Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Задача з експериментальної психології (ID:14699)
| Размер: 7 кб. | Объем: 2 стр. | Стоимость: 20 грн. | Добавлена: 12.08.2008 |
СодержаниеЗавдання: У наведеному дослідженні виявіть незалежну (незалежні) змінну (змінні), значення незалежної (незалежних) змінної (змінних) і залежну (залежні) змінну (змінні). Визначите, чи є незалежні змінні керованими або суб'єктивними. Укажіть, яка шкала використовувалася для виміру залежних змінних.

У дослідженні когнітивних карт порівнювалася здатність першокурсників і студентів старших курсів точно вказувати місце розташування будинків у студмістечку. Деякі будинки розташовуються в центрі містечка поблизу від доріг, якими часто ходять студенти, а інші - на периферії студентського містечка. Учасників дослідження попросили оцінити (за шкалою від 1 до 10) ступінь упевненості в тому, що вони правильно вказали напрям, і записати кількість помилок (у відсотках).
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Сформулювати гіпотезу про умови розвитку комунікативних навичок особистості і розробити план її експериментальної перевірки
  Сформулювати гіпотезу про умови розвитку комунікативних навичок особистості і розробити план її експериментальної перевірки План експериментальної перевірки висунутої гіпотези Констатуючий експеримент Формуючий експеримент Контрольний експеримент

 2. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між статусом та самооцінкою особистості та розробити план її експериментальної перевірки
  1. Методологічна частина 3 (Дослідження планується провести в один етап на учнях 10-11 класів СШ) 2. Методична частина 9 3. Математична обробка отриманих даних 14 4. Формулювання висновків 19 Список використаної літератури 20 Додатки 21

 3. Використання експериментальної діяльності в природі як засіб розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 5 1.1. Особливості екологічного виховання дітей дошкільного віку 5 1.2. Сутність пізнавального розвитку дітей в дошкільний період дитинства 9 1.3. Організація експериментальної діяльності в природі в роботі з дітьми старшого дошкільного віку 16 РОЗДІЛ 2 22 2.1. Діагностика рівня розвитку пізнавальної активності у дітей старшого дошкільного віку 22 2.2. Методика використання експериментальної діяльності в природі як засобу розвитку пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку 27 2.3. Аналіз ефективності впровадження експериментальної системи впливу на розвиток пізнавальної активності 33 ВИСНОВКИ 40 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 44 ДОДАТКИ 48

 4. Сформулювати гіпотезу про зв’язок між інтелектом і порядком народжуваності дитини і розробити план її експериментальної перевірки
  1. Методологічна частина 3 1. Актуальність дослідження 2. Мета дослідження 3. Об'єкт дослідження 4. Предмет дослідження 5. Характеристика досліджуваних понять: 6. Гіпотези дослідження 7. Завдання дослідження: 8. Психологічна характеристика вибірки 2. Методична частина 7 Прогресивні Матриці Равена Б Л А Н К 3. Математична обробка отриманих даних 25 4. Формулювання висновків 25 Список використаної літератури 26

 5. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між стилем сімейного виховання і девіантною поведінкою дитини і розробити план її експериментальної перевірки
  Сформулювати гіпотезу про зв'язок між стилем сімейного виховання і девіантною поведінкою дитини і розробити план її експериментальної перевірки Гіпотеза: стиль сімейного виховання, який, певною мірою, є результатом взаємодії індивідуально-типових особливостей емоційності батьків та дитини, в свою чергу впливає на прояви емоційності дитини, підтримуючи чи маскуючи їх, спричинюючи девіантну поведінку дитини. Для реалізації поставленої мети й перевірки вірогідності гіпотези необхідно вирішити такі завдання: 1. На підставі теоретико-методологічного аналізу літератури обґрунтувати підходи до дослідження проблеми девіантної поведінки у співвідношенні зі стилями сімейного виховання, розглянути структуру цих явищ, їх психологічний зміст та специфіку проявів. 2. Розробити комплекс діагностичних методик, релевантних меті та завданням дослідження; створити психодіагностичний інструментарій, спрямований на вивчення девіантної поведінки дітей та їх батьків як членів однієї сімейної системи. 3. Емпірично дослідити якісні показники емоційності, широкий спектр властивостей особистості, характеристики стилю сімейного виховання та співвідношення між ними. 4. Визначити типи емоційності (комбінації емоційних модальностей) дітей та їх батьків і вивчити можливі варіанти їх сполучень. 5. Дослідити прояви психологічних властивостей особистості, в тому числі акцентуйованих рис, у дітей – представників різних типів емоційності. 6. Виявити стилі сімейного виховання та їх специфіку в сім’ях дітей, які розрізняються за типом емоційності.

 6. Сформулювати гіпотезу про зв'язок між рівнем розвитку соціально-психологічного клімату колективу та ефективністю його виробничої діяльності і розробити план її експериментальної перевірки
  Сформулювати гіпотезу про зв'язок між рівнем розвитку соціально-психологічного клімату колективу та ефективністю його виробничої діяльності і розробити план її експериментальної перевірки План експериментальної перевірки висунутої гіпотези Програма соціально-психологічного тренінгу безконфліктного спілкування в колективі

 7. Задача 10. Визначить показники: - складу реалізованої продукції; - динаміку стосовно кожного найменування продукції; - частку приросту випуску за рахунок кожного найменування. Задача 9. Проаналізувати динаміку продуктивності праці. Зробити письмовий висновок.
  Задача 10. Визначить показники: - складу реалізованої продукції; - динаміку стосовно кожного найменування продукції; - частку приросту випуску за рахунок кожного найменування. Задача 9. Проаналізувати динаміку продуктивності праці. Зробити письмовий висновок.

 8. Задача 11
  Задача 11 Розрахуйте швидкість обігу грошей, що зберігаються на депозитних рахунках, якщо грошові агрегати складають: М0=120 млн.грн.,М1=360 млн грн..,М2=380 млн грн

 9. Задача
  Підприємство «МИР» уклало договір з іноземним партнером «Transit» на закупівлю технологічного обладнання. Порядок розрахунків у договорі передбачено способом відкриття акредитиву. Акредитивний договір передбачає оплату послуг банку в розмірі 5 % від суми поставки, що становить 5000 $. Акредитив було відкрито 20,05. Через 5 днів після відкриття було поставлено обладнання на суму 69 000 $. Решту обладнання було поставлено на 20-й день від моменту відкриття акредитива. На яку суму було зроблено другу поставку? Яка загальна сума поставки?

 10. Задача
  Варіант 5 3. Проект включає інвестиції у сумі 400 тис. грн. Річний прибуток – 100 тис. грн. Відсоток на капітал становить 15%. Визначити, як варто вкладати кошти, якщо тривалість проекту за першим варіантом становить 5 років, за другим варіантом – 8 років.

 11. Задача
  3. Задача Члени виробничого кооперативу на загальних зборах прийняли рішення про заснування дочірнього підприємства у формі відкритого акціонерного товариства. Чи можливо це здійснити? Аргументуйте свою відповідь. ЛІТЕРАТУРА

 12. Задача
  Задача Цех №2 заводу Арсенал у звітному періоді виробив 7200 од. виробу № 754 при плановому завданні – 7000 од. Нормативні та фактичні показники витрат становили: Витрати Нормативні Фактичні Витрати праці на одиницю продукції, люд.-год. 2 2,04 Оплата праці, грн. за люд.-год. 2,5 2,4 Витрати основного виду матеріалів на одиницю продукції, кг. 1,8 1,85 Ціна основного виду матеріалів, грн. за кг. 5 6,2 Виробничі накладні витрати на одиницю: - змінні 6 6,6 - постійні 5 4,9 Визначити загальну суму відхилення фактичних витрат від нормативних за рахунок впливу окремих факторів: обсягу виробництва, норм витрат, вартості показників.

 13. Задача
  Задача 1 Визначити коефіцієнт обіговості, коефіцієнт ефективності одного обігу в днях і кофіціент загрузки нормованих обігових коштів за І квартал виходячи з наступних даних, тис. грн.: 1. Обіг з реалізації по виробничій собівартості - 4 800; 2. Обіг з реалізації в оптових цінах без ПДВ - 5 200; 3. Залишки нормованих обігових коштів на/тис, грн. 1. 01 - 1 100; 1.02 - 1 250; 1.03 - 1 300; 1.04-2 300.

 14. Задача 3.2.
  Задача 3.2. Процентні витрати за залученими ресурсами – 50 %. Норма прибутку від кредитних операцій банку – 10 %, операційні витрати з обслуговування кредиту (заробітна плата, вартість матеріалів та обладнання тощо) – 50 000 грн., норма обов’язкового резерву – 15 %. Сума кредиту – 4 000 тис. грн. Строк кредиту – 180 днів. Визначте оптимальну процентну ставку, яка дасть можливість отримати мінімально допустимий рівень доходу.

 15. Задача
  Задача Припустимо, що національне виробництво складається з випуску двох товарів: Х – споживчий товар; У – засіб виробництва. У поточному році було виготовлено 1500 одиниць товару Х (ціна за одиницю – 4 ум. гр. од.) та 120 од. товару У (ціна за одиницю – 10 ум. гр. од.). До кінця року 30 машин (товар У) повинні бути зміненні новими. Розрахуйте основні макроекономічні показники: а) ВНП (валовий національний продукт); б) ЧНП (чистий національний продукт); в) обсяг споживання (С); г) обсяг валових інвестицій (Ів); д) обсяг чистих інвестицій (Іч). Тестові завдання (Розписати відповіді) 1. Якщо Центральний банк продає велику кількість державних облігацій на відкритому ринку, то при цьому він переслідує таку мету: 2. Збільшення облікової процентної ставки призводять до:

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua