Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Винахідництво, як об’єкт психологічних досліджень (ID:14657)
| Размер: 44 кб. | Объем: 36 стр. | Стоимость: 120 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5
1.1. Історико-методологічний аналіз психолого-педагогічних досліджень винахідницької діяльності учнів 5
1.2. Психологічний аналіз винахідництва 12
1.3. Визначення поняття винаходу та його ознаки 14
1.4. Творчість винахідництва і чинники, що впливають на нього 17
РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ВИНАХІДНИЦТВА 21
2.1. Психолого-педагогічні умови розвитку винахідництва 21
2.2. Технологія навчання дошкільняіт прийомам розв’язання технічних задач, що формують уміння винахідництва 22
2.3. Розвиток винахідництва в учнів початкової школи 24
РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРИ НАВЧАННІ КОНСТУЮВАННЮ (практична частина) 26
3.1. Організація дослідження 26
3.2. Результати експерименту 29
ВИСНОВОК 33
Список використаної літератури 35
Литература1. Альтшуллер Г. С. Найти идею. Новосибирск, 1986. 2. Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. — М. Московский рабочий, 1973, с. 41-42. 3. Альтшуллер Г.С. Дерзкие формулы творчества. // Дерзкие формулы творчества. Петрозаводск: Карелия, 1987, с. 13-87. 4. Альтшуллер Г.С. Творчество, как точная наука. — М.: Советское радио, 1979г. 5. Альтшуллер Г.С. Шапиро Р.Б. Психология изобретательского творчества. // Вопросы психологии, 1956, №6, с. 37-49. 6. Василейский С. М. Психология технического изобретательства: Автореф. докт. дис. Горький, 1952. 7. Выготский Л. С. Воображение и его развитие в детском возрасте // Собр. соч.: В 6 т. Москва, 1984. Т. 3. 8. Геркинблит М., Петровский А. Фантазия и реальность. Москва, 1968. 9. Голосовкер Л. Имажинативный абсолют. Москва, 1979. 10. Експериментальная психология/ Т. В. Корнилова. Москва 2002г. 11. Загальна психологія/ П. М. М(ясоїд. Київ 2002р. 12. Короленко Ц. П., Фролова Г. В. Чудо воображения (воображение в норме и патологии) Новосибирск, 1975 13. Кудрявцев Т. В. Процесс переключения от одной умственной операции к другой в учебной работе младших школьников: Автореф. канд. дис. М., 1956. 25 с. 14. Кудрявцев Т. В. Психология технического мышления. Процесс и способы решения технических задач. М., 1975. 304 с. 15. Матюшкш А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972. 203 с. 16. Менчинская Н. А. Интеллектуальная деятельность при решении арифметических задач // Известия АПН РСФСР. 1946. Вып. 3. 17. Методические рекомендации по проведению патентных исследований. — М.: ВНИИПИ, 1984, с. 65-96. 18. Моляко В. А. Психологическое изучение технического творчества // Психология технического творчества: Тезисы докладов / Под ред. Т.В. Кудрявцева. М., 1973. 19. Моляко В. А. Психология конструкторской деятельности Москва, 1983 20. Немое Р. С. Психология: В 2 кн. Москва, 1994 21. Общая психология/ А. В. Петровського. Москва1976г. 22. Общая теплотехника/ Корнецкого, 1952. 23. Пономарев Л. А. Психология творчества. Москва, 1976 24. Пономарев Я. А. Психология творчества и педагогика. М., 1976. 304 с. 25. Практическая психология/ Г. С. Абрамова. Москва 1977г. 26. Психологія/ Ю. Л. Трофімова. Київ 2001р. 27. Рибо Т.,"Творческое воображение", 1901. 28. Рубинштейн С.Л.,"Основы общей психологии", 1946. 29. Селье Г. От мечты к открытию. Москва, 1987 30. Семенов И. Н. Проблемы рефлексивной психологии решения творческих задач. Москва, 1990. 31. Трофимов Ю. Л. Техническое творчество в САПР (психологические аспекты). Киев, 1989. 32. Цзен Н. В., Пахомов Ю. В. Психотренинг 33. Якобсон П.М.,"Процесс творческой работы изобретателя", 1946.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Методи соціально-психологічних досліджень управлінської діяльності
  Вступ 3 1. Методи соціально-психологічних досліджень. Метод спостереження. 4 2. Методи опитування, анкетування, тестування, експерименту, вивчення документів. 7 Висновки 11 Література 12

 2. Контрольна робота метолодологія і методи психологічних досліджень
  ЗМІСТ 1. Принципи побудови експериментально-генетичного дослідження 3 2. Розвивальні можливості експериментального впливу 3 3. Сутність первинної обробки отриманих даних 4 4. Складання таблиць. Перевірка даних 5 Література 8

 3. Девіантна поведінка населення України як об'єкт соціологічних досліджень
  Вступ 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 4 1.1. Поняття девіантної поведінки 4 1.2 Природа девіантної поведінки 6 1.3. Специфіка девіантної поведінки молоді. 11 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ГРУП З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ 15 2.1. Класифікація груп з девіантною поведінкою 15 2.2. Типологізація членів груп з девіантною поведінкою 19 2.3. Профілактика девіантної поведінки 21 3. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ 23 Висновки 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32

 4. Предмет, об’єкт і суб’єкт фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності, його цілі та завдання
  1. За даними бухгалтерського балансу (див. дод. 1) розрахувати і проаналізувати динаміку коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства ЗЕД. Порівняти розрахункові коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства. 11. Проаналізувати використання оборотного капіталу за експортними операціями. Собівартість реалізованих товарів за кордон за минулий рік – 25 800 тис. грн., у звітному році – 31 210 тис. грн. Залишки обороних засобів при здійсненні експортних поставок у звітному році, тис. грн. Вид оборотних засобів на 01.01 на 01.04 на 01.07 на 01.10 на 01.01 Грошові кошти 540 521 577 508 460 Запаси 895 870 854 924 998 Дебіторська заборгованість 1990 1098 2000 1987 2200 Разом 3425 2489 3431 3419 3658 .....................

 5. Сутність кадрового менеджменту. Об’єкт та суб’єкт управління
  Сутність кадрового менеджменту. Об’єкт та суб’єкт управління 2 Література 9

 6. СУТНІСТЬ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ОБ'ЄКТ ТА СУБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ
  1. СУТНІСТЬ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ОБ'ЄКТ ТА СУБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ 3 2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ 9 3. ПРОЦЕДУРА ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 16 ЛІТЕРАТУРА 23

 7. Менеджер як суб’єкт і об’єкт організації праці
  Вступ 3 1. Характеристика праці менеджера, як складової управлінської діяльності 4 2. Функції менеджера 9 3. Ролі менеджерів 13 4. Необхідні риси сучасного українського менеджера 15 Висновок 20 Література 21

 8. Персонал як суб’єкт і об’єкт управління
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ДОСВІДУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЗАРУБІЖНИХ ФІРМАХ 6 1.1. Зарубіжний досвід формування та ефективного використання трудового потенціалу 6 1.2. Зарубіжний досвід управління персоналом 8 РОЗДІЛ 2. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ДКП "Назва" 19 2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз кадрового складу підприємства 25 2.3. Загальна характеристика системи управління персоналом на підприємстві ДКП «Назва» 34 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОГО СКЛАДУ ПІДПРИЄМСТВА ДКП "Назва" 44 3.1. Планування основних заходів по роботі з кадрами на 2009 р. 44 3.2. Шляхи покращення управління персоналом на підприємстві 47 ВИСНОВКИ 56 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59 ДОДАТКИ 63-74 Багато гфафічного матеріалу

 9. Історія психології та психологічних вчень
  1. ІНДИВІДУАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ А. АДЛЕРА 3 2. ТЕСТИ 9 1. Визнання наприкінці XIX ст. психології як самостійної науки зумовлено таким фактом: 2. Твердження "Пізнаю те, у що вірую" належить: 3. В основу томізму покладено вчення: 4. Схоластика виникла з метою: 5. Гуманісти критикували: 6. Гермес Трисмегіст – це: 7. Одне з перших психологічних вчень про емоційну сферу людини створив: 8. Філософсько-психологічну концепцію людини на основі уявлень про відношення людини і світу розробив: 9. Герменевтика – це науковий метод пізнання, розроблений одним з таких напрямів сучасної філософської думки: 10. Проблему "установки" розробляли представники психологічної школи: Список використаної літератури 15

 10. Організація діяльності психологічних служб
  Вступ 3 1. Поняття судової експертизи 5 2. Критерії судово-психологічної експертизи 12 3. Компетенція та етапи здійснення судово-психологічної експертизи 15 Висновки 18 Список використаної літератури: 20

 11. Дослідження психологічних особливостей призовників
  План Вступ 3 I. Проблематика і досвід психологічних досліджень призовників 6 1.1. Методи психологічного обстеження призовної молоді 6 1.2. Дослідження нервово-психічної стійкості призовників 11 1.3. Дослідження схильності до агресивної та аутоагресивної поведінки у призовників 18 1.4. Інші напрямки психологічного обстеження призовної молоді 22 II. Методичні підходи до психологічного обстеження призовників в Дніпровському військкоматі м. Києва 30 2.1. Планування дослідження показників по шкалах невротизму та екстраверсії-інтроверсії 30 2.2. Планування дослідження показників нервово-психічної стійкості 34 2.3. Планування дослідження емоційно-оцінного ставлення до оточуючого світу 35 2.4. Статистична обробка результатів дослідження 37 Висновки 39 Література 41 Додатки 44 Анкета Список вопросов теста Г. Айзенка Схема темпераменту по Г. Айзенку Текст та реєстраційний бланк анкети “Прогноз-2” Реєстраційний бланк Опитувальник “Незакінчені речення” Метою роботи є вивчення досвіду психологічного обстеження призовної молоді а також складання плану дослідження на базі конкретного військового комісаріату; психологічне дослідження в межах даної роботи сплановано на базі Дніпровського військового комісаріату м. Києва. Основною метою спланованого емпіричного дослідження є вияв групи призовників, які мають низький рівень нервово-психічної стійкості і, відповідно, потребують певної психологічної корекції. Мета дослідження конкретизується у наступних конкретних задачах: – розглянути методи дослідження, що використовуються при психологічному обстеженні призовної молоді; – вивчити довід дослідження нервово-психічної стійкості призовників; – вивчити досвід дослідження схильності призовників до агресивної та аутоагресивної поведінки; – розглянути інші напрямки психологічного обстеження призовників; – спланувати дослідження показників призовників по шкалах невротизму та екстраверсії-інтроверсії; – спланувати вивчення показників нервово-психічної стійкості призовників; – спланувати дослідження емоційно-оцінного ставлення призовників до оточуючого світу; – визначити порядок статистичної обробки результатів емпіричного дослідження методом кореляційного аналізу. При плануванні психологічного обстеження призовників було висунуто наступну гіпотезу: Призовники з низьким рівнем нейротизму і високою екстраверсією в цілому демонструють високий рівень нервово-психічної стійкості. Крім того їх відносини з оточуючими є більш гармонійними, ніж у інтровертів з високим рівнем нейротизму. Перевірку гіпотези передбачається виконати за допомогою методу тестування за допомогою методик: EPI Г. Айзенка; тест “Прогноз-2”; методика незакінчених речень Сакса-Леві. Джерельна база - 24 Структура роботи. Структурно робота складається зі вступу, двох основних розділів, списку використаної літератури та додатків.

 12. Дослідження психологічних особливостей призовників
  План Вступ 3 I. Проблематика і досвід психологічних досліджень призовників 6 1.1. Методи психологічного обстеження призовної молоді 6 1.2. Дослідження нервово-психічної стійкості призовників 11 1.3. Дослідження схильності до агресивної та аутоагресивної поведінки у призовників 17 1.4. Інші напрямки психологічного обстеження призовної молоді 21 II. Емпіричне дослідження психологічних особливостей призовників на базі Дніпровського військкомата м. Києва 28 2.1. Дослідження показників по шкалах невротизму та екстраверсії-інтроверсії 28 2.2. Дослідження показників нервово-психічної стійкості 31 2.3. Дослідження емоційно-оцінного ставлення до оточуючого світу 33 2.4. Статистична обробка та аналіз результатів дослідження 34 Висновки 41 Література 43 Додатки 46-58 Об’єктом дослідження виступають психологічні особливості призовної молоді. Предметом дослідження є психологічні характеристики призовників, які безпосередньо пов’язані з успішністю проходження військової служби: це показники нервово-психічної стійкості, невротизму, екстраверсії-інтроверсії, ставлення до оточуючого світу а також структурний взаємозв’язок між цими показниками. Метою роботи є вивчення досвіду психологічного обстеження призовної молоді та проведення емпіричного дослідження на базі конкретного військового комісаріату. Мета дослідження конкретизується у наступних конкретних завданнях: – розглянути методи дослідження, що використовуються при психологічному обстеженні призовної молоді; – вивчити досвід дослідження психологічних особливостей призовників; – спланувати та провести емпіричне дослідження психологічних особливостей призовників на базі Дніпровського військкомату м. Києва. При плануванні психологічного обстеження призовників було висунуто наступну гіпотезу: Призовники з низьким рівнем невротизму і високою екстраверсією в цілому демонструють високий рівень нервово-психічної стійкості. Крім того їх відносини з оточуючими є більш гармонійними, ніж у інтровертів з високим рівнем невротизму. Перевірку гіпотези передбачається виконати за допомогою методу тестування з використанням методик: EPI Г. Айзенка; тест “Прогноз-2”; методика незакінчених речень Сакса-Леві. Джерельна база. В якості джерельної бази роботи були використані нормативні та учбово-методичні матеріали Міністерства оборони (Баранов Ю. А., Булыко В. И., Дьяконов И. Ф. и др. Рациональное распределение призывников для обучения военным специальностям. – М., 1987; Наказ Командувача військами Північного оперативного командування “Про введення в дію Інструкції про проведення професійно-психологічного відбору громадян України, які призваються на військову службу від 03.09.2002 та ін.), статті у спеціалізованих наукових виданнях та опубліковані матеріали науково-практичних конференцій (Базалева Л. А., Матусева-Корсун К. В. Специфика эмоционально-поведенческого реагирования среди призывников и военнослужащих // Актуальные вопросы медицинского обеспечения сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих. – СПб., 2004; Волынов Н. М., Шустов Д. И., Ховрачёв А. П. Современные аспекты военной медицины: материалы науч.-практ. конф. – К., 1995; Коновалов А. И., Дмитроченков А. В., Кузнецов А. А., Ананьин С. А., Коротунов Ю.В., Шуркин Д. А. Показатель нервно-психической устойчивости как фактор успешности прохождения срочной службы // Нижегородский медицинский журнал. – 2004. – № 1 та ін.), монографічні праці, в яких висвітлюються питання психологічного обстеження та психологічних особливостей призовників (Косік В. В. Особистісні страхи призовників та їх психодіагностика. – К., 2001; Крайнюк В. М. Психологічні особливості проявів тривожності і агресивності у юнаків призовного віку. – К., 1999 та ін.), а також збірники психологічних тестів та оглядові психологічні праці (Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. – Самара, 2002; Климов Е. А. Психология. – М., 1997 та ін.). Структура роботи. Структурно робота складається зі вступу, двох основних розділів, списку використаної літератури та додатків.

 13. ЗАСТОСУВАННЯ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ
  ВСТУП........................................................................................................... 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ...................................... 5 1.1. Історія розвитку менеджменту................................................................................................... 5 1.2. Соціально-психологічні методи управління, їх характеристика………... 8 1.3. Сутність методів управління, їх застосування в практичній діяльності... 13 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ (НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ «***», М. ЛУЦЬК)......................................................................................................... 19 2.1. Загальна характеристика готелю «***» м. Луцьк............................... 19 2.2. Аналіз трудових ресурсів готелю «***» м. Луцьк.............................. 30 2.3. Діагностика застосування соціально-психологічних методів управління в готелю «***» м. Луцьк................................................... 37 РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ГОТЕЛЮ «***», М. ЛУЦЬК)…………........................................................... 41 3.1. Недоліки в застосуванні соціально-психологічних методів управління туристичного підприємства……………………………………………………….. 41 3.2. Шляхи щодо удосконалення застосування соціально-психологічних методів управління готелю «***» м. Луцьк......................................... 45 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………….……………………………... 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ……….... 55

 14. Дослідження психологічних механізмів адаптації людини до діяльності
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 5 1.1. Поняття, види та етапи адаптації персоналу 5 1.2. Актуальні проблеми психологічної адаптації особистості, управління адаптацією 13 РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ДО УМОВ ПРАЦІ 20 2.1. Коротка характеристика проведення дослідження 20 2.2. Дослідження проблем адаптації персоналу на підприємстві ПП „ххх” 21 2.3. Першочергові заходи з покращення адаптації працівників до умов праці на ПП „ххх” 28 ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40

 15. Стадії розвитку особистості в різних психологічних концепціях
  Вступ 1. ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ Е. ЕРІКСОНА 3 1.1. Стадії розвитку особистості в світлі концепції Е.Еріксона. 3 1.2. Вади розвитку особистості в стадіальної теорії Е.Еріксона. Життєві психологічні кризи. 6 2. ТЕОРІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ У ВІТЧІЗНЯНІЙ ПСИХОЛОГІЇ 9 2.1. Стадії розвитку особистості В.Ф.Моргун та Н.Ю. Ткачова . 9 2.2. Особливості розвитку особистості в дослідженнях Г.С.Костюка 12 Висновки 15 Література 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua