Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ В БАНКУ (ID:14529)
| Размер: 703 кб. | Объем: 119 стр. | Стоимость: 220 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 2
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління проблемними кредитами в банку 6
1.1. Сутність і класифікація банківських кредитів 6
1.2. Основні етапи процесу кредитування 23
1.3. Система управління проблемними кредитами 31
Розділ 2. Дослідження ефективності управління проблемними кредитами в тов КБ «Дельта» 43
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ КБ «Дельта» 43
2.2. Аналіз кредитного портфеля та управління ним 50
2.3. Практика управління кредитним ризиком в ТОВ КБ «Дельта», як одного із методів запобігання виникнення проблемних кредитів 60
Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління кредитною діяльністю банку 71
3.1. Зарубіжний досвід управління проблемними кредитами 71
3.2. Шляхи ліквідації проблемної кредитної заборгованості 84
Висновки 101
Список використаної літератури 105
Додатки 109

ЛитератураСПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України «Про Національний банк України» № 679-XIV від 20.05.1999 р. зі змінами та доповненнями. 2. Закон України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000р. зі змінами та доповненнями. 3. Постанова Правління НБУ «Про затвердження положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків» № 279 від 06.07.2000 р. . зі змінами та доповненнями. 4. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні» №368 від 28.08.2001 р. зі змінами та доповненнями. 5. Білоконь Ю. Забезпечення виконання кредитних зобов’язань: проблемні питання вирішення спорів // Юридичний журнал. – 2003. – № 9. – с.126-127. 6. Вітлінський В. Концепція стратегії кредитного ризику // Банківська справа. — 2005. — № 1. — С. 13. 7. Вітлінський Вальдемар Володимирович, Пернарівський Олександр Васильович, Наконечний Ярослав Степанович, Великоіваненко Галина Іванівна. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посіб. / Вальдемар Володимирович Вітлінський (ред.). — К. : Знання, 2000. — 251с. 8. Гаряга Л.О. Реструктуризація кредитної заборгованості як метод управління проблемними кредитами // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (9-10 листопада 2006 р.): Збірник: Наукове видання.- Суми: УАБС НБУ, 2006.- 188 c. 9. Голуб В. Концептуальні підходи до управління проблемними кредитами в комерційних банках // Вісник НБУ. — 2005. — № 2. — С. 56. 10. Грудзевич Уляна Ярославівна, Пшик Богдан Іванович. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2006. — 192с. 11. Дмитренко М.Г. Управління ризиками в комерційних банках // Вісник Національного банку України. – 2002. -№9. - С.23-25. 12. Дзюблюк О. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків // Фінанси України. — 2000. — № 9. — С. 55. 13. Жукова Н.К. Методи вимірювання кредитних ризиків у діяльності комерційних банків в Україні // Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 5.- C.30-34. 14. Кіндрацька Л.М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери // Фінанси України. – 2003. - №10. – с. 10-12. 15. Ковальов О.П. Кредитні ризики в системі банківських ризиків // Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 1.- C.78-82. 16. Лагутін Василь Дмитрович. Кредитування: Теорія і практика:Навч. посібник. — 4.вид., стер. — К. : Знання, 2004. — 215с. 17. Любунь Олександр Степанович, Грушко В. І Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Видавничий дім "Слово", 2004. — 296с. 18. Любунь Олександр Степанович. Кредитний ризик / Університет економіки та права "Крок". — К., 2005. — 307с. 19. Мочерний С., Устенко О. Кредит і кредитні відносини в контексті економічної власності.// Банківська справа №5.- 2000.- 26с. 20. Мороз Анатолій Миколайович, Пуховкіна Майя Федорівна, Савлук Михайло Іванович, Алексеєнко М. Д., Дзюблюк О. В. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 556с. 21. Омелянович Лідія Олександрівна, Папаіка Олександр Олексійович, Кононенко Алла Федорівна, Орлова Валентина Олександрівна, Грицак Олена Володимирівна. Фінансовий менеджмент у банку: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. — 210с. 22. Орел Д.В. Проблемні кредити комерційних банків: основні передумови виникнення та заходи впливу // Актуальні проблеми економіки (укр.).- 2002.- № 12.- C.48-53. 23. Примостка Людмила Олександрівна. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : КНЕУ, 2004. — 468с. 24. Потлатюк В.С. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни “Кредитування і контроль” . – Черкаси: ЧФ УАБС НБУ, 2003 . – 138с. 25. Пуховкіна М., Клименко В. Основні напрямки регулювання кредитного ризику // Вісник НБУ. — 2005. — № 5. — С. 37-39. 26. Савлук Микола Іванович, Лазепко Ігор Михайлович, Брегеда Олена Анатоліївна, Баріда Надія Петрівна. Гроші та кредит: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана — К. : КНЕУ, 2006. — 462с. 27. Смовженко Тамара Степанівна, Коцовська Раїса Романівна, Крупський Володимир Мирославович, Хім'як Віктор Семенович. Кредитування і контроль: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. — Л. : ЛБІ НБУ, 2004. — 136с. 28. Святко С.А. Проблемні кредити та їх вплив на дохідність банку // Фінанси України. — 2004. — № 2. — С. 75-76. 29. Скакун Л. Неперервність процесу ризик-менеджменту кредитних операцій банку як основа їх беззбитковості // Банківська справа. — 2005. — № 5. — С. 9-11. 30. Слобода Л.Я. Дослідження факторів кредитних ризиків банків // Регіональна економіка.- 2006.- № 1.- C.125-135. 31. Хмеленко Олексій Володимирович, Вовк Вікторія Яківна. Кредитування та контроль: Навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. — Х, : ВД "Інжек", 2006. — 240с. 32. Чернявський Сергій Сергійович. Злочини у сфері банківського кредитування (проблеми розслідування та попередження): Навч. посіб. / О.М. Джужа (заг.ред.). — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 264с. 33. Чайковський Я.І. Робота комерційних банків з проблемними кредитами // Банківська справа (укр.).- 2001.- № 6.- C.50-53. 34. Шевченко Раїса Іванівна. Кредитування і контроль: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2002. — 183с. 35. Шматко Н.М. Методика кількісної оцінки кредтного ризику банківського портфеля // Вісник Української академії банківської справи.- 2006.- № 1.- C.67-71. 36. Матеріали сайту: http://www.bank.gov.ua 37. Матеріали сайту: http://www.deltabank.com.ua
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Управління проблемними кредитами в банку
  Вступ 2 1. Теоретичні аспекти управління проблемними кредитами в банку 6 1.1. Сутність і класифікація банківських кредитів 6 1.2. Основні етапи процесу кредитування 18 1.3. Система управління проблемними кредитами 24 2. Дослідження управління проблемними кредитами в банку «***» 33 2.1. Аналіз кредитного портфеля та управління ним 33 2.2. Практика управління кредитним ризиком в банку «***», як одного із методів запобігання виникнення проблемних кредитів 44 3. Шляхи вдосконалення управління кредитною діяльністю банку 56 3.1. Зарубіжний досвід управління проблемними кредитами 56 3.2. Шляхи ліквідації проблемної кредитної заборгованості 58 Висновки 65 Список використаної літератури 68 Додатки 70-74 Мета і задачі дослідження полягає у теоретичному узагальненні, обґрунтуванні методологічних та методичних засад функціонування кредитного механізму, його дієвості в економічних процесах, управління проблемними кредитами в банку. Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти з питань реалізації грошово-кредитної політики в Україні; законодавчі та нормативні акти, інструктивні документи Національного банку України, Міністерства фінансів і Кабінету Міністрів України; статистичні матеріали Держкомстату України, Національного банку України, Міністерства фінансів; аналітичні матеріали банку «***», Національного банку України. При написанні роботи проаналізовано монографії та статті зарубіжних і вітчизняних авторів, підручники, посібники.

 2. Управління проблемними кредитами в банку
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти управління проблемними кредитами в банку 7 1.1. Сутність і класифікація банківських кредитів 7 1.2. Основні етапи процесу кредитування 18 1.3. Система управління проблемними кредитами 34 Розділ 2. Дослідження ефективності управління проблемними кредитами в банку «Фінанси та кредит» 45 2.1. Організаційно-економічна характеристика банку «Фінанси та кредит» 45 2.2. Аналіз кредитного портфеля та управління ним 52 2.3. Практика управління кредитним ризиком в банку «Фінанси та кредит», як одного із методів запобігання виникнення проблемних кредитів 74 Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління кредитною діяльністю банку 87 3.1. Зарубіжний досвід управління проблемними кредитами 87 3.2. Застосування методів управління проблемними кредитами на прикладі АКБ «Фінанси і кредит» 100 Висновки 118 Список використаної літератури 121 Додатки 127-132

 3. Організаційно-правові аспекти управління венчурними фондами. Вибір оптимального варіанту організаційної системи управління венчурним підприємством.
  Вступ 3 1. Теоретико-методичні основи становлення венчурного бізнесу в Україні 4 2. Напрями вдосконалення механізмів управління суб'єктами венчурного бізнесу 9 Висновки 17 Література 19 Завдання № 6 20 КЕЙСОВЕ ЗАВДАННЯ: «Apple - як творилась історія»

 4. Прикладні аспекти управління проектами
  ЗМІСТ 1. Організація системи управління проектами 3 2. Показники ефективності проекту 10 3. Методи аналізу ризиків 15 Література 22

 5. Психологічні аспекти управління сферою туризму
  ВСТУП 3 1 БАЗОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ 4 2 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ТУРИЗМУ 7 3. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ТУРИЗМУ 10 ВИСНОВКИ 15 ЛІТЕРАТУРА 16

 6. Психологічні аспекти інформаційного забезпечення управління організацією
  Література: Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – Киев, 1993 – 384с. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления – Москва, 2001 – 528 с. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: підручник. – Київ, 1995 – 304 с.

 7. Сутність та психологічні аспекти розповсюджених у менеджменті підходів до управління
  План Вступ 3 1. Предмет і методологічні основи психології управління 5 2. Психологія управління як галузь психологічної науки 10 3. Структура, функції та основні категорії психології управління 14 4. Суб'єктна психодіагностика: критеріальна модель 16 5. Основи групової динаміки 26 Висновки 31 Література 33

 8. Психологічні аспекти інформаційного забезпечення управління організацією та процесів прийняття рішень
  Вступ 3 1. Сутність та зміст інформаційного забезпечення діяльності керівника. 4 2. Психологічні проблеми обробки інформації людиною. 7 Висновки 10 Література 11

 9. Управління ліквідністю банку
  ПЛАН ВСТУП 3 1. Теоретичні основи ліквідності банку 6 1.1. Сутність банківської ліквідності 6 1.2. Загальні принципи управління ліквідністю банку 12 1.3 Нормативно-правові аспекти управління банківською ліквідністю 26 2. Методи управління ліквідністю банку на прикладі філії ватутінського відділення «Промінвестбанку» України. 33 2.1. Методи оцінювання потреби в ліквідних коштах. 33 2.2 Методи управління ризиком ліквідності 44 2.3. Аналіз ліквідності банку 51 3. Проблеми в управлінні ліквідністю банку та шляхи їх подолання 66 3.1 Оцінка ефективності методів управління ліквідністю банку 66 3.2 Напрями вдосконалення методів управління ліквідністю банку 70 Висновки 83 Список використаної літератури 87 Додатки 91 Мета і завдання дослідження. Метою дипломного дослідження є визначення теоретичних засад управління банківською ліквідністю, вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення індикаторів управління ліквідністю, а також розробка комплексного ситуаційного підходу до оптимізації структури балансу для забезпечення рівноваги між параметрами ліквідності, прибутковості та ризиків. Досягнення цієї мети зумовило вирішення таких завдань: 1. Обґрунтувати економічну природу банківської ліквідності та необхідність управління нею. 2. Визначити теоретичні основи управління банківською ліквідністю. 3. Дослідити нормативно-правові аспекти управління банківською ліквідністю. 4. Визначити методи оцінювання потреби в ліквідних коштах та управління ризиком ліквідності. 5. Здійснити аналіз стану ліквідності обраного об'єкту дослідження. 6. Оцінити ефективність методів управління ліквідністю та напрямків їх вдосконалення на об'єкті дослідження. Об'єктом дослідження є філія Ватутинського відділення „Промінвестбанку” України. Предметом дослідження виступає механізм управління ліквідністю в банку. Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дипломної роботи складає критичний синтез класичних теорій та новітніх поглядів на стратегії, підходи, методи управління ліквідністю в банках. У процесі дослідження були застосовані історичний, системний, ситуаційний підходи до дослідження процесу управління ліквідністю в банківській сфері, а також методи: порівняння, аналізу, синтезу, експертних оцінок та економіко-математичні. Емпіричною базою дипломної роботи є результати конкретних економічних досліджень, зарубіжний та вітчизняний досвід управління ліквідністю банків. Інформаційною базою є законодавчі та нормативні акти, монографічні й періодичні українські та зарубіжні видання, дані по філії Ватутинського відділення „Промінвестбанку” України.

 10. Управління пасивами банку
  Вступ 3 1. Сутність, значення та характеристика пасивів банків 4 2. Формування та регулювання достатності власного капіталу 6 3. Методологічні підходи до управління пасивами банку 8 4. Застосування управління гепом при управлінні пасивами 11 Висновки 15 Список використаних джерел 16

 11. Управління капіталом банку
  Вступ 3 1. Теоретичні засади управління капіталом комерційних банків 6 1.1. Ресурси комерційного банку, їх склад та структура 6 1.2. Власний капітал комерційного банку та його формування 11 1.3. Залучений капітал комерційного банку та його характеристика 14 1.4. Аналіз власного капіталу банку 22 2. Управління капіталом на прикладі ВАТ «назва» 27 2.1. Загальні відомості про банк 27 2. 2. Роль та місце банку на вітчизняному ринку банківських послуг 38 2.3. Аналіз ефективності управління капіталом в АКБ «назва» 41 3. Напрями вдосконалення управління капіталом українських банків 53 Висновки 58 Література 63 Додаток 1. Баланс за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року 68 Додаток 2. Звіт про фінансові результати за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року 70

 12. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ БАНКУ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ 7 1.1. Сутність та класифікація активів і пасивів банку 7 1.2. Підходи до управління активами і пасивами банку 17 1.3. Інструментарій управління активами і пасивами банку 27 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ НА ПРИКЛАДІ ПAT « » 44 2.1. Організаційно-методичні засади управління активами і пасивами ПAT « » 44 2.2. Аналіз структури та динаміки активів і пасивів ПAT « » 54 2.3. Аналіз ефективності управління активами і пасивами ПAT « » 63 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ І ПАСИВАМИ БАНКУ 76 3.1. Дослідження структури та динаміки активів і пасивів банківської системи України 76 3.2. Напрями вдосконалення управління активами і пасивами банківської системи України та ПAT « » 81 ВИСНОВКИ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 103 ДОДАТКИ 111

 13. Управління пасивами комерційного банку
  Вступ 3 Розділ 1. Пасиви банку : сутність та характеристика 5 1.1 Сутність, значення та характеристика пасивів банків 5 1.2 Формування та регулювання достатності власного капіталу 8 1.3 Методологічні підходи до управління пасивами банку 12 Розділ ІІ. Особливості формування ресурсної бази банківської установи на прикладі АКБ „МРІЯ” 16 2.1. Аналіз формування власного капіталу АКБ „Мрія” 16 2.2. Особливості використання депозитних ресурсів при формуванні пасивів на прикладі АКБ „Мрія” 20 2.3. Дослідження структури депозитного портфелю банку 24 Розділ 3. Шляхи вдосконалення методів управління пасивами банку 27 3.1. Застосування управління гепом при управлінні пасивами 27 3.2. Розрахунок показників гепу для досліджуваного банку 33 Висновки 37 Список використаних джерел 39 Робота насичена графічни матеріалом

 14. Управління кредитним портфелем банку
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКУ 6 1.1. Загальна характеристика менеджменту 6 1.2. Менеджмент в банках 9 1.3. Менеджмент кредитного портфеля в банку 11 РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 16 2.1. Оцінка якості кредитного портфеля комерційного банку 16 2.2. Оцінка кредитоспроможності позичальників банку 18 2.3. Кредитні ризики та методи управління ними 22 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 32 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 40

 15. Управління ресурсами комерційного банку
  Вступ. 2 1. Капітал банку, його структура і формування. 3 2. Формування депозитних ресурсів. 10 3. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку. 15 Висновок. 18 Використана література. 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua