Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Вибірковий розподіл. Типи вибіркових оцінок (ID:14674)
| Размер: 35 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеВступ 3
1. Сутність вибіркового розподілу та його оцінок. 4
2. Особливості вибіркових оцінок. 8
Висновки 14
Література 15

Литература1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики: Учебник. – М., ЮНИТИ, 1998. – 1022с. 2. Городяненко В.Г., Гілюн О. В., Демічева А. В., Легеза С. В., Липовська Н. А. Соціологія: Підручник. – К., ВЦ "Академія", 2006. — 544с. 3. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования: Учеб. пособие. – М., Книжный дом "Университет", 2002. – 295с. 4. Дж. Гласс, Дж. Стэнли Статистические методы в педагогике и психологии. – М, Форест, 2002. – 345 с. 5. Кулєшков Ю.В, Аулін В.В, Петренко М.М., Саловська Л. В., Олійник А. А. Статистичні методи обробки та аналізу економічних даних: Навч. посібник. – Кіровоград, КДТУ, 2003. – 137с. 6. Леоненко М.М., Мішура Ю.С., Пархоменко В.М., Ядренко М. Й. Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці: Учбовий посібник. – К., 1995. – 380с. 7. Паніотто В.І., Максименко В.С., Харченко Н.М. Статистичний аналіз соціологічних даних / Київський міжнародний ін-т соціології. — К., Видавничий дім "КМ Академія", 2004. – 269с. 8. Социологический энциклопедический словарь / под ред. Г.В. Осипова. – М., ИНФРА-М-НОРМА, 1998. – 488 с. 9. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. (уклад. В.І. Волович та ін.) – К., Український центр духовної культури, 1998. – 377 с. 10. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и методы социологических исследований: учебное пособие. – К., МАУП, 2000. – 304 с.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Методи експертних оцінок розрахункових операцій
  1. Система аудиту його нормативні законодавче обгрунтування і методика дослідження операцій під час аудиту. 3 2. Сутність експертних оцінок до розрахункових операцій і їх роль в системі аудиту. 8 3. Документальне забезпечення і методика здійснення експертної оцінки. 10 4. Оформлення результату експертної оцінки. 11 Список використаної літератури 14

 2. Формування і розподіл прибутку
  Вступ 3 1. Прибуток: економічний зміст, фактори утворення 4 2. Загальний прибуток підприємства і його склад 6 3. Балансовий прибуток 9 Висновок 12 Задача Підприємство в рахунок своєї заборгованості перед банком оформлює вексель на 3 місяці на 40% річних. Банк, купуючи комп’ютерну техніку на су-му 10600 грн., через 2 місяці після оформлення векселя розрахувався з фірмою «Інтертехніка» цим векселем. Якою була первісна вартість векселя? Яку суму отримає «Інтертехніка» від підприємства, інкасуючи вексель після закінчення його дії? (задачу розписати, дати обґрунтований висновок). Список літератури 14

 3. Формування і розподіл прибутку підприємства
  Вступ 3 1. Основи формування прибутку підприємств 5 1.1. Прибуток сутність, функції та види 5 1.2. Прибуток як результат фінансово господарської діяльності 16 2. Розподіл прибутку і використання прибутку підприємства 21 2.1 Використання прибутку в діяльності підприємства 21 2.2. Податок на прибуток підприємства 33 3. Сутність і методи обчислення рентабельності 36 3.1 Поняття рентабельності 36 3.2. Методи розрахунку основних показників рентабельності 41 Висновки 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52

 4. Розподіл ризиків у проектних контрактах
  1. Теоретична частина 3 Розподіл ризиків у проектних контрактах 2. Практична частина 12 Стисла характеристика обєкта дослідження. Проект Список використаної літератури 20

 5. Розподіл витрат на постійні та змінні
  Вступ 3 1. Розподіл витрат на постійні та змінні 4 2. Порядок застосування директ-костингу. 8 Висновок 14 Список використаних джерел: 16

 6. Формування і розподіл доходу на підприємстві
  Вступ 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ ДОХОДУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 5 1.1. Економічна сутність та значення доходу в ринкових умовах 5 1.2. Джерела формування доходу підприємства 9 1.3. Розподіл і використання доходу підприємства 13 РОЗДІЛ ІІ. Формування та розподіл доходу на ПП «Назва» 17 2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 17 2.2. Джерела формування доходу ПП «Назва» 21 2.3 Аналіз розподілу і використання доходу 29 РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ І РЕЗЕРВИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 32 3.1. Резерви збільшення доходу підприємства 32 3.2. Пропозиції що до покращення фінансових результатів діяльності ПП «Назва» 38 Висновки 41 Список використаної літератури 43 ДОДАТКИ 47-53 Звітність

 7. Доходи: розподіл, суть і роль
  Вступ 3 1. Сутність доходів в ринковій економіці 4 1.1. Поняття і види доходів 4 1.2. Сутність та джерела сімейних доходів 8 1.3. Соціальна диференціація доходів населення 9 2. Розподіл доходів в ринковій економіці 14 2.1. Сутність розподілу доходів 14 2.2. Форми державного регулювання розподілу доходів та його форми. 17 3. Структура доходів населення України 21 3.1. Рівень прожиткового мінімуму 21 3.2. Заробітна плата як дохід від трудової діяльності 24 3.3. Поширення бідності в Україні 28 3.4. Проблеми та перспективи легалізації доходів в Україні 30 Висновки 36 Література (34 дж.) 38 Мета написання даної курсової роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з формами та особливостями доходів в ринковій економіці. Також метою написання роботи є поглиблення теоретич¬них і практичних знань в галузі економічної теорії, вироб¬лення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практи¬чних завдань, сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досягнень і уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем. Основними завданнями курсової роботи є: вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад з питань сучасного стану формування доходів в Україні; проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію; розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначеної проблеми. В роботі розкриваються наступні питання: сутність та види доходів, їх особливості в умовах ринкової економіки, державна політика у сфері управління доходами, проблеми та перспективи детінізації доходів в Україні тощо. При написані роботи автором використовувались нормативні акти, підручники, монографії, аналітичні статті, періодичні видання з економічної теорії, політекономії, макроекономіки тощо.

 8. формування та розподіл прибутку підприємств ( на прикладі підприємства)
  ВСТУП 4 1. ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА, ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯ 5 2. НАПРЯМИ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА 9 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРИБУТКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ЛЕГІОН» 17 4. ОСОБЛИВОСТІ ПЛАНУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ „ЛЕГІОН” 26 5. АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ, ДИНАМІКИ ТА ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ТОВ „ЛЕГІОН” 31 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 37 ЛІТЕРАТУРА 39 ДОДАТКИ 41

 9. Розподіл і кооперація управлінської праці. Розпорядча діяльність
  Вступ 3 1. Види розподілу і кооперації управлінської праці на підприємстві 4 2. Розпорядчі методи менеджменту 10 3. Комунікаційно-інформаційні аспекти розпорядчої діяльності менеджера 13 Висновок 19 Список використаної літератури 20

 10. Формування та розподіл прибутку на підприємстві (практична робота)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА – ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 7 1.1. Загальна характеристика підприємства 7 1.2. Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 14 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА АТЗТ КШП «ЮНІСТЬ» 16 2.1. Аналіз прибутку від виробництва та реалізації продукції 16 2.2. Аналіз формування чистого прибутку підприємства 23 2.3. Аналіз загальної суми прибутку підприємства 26 РОЗДІЛ 3. ПІДВИЩЕННЯ ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 32 3.1. Виявлення резервів підвищення прибутковості підприємства 32 3.2. Розподіл прибутку підприємства 37 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 43 ДОДАТКИ 47-61 звітність

 11. Третій розподіл Польщі та її ліквідація як незалежної держави
  Зміст 1. Становище Польщі напередодні Третього поділу 3 2. Третій поділ Речі Посполитої 7 3. Наслідки втрати польським народом своєї незалежності 9 4. Умови, в яких опинилися українські землі після Третього поділу Речі Посполитої 12 Список використаної літератури 13

 12. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ТА ЇХ РОЗПОДІЛ ПО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИХ УСТАНОВАХ
  1. Поняття класифікації засуджених до позбавлення волі, її значення та критерії. 3 2. Призначення комісією з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, виду кримінально-виконавчої установи та відповідного режиму. 7 Завдання № 1 10 Під час приймання засуджених до колонії середнього рівня безпеки начальник відділення з контролю за виконанням судових рішень відповідно до матеріалів особової справи встановив, що до колонії прибув Медведчук, засуджений за ст. 115 КК України до 12 років позбавлення волі. Раніше він двічі був засуджений, у тому числі і за злочин, учинений під час відбування покарання. Судимості за всі попередні злочини не були погашені або зняті. У виправній колонії якого рівня безпеки може відбувати покарання засуджений Медведчук? Завдання № 2 11 Корінько був засуджений за ч. 3 ст. 153 КК України до 12 років позбавлення волі. Комісією з питань розподілу він був направлений у виправну колонію середнього рівня безпеки. Через три місяці адміністрація виправної колонії встановила, що Корінько неодноразово був засуджений до позбавлення волі, але всі судимості були погашені. Адміністрація установи повідомила про це прокурора. Яких заходів .має вжити прокурор? Чи є Корінько особою, яка раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі? В якій виправній колонії він повинен відбувати покарання. Використана література: 12

 13. Основні принципи діяльності готельного підприємства (законодавчі основи, планування роботи, статті доходів і витрат, розподіл прибутку)
  1. Законодавчі основи діяльності готельних підприємств в Україні 3 2. Планування роботи готельного підприємства 5 3. Статті доходів і витрат готелів, їх планування 7 4. Розподіл прибутку готелю 11 Список використаних джерел 14

 14. Типи конфліктів
  Вступ 3 1. Конфлікт як соціально-психологічне явище 4 2. Типологія конфліктів 9 Висновок 14 Список використаних джерел 15

 15. Типи релігій
  1. Загальні закономірності еволюції релігійного мислення 3 2. Історичні типи релігій 8 3. Генезис релігій на сучасному етапі 13 Література 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua