місце? 22. Чи потрібна згода працівника для переведення його на іншу роботу в разі простою? 23. На який термін працівник може бути переведений на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, для ліквідації наслідків виробничої аварії? 24. В яких випадках неповнолітній працівник може бути переведений на іншу роботу без його згоди? 25. На який термін працівник може бути переведений за його згодою на інше підприємство в разі простою? 26. Чи є зміна підпорядкованості підприємства підставою для припинення трудового договору? 27. Чи має працівник право розірвати трудовий договір за власним бажанням у визначений ним строк в разі невиконання роботодавцем умов колективного договору? 28. В який термін працівник повинен повідомити роботодавця про розірвання трудового договору за власним бажанням без поважних причин? 29. Чи допускається звільнення працівника з ініціативи влас¬ника або уповноваженого ним органу в період перебування працівника у відпустці? 30. З яких названих підстав розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не потребує попередньої згоди профспілкового органу? 31. За яких підстав припинення трудового договору випла¬чується працівникові вихідна допомога? 32. В який термін працівники мають бути попередженими про наступне вивільнення? 33. Яка максимальна тривалість робочого часу встановлена для працівників віком від 16 до 18 років? 34. Для якої із названих категорій працівників встановлюється скорочена тривалість дня? 35. Яку категорію працівників заборонено залучати до роботи в нічний час? 36. Чи може встановлюватися неповний робочий час за угодою між працівником і роботодавцем? 37. Чи тягне робота на умовах неповного робочого часу будь-які обмеження обсягу трудових прав працівників? 38. Якою має бути тривалість перерви в роботі між змінами? 39. Чи можуть залучатися до надурочних робіт жінки, які ма¬ють дітей віком до 14 років або дитину-інваліда? 40. Які граничні норми застосування надурочних робіт? 41. Чи можуть працівники використовувати час обідньої пере¬рви на свій розсуд та відлучатися з місця роботи? 42. Яка тривалість щотижневого безперервного відпочинку? 43. Як здійснюється компенсація за роботу у вихідний день? 44. Якої тривалості надаються щорічні відпустки? 45. Який стаж роботи дає право на щорічну відпустку за певний рік роботи? 46. Чи допускається відкликання працівника з відпустки без згоди на це працівника? 47. Чи допускається заміна відпустки повної тривалості грошовою компенсацією? 48. Чи допускається компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулу? 49. Чи мають право працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, на одержання компенсації за їх зношування (амортизацію)? 50. Яка матеріальна відповідальність настає в разі завдання матеріальної шкоди підприємству працівником не при ви¬конанні ним трудових обов'язків? 51. Чи може бути притягнутий до матеріальної відповідальності працівник за шкоду, завдану ним підприємству, установі, організації поряд з притягненням його за це до дисциплінарної відповідальності? 52. Які з названих стягнень можуть бути застосовані за пору¬шення трудової дисципліни? 53. Не пізніше якого терміну з дня вчинення проступку може бути накладено дисциплінарне стягнення? 54. Чи можуть застосовуватись заходи заохочення протягом строку дії дисциплінарного стягнення? 55. Чи дозволяється видача замість спеціального одягу і спеціального взуття матеріалів для їх виготовлення або грошових сум для їх придбання? 56. Чи дозволяється застосування праці осіб молодше 18 років на підземних роботах? 57. В який період надаються щорічні відпустки працівникам молодше 18 років? 58. В який термін працівник має право звернутись до суду у справі про звільнення? 59. В який термін працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати? 60. В який термін може бути оскаржено до суду рішення комісії по трудових спорах? 61. Моментом виникнення індивідуального трудового спору є: 62. Колективний трудовий спір (конфлікт) виникає: 63. Розмежування між індивідуальним і колективним договором здійснюється за: 64. Розгляд колективних трудових спорів здійснюється: 65. Закон України “Про охорону праці” був прийнятий: 66. Хто зобов’язаний створити умови праці відповідно до вимог законодавства: 67. Служба охорони праці створюється на підприємстві виробничої сфери з числом працюючих: 68. Хто зобов’язаний за свої кошти організовувати проведення медичного огляду?: 69. Щорічний обов’язковий медичний огляд проводиться до: 70. Хто здійснює розслідування нещасного випадку, що стались на виробництві?:

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua