Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Акціонерна форма організації підприємств (ID:144)
| Размер: 39 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 06.08.2004 |
СодержаниеВступ
1.Форми організації підприємств.
2. Акціонерна форма організації підприємств та особливості її функціонування.
3.Сучасний розвиток акціонерної форми організації підприємства: проблеми та шляхи вдосконалення в Україні.
Висновки.
Список літератури.
ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Закон України: Про цінні папери та фондову біржу від 18.06.91 №1201-ХІІ. // Електронна бібліотека “Юрист-Плюс”.- К.: ЦКТ. – 2000. – С.121-222. 2. Закон України «Про господарські товариства» із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 14 жовтня 1992 року N 2692-XII, від 16 грудня 1993 року N 3710-XII, від 16 грудня 1993 року N 3709-XII, від 2 березня 1995 року N 82/95-ВР, від 14 березня 1995 року N 90/95-ВР, від 23 грудня 1997 року N 769/97-ВР, від 5 травня 1999 року N 622-XIV 3. Бебик В. М. Основи теоpетичної та пpактичної політекономії: Підpучник / Міжpегіон. Акад. упp. пеpсоналом;. — К., 1994. — 120 С. 4. Зайцев Д. Бурный и трудный рост. / Журнал для акционеров - 1995. -N3. - С.23-26. 5. Крищенко К.Є. Роздержавлення власності в умовах України // Фінанси України. – 2003. - №3. – С.10-21. 6. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. - К.: Знання, 1998.- 246 с. 7. Мендрул О. Г., Шевчук І. А. Ринок цінних паперів: Навч. посіб. / Київський національний економічний ун- т. — К., 1998. — 152с. 8. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. - М.:Перспектива, 1995.- 324 с. 9. Найман Е. Етапи розвитку і причини падіння українського фондового ринку Бізнес. – 2001. - №46. - С. 22-23. 10. Нікбахт Е., Роппеллі А. Фінанси.- К.: Основи. – 1993. – 383 с. 11. Оскольський В. Українська фондова біржа: нова концепція діяльності // Вісник Національного банку України. - 1997. - №7.-С.23-27. 12. Основи економічної теорії: Підручник : У 2 Кн./Ю.В. Ніколенко, А.В. Демківський, В.А. Євтушевський та ін.; За ред. Ю.В.Ніколенка.- 2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Либідь, 1998.-272 с. 13. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н.Климко, В.П.Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н.Климка, В.П.Нестеренка.- 2-ге вид., перероб. і допов. – К.:Вища шк.- Знання, 1997.- 743 с. 14. Основи економічної теорії/За ред.С.В. Мочерного.-К.: Видавничий центр “Академія”, 1998.- 464 с. 15. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – С.80. 16. Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины: Власть.Право. Предпринимательство.Финансы.Налоги.Маркетинг.Менеджмент.Торговля.Реклама:Учебн.пособие.- К.:А.С.К., 2000.- 544 с. 17. Свердан М. Розвиток фондового ринку Украiни // Цiннi папери України. – 2003. - N13 (251) - 3 квiтня. 2003 року.
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. АКЦІОНЕРНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
  Вступ 3 1. Акціонерні товариства: генезис, зміст, еволюція 5 2. Система управління акціонерним товариством 11 3. Суть акціонерного капіталу та форми його вияву 20 Висновки 31 Список використаних джерел 33

 2. Форма організації методичної роботи в школі
  Вступ 4 1. Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя 4 2. Основні форми методичної роботи в школі 5 2.1 Індивідуальна форма 5 2.2.Колективні форми 6 Висновок 13 Список використаної літератури 13 Додаток 14

 3. Демократія як форма організації політичної влади
  Вступ 3 1. Сутність поняття демократії 4 2. Теоретичні моделі демократії 7 3. Основні форми демократії 11 4. Критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства 14 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 4. Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу
  Вступ 3 1. Сутність франчайзингу, його переваги та недоліки. 4 2. Види франчайзингу 7 3. Франчайзинг в Україні 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 5. Виробничі відносини: зміст, структура, форма організації
  1. Поняття виробництва 3 2. Фактори виробництва 3 3. Продуктивні сили 4 4. Виробничі відносини 6 6. Власність у системі виробничих відносин 11 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 6. Виробничі відносини зміст, структура, форма організації
  Виробничі відносини зміст, структура, форма організації..3 Список використаної літератури..........................15

 7. Форма організації селянського господарства на Україні та його теоретична основа
  Зміст Вступ 3 1. Поняття особистого селянського господарства 4 2. Аналіз функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах 9 3. Напрями розвитку і удосконалення економічних відносин особистих селянських господарств в системі аграрного виробництва 12 Висновки 18 Література 20

 8. педагогічне дослідження на тему: Урок як основна форма організації навчання пізнавальної діяльності школярів
  Вступ 1. Класно-урочна форма навчання 1.1. Урок – основна форма організації навчання 1.2. Загальні вимоги до уроку 1.3. Основні типи уроків, що виділяють у сучасній школі 2. Особливості проведення уроків в учнів 5-го класу школи з поглибленим вивченням англійської мови 2.1. Найпоширеніші типи уроків, що використовуються вчителями даного класу 2.2. Форми роботи з учнями 2.3. Методи стимулювання та мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час уроку 2.4. Основні шляхи удосконалення сучасного уроку Висновки Література Додатки

 9. Робоча акціонерна власність
  Вступ 3 Розділ 1. Передумови виникнення робочої акціонерної власності 5 1.1 Власність: поняття та місце у системі економічних відносин 5 1.2 Приватизація майна як передумова виникнення акціонерної власності 6 1.3 Корпоративне управління: сутність та становлення 8 1.4 Сутність та роль акціонерної робочої власності в управлінні акціонерним товариством 10 Розділ 2. Аналіз функціонування робочої акціонерної власності 14 2.1 Аналіз системи корпоративного управління України з застосуванням показників економічної діяльності 14 2.2 Форми існування робочої акціонерної власності: проблеми та перспективи розвитку 21 Розділ 3. Застосування методологічного підходу щодо управління робочою акціонерної власністю в системі корпоративного управління 24 3.1 Робоча акціонерна власність: методологічний підхід до проблеми 24 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 10. Акціонерна власність в сучасних умовах
  Вступ 3 1. Історична довідка щодо створення акціонерних товариств та їх ролі в ринкових умовах господарювання 5 2. Сучасний стан акціонерної власності в Україні 9 3. Підвищення економічної безпеки акціонерних товариств 23 Висновки 27 Література 30-32

 11. Формування іміджу організації фармацевтичних підприємств
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні засади формування іміджу підприємства 6 1.1. Імідж та його природа 6 1.2. Вплив іміджу на конкурентоспроможність вітчизняних фармацевтичних підприємств 12 1.3. Дослідження ефективності PR-діяльності фармацевтичних підприємств 14 2. Аналіз процесу формування іміджу ВАТ “ХФЗ “Червона зірка” 16 2.1. Хараткеристика підприємства і напрямки в його діяльності.. 16 2.2. Дослідження конкурентоспроможності ВАТ ХФЗ «Червона зірка» 21 2.3. Діагностика проблеми 25 3. Напрямки вдосконалення процесу формування іміджу ВАТ “ХФЗ “Червона зірка” 27 Висновок 33 Література 38 Проблемі вдосконалення політики ринкової діяльності вітчизняних ФП були присвячені дослідження науковців В.М.Толочка, З.М. Мнушко, Д.С. Волоха, А.В. Кабачної, М.С. Пономаренка, О.В. Посилкіної, В.А. Загорія, Б.П. Громовика проте за напрямом формування імджу українського ФП, комплексні дослідження не здійснювалися. Вищевикладене обумовило доцільність та актуальність роботи, визначило її мету, завдання, структуру та логіку. Мета дослідження - розроблення та впровадження науково-обгрунтованих рекомендацій щодо оптимізації виробничо-комерційної діяльності ФП на основі формування іміджу із використанням методів PR та з урахуванням специфічності ЛЗ як товару. Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання: - з’ясувати сучасні тенденції формування іміджу на світовому ринку. Узагальнити зарубіжний досвід застосування PR-методів; виділити перспективні напрямки формування іміджу у фармацевтичній галузі; - дослідити стан практичного використання формування іміджу та здійснити оцінку рівнів інтеграції маркетингових комунікацій ФП; - опрацювати комунікативну стратегію оптимізації ринкової діяльності ФП з використанням формування іміджу на основі PR-концепції. Об'єктом дослідження є показники діяльності вітчизняних хіміко-фармацевтичних заводів (ХФЗ). Джерелами інформації статистичні та відомчі дані, звіти, інформаційно-аналітичні дані ВАТ „ХФЗ “Червона Зірка”, медичні та фармацевтичні сайти мережі Інтернет. Предмет дослідження: політика внутрішніх та зовнішніх комунікацій ФП; процес розроблення та впровадження у виробництво нових ЛЗ; етичні аспекти виробничої та комерційної діяльності ФП; стратегія взаємодії ФП з різними групами споживачів ЛЗ; діяльність ФП щодо створення іміджу. Методи дослідження: у роботі використані методи маркетингових досліджень (дослідження фірмової структури ринку, конкурентів, внутрішнього та зовнішнього середовища ФП, чинників, що підвищують їх конкурентоспроможність та обсяги реалізації ЛЗ), контент-аналіз (вивчення аналітичних, текстово-рекламних матеріалів, публікацій). Робота складається зі вступу, 3-х розділів, Висновків та Списку літератури. В першому розділі розглянуто сучасний стан формування іміджу ФП та його вплив на економічні показники. У другому розділі подано аналіз сучасного стану, проблем та перспектив ВАТ „ХФЗ “Червона Зірка”. Третій розділ присвячено розробці рекомендацій з вдосконалення фінансово-економічних показників ВАТ „ХФЗ “Червона Зірка” на основі формування іміджу підприємства. Науковою розробкою цієї проблеми займалися як вітчизняні, так і зарубіжні фахівці. Зовнішній аспект формування іміджу досліджували Л. Браун і М. Спіллейн. Вони довели, що зовнішні прояви прототипу іміджу особистості чи організації за певних обставин є вирішальними для створення їх позитивного образу. Б. Брюс, Б. Джи та Н. Енкельман проаналізували імідж з точки зору його внутрішньої форми. Більшість їх припущень з цієї проблеми відображають теоретичні напрацювання у сфері сучасної іміджології. Розглянувши питання впливу іміджу на ефективність діяльності організації, П. Берд і Г. Даулінг, обгрунтували, що створення іміджу та репутації є необхідною передумовою виходу окремої установи на якісно новий рівень культурних, соціальних та політичних відносин з громадськістю. Активні дослідження поняття “імідж” в Україні і Росії припадають на середину 90-х років ХХ ст. Так, російські автори О. Перелигіна і А. Панасюк дійшли висновку, що імідж є формою, яка не може замінити реальну сутність, а лише допомагає в її донесенні до аудиторії. У ряді робіт, що присвячені проблемі формування іміджу, мають практичну спрямованість, містяться прикладні розробки Г. Почепцова, В. Шепеля та ін.

 12. Дослідження особливостей організації управління фінансами великих підприємств
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ 4 1.1. Особливості фінансів підприємств 4 1.2. Основи управління фінансами великих підприємств 9 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 15 НА ТОВ „Назва” 15 2.1. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 15 2.2. Оцінка фінансового стану підприємства 18 2.3. Зміст управління фінансами на ТОВ „Назва” 22 ВИСНОВКИ 27 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 29 ДОДАТКИ 31-32

 13. Теоретичні аспекти формування культури організації фармацевтичних підприємств. Сутність, роль в конкурентоспроможності
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу організаційної культури. 5 2. Напрями формування організаційної культури в умовах транзитивності 9 3. Управління персоналом фармацевтичного підприємства та його конкурентоспроможність 12 Висновки 18 Література 20

 14. Форма держави
  Форма держави 2 Перелік використаної літератури 12

 15. Оподаткування підприємств, визначення впливу податку на стан і розвиток підприємств України
  Вступ 4 1. Аналіз дослідження вітчизняних та зарубіжних вчених щодо впливу системи оподаткування на ефективність діяльності підприємств 7 2. Нормативно-правове регулювання оподаткування діяльності підприємств 12 3. Характеристика складу та порядку визначення прямих і непрямих податків, що їх сплачують підприємства 19 4. Обов’язкові відрахування підприємств у державні цільові фонди 32 5. Фінансова відповідальність платників податків 39 Висновок 47 Список використаної літератури 49

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua