Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Сучасна українська мова (ID:14497)
| Размер: 11 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание1. Розподіліть іменники за типами відмінювання : 3
2. Утворіть повну парадигму відмінювання іменників: 3
3. Наведіть приклади переходу прикметників з одного розряду в інший. Складіть з ними речення. 4
4. Утворіть всі можливі форми від поданого дієслова: 4
5. Провідміняйте числівник: 5
6. Провідміняйте займенник: 6
7. Розставити розділові знаки, пояснити їх. Зробити синтаксичний розбір підкреслених речень. 6
Список використаної літератури: 7
Литература1. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1998. – 296 с. 2. Сучасна українська мова: Підручник / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. Шевченко та ін..; За ред.. О.Д. Пономарева. – 2-ге вид., перероб. – К.: Либідь, 2001. – 400 с. 3. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. – К.: Літера ЛТД, 2003. – 448 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Сучасна українська мова
  1. Складіть розпорядження про дозвіл на дострокове складання іспитів. 3 2. Знайдіть українські відповідники до слів 3 3. Перекладіть українською мовою 3 4. Виконайте завдання № 1,2, 3, 5, 9. 4 5. Подані іменники стоять у давальному відмінку однини. Усі приголосні перед - ці вимовляються м'яко. Запишіть слова в дві колонки 6 Список використаної літератури: 7

 2. Сучасна українська мова та правопис
  1. Поняття про літературну мову. Мовні норми 3 2. Мовні контакти та лексичні запозичення . Шляхи запозичень 4 3. Принципи правопису української мови. Зміни запроваджені в українському правописі в 90-х роках ХХ ст. 7 4. Тире між головними членами речення (правило, приклади) 11 Список використаної літератури 13

 3. Сучасна українська ділова мова
  1.Лексикологія. Омоніми та їх розряди. 2 2. Правопис іменників III відміни в орудному відмінку однини. Поставити іменники в орудному відмінку однини: зніяковілість, емаль, шерсть, подорож, кров, ожеледь, жовч, вживаність, радість, далеч, мати. 6 3. Запрошення. Укладіть запрошення на фахову наукову конференцію. 7 Список використаної літератури 8

 4. Сучасна українська література
  ПЛАН. 1 1. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40-50 Х РОКІВ. ПРОБЛЕМАТИКА ТА СПЕЦИФІКА. ЗДОБУТКИ І ВТРАТИ. 2 2. ВІЧНІ МОТИВИ ПОЕЗІЇ СИМОНЕНКО. 6 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15

 5. українська мова кр
  Завдання 1. Поясніть, у яких стилях мови автор може виявити індивідуальність? 3 Завдання 2. Складіть вправу на закріплення знань однокурсників з теми «Засоби милозвучності української мови». 5 Завдання 3. Напишіть невеликий роздум-есе на тему: «В чому трагедія Еллочки-Людоїдки або скільки слів достатньо знати для повного щастя?». 5 Завдання 4. Придумайте вислів за даним початком: «Крила виростають…» 7 Завдання 5. Запишіть по одному прикладу кожного з морфологічних і неморфологічних способів словотвору. 7 Список використаної літератури 9

 6. Українська мова
  1. Складіть зразок заяви про надання матеріальної допомоги 3 2. Знайдіть українські відповідники до слів 4 3. Перекладіть українською мовою 5 4. Записати речення фонетичною транскрипцією. Зробити фонетичний розбір підкреслених слів 6 5. Вставити пропущені букви. Розкрити дужки, пояснити правопис слів, зробити морфемний розбір підкреслених слів 7 6. Записати правильно складні слова. Пояснити їх правопис 8 7. Наведені іменники поставити в орудному відмінку однини, пояснити правопис відмінкових закінчень 9 Список використаної літератури 11

 7. Українська мова
  1. Особливості вживання родових форм іменників у професійному мовленні. Рід іменників на позначення назв осіб за професією, посадою, званням. Рід незмінюваних іменників, абревіатур. 3 2. Вживання вставних слів і словосполучень у фаховому мовленні. 8 Література 17

 8. Українська мова
  1. Ознаками культури мовлення є: 2. Правильно вжито прийменники у - в у словосполученні: 3. Літеру ґ слід писати в усіх словах рядка: 4. Усі власні назви треба брати в лапки у рядку 5. Прикметники із суфіксом -зьк- утворюються від іменників: 6. Відредагуйте словосполучення. 7. Поясніть значення фразеологізмів. ІІІ рівень ( кожна правильна відповідь -1 б.) Б.Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать. д), 9. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю. 10. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю. IV рівень ( кожна правильна відповідь 11. Запишіть правильно слова, знявши скісну риску. 12. Складіть текст про літературну норму з п'яти рядків за схемою:

 9. Українська мова
  1. За якими ознаками класифікуються ділові документи? Назвіть групи документів за традиційною класифікацією. 3 2. Подайте дефініцію понять, номінованих термінами: тур, флотель, туроператор, контракт, гідропарк, віза, транзит, експедитор. 8 3. Відредагуйте запропоновані вислови: 8 4. Укладіть пояснювальну записку від власного імені про причину невчасної ліквідації академзаборгованості - заліку з .... 9 5. Перекладіть уривок фахового тексту з російської мови на українську. Розставте розділові знаки. Поясніть написання підкреслених слів. 10 Література: 12

 10. Кр українська мова
  1. Охарактеризуйте типові помилки, пов’язані з уживанням прийменників у фахових військових текстах. з’ясуйте причини порушення норм; подайте зразки нормативного вживання зворотів військовими. 3 2. Яку літеру – и чи і – треба вставити замість крапок? Запишіть слова. 7 3. Перекладіть українською типові мовні звороти, уживані в текстах пояснювальних записок. 8 4. Провідміняйте сполуку, утворену Вашим прізвищем, іменем і по батькові. Зважте на можливий паралелізм закінчень у давальному й місцевому відмінках. 9 5. Складіть резюме. Прокоментуйте оформлення основних компонентів резюме. 10 Список використаної літератури 12

 11. українська мова 10
  1. Основні вимоги до мовлення. Мовний етикет 3 2. Призначення і оформлення особистого доручення (навести зразок) 4 3. Навести зразок складної заяви про зарахування на роботу 6 4. Скласти власне резюме 7 5. Перекласти текст українською мовою, правильно розставити розділові знаки 7 6. Записати правильно слова, вставляючи, де потрібно, пропущені літери 8 Лук’ян, сузір’я, з’ясувати, святковий, ручці, рученьці, голівоньці.... 7. Утворити форму родового відмінка однини 8 Гомель – Гомеля, горизонт – горизонту, велосипед – велосипеда, градус – градуса, штаб – штабу.... 8. Утворити форму кличного відмінка 9 Анатолій Іванович – Анатолію Івановичу.... 9. Провідміняти числівники 9 4322 459 45,67 10. Перекласти українською мовою 10 По собственному желанию – за власним бажанням, по требованию – на .... Література 11

 12. Українська мова
  1. Лексико – семантичний спосіб творення слів 3 2. Правопис сполучників 5 3. Вставні слова і речення 8 Список літератури 13

 13. Ділова українська мова
  1. Предикативні конструкції на -но, -то в структурі речення офіційно-ділового тексту 3 2. Розділові знаки в складному реченні. 9 3. Підберіть по 5 прикладів, які б ілюстрували порушення морфологічних, синтаксичних і пунктуаційних норм сучасної української літературної мови. Вкажіть джерела, звідки взято приклади. Подайте правильний варіант. 12 4. Відредагуйте, використовуючи коректурні знаки, запропоновану анотацію. Подайте відредагований текст 16 Список використаних джерел 17

 14. Українська мова (варіант 10)
  1. Стилістичні норми української мови у текстах наукових праць та ділових паперів 3 2. Анотація як науковий документ. Структура тексту, найголовніші мовні засоби 5 3. Використовуючи прийменники та префіксальні слова, кладіть документ, у якому йдеться про те, що викладачам та співробітникам університету необхідно подати довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів до відділу кадрів 7 4. Знайдіть помилки у побудові словосполучень. Запишіть правильні варіанти. Введіть 2-3 словосполучення в речення 8 5. Перекладіть українською мовою 8 Список літератури 10

 15. Ділова українська мова
  1. Прислів’я та приказки. Крилаті слова 3 2. Правопис складних прикметників 9 3. Складнопідрядне речення та його пунктуація 11 Список використаної літератури 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua