Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Вікові особливості та кризи професійного самовизначення (ID:14671)
| Размер: 32 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Вікові особливості людини. Взаємозв’язок життєвих та професійних криз особистості. 4
2. Характеристика криз професійного самовизначення в ході розвитку особистості. Шляхи їх розв’язання. 10
3. Чинники криз професійного самовизначення. 16
Висновки 22
Література 23

Литература1. Балл Г.О, Бастун М.В., Гордієнко В.І, Красильникова Г. В., Красильников С. Р. Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навч. Посібник. – Хмельницький, Універ, 2001. – 330с. 2. Бірченко О.В. Оптимізація професійного самовизначення випускників вищих навчальних закладів України в умовах становлення ринку праці: Автореф. дис. / Харківський національний університетт ім. В.Н.Каразіна. – Х., 2002. – 18с. 3. Брюдаль Лисбет Ф. Психические кризисы в новой перспективе. – С.Пб., Европейский Дом, 1998. – 164с. 4. Василькова О.И, Васильков В.Н. Кризисы на жизненном пути молодежи: современное социально-психологическое измерение. – Донецк, Каштан, 2006. – 362с. 5. Зеер Э.Ф, Сыманюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций: Учеб. пособие. – Екатеринбург, Деловая книга, 2005. – 239с. 6. Климов Е. А. Введение в психологию труда: Учебник. – М., Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 350 с. 7. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці. – К., КНЕУ, 2002. – 182с. 8. Малкина-Пых И.Г. Возрастные кризисы взрослости: Справочник практического психолога. – М., ЭКСМО, 2005. – 416с. 9. Социология и психология труда: Учеб. пособие. Харків, ВЦ ХАУ, 1992. – 95с. 10. Фонарев А.Р. Формы становления личности в процессе ее профессионализации // Вопросы психологии. – 1997. – № 2. – с. 88 – 93. 11. Цимбалюк І.М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. – К., Видавничий дім "Професіонал", 2004. – 147с. 12. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. – М., Прогресс, 1996.– 344 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Психологічні особливості професійного самовизначення молоді
  ВСТУП 3 1.Свідомий вибір професії як головна проблема сучасної молоді 4 2. Мотивації у процесі професійного самовизначення молоді. 11 3. Особливості професійного самовизначення особистості на етапі навчання у вищому навчальному закладі 15 ВИСНОВКИ 20 ЛІТЕРАТУРА 21

 2. Вікові кризи повязані зі статтю
  Зміст Вступ 3 1. Сучасні наукові гендерні дослідження. 3 2. Процес розвитку гендерних ролей. 7 Висновок 11 Використана література 12

 3. Психологічне консультування з проблем професійного самовизначення
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЯК ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 5 1.1. Проблема особистісного і професійного самовизначення в теорії профорієнтації і практиці профконсультування 5 1.2. Психологічне консультування з проблем професійного самовизначення 7 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПРОБЛЕМ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЯЕННЯ 10 2.1. Організація та методики дослідження 10 2.2. Аналіз результатів дослідження 16 2.3. Встановлення зміни рівня професійного самовизначення після проведення консультаційної роботи 22 2.4. Схема побудови профконсультаційного заходу 25 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

 4. Кризи професійного становлення
  Зміст Вступ. 3 1. Етапи становлення людини у професійній сфері (етапи кар’єри) 5 2. Причини професійної кризи. 15 Висновок. 18 Література. 21

 5. Статево вікові особливості людини
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. СТАТЕВОВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЮДИНИ 6 1.1. Поняття біологічного віку й стадій онтогенетичного розвитку 6 1.2. Проблема дозрівання психофізіологічних функцій 9 1.3 Поняття сенситивності в розвитку організму 16 2. МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПОЛОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 26 2.2. Проблеми психосексуального розвитку й виховання дітей у сучасних умовах 26 2.2 Функціонування психологічних захистів на етапах психосексуального розвитку 28 ВИСНОВОК 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35 У даній роботі нами переслідується ціль: розглянути статево вікові особливості розвитку особистості в онтогенезі. Об'єктом дослідження даної роботи є психологія особистості. Предметом дослідження визначені статево вікові особливості особистості. Для досягнення цілі нами були поставлені наступні задачі: 1. Вивчити наукову літературу по даному питанню. 2. Розглянути статево вікові особливості особистості. 3. Розглянути дослідження методичних проблем вивчення статевої ідентифікації. 4. Проаналізувати результати й зробити висновки.

 6. Вікові особливості уваги школярів
  Вступ 3 1. Теоретичний аналіз сучасних поглядів на вікові особливості уваги 5 1.1. Поняття та види уваги 5 1.2. Якості уваги 9 1.3. Вікові особливості уваги 12 2. Практичне дослідження вікових особливостей уваги встигаючих та невстигаючих школярів 5-6 класів 15 2.1. Характеристика вибірки випробуваних 15 2.2. Методи й методики дослідження 16 2.3. Результати та їх інтерпретація 18 Висновки 26 Список використаних джерел 29 Додатки 31-33 Ціль роботи: вивчити вікові особливості уваги в групі встигаючих і в групі невстигаючих школярів. Об'єкт дослідження: вікові особливості уваги школярів. Предмет дослідження: вікові особливості основних якостей уваги школярів 5-6 класів. Дослідження проводилося на базі загальноосвітньої школи м. Києва

 7. СВІТОВІ ФІНАНСОВІ КРИЗИ ЇХ ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ В ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ
  Вступ 2 1. Сутність, принципи та види фінансових криз 3 2. Основні передумови світових фінансових криз 7 3. Вплив світової фінансової кризи на економіку України 13 Висновок 15 Список використаних джерел 16

 8. Описати 2 будь-яких техніки гештальттерапії за наступним алгоритмом: 1. Назва техніки, 2. Короткий зміст, 3. Мета (на що спрямована) 4. Особливості застосування (до яких проблем застосовуються, вікові обмеження та ін.)
  Вступ 3 1. Техніка "порожнього стільця" 4 2. Техніка дзеркала 5 Висновок 6 Література 7

 9. Самовизначення особистості
  1. Поняття самовизначення та його роль у розвитку особистості. 3 2. Різновиди та основні етапи самовизначення. 4 3. Взаємозв’язок з розвитком мотиваційної сфери. 8 4. Рольове та суб’єктивне самовизначення. 10 5. Суб’єктивне самовизначення як необхідна умова та механізм самореалізації. 12 Використана література: 14

 10. Самовизначення особистості
  Зміст 1. Поняття самовизначення та її роль у розвитку особистості. 3 2. Різновиди та основні етапи самовизначення. 8 3. Взаємозв'язок з розвитком мотиваційної сфери. 12 4. Рольове та суб'єктне самовизначення. 13 5. Суб'єктне самовизначення як необхідна умова та механізм самореалізації. 16 Список використаної літератури 18

 11. Самовизначення успішної людини
  Вступ 3 1. Проблема самовизначення особистості як предмет наукового дослідження 5 2. Професійне самовизначення 7 3. Елітарні орієнтації стратегічного самовизначення 9 Висновок 13 Література 14 Додаток 15 Таблиця «Індивідуальний розвиток людини» 15

 12. Філософія як спосіб духовного самовизначення людини у світі
  Вступ 3 1. Специфіка філософського вирішення світоглядних питань 4 2. Функція та структура філософії 8 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 13. Економічні кризи
  Вступ 2 1. Теоретичні основи кризи як порушення рівноваги в економіці 4 1.1. Принципи та суть економічної кризи 4 1.2. Види економічних криз 6 2. Причини та основні фактори виникнення світової кризи 8 2.1. Аналіз стану кризових явищ у світовій економіці 8 2.2. Вплив світової кризи на макроекономічні показники України 11 3. Антикризова соціально-економічна політика в Україні 22 3.1. Прогноз розвитку економіки України в умовах фінансово-економічної кризи 22 3.2. Пропозиції щодо подолання кризових явищ в економіці України 22 Висновки 31 Список використаних джерел 33 Додатки 35

 14. Банківські кризи
  ВСТУП 3 1. Причини виникнення банківських криз 4 2. Шляхи подолання банківських криз 12 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 16

 15. Мова професійного спрямування
  1.Комп’ютерний переклад текстів. 3 2.Сфера використання, основне призначення, основні ознаки, мовні засоби,жанри,підстилі епістолярного стилю. 4 3.Характеристика фразеологічних словників 6 4.Композиція виступу. 6 5. Дати визначення 10 спеціальним термінам. 8 1. Стиль літературної мови ...

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua