Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Вплив платіжного балансу на валютний курс (ID:14641)
| Размер: 917 кб. | Объем: 61 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ 5
1.1. Платіжний баланс як основа статистичного аналізу зовнішньоекономічної діяльності 5
1.2. Інформаційна база платіжного балансу 11
1.3. Структура платіжного балансу 13
1.4. Рівновага платіжного балансу 18

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЙОГО ВПЛИВУ НА ВАЛЮТНИЙ КУРС 24
2.1. Динаміка платіжного балансу України 24
2.2. Валютна структура розрахунків на рахунках платіжного балансу України 33

РОЗДІЛ 3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА КОРИГУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ УКРАЇНИ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА ВАЛЮТНИЙ КУРС 37
3.1. Шляхи підтримки рівноваги платіжного балансу 37
3.2. Удосконалення системи валютного регулювання в Україні 48

Висновки 55
Література 57
Додатки 59

ЛитератураЛітература 1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій – К.: Четверта хвиля, 2000. – 224с. 2. Батура О.В. Макроекономіка. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 236 с. 3. Білецька Л.В. Економічна теорія: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка. Навч. пос. – К.: ЦУЛ, 2005. – 652 с. 4. Валютна структура розрахунків за операціями поточного рахунку платіжного балансу// Платіжний баланс і зовнішній борг України. – 9 місяців 2007 року. – С.52 5. Віденко В.М., Прядко В.В. Фінанси. Курс лекцій. – Чернівці: Ратуша. – 2001. – 432 с. 6. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічних знань: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1998. – 554 с. 7. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» вiд 19.02.1993 № 15-93 // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 17. – С.184 8. Динаміка платіжного балансу України // Сайт Національного банку України – http://www.bank.gov.ua/ 9. Динаміка платіжного балансу України (річна) // Платіжний баланс і зовнішній борг України. – 9 місяців 2007 року. – С.28-35 10. Економічна політика. Навчальний посібник. – Тернопіль: ТАНГ, 2003. – 160 с. 11. Кабанець О. І. Валютне pегулювання та контpоль в Укpаїні. – К, 2000. – 222 с. 12. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 670 с. 13. Корнієнко Є.С. Платіжний баланс України: основні тенденції та їх економічне значення // Вісник Національного банку України. – 2005. – № 1. – C.28-33 14. Круш П.В. Макроекономіка. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 400 с. 15. Маневич В.Е. Природная рента, валютный курс и платежный баланс // Бизнес и банки. – 2004. – №5. – С.7-8 16. Методичний коментар до платіжного балансу України // Платіжний баланс і зовнішній борг України. – 9 місяців 2007 року. – С.77 17. Мочерний С.В. Економічна теорія: Посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Академія, 1999. – 592 с. 18. Постанова Національного банку і Кабінету Міністрів України від 17 березня 2000 р. № 517 «Про складання платіжного балансу» // http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=517-2000-%EF 19. Про стан платіжного балансу України за 9 місяців 2007 року // Платіжний баланс і зовнішній борг України. – 9 місяців 2007 року. – С.3-8 20. Резнікова О.О. Валютне регулювання на міждержавному рівні та його вплив на національну валютну систему // Банківська справа. – 2000. – №4. – С.50-52 21. Резнікова О.О. Місце платіжного балансу в системі валютного регулювання // Наукові праці НДФІ. – 2000. – № 10-11. – С.96-101 22. Сніжко О.В., Анісімова О.Ю. Міжчасова концепція платіжного балансу: сутність та використання // Фінанси України. – №10. – 2007. – С.129-138 23. Солонінко К. С. Міжнародна економіка. Навч. пос. – К.: Кондор, 2005. – 380 с. 24. Шевчук В. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага в трансформаційних економіках: досвід України // Вісник НБУ. – 2002. – № 1. – С. 38-39 25. Щетинін А.І. Гроші та кредит. Підручник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 432 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Транспортні послуги в структурі платіжного балансу України. Динаміка змін та загальний вплив на сальдо поточного рахунку платіжного балансу
  Зміст Вступ 3 1. Платіжний баланс України як індикатор її економічного стану 6 2. Роль транспортних послуг у платіжному балансі України 8 3. Державне регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності 12 4. Методологічні аспекти державного регулювання у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 16 5. Концептуальні положення державної регуляторної політики щодо транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 19 6. Формування регуляторних аспектів транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності 21 Висновки 25 Література 28 Метою роботи є розгляд місця транспортних послуг в структурі платіжного балансу України, вивчення їх динаміки та впливу на сальдо платіжного балансу, визначення механізмів для реалізації геостратегічного потенціалу України в умовах розвитку глобалізаційних процесів і ключової стратегії орієнтації України на інтеграцію в ЄС

 2. Валютний курс, вплив валютного курсу на зовнішню торгівлю
  Вступ 3 1. Теоретичні основи дослідження валютного курсу 8 1.1. Сутність валютного курсу 8 1.2. Економічні основи валютних курсів та їх регулювання 12 1.3. Вплив валютного курсу на зовнішню торгівлю 16 2. Аналіз динаміки валютного курсу в Україні 20 2.1. Динаміка офіційного курс гривні в 2006 – 2007 роках 20 2.2. Курс гривні щодо іноземних валют на міжбанківському та готівковому валютних ринках України 22 3. Напрямки валютно-курсової політики України 26 Висновки 43 Список використаної літератури 48

 3. Структура платіжного балансу Організація міжнародних перевезень
  1. Структура платіжного балансу 3 2. Організація міжнародних перевезень 7 3. Зовнішньоекономічні зв’язки України з Словакією 10 Список використаної літератури 21 Додатки 22

 4. Валютний курс
  ВСТУП 3 1. ФІКСОВАНИЙ ТА ПЛАВАЮЧИЙ КУРСИ 4 2. КОТИРУВАННЯ ВАЛЮТ. 7 3. ЕТАПИ РОЗВИТКУ ВАЛЮТНОГО КУРСУ. 10 4. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВАЛЮТНИЙ КУРС. 13 5. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ. 16 6. РЕГУЛЮВАННЯ ВЕЛИЧИНИ ВАЛЮТНОГО КУРСУ 17 ВИСНОВОК 20 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 21

 5. Валютний курс
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи дослідження валютного курсу 4 1.1. Поняття валютного котирування 4 1.2. Методика визначення валютних курсів. Фіксований та плаваючий валютні курси 6 Розділ ІІ. Ааналіз динаміки валютного курсу в Україні 13 2.1. Динаміка валютного курсу в Україні в 1996–2001 роках 13 2.2. Динаміка валютного курсу в Україні в 2002–2004 роки 15 Висновки 18 Список використаних джерел 19

 6. Валютний курс
  Вступ 3 1. Сутність валюти та валютного курсу 4 2. Фактори, які впливають на динаміку курсу валют 8 3. Режими валютних курсів 10 4. Валютно-курсова політика України 15 Висновки 19 Список використаної літератури 20

 7. Валютний курс і курсова політика НБУ
  Вступ 3 1. Теоретичні засади курсоутворення 7 1.1. Валютний курс та паритет валютної спроможності 10 1.2. Сутність та види валютних курсів 12 1.3. Види курсової політики НБУ 15 2. Аналіз та оцінка формування валютного курсу та курсової політики в Україні 26 3. Шляхи підвищення впливу курсової політики НБУ та економічне зростання 28 Висновок 32 Список використаних джерел 35

 8. Валютний курс. Курсова політика України
  Вступ 3 1. Валютний курс: поняття та фактори, що його визначають 4 2. Аналіз паритету купівельної спроможності гривні 10 3. Стратегічні напрямки курсової політики України в умовах сталого економічного розвитку 17 Висновок 22 Література 23 Додатки 24

 9. Характеристика другого і третього розділів пасиву балансу та оцінка статтей згідно з ПСБО 2 балансу
  Характеристика другого і третього розділів пасиву балансу та оцінка статтей згідно з ПСБО 2 балансу Література

 10. Підготовка облікових даних для складання балансу, методика та техніка заповнення форм балансу
  Вступ 3 1. Підготовка облікових даних 4 2. Загальна характеристика балансу підприємства 5 3. Методика складання активу балансу 10 4. Методика складання пасиву балансу 12 Висновок 16 Список використаної літератури 17

 11. Аналіз платіжного обороту банку та місце в ньому підприємств малого і середнього бізнесу
  Список літератури 1.Стойко О.Я. Банківські операції. – К.: Основа, 2004. 2.Самойлов В.В. Анализ остатков и оборотов по клиентским счетам коммерческого банка 3.Основы банковской деятельности (Банковское дело) Под ред.. Тагирбекова К.Р. – М.: Издательский дом «ИНФРА-М», Издательство «Весь мир», 2003.

 12. Загальний курс транспорту
  1. Історична довідка про розвиток трубопровідного транспорту 3 2. Географія морського транспорту в СНД і в світі 8 3. Технічна основа авіаційного транспорту 13 4. Монорейкові дороги і спосіб руху по них 22 Література 26

 13. Визначити курс облігації
  ЗАДАЧА 2 Визначити курс облігації. Дані для розрахунку: – Готівкова вартість облігації – 25 тис. грн.; – До погашення облігації залишилось 3 роки; – Сума річного доходу за облігацією складає – 2,4 тис. грн.; – Ставка позичкового проценту – 25 %.

 14. “Новий курс” Ф.Д. Рузвельта
  Вступ 3 1. Наслідки кризи 1929-1933 років 5 1.1. Спроби боротьби з кризою президента Г.Гувера 7 1.2. Вступ у повноваження президента Ф.Д.Рузвельта 8 2. Впровадження «Нового курсу» Ф.Д.Рузвельта 10 2.1. Значення “Нового курсу” у подальшому розвитку США 13 2.2. Значення “Нового курсу” у розвитку інших держав 17 Висновок 20 Список використаної літератури 23

 15. Міжнародний валютний фонд
  ВСТУП 3 ОСНОВНА ЧАСТИНА 5 ВИСНОВКИ 12 ДОДАТКИ 13 Додаток А 13 Додаток Б 16 Додаток В 18 Додаток Г 20 Додаток Д 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28 Метою даної роботи є аналіз та узагальнення матеріалів статей з дослідження тенденцій та перспектив розвитку фінансових відносин України з Міжнародним валютним фондом.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua