Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Управління в сфері економіки та проблеми його удосконалення в умовах економічної реформи (ID:14548)
| Размер: 22 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
Содержание1. Поняття, структура державних і недержавних секторів економіки 3
2. Класифікація і адміністративно-правовий статус суб'єктів 6
державного управління економікою 6
3. Управління капітальним будівництвом, агропромисловим 8
комплексом, транспортом і шляховим господарством, зв'язком торгівлею, житловим господарством, побутовим обслуговуванням, використанням і охороною природних ресурсів 8
Література 13
Литература1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки. Київ: КНЕУ, 2003, 408 с. 2. Адміністративне право: Коваль Л.В. Курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів. — К.: Вентурі., 1998. — 208 с. 3. Геєць В.М. Трансформація моделі економіки України (ідеологія, протирічча, перспективи). Київ: Інститут економічного прогнозування, "Логос", 1999, 500 с. 4. Геєць В.М., Панченко Є.Г., Лібанова Е.М. та ін.; За ред. В.М. Гейця. Перехідна економіка. Київ: Вища школа, 2003, 591 с. 5. Дорофєєва Г.А. Удосконалення підходів до управління підприємствами державного сектора // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. - Донецк: ИЭП НАН Украины. - 2004. - С. 191-202. 6. Запоточний І.В., Захарченко В.І. Державне регулювання регіональної економіки. Харків, Львів, Одеса: ТОВ "Одіссей", 2003, 592 с. 7. Катрушин Б.М. Проблеми приватизації стратегічно важливих об'єктів// Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 15 /Наук. ред. І.К.Бондар. - К.- НДЕІ. - 2005. -С.137-140. 8. Катрушин Б.М. Реформування державного сектора економіки // “Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз”: Матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю.-К.:Вид-во УАДУ,2005.-С.284-285. 9. Кузьменко Л.М., Дорофєєва Г.А. Аналіз регіональних особливостей державного сектора промисловості України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та його адаптація до умов України. - Л.: ІРД НАН України. - 2005. - Вип.5, ч.1. - С.271-280. 10. Манків Г.Н. Макроекономіка. Київ: Основи, 2000, 588 с. 11. Рудченко А., Омельянчик Н., Катрушин Б. Приватизация - 2001: проблемы и перспективы // Акционер. - 2006.- №3.- С.15-21. 12. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. Київ: Логос, 1999, 568 с. 13. Солоненко К.С. Макроекономіка. Київ: ЦУЛ, 2002, 320 с. 14. Стігліц Дж.Е. Економіка державного сектора. Київ: Основи, 1998, 854 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Управління в сфері економіки та проблеми його удосконалення в умовах економічної реформи
  1. Поняття, структура державних і недержавних секторів економіки 3 2. Класифікація і адміністративно-правовий статус суб’єктів державного управління економікою 8 3. Управління капітальним будівництвом, агропромисловим комплексом, транспортом і шляховим господарством, зв’язком, торгівлею, житловим господарством, побутовим обслуговуванням, використанням і охороною природних ресурсів 11 Перелік використаних джерел 19

 2. Державне управління в умовах адміністративної реформи
  Вступ 3 1. Поняття державного управління. Його основні риси і принципи 4 2. Співвідношення державного управління і державної виконавчої влади 7 3. Основні напрямки удосконалення державного управління в умовах адміністративної реформи 11 Висновок 14 Література: 15

 3. Страховий ринок України та проблеми його удосконалення
  Вступ 3 1. Теоретичні основи страхового ринку в Україні 5 1.1. Поняття страхового ринку 5 1.2. Структура страхового ринку 8 2. Аналіз сучасного стану страхового ринку 13 2.1. Основні показники сучасного стану страхового ринку України 13 2.2. Проблеми розвитку страхового ринку в умовах фінансової кризи 21 3. Напрями удосконалення діяльності страхового ринку в Україні 26 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Додаток 36

 4. Система економічної інформації та особливості її застосування в умовах ринкової економіки
  Система економічної інформації та особливості її застосування в умовах ринкової економіки 2 Задача 11 15 Наведені дані, що характеризують фондоозброєність праці на промисловому підприємстві: Показники Попередній період План Звітний період Середньоквартальна чисельність промислововиробничого персоналу (ПВП), чол 250 240 195 Вартість основних виробничих фондів, у тис.грн. на: 1 січня 341,5 347,8 246,5 1 лютого 345,0 350,0 348,3 1 березня 345,5 359,6 350,2 1 квітня 346,2 350,8 350,7На підставі наведених даних потрібно: 1. Визначити середньоквартальну вартість основних виробничих фондів. 2. Обчислити фондоозброєність праці (Середньоквартальна вартість основних виробничих фондів на одного працюючого). 3. Методом ланцюгових підстановок і інтегрального методу виміряти вплив на зміну фондоозброєності в звітному періоді в порівнянні з планом і попереднім періодом наступних факторів: а) зміни середньоквартальної вартості основних виробничих фондів; б) середньої чисельності ПВП; 4. Скласти узагальнюючу таблицю, проаналізувати обчислені показники і написати висновки. Задача 26 18 Приведено дані, що характеризують середньоспискову чисельність робітників і середньорічну вартість активної частини основних фондів: Показники Базовий період Звітний період План Факт Середньорічна вартість активної частини основних фондів, тис.грн. 4500 4689 4750 Середньоспискова чисельність працівників, чол. 3270 3279 3300 На підставі приведених даних потрібно: 1. Розрахувати показник технічної озброєності праці робітників у базисному і звітному періодах (за планом і фактично). 2. Визначити абсолютні і відносні відхилення показників звітного і базисного періодів. 3. За допомогою методу ланцюгових підстановок і інтегрального методу визначити вплив на зміну фактичного показника технічної озброєності праці робітників, порівняно з планом і базисом, наступних факторів: а) зміни середньоспискової чисельності робітників; б) зміни середньорічної вартості активної частини основних фондів. 4. Скласти узагальнюючу таблицю і проаналізувати обчислені показники, зробити висновки. Література 21

 5. Бюджетна система України і проблеми її функціонування в умовах ринкової економіки
  Вступ 3 1. Структура бюджетної системи України і принципи її організації 5 2. Механізм формування бюджетів різних рівнів 17 3. Основні напрямки удосконалення міжбюджетних відносин 33 Висновок 49 Список літератури 53

 6. Система економічної інформації діяльності туристичних підприємств та особливості її застосовування в умовах ринкової економіки
  1. Система економічної інформації діяльності туристичних підприємств та особливості її застосовування в умовах ринкової економіки 3 2. Аналіз розподілу та використання прибутку туристичного підприємства 14 Список використаної літератури 21

 7. Трудовий договір та його особливості в умовах ринкової економіки
  Вступ 3 1. Зміст трудового договору 5 2. Загальний порядок прийняття на роботу 9 3. Види трудового договору 11 4. Переведення на іншу роботу 16 5. Підстави про припинення трудового договору 19 6. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника 24 7. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 26 8. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 30 9. Порядок звільнення з роботи 31 10. Порядок оформлення звільнення працівника з роботи 32 Висновок 33 Література 34

 8. Практичне завдання з правових основ управління у сфері економіки
  Тема: Практичне завдання з правових основ управління у сфері економіки Предмет: правові основи управління у сфері економіки Вид роботи: Практичне завдання

 9. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  Вступ 3 1. Вітчизняні та закордонні методи обліку витрат на виробництво. 5 2. Дослідження діяльності підприємства за період, що аналізується. 12 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 12 2.2. Аналіз собівартості продукції підприємства за техніко-економічними чинниками. 20 3. Розробка політики оперативного управління витратами виробництва в умовах ринку. 28 3.1. Оцінка фінансового стану підприємства. 28 3.2. Оперативне управління витратами виробництва на основі альтернативних методів нарахування амортизаційних відрахувань. 33 3.3. Прийняття оперативних управлінських рішень за допомогою методу аналізу беззбитковості виробництва. 34 3.4. Оптимізація використання матеріалів методами лінійного програмування. 37 Висновки 39 Література 40

 10. Адміністративна відповідальність та її підстави. Контроль та його види у сфері державного управління
  Вступ 3 1.Адміністративна відповідальність та її підстави 4 2.Контроль та його види у сфері державного управління 11 Висновки 14 Бібліографія 15

 11. ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  Вступ 4 1. Теоретична частина. 6 Вітчизняні та закордонні методи управління результатами роботи підприємства. 6 2. Аналітична частина. 12 Дослідження діяльності підприємства за період, що аналізується. 12 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства. 12 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства. 14 3. Проектна частина. 20 Розробка політики оперативного управління результатами діяльності підприємства в умовах ринку. 20 3.1. Оцінка фінансових ресурсів підприємства. 20 3.2. Оперативне управління фінансовими результатами роботи підприємства на основі альтернативних методів оцінки виробничих запасів. 25 3.3. Прийняття оперативних управлінських рішень за допомогою методу аналізу беззбитковості виробництва. 29 3.4. Оптимізація сумарного прибутку методами лінійного програмування. 31 Висновки 35 Список використаної літератури 38

 12. Фірма, стратегія фірми (стратегія фірми в умовах досконалої конкуренції, в умовах монополії, у умовах сучасної економіки України)
  Вступ 3 Розділ 1. Стратегія фірми в умовах досконалої конкуренції 5 1.1. Характерні ознаки ринку досконалої конкуренції 5 1.2. Поведінка фірми на ринку досконалої конкуренції 8 Розділ 2. Стратегія фірми в умовах монополії 15 2.1. Монополія – як форма недосконалої конкуренції 15 2.2. Максимізація прибутку. Коротко – та довгострокова рівновага монополії 18 Розділ 3. Стратегія фірми в умовах сучасної економіки України 24 3.1. Стратегія діяльності підприємства в сучасних економічних умовах господарювання 24 Висновок 35 Список використаної літератури 37-38 Об’єкт дослідження. Ринок досконалої конкуренції, монополістичний ринок, та сучасні умови господарювання. Мета дослідження. Охарактеризувати стратегію підприємства яке діє на ринку досконалої конкуренції. Розкрити принципи роботи підприємства-монополіста, його стратегію, а також представити засади діяльності підприємства, що функціонує в сучасних умовах господарювання.

 13. Торговий капітал і торговий прибуток підприємств та особливості управління його формуванням в економічних умовах
  Вступ 3 1. Торговий капітал як економічна категорія 5 2. Економічна сутність і ознаки капіталу у сфері торгівлі 9 3. Прибуток на капітал і фактори, що його визначають. Економічна роль торгового прибутку 15 4. Кругооборот і оборот промислового капіталу. Амортизація і відтворення основного капіталу 19 Висновки 24 Список використаних джерел 26

 14. Роль світової економіки як науки і навчальної дисципліни в умовах становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України
  Вступ 3 1. Загальне поняття "міжнародна (світова) економіка" 4 2. Структура міжнародної економіки 8 Висновок 11 Список використаної літератури 13 Додаток. 14

 15. Реформи місцевого управління в Україні 1992-1995 рр.
  Зміст Вступ 3 1. Історичні корені формування місцевого самоврядування в Україні 4 2. Становлення інституту місцевого самоврядування у сучасній Україні 6 3. Трансформаційні процеси у відносинах центру і регіону в Україні 11 Висновки 13 Література 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua