Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Вартість робочої сили та її структура (ID:14588)
| Размер: 46 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 2
1. Сутність вартості робочої сили 3
2. Вартість робочої сили та доходи населення 6
3. Структура робочої сили 11
Висновок 18
Література 22
Литература1. Адамчук В .В., Ромашов О .В., Сорокина М. Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1999. 2. Гангслі Теренс. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. — К.: Основа, 1995. 3. Калина А.В. Економіка праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. —К.: МАУП, 2004. — 272 с. 4. Казановский А. В., Колот А. М. Соціальне партнерство на ринку праці. — Краматорськ: Нац. Центр продуктивності, 1995. 5. Коваль О.М. Державне регулювання зайнятості населення в крупних містах України, автореферат дисертації на здоб наук. зв. канд. н. з держ. управл., К: УАДУ при президентові України, 2002 6. Кельдер Т.Л. Економіка праці, Запріжжя:ЗДУ, 2001 7. Матеріали сайту Державного комітету статистики 8. Петюх В. М. Формування робочої сили в ринкових умовах. — К.: Знання, 1993. 9. Словник термінів і понять, що вживаються у чинних нормативно-правових актах України/Упорядники: Богачова О.В., Винокуров К.С., Крусь Ю.І., Менюк О.А., Менюк С.А.; Відповідальні редактори – Сіренко В.Ф., Станік С.Р.: - К.:“Оріяни”, 1999.– 502 с. 10. Современная экономика труда / Под ред. В. В. Куликова М.: Финстатинформ, 2001. 11. Социологический энциклопедический словарь. На русском, английском, немецком, французком и чешском языках. Редактор-координатор – академик РАН Г.В.Осипов.– М.: Издательская группа ИНФРА М – НОРМА, 1998. – 488 с. 12. Управление персоналом Под ред. Т.Ю.Базарова. "Центр Кадровых Технологий - XXI век". М. 2001 13. Що приніс нам Держбюджет – 2007, Дебет –Кредит № 17-18 (23.4.2007) 14. Экономика труда / Под ред. В. В. Адамчука. М.: Финстатинформ, 1999. 15. Экономика труда (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н. А. Волгина, Ю. Г. Одегова. М.: Экзамен, 2002. 16. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учебник / Под ред. Г. Г. Меликьяна, Р. П. Колосовой. М.: Изд-во МГУ; Изд-во ЧеРо, 1996. 17. Экономика труда: экономическая теория труда: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2000. 18. Экономика труда в схемах и таблицах. Учебно-наглядное пособие Сост. Е.В. Шубенкова, Е.Е. Миргород. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2003.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Проблема для аналізу. Ринкові ціни практично усіх товарів можуть бути як більшими за їх вартості, так і меншими. Проте заробітна плата, яка є ринковою ціною праці (робочої сили), звичайно є меншою за вартість робочої сили. Поясніть, чому так відбувається. Чи означає це, що закони вартості і ринкового ціноутворення на ринку праці не діють?
  Проблема для аналізу. Ринкові ціни практично усіх товарів можуть бути як більшими за їх вартості, так і меншими. Проте заробітна плата, яка є ринковою ціною праці (робочої сили), звичайно є меншою за вартість робочої сили. Поясніть, чому так відбувається. Чи означає це, що закони вартості і ринкового ціноутворення на ринку праці не діють? Література

 2. Міжнародна мобільність робочої сили
  Вступ 3 1. Оцінка трудової мобільності 5 2. Наслідки трудової мобільності в Україні 15 Висновки 21 Список використаної літератури 22

 3. Соціально економічний ефект робочої сили
  Вступ 3 1. Ринок робочої сили, трудові ресурси 4 2. Особливості регулювання ринку робочої сили 6 3. Міграції робочої сили 10 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 4. Міжнародна міграція робочої сили в Україні
  Вступ 3 1. Сутність, причини та фактори трудової міграції населення 4 2. Наслідки міжнародної міграції трудових ресурсів 7 3. Зовнішня трудова міграція населення України 10 4. Напрями вдосконалення міграційної політики України 15 Висновки 21 Список використаних джерел 23

 5. Становлення ринку робочої сили в Україні
  Вступ 3 1. Сутність робочої сили та поняття народонаселення 5 2. Поняття та значення ринку робочої сили 7 2.1. Сутність ринку робочої сили 7 2.2. Основні функції та види ринку праці 9 2.3. Механізм функціонування ринку праці в Україні 12 3. Людський капітал і відтворення робочої сили 14 3.1. Попит та пропозиція робочої сили 14 3.2. Сутність та ефективність державної політика зайнятості 18 3.3. Забезпечення зайнятості і формування ринку праці в Україні 21 4. Тенденції сучасного ринку праці в Україні 25 Висновки 30 Список використаної літератури 32 Додатки 34-39 Предметом курсової роботи є ринок робочої сили як економічна система. Об’єкт курсової роботи – становлення та сучасний стан ринку робочої сили в Україні

 6. Економічні наслідки міграції робочої сили
  Економічні наслідки міграції робочої сили 1 Список використаних літературних джерел 8

 7. Ефективність використання робочої сили на підприємстві
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ 5 1.1. Значення трудових ресурсів в діяльності підприємства 5 1.2. Структура робочої сили підприємства 6 1.3. Показники ефективності використання трудових ресурсів 9 АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ТОВ „ІМПЕДАНС” 16 2.1.Організаційно-економічна характеристика підприємства 16 2.2.Склад і динаміка робочої сили підприємства. 19 2.3. Оцінка інтенсивності використання робочої сили 20 2.4. Аналіз рентабельності персоналу 24 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 29 3.1. Організація праці як умова підвищення її ефективності 29 3.2. Конструювання моделі системи мотивації та управління персоналом ТОВ „Імпеданс” 34 ВИСНОВКИ 42 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 44 Додатки 47

 8. Ціна робочої сили: концепції та реальність
  Зміст Вступ 3 1. Сутність найманої праці та її еволюція 4 2. Праця як товар в системі ринкових відносин 9 3. Ціна товару “робоча сила” 15 Завдання 21 Дано тарифну сітку: Тарифні розряди 1 2 3 4 5 6 Тарифні коефіцієнти 1,0 1,26 1,49 1,69 1,86 2,0 Визначте діапазон тарифної сітки, абсолютне та відносне зростання її тарифних коефіцієнтів. Чи стимулює така тарифна сітка підвищення кваліфікації"? Чому? 2. Що входить до складу групи функцій управління персоналом "Використання кадрів"? 3. Назвіть основні напрямки самозайнятості населення та державні заходи щодо сприяння самозайнятості. 4. Які заходи передбачено Законом України "Про зайнятість населення" для стимулювання (активізації) зайнятості (збереження і пошук роботи працюючими і безробітними)? 5. Використання праці яких категорій населення і в яких умовах забороняється Конституцією України (ст. 43)? 6. Які особливості визначення норми підготовчо-завершального часу? 7. Наведіть приклади розрахунку норми чисельності однієї з категорій допоміжних робітників (за вибором студента). 8. Задача. Визначте рівень виконання норми часу, якщо робітник фактично відпрацював 176 годин, при цьому — 6 год надурочно, виготовив продукції на 180 нормо-год. 9. Які основні елементи повинні міститися у положенні про виплату премії ? 10. Що таке соціальна політика і які її завдання? 11. Позначте, яка з кривих є кривою Лоренца, що характерна для античних суспільств? 12. Високі особисті доходи громадян: а) вигідні тільки індивіду, який їх одержує; б) не вигідні іншим; в) не стосуються нікого, крім їх одержувача; г) вигідні усьому суспільству. Висновки 33 Список використаної літератури 34

 9. Сучасні проблеми міжнародної міграції робочої сили
  Вступ 3 І. Теоретично-правові аспекти міжнародної міграції робочої сили 5 1.1. Історичні передумови та причини міжнародної міграції робочої сили 5 1.2. Нормативно-правове забезпечення міграційних потоків 8 ІІ. Економічні ефекти міграції та головні напрямки міграційних потоків 16 2.1. Економічні ефекти міграції 16 2.2. Масштаби, форми й основні напрямки сучасних міграційних процесів 24 ІІІ. Проблеми міжнародної міграції та шляхи її вирішення 34 3.1. Міжнародна міграція як аспект глобалізації 34 3.2. Проблеми міграції робочої сили в Україні та шляхи її вирішення 38 Висновки 47 Список використаних джерел 49 Додатки 51

 10. Поняття вартості робочої сили та система її показників
  Вступ 3 Поняття вартості робочої сили та система її показників 4 1. Сутність вартості робочої сили 4 2. Доходи населення 7 Висновки 14 Література 15 Додатки 16

 11. Сучасні проблеми міжнародної міграції робочої сили
  Вступ 3 1. Міжнародна трудова міграція в системі світового господарства 6 1.1. Поняття міжнародної міграції робочої сили 6 1.2. Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів як форми міжнародних економічних відносин 8 1.3. Наслідки міжнародної міграції трудових ресурсів 13 2. Соціально-економічна ситуація в Україні в контексті розвитку міжнародних міграційних процесів 18 2.1. Масштаби трудової міграції 18 2.2. Зміни характеру трудової міграції 21 2.3. Переваги та недоліки трудової міграції в Україні 25 3. Політика щодо запобігання міграції робочої сили 28 3.1. Міжнародно-правові основи трудової міграції між країнами 28 3.2. Досвід раціональної міграційної політики зарубіжних країну сфері обміну людським капіталом 31 3.3. Організаційно-економічні напрями вдосконалення міграційної політики в умовах трансформації економіки України 33 Висновки 39 Список використаних джерел 43 Додатки 46-49

 12. Проблема зайнятості та відтворення робочої сили в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу зайнятості та відтворення робочої сили 5 1.1. Соціально-економічна суть і види зайнятості 5 1.2. Проблеми відтворення робочої сили 8 2. Аналіз сучасного стану зайнятості та відтворення робочої сили в Україні 11 3. Регулювання сфери зайнятості в сучасній Україні. 17 3.1. Зарубіжний досвід регулювання зайнятості 17 3.2. Основні суб’єкти та важелі регулювання сфери зайнятості в сучасній Україні. 25 Висновки 33 Список використаної літератури 35

 13. Міграція робочої сили в Центральній та Східній Європі
  Вступ 3 1. Сутність та види міжнародної міграції робочої сили 4 2. Сучасний стан міграції робочої сили в Центральній та Східній Європі 7 3. Стан та проблеми міграції робочої сили в Україні 9 Висновок 15 Список літератури 16

 14. Формування вартості робочої сили на ринку праці
  Вступ 3 1. Класифікація витрат на робочу силу 4 2. Джерела інформації для розрахунку вартості робочої сили 6 3. Чинники, що впливають на величину вартості робочої сили 6 Висновок 13 Література 14

 15. Сучасні проблеми міжнародної міграції робочої сили
  Вступ 3 1. Міжнародна міграція робочої сили як соціально-економічне явище 5 2. Економічні та демографічні наслідки міжнародної міграції робочої сили 11 3. Шляхи та методи регулювання трудової міграції населення 21 4. Характерні особливості, закономірності та тенденції міжнародної міграції робочої сили в умовах глобалізації 34 5. Участь України в міжнародному обміні робочою силою 41 Висновки 46 Список використаної літератури 48 Додатки 51

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua